การขายและการสนับสนุน

ขณะนี้ Microsoft Store กำลังประสบกับปัญหาบางอย่างและระบบโทรศัพท์ของเราไม่สามารถทำงานได้ ในระหว่างนี้ เราจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ในเรื่องเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ สถานะใบสั่งซื้อสำหรับบัญชีของคุณ หรือคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินทั่วไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝ่ายขายและสนับสนุน