Преди да върнете продукт

Ако имате проблеми с даден продукт, можете да поискате да опитате една от следните опции, преди да го върнете:

 • Потърсете онлайн помощ от уеб сайта за поддръжка на Microsoft
 • Публикувайте въпрос в дискусионните групи на Microsoft
 • Свържете се с отдел Продажби и поддръжка за техническа поддръжка на продукта, въпроси за Вашата поръчка или за помощ при изтегляне и инсталиране на софтуер.

Правила за връщане

Пълните правила за връщане в магазините на Microsoft са описани подробно тук и са изложени в Условия за използване и продажба. Правилата за връщане се предоставят в допълнение на законовите гаранции или каквито и да било други законови права за връщане, които може да имате по закон (вижте раздел "Гаранции за продукта" по-долу).

При спазване на критериите ни за връщане, можете да се откажете от договора за покупка и да поискате възстановяване на средствата си, без да посочвате причина, в рамките на четиринадесет (14) календарни дни. Срокът за отказ изтича след четиринадесет (14) календарни дни, считано от следните дати:

 • За продукти, които могат да се изтеглят, когато са доставени по електронен път до акаунта Ви и направени достъпни за изтегляне.
 • За абонаменти и услуги, които могат да се изтеглят, като щракнете върху бутона „Купете сега” по време на процеса на плащане. Ние може да започнем да предоставяме услугата или абонамента веднага след като бъдат купени.
 • За физически продукти, такива, които не се теглят, доставка.
 • За предварителна заявка на продукти и абонаменти за изтегляне, когато продуктите се доставят по електронен път до акаунта Ви и се предоставят на разположение за изтегляне. За предварителна заявка на физически/без изтегляне продукти, когато продуктите се доставят.
 • В случай че продуктите са поръчани наведнъж и се доставят поотделно, когато е доставен последният продукт или той вече е достъпен.
 • В случай когато продуктът се състои от много партиди и последната партида е била доставена или вече е достъпна.
 • В случай на редовни доставки на продукти през определен период от време, когато първият продукт е доставен или е направен достъпен.

Ако приложимото законодателство в държавата Ви предоставя по-дълъг срок за отказ, ще се прилага този срок.Ние може да удължим срока за правото на отказ по време на празници или други периоди. Ако на нашия сайт се рекламира по-дълъг период, то ние ще се съобразим с него.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си преди срокът за отказ да е изтекъл. Моля, свържете се с нас чрез отдел Продажби и поддръжка, за да ни уведомите за решението си и да се стартира процесът на връщане. Можете също така да използвате приложените формуляри за отказ, но това не е задължително. Ако използвате този формуляр, моля да го изпратите по електронен път в рамките на срока за отказ, както е посочено във формуляра и ние ще Ви изпратим имейл за получаване на предизвестието без забавяне. За да спазите крайния срок за отказ е достатъчно да ни изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ, преди срокът за отказ да е изтекъл.

Последствия от отказа

Ако упражните правото си на отказ, ние ще възстановим всичките плащания, направени от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, вследствие на Вашия избор за начина на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без излишно забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни, считано от деня, в който ние сме информирани за решението Ви да се откажете от този договор. Възстановяването ще се извърши по същия начин на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично е договорено друго; при всички случаи, Вие няма да плащате никакви такси за такова възстановавяне.

Трябва да ни изпратите обратно стоките, без ненужно забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от този договор с нас. Крайният срок е спазен тогава, когато ни изпратите стоките обратно преди изтичането на 14 календарни дни.

Ние можем да откажем възстановяване, докато не получим продуктите обратно или докато не представите доказателства, че сте ги върнали - което от двете е по-рано. Ние ще поемем разходите по връщането. Вие носите отговорност за намалената стойност на стоките единствено вследствие на боравене с тях, различно от това, което е необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.

Критерии за връщане

Ние ще приемем продуктите, които отговарят на нашите критерии за връщане. Като условие за отказ и до степен, позволена от закона, се прилагат следните изисквания.

Всички върнати стоки трябва да бъдат придружени от оригинална касова бележка или ваучер за подарък, оригинални документи, инструкции, ръководства, регистрация, части и компоненти (включително кабели, контролери и аксесоари) и оригиналната опаковка на производителя. Ако връщате софтуер, Вие също така трябва да включите и всички носители и продуктови ключове. При спазване на приложимото законодателство, ако при връщане не се включат тези елементи, това може да доведе до отказ или забавяне на възстановяването или да доведе до допълнителни такси, и Microsoft си запазва правото да откаже всякакво връщане, ако то не отговаря на критериите и условията за връщане. Всички продукти трябва да бъдат върнати с необходимата грижа след като са взети (като не трябва да има износване или повреда и трябва да са в състояние, което ни позволява да ги продадем отново).

За продукти и услуги, които се изтеглят, може да се наложи да подпишете електронен формуляр за потвърждаване на унищожаването, като условие да се откажете от договора. За услуги, услугата не трябва да бъдат доставена, извършена или консумирани от Вас. За софтуер или игри, всички опаковки на софтуера и видео игрите трябва да бъдат върнати непокътнати.

За телефони, можете да ги върнете по време на периода за отказ, но е Ваша отговорността за отказване от услугата в рамките на срока, определен от Вашия оператор, или той може да Ви таксува за предсрочно прекратяване. Това е политика на оператора и ние нямаме никакво влияние върху неговите правила за анулиране. Карти с продуктов ключ (КПК), закупени с компютри, могат да бъдат върнати в рамките на срока на връщане като самостоятелен елемент, при условие че не са отваряни, променяни или повредени. Ако връщате компютър, който сте закупили заедно с КПК, трябва да върнете и КПК.

