Office
Product offer 

Chọn Office của bạn

Bộ ứng dụng bao gồm:

 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • OneNote
  2
 • Outlook
 • Access
  2
 • Publisher
  2
 • OneDrive
  20+GB3
 • SUITESICON_SKYPE_HEAD
  4

Bộ ứng dụng bao gồm:

 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • OneNote
  2
 • Outlook
 • Access
  2
 • Publisher
  2
 • OneDrive
  20+GB3
 • SUITESICON_SKYPE_HEAD
  4

Bộ ứng dụng bao gồm:

 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • OneNote
 • Outlook
 • Access
 • Publisher
 • OneDrive
  20+GB3
 • SUITESICON_SKYPE_HEAD
  4

Bộ ứng dụng bao gồm:

 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • OneNote

[1] Xem http://www.office.com/information để biết các thiết bị áp dụng. Yêu cầu phải có kết nối Internet. Có thể tính cước phí sử dụng Internet và điện thoại di động.

[2] Tính khả dụng và tính năng của ứng dụng thay đổi theo nền tảng và thiết bị. Publisher, Access và OneNote chỉ sẵn có cho máy tính PC.

[3] Yêu cầu cài đặt HĐH Windows 7 hoặc Windows 8 và có kết nối Internet.

[4] Cần có tài khoản Skype. Không bao gồm các số đặc biệt, ưu đãi và phi địa lý. Các cuộc gọi đến di động chỉ dành cho một số quốc gia chọn lọc. Số phút gọi thế giới Skype không sẵn có ở mọi quốc gia. Xem Câu hỏi thường gặp để có thông tin chi tiết.