Microsoft Store – информация за ЕИП отпечатък

Microsoft Store, който обслужва Вашата страна или регион, е уеб сайт, който се управлява от Microsoft Luxembourg S.à.r.l.

Ако купувате софтуер, който се изтегля по електронен път, Вие влизате в контакт с Microsoft Luxembourg S.à.r.l. Ако купувате други продукти, Вие влизате в контакт с Microsoft Ireland Operations Limited. Ако едновременно купувате софтуер, който се изтегля по електронен път и други продукти от уеб сайта, можете да получите отделни потвърждения за покупка от съответните компании на Microsoft и в извлечението за плащания на Вашата кредитна карта може да се появят отделни транзакции от съответните компании на Microsoft.

Моля, погледнете по-долу за допълнителна информация относно Microsoft Store:

Microsoft Luxembourg S.à.r.l (оператор на уеб сайта и продавач на цифрови продукти)

Упълномощен представител: Бенджамин Орндорф, мениджър

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Регистрирано представителство:
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Номер в търговски регистър: B97198
ДДС номер: LU19878750
http://www.microsoftstore.com
Тел.: 0800 8 088 014

Microsoft Ireland Operations Limited (продавач за физически продукти)

Упълномощен представител: Бенджамин Орндорф, директор

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18

Регистрирано представителство:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin
2
Ирландия

Номер в търговския регистър: 256796
ДДС номер: IE8256796U
http://www.microsoftstore.com
Тел.: 1800710200

Уеб страницата се хоства от:

Digital River Ireland Limited
Unit 153 Shannon Free Zone
Shannon, Co. Clare
Ирландия