Магазинът на Microsoft няма да приема следните продукти за замяна: (1) продукти, които са били персонализирани или индивидуализирани, (2) продукти от специална поръчка, ако не са били предлагани за промоционално продаване от магазин на Microsoft, (3) продукти, които са били използвани и това е довело до износване или повреда, (4) ваучери за подаръци и услуги, физически или за изтегляне (напр. ваучери за Skype и Xbox Live), (5) извършени услуги, (6) оперативна памет (RAM) и (7) неща от разпродажба, обозначени за „ликвидация”, без право на връщане.

Допълнителни условия:

Опция за надстройка и връщане Ако сте закупили продукт с опция за надстройка, който може да бъде върнат, връщането може да бъде извършено в рамките на срока за връщане, както и според специалните процедури за връщане, които се прилагат, както следва:

 • Ако върнете продукта преди да са налични надстройки, Вие няма да сте получили надстройки.
 • Ако върнете продукта след като сте получили надстройки, тогава трябва да върнете и самия продукт, и надстройките.

Промоции и пакети. За промоционални стоки и пакети, всички включени продукти и/или услуги трябва да бъдат върнати заедно. Ако дадена услуга, включена в промоция и/или пакет, е била използвана (например използван е промоционалния код), пълната стойност на дребно на услугата ще бъде приспадната от сумата за възстановяване. Когато един пакет е закупен и само част от пакета се връща, отстъпката за пакета става невалидна и отстъпката за общия пакет ще бъде приспадната от цената за възстановяване.

Оферти с пробен период. Ако вземате участие в оферта с пробен период, трябва да се откажете от услугата преди края на пробния период, за да се избегне таксуване, освен ако ние ви кажем друго. Ако не се откажете от услугата до края на пробния период, Вие ни упълномощавате да Ви таксуваме за услугата по избрания от Вас начин.

Лични данни. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било лични данни, оставени върху върнатите стоки. Моля, уверете се, че Вашите лични данни са премахнати от всички артикули преди да ги върнете.


Процес на връщане на покупки

За да отмените предварителна поръчка:

Можете да се откажете от предварителна поръчка по всяко време преди продуктът да бъде пуснат, като се свържете с отдел Продажби и поддръжка. След като Вашата поръчка бъде достъпна за изтегляне или е в процес на изпращане, се прилагат обичайните правила за връщане.

За да откажете абонамент или услуга:

Моля, свържете се с отдел Продажби и поддръжка или използвайте формуляра за отказ в рамките на 14 календарни дни от датата на покупка по начина, посочен по-горе. Ние може да ви помолим да подпишете електронно писмо за потвърждаване на унищожаването, като условие за връщане.

За връщане на софтуер за изтегляне:

 1. Потвърдете, че Вашата поръчка е била пусната в рамките на последните четиринадесет (14) календарни дни.
 2. Деинсталирайте софтуера от компютъра си:
  • За Windows 8.1, 8, Windows 7 и Vista: В "Контролен панел" отидете на "Програми и компоненти" и след това щракнете върху "Деинсталиране на програма".
  • За Windows XP: В "Контролен панел" отидете на "Добавяне/премахване на програми" и след това щракнете върху "Деинсталиране на програма".
 3. Свържете се с отдел "Продажби и поддръжка" или използвайте формуляра за отказ по начина, посочен по-горе, за да потвърдете, че сте деинсталирали и не сте направили никакви копия на софтуера в рамките на 14 календарни дни от датата на покупката. Освен това можем да Ви помолим да подпишете електронно писмо, потвърждаващо унищожаването, като условие за връщането. Крайният срок е спазен, ако това се направи преди изтичането на 14-дневния срок. След това продуктовият ключ ще бъде блокиран и няма да можете да инсталирате или използвате софтуера в бъдеще. Ние ще пуснем кредит със същия начин на плащане, който сте използвали при закупуване на продукта, и ще Ви изпратим имейл уведомление за възстановяване.

За да върнете физически/не за изтегляне продукт:

Моля, свържете се с отдел Продажби и поддръжка или използвайте формуляра за отказ в рамките на 14 календарни дни от датата на покупка по начина, посочен по-горе. След като получим писмото Ви, ние ще Ви изпратим по електронната поща инструкциите за връщане и етикета за връщане на пратката. Вие трябва да ни изпратите продуктите, като следвате инструкциите, без никакво закъснение или не по-късно от 14-дневния срок от датата на изпращане на писмото за отказ до нас. Крайният срок е спазен, ако изпратите продуктите обратно преди изтичането на 14-дневния срок. Ние ще прегледаме продуктите, когато ги получим, и ако те отговарят на нашите критерии за връщане, ние ще издадем кредит със същия начин на плащане, който сте използвали за закупуване на продукта и ще Ви изпратим имейл уведомление за възстановяване.


Състояние на връщането

Моля, свържете се с отдел Продажби и поддръжка.


Гаранции за продукта

Много продукти, които се предлагат от магазин на Microsof, идват с гаранции от производителя. Моля, вижте гаранциите на производителя за специфичните подробности относно това как да разрешавате проблеми, които са обхванати от тези гаранции. За някои продукти Вие ще имате възможност за получите Удължен сервизен план срещу допълнително заплащане. Моля, вижте конкретните планове за подробности.

В допълнение, нашите продукти могат да дойдат с гаранции, които не могат да бъдат отхвърлени по силата на закона, като например закона за защита срещу дефектни или грешно описани стоки или услуги. Всички търговски гаранции са в допълнение към тези права. Ако имате проблем с Вашия продукт, моля свържете се с отдел Продажби и поддръжка .