Office

สำหรับครอบครัวและนักเรียน

แนะนำสำหรับการใช้งานที่บ้าน
แนะนำสำหรับการใช้งานที่บ้าน

ใหม่: ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB

Office 365 Home

สำหรับพีซีหรือ Mac จำนวน 5 เครื่องบวกแท็บเล็ต iPad หรือ Windows อีก 5 เครื่อง1
 • ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ถึง 5 คน 3,5
 • การโทรด้วย Skype 60 นาทีต่อเดือน 4
 • เข้าถึงการปรับปรุงโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง
฿2,499.00
ชุดโปรแกรมประกอบด้วย 2 : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive, Skype
แนะนำสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
แนะนำสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

ใหม่: ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB

Office 365 Personal

สำหรับพีซีหรือ Mac จำนวน 1 เครื่องบวกแท็บเล็ต iPad หรือ Windows อีก 1 เครื่อง1
 • ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ถึง 1 คน 3
 • การโทรด้วย Skype 60 นาทีต่อเดือน 4
 • เข้าถึงการปรับปรุงโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง
฿1,899.00
ชุดโปรแกรมประกอบด้วย 2 : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive, Skype

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

สำหรับ Mac

ที่แนะนำ
ที่แนะนำ

ใหม่: ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB

Office 365 Home

สำหรับพีซีหรือ Mac จำนวน 5 เครื่อง บวกแท็บเล็ต iPad หรือ Windows อีก 5 เครื่อง 1
 • ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ถึง 5 คน 3,5
 • การโทรด้วย Skype 60 นาทีต่อเดือน 4
 • เข้าถึงการปรับปรุงโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง
฿2,499.00
ชุดโปรแกรมประกอบด้วย 2 : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive, Skype
ใหม่
ใหม่

ใหม่: ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB

Office 365 Personal

สำหรับพีซีหรือ Mac จำนวน 1 เครื่องบวกแท็บเล็ต iPad หรือ Windows อีก 1 เครื่อง1
 • ที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1TB สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ถึง 1 คน 3
 • การโทรด้วย Skype 60 นาทีต่อเดือน 4
 • เข้าถึงการปรับปรุงโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง
฿1,899.00
ชุดโปรแกรมประกอบด้วย 2 : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive, Skype

[1] ดูอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้จาก http://www.office.com/information ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ

[2] คุณสมบัติและความพร้อมของโปรแกรมประยุกต์อาจแตกต่างกันตามแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ Publisher, Access และ OneNote ใช้ได้บนพีซีเท่านั้น

[3] ต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1 และต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

[4] ต้องมีบัญชี Skype ไม่รวมหมายเลขพิเศษ หมายเลขพรีเมียม และหมายเลขที่ไม่อิงพื้นที่ โทรเข้าโทรศัพท์มือถือได้เฉพาะประเทศที่กำหนดไว้เท่านั้น เวลาโทรทั่วโลกผ่าน Skype ใช้ได้เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น

[5] แต่ละคนที่คุณแบ่งปันการบอกรับเป็นสมาชิกนี้จะได้รับที่เก็บข้อมูลขนาด 1TB