Поръчки

Поръчки

Поръчките се обработват, след като щракнете върху „Завършване на покупка”, „Подаване на поръчка” или подобен бутон в края на процеса на плащане, за да изпратите поръчката си към нас. Софтуерът за изтегляне ще стане достъпен веднага след покупката.

Отмяна на поръчка

  • При предварителните поръчки можете да отмените поръчката преди артикулът да бъде пуснат в продажба. За повече информация вижте раздела за предварителни поръчки.
  • При софтуера за изтегляне трябва да следвате обичайния процес на връщане. За повече информация как се връща закупен артикул и кои артикули подлежат на връщане, вижте нашата страница Връщане на покупки / Възстановяване на суми.

Предварителни поръчки

Можете да направите предварителна поръчка за някои артикули, които още не се предлагат за непосредствена доставка. Предварителните поръчки могат да бъдат променяни, актуализирани или отменяни от вас по всяко време преди артикулите в тях да бъдат пуснати в продажба. Свържете се с нас, като се обадите на телефонния номер на отдел поддръжка на клиенти, който се намира на нашата страница Продажби и поддръжка, за да актуализирате или отмените предварителна поръчка, или да актуализирате следните неща:

  • Свързаната с предварителната поръчка кредитна карта (включително промени в типа и номера на кредитната карта, адреса за фактуриране и срока на валидност на картата)
  • Количества на артикулите

Цените на артикулите от предварителната поръчка са покрити от гаранция за цената на предварителната поръчка, която е описана в Условия на използване и продажба.

За предварителната поръчка се изисква кредитна карта, но картата няма да бъде таксувана, докато продуктът не стане достъпен за изтегляне. Имайте предвид, че не можем да таксуваме картата ви и да изпълним поръчката, ако картата ви изтича между датата на предварителна поръчка на артикула и датата, на която артикулът вече е наличен. Винаги проверявайте дали данните ви за фактуриране и връзка са актуални.

Ако желаете да върнете даден артикул, за който сте направили предварителна поръчка, периодът за връщане започва, когато продуктите за изтегляне станат достъпни за изтегляне.

Опция за софтуерна надстройка на отговарящи на условията продукти

Някои продукти подлежат на безплатна надстройка до бъдеща версия веднага щом стане налична (напр. ако закупите Microsoft Office 2007 може да отговаряте на условията за надстройка до следващата версия – Office 2010). Така ще можете да закупите текущия продукт още днес и да извършите надстройка до бъдещата версия без заплащане на допълнителни суми.

Microsoft Store ще определи продуктите, които отговарят на условията на опцията за надстройка, с бележка, описваща версията, до която имате право да надстроите, както и други важни подробности за предложението. Проверете имейла с потвърждението за покупката за инструкции как да получите новата версия на продукта.