Enne toote tagastamist

Kui teil on tootega probleeme, võite enne selle tagastamist proovida toimida mõnel järgmistest viisidest.

 • Otsige abi Microsofti klienditoe veebisaidilt.
 • Postitage küsimus Microsofti arutelurühmadesse.
 • Isiklikuks suhtlemiseks toote tehnilise toega, tellimuse kohta küsimuste esitamiseks või abi saamiseks tarkvara allalaadimise ja installimise kohta võtke ühendust müügi ja tugiteenusega.

Tagastuspõhimõtted

Microsoft Store'i üldisi tagastuspõhimõtteid on üksikasjalikult kirjeldatud siin ja esitatud jaotises Kasutus- ja müügitingimused. Tagastuspõhimõtted kehtivad lisaks kõigile muudele seaduse kohaselt teie suhtes kehtida võivatele garantiidele või tagastusõigustele (vt toote garantiide jaotist allpool).

Tagastuskriteeriumite kohaselt võite taganeda ostulepingust ja taotleda tagasimakset ilma põhjust nimetamata neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul. Taganemisperiood lõppeb pärast neljateistkümne (14) kalendripäeva möödumist alltoodust.

 • Allalaaditavate toodete korral siis, kui tooted on elektrooniliselt kohale toimetatud teie kontole ja on allalaadimiseks saadaval.
 • Allalaaditavate tellimuste ja teenuste korral siis, kui te klõpsate maksmisel nuppu Ostke kohe. Võime alustada tellimuse või teenuse osutamist kohe pärast ostmist.
 • Füüsiliste või mitteallalaaditavate toodete korral siis, kui tooted on kohale toimetatud.
 • Ettetellitavate allalaaditavate toodete ja tellimuste korral siis, kui tooted on elektrooniliselt kohale toimetatud teie kontole ja on allalaadimiseks saadaval. Ettetellitavate füüsiliste või mitteallalaaditavate toodete korral siis, kui tooted on kohale toimetatud