Windows

Mua sắm Windows thể loại này:

Product offer 

Thật dễ dàng – chọn từ hai phiên bản

Windows 8.1

Windows 8.1

Được thiết kế lại tuyệt đẹp cho các máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy tính bảng. 

đ 3.710.000,00

Đẹp, nhanh và linh hoạt

  • Khởi động nhanh
  • Tùy chỉnh màn hình Khởi động của bạn bằng các lớp xếp sống động
  • Duyệt nhanh hơn với Internet Explorer
  • An toàn hơn với Windows Defender
  • Có các ứng dụng tuyệt vời tại Cửa hàng Windows
  • Cộng thêm Thư, Ảnh, OneDrive và nhiều ứng dụng tích hợp hơn
Windows 8.1 Pro

Windows 8.1 Pro

Được tái tạo cho tất cả các nhu cầu kinh doanh và CNTT của bạn.  

đ 5.970.000,00

Sẵn sàng cho doanh nghiệp

  • Tất cả các tính năng của Windows 8, cộng thêm:
  • Mật mã hóa dữ liệu của bạn bằng BitLocker
  • Truy cập Máy tính khi đang di chuyển bằng Remote Desktop
  • Kết nối với các mạng công ty bằng các điểm nối miền