Разработчик

Създавайте по-бързо. Компилирайте по-интелигетно. Разработвайте повече с Microsoft.

Microsoft Developer Network

Намерете ресурсите, които ви трябват, и се свържете с други разработчици.

Разгледайте MSDN