Før du returnerer et produkt

Hvis du har problemer med et produkt, vil du muligvis overveje følgende muligheder, før du returnerer produktet.

 • Find onlinehjælpen på Microsofts supportwebsted
 • Stil et spørgsmål i Microsofts diskussionsgrupper
 • Kontakt Salg og support, hvis du ønsker personlig teknisk produktsupport, har spørgsmål om din ordre eller har brug for hjælp til download og installation af software.

Returneringspolitik

Microsoft Stores komplette returneringspolitik er udspecificeret her og er redegjort for under Vilkår for anvendelse og salg. Returneringspolitikken er gældende som tillæg til eventuelle retsgarantier eller andre eventuelle returneringsrettigheder, som du er berettiget til i henhold til loven (se afsnittet Produktgarantier nedenfor).

I henhold til vores returneringskriterier har du ret til at fortryde dit køb og anmode om refusion uden at oplyse årsagen inden for fjorten (14) kalenderdage. Fortrydelsesperioden udløber efter fjorten (14) kalenderdage fra følgende tidspunkter:

 • Når produkter, der kan downloades, er leveret elektronisk til din konto og er gjort tilgængelige for download.
 • Når du har klikket på knappen Køb nu under betalingsprocessen for abonnementer og tjenester, der kan downloades. Vi stiller typisk abonnementet eller tjenesten til rådighed umiddelbart efter, at du har gennemført betalingen.
 • Ved levering af fysiske produkter eller produkter, der ikke kan downloades.
 • Når forudbestilte produkter og abonnementer, der kan downloades, er leveret elektronisk til din konto og er gjort tilgængelige for download. Ved levering af forudbestilte fysiske produkter eller produkter, der ikke kan downloades.
 • Ved levering eller tilgængeliggørelse af det sidste produkt i tilfælde af bestilling og separat levering af flere produkter på den samme ordre.
 • Ved levering eller tilgængeliggørelse af sidste parti eller stykforsendelse i tilfælde af et produkt, der består af flere partier eller stykforsendelser.
 • Ved levering eller tilgængeliggørelse af det første produkt i tilfælde af almindelig levering af flere produkter inden for en foruddefineret tidsfrist.

Hvis gældende lovgivning i dit land giver dig en længere fortrydelsesperiode, gælder denne periode.Vi forlænger muligvis fortrydelsesperioden i feriesæsoner og i andre perioder. Hvis en længere periode er annonceret på vores websted, gælder den annoncerede periode.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os om din beslutning, før fortrydelsesperioden er udløbet. Kontakt Salg og support for at informere os om din beslutning og for at starte returneringsprocessen. Du kan også vælge at benytte en af de vedhæftede fortrydelsesformularer, men det er ikke obligatorisk. Hvis du benytter denne formular, bedes du sende den til os elektronisk inden for den på formularen angivne fortrydelsesperiode, hvorefter vi straks sender dig en bekræftelsesmeddelelse pr. e-mail. For at overholde fortrydelsesperioden er det tilstrækkeligt at kontakte os angående din fortrydelsesret, før fortrydelsesperioden er udløbet.

Fortrydelsesvirkning

Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, refunderer vi uden ugrundet ophold og forbehold alle dine udgifter, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af tillægsomkostninger i forbindelse med eventuelt valg af anden type levering end den billigste type standardlevering tilbudt af os), inden for 14 kalenderdage fra dagen for afsendelse af din beslutning om fortrydelse af dit køb. Refunderinger foretages med den samme betalingsmåde, som du anvendte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har bedt om noget andet; under alle omstændigheder pådrages du ingen omkostninger som følge af en sådan tilbagebetaling.

Du er forpligtet til at returnere produkterne til os uden ugrundet ophold og forbehold inden for 14 kalenderdage fra dagen for afsendelse af din beslutning om fortrydelse af dit køb. Fristen er overholdt, hvis vi har modtaget de returnerede produkter, inden perioden på 14 kalenderdage er udløbet.

Vi tilbageholder muligvis din tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede produkter, eller du har sendt os dokumentation for rettidig returnering af sådanne produkter, hvad end der indtræffer først. Vi dækker returneringsomkostningerne. Du er kun erstatningsansvarlig for værdiforringelser af produkterne som følge af utilstedelig håndtering af sådanne produkter uden hensyntagen til disses natur, karakteristika og funktion.

Returneringskriterier

Vi accepterer returneringer, som opfylder vores returneringskriterier. I det omfang loven tillader det, skal følgende krav være opfyldt for at gøre brug af fortrydelsesretten.

Alle returneringer skal ledsages af den originale kvittering eller gavekvittering, den originale dokumentation, de originale brugsvejledninger, den originale registrering, de originale dele og komponenter (herunder kabler, controllere og tilbehør) samt producentens originale emballage. Hvis du returnerer software, skal du også medsende alle medier og produktnøgler. I det omfang gældende lov gør det muligt, kan manglende inkludering af disse elementer forhindre eller forsinke refusionen eller medføre ekstraomkostninger, og Microsoft forbeholder sig retten til at afvise en returnering, hvis den ikke overholder vores returneringskriterier og -betingelser. Alle produkter, der returneres, skal være uskadte (må ikke være slidte eller beskadigede og skal være i en tilstand, der gør det muligt for os at sælge dem igen).

Hvis der er tale om produkter og abonnementer, der kan downloades, kan vi også kræve, at du underskriver et elektronisk destruktionsbrev som betingelse for fortrydelsen. Hvis produktet er en tjeneste, må den ikke være leveret, udnyttet eller anvendt. Alle programmer og videospil, der leveres i æske, skal returneres uåbnede med ubrudt forsegling.

Hvis produktet er en telefon, kan du returnere den inden for returneringsperioden, men det er dit eget ansvar at opsige dit telefoniabonnement inden for den af telefoniudbyderens oplyste tidsfrist. I modsat fald opkræver telefoniudbyderen muligvis et opsigelsesgebyr. Dette er telefoniudbyderens politik, og vi har ingen indflydelse på dennes opsigelsesbetingelser. Produktnøglekort købt med computere kan returneres inden for returneringsperioden som enkeltstående produkter, hvis de er uåbnede, uændrede og ubeskadigede. Hvis du vælger at returnere en computer, som du har købt sammen med et produktnøglekort, skal produktnøglekortet også returneres.

Microsoft Store accepterer ikke følgende produkter til returnering: (i) produkter, der er personliggjorte eller brugertilpassede: (ii) særbestillingsprodukter, hvis de ikke er en del af en Microsoft Store-salgsfremstødskampagne, (iii) produkter, der er brugte, ændrede, slidte eller beskadigede, (iv) fysiske eller downloadede gavekort eller tjenestekort (dvs. Skype-kort, Xbox Live-kort), (v) udførte tjenester, (vi) RAM-produkter og (vii) udsalgsprodukter eller produkter mærket med etiketter såsom ”Slutsalg” eller ”Kan ikke returneres”.

Yderligere betingelser:

Opgraderingsmulighed og returneringer. Hvis du har købt et ellers returnerbart produkt med opgraderingsmulighed, kan returnering foretages inden for returneringsperioden, og særlige returneringsprocedurer gælder, som følger:

 • Hvis du returnerer produktet før opgraderingsproduktet lanceres, modtager du ikke opgraderingsproduktet.
 • Hvis du returnerer produktet efter opgraderingsproduktet er blevet lanceret, skal du returnere både produktet og opgraderingsproduktet.

Kampagne- og samleprodukter. Hvis produktet er et kampagne- eller samleprodukt, skal alle inkluderede produkter og/eller tjenester returneres samlet. Hvis en inkluderet tjeneste i et kampagne- eller samleprodukt er blevet anvendt (f.eks. anvendt kampagnetilbudskode), trækkes tjenestens fulde detailværdi fra det refunderede beløb. Hvis du har købt et samleprodukt og kun har returneret en del af dette, ugyldiggøres samlerabatten, og den samlede samlerabat fratrækkes det refunderede beløb.

Prøveperiodetilbud. Hvis du har gjort brug af et prøveperiodetilbud, skal du opsige tjenesten ved prøveperiodens udløb for at undgå efterfølgende opkrævninger, medmindre du har modtaget information om det modsatte. Hvis du ikke opsiger tjenesten ved prøveperiodens udløb, giver du os tilladelse til at opkræve betaling for tjenesten.

Personlige oplysninger. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle personlige oplysninger, som inkluderes sammen med returnerede produkter. Sørg for, at dine personlige oplysninger fjernes fra alle produkter, før de returneres.


RETURNERINGSPROCES

Sådan annullerer du en forudbestilling:

Du kan annullere en forudbestilling når som helst, før produktet frigives, ved at kontakte Salg og support. Når din ordre er klar til at blive downloadet eller sendt, gælder vores generelle returneringspolitik.

Sådan annullerer du et abonnement eller en tjeneste:

Kontakt Salg og support, eller udfyld fortrydelsesformularen inden for 14 kalenderdage fra købsdato i henhold til ovenstående anvisninger. Vi kan også bede dig om at underskrive et elektronisk destruktionsbrev som betingelse for din returnering.

Sådan returnerer du elektroniske softwareprodukter:

 1. Bekræft, at din ordre blev afgivet inden for de seneste fjorten (14) kalenderdage.
 2. Afinstaller softwaren fra din computer:
  • I Windows 8.1, 8, Windows 7 og Vista: Vælg Kontrolpanel, Programmer og funktioner, og klik derefter på Fjern et program.
  • I Windows XP: Vælg Kontrolpanel, Tilføj/Fjern programmer, og klik derefter på Fjern program.
 3. Kontakt Salg og support, eller udfyld fortrydelsesformularen inden for 14 kalenderdage fra købsdato i henhold til ovenstående anvisninger, og bekræft, at du har afinstalleret softwaren og ikke har lavet kopier af denne inden for 14 kalenderdage fra købsdato. Vi kan også bede dig om at underskrive et elektronisk destruktionsbrev som betingelse for din returnering. Fristen er overholdt, hvis du har opfyldt disse betingelser, inden perioden på 14 dage er udløbet. Derefter blokeres produktnøglen, og du vil ikke længere kunne installere eller bruge softwaren i fremtiden. Refunderinger foretages med den samme betalingsmåde, som du anvendte til den oprindelige transaktion, og vi sender dig straks en bekræftelsesmeddelelse pr. e-mail.

Sådan returnerer du et fysisk produkt eller et produkt, der ikke kan downloades:

Kontakt Salg og support, eller udfyld fortrydelsesformularen inden for 14 kalenderdage fra købsdato i henhold til ovenstående anvisninger. Når vi har modtaget din henvendelse, sender vi dig de relevante returneringsanvisninger og en returfrankeringsetiket pr. e-mail. Du skal returnere produkterne til os i henhold til ovenstående anvisninger uden ugrundet ophold eller forbehold inden for 14 kalenderdage fra dagen for afsendelse af din beslutning om fortrydelse af dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer produkterne, inden perioden på 14 kalenderdage er udløbet. Vi undersøger produkterne ved modtagelse, og hvis de imødekommer vores returneringskriterier, udsteder vi refusion med den samme betalingsmåde, som du anvendte til den oprindelige transaktion, og sender dig straks en bekræftelsesmeddelelse pr. e-mail


STATUS FOR EN RETURNERING

Kontakt Salg og support.


Produktgarantier

Mange af de produkter, der er tilgængelige i Microsoft Store, leveres med producentgarantier. Læs de producentgarantier, der følger med vores produkter, hvis du har brug for specifikke oplysninger om, hvordan du løser problemer, der er dækket af disse garantier. For visse produkter har du mulighed for at tilkøbe en udvidet serviceaftale mod ekstrabetaling. Se de specifikke aftaler for at få flere oplysninger.

Microsoft kan udstede yderligere garantier, som du er berettiget til i henhold til lovfæstede rettigheder, vedrørende fejlbehæftede eller fejlbeskrevne produkter eller tjenester. Eventuelle kommercielle garantier udstedes i tillæg til disse rettigheder. Kontakt Salg og support, hvis du har problemer med dit produkt.