Vrácení/refundace

Než vrátíte produkt

Narazíte-li na potíže s produktem, můžete před vrácením využít další možnosti:

 • Získejte online nápovědu na webu podpory společnosti Microsoft
 • Odešlete dotaz do diskusních skupin společnosti Microsoft
 • Kontaktujte nás telefonicky na čísle zákaznické podpory, které najdete na naší stránce Prodeje a podpory pro osobní technickou podporu k produktu, otázky týkající se vaší objednávky nebo pomoci se stažením a instalací softwaru

Prodloužené období pro vracení a výměny pro dobu svátků

Produkty, předplatné a služby zakoupené z obchodu Microsoft Store (kromě mobilních telefonů a přidružených produktů) od 29. listopadu 2013 do 31. prosince 2013 lze vrátit či vyměnit až do 31. ledna 2014, platí naše níže uvedené pokyny pro vracení či výměnu.

Reklamační podmínky

Úplné znění reklamačních podmínek obchodu Microsoft Store je uvedeno na stránce Podmínky použití a prodeje. Reklamační podmínky jsou dále poskytovány dle příslušných zákonných nařízení.

Do čtrnácti (14) kalendářních dnů můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz bez udání důvodu. Ochranná lhůta skončí po čtrnácti (14) dnech od:

 1. Pro produkty a služby ESD, pokud je produkt k dispozici ke stažení nebo spuštění služby; a
 2. Pro fyzické dodávky produktů.

Pokud příslušné právní předpisy vaší země poskytují delší ochrannou lhůtu, bude uplatněna delší lhůta.

Chcete-li využít svého práva odstoupit od smlouvy, je nutné informovat nás o svém rozhodnutí dříve, než uplyne ochranná lhůta. Zatelefonujte nám na telefonní číslo zákaznické podpory, které najdete na stránce Prodeje a podpory a oznamte nám své rozhodnutí a zahajte proces vrácení popsaný níže.

Kvalifikující produkty pro vrácení a výměnu

Cílem obchodu Microsoft Store je dosáhnout toho, abyste byli se svým nákupem spokojeni. Umožňujeme vrácení a výměnu položek, které splňují následující kritéria:

Jako podmínky vrácení, a to v rozsahu povoleném zákonem, platí následující požadavky. Všechny produkty musí být vráceny s vynaložením náležité péče (např. nesmí vykazovat opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který nám umožňuje jejich prodej). Krabicový software a videohry musí být vráceny s neporušenou pečetí. V případě služeb platí, že služba nesmí být dodána ani spotřebována. V případě produktů ESD může být podmínkou vrácení také váš podpis na elektronickém Potvrzení o zničení.

Ke všem vrácením by měl být doložen původní příjmový doklad nebo dárkový příjmový doklad, původní dokumentace, příručky s pokyny, registrace, součásti a komponenty (včetně kabelů, ovladačů a příslušenství) a balení výrobce. V souladu s příslušnými zákony může nepřiložení těchto položek zabránit vašemu vrácení nebo výměně nebo vést k jeho opoždění, případně k nutnosti zaplatit další poplatky. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli vrácení nebo výměnu, pokud nesplňuje naše kritéria vrácení.

Postup vrácení

Zrušení předobjednávky:

Předobjednávku můžete zrušit kdykoli před vydáním produktu zatelefonováním na číslo zákaznické podpory, které naleznete na naší stránce Prodeje a podpory. Je-li vaše objednávka již k dispozici ke stažení nebo byla-li odeslána, platí běžné zásady vrácení.

Zrušení odběru nebo služby:

Zatelefonujte na číslo zákaznické podpory, které naleznete na naší stránce Prodeje a podpory. Musíte zatelefonovat do čtrnácti (14) dnů od data zakoupení produktu.

Vrácení softwaru ke stažení:

 1. Ujistěte se, že byla vaše objednávka uskutečněna v průběhu předchozích čtrnácti (14) dnů.
 2. Odinstalujte software ze svého počítače:
  • V systému Windows 7 a Vista: v části Ovládací panely přejděte na položku Programy a funkce a potom klikněte na položku Odinstalovat program.
  • V systému Windows XP: v části Ovládací panely přejděte na položku Přidat/odebrat programy a potom klikněte na položku Odinstalovat program.
 3. Zatelefonujte na číslo zákaznické podpory, které naleznete na naší stránce Prodeje a podpory a vyžádejte si vrácení do čtrnácti (14) dnů od data zakoupení produktu. Budete požádáni o potvrzení, že jste program odinstalovali a nevytvořili jste si žádnou kopii softwaru. Podmínkou vrácení může být také žádost o podepsání elektronického Potvrzení o zničení. Po dokončení rozhovoru se zástupcem oddělení služeb zákazníků bude kód Product Key zablokován a software nebude možné dále používat ani znovu nainstalovat. Obchod Microsoft Store vám vrátí platbu pomocí způsobu platby, kterou jste použili při nákupu položky, a zašle vám doklad o vrácení prostřednictvím e-mailu.

Vrácení fyzického produktu nebo produktu, který není k dispozici ke stažení, ale lze jej vrátit nebo vyměnit v souladu s Podmínkami použití a prodeje:

 1. Zatelefonujte na číslo zákaznické podpory, které naleznete na naší stránce Prodeje a podpory a požádejte o Autorizaci fyzického vrácení (RMA) a přepravního štítku k vrácení nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data dodání.
 2. Po přijetí vrácené položky zkontrolujeme a v případě, že je lze vrátit nebo vyměnit v souladu s našimi Podmínkami použití a prodeje, obchod Microsoft Store uskuteční výměnu nebo vám vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, který jste použili k zakoupení položky, a odešle vám doklad o vrácení prostřednictvím e-mailu.

Stav vrácení

Zatelefonujte na číslo zákaznické podpory, které naleznete na naší stránce Prodeje a podpory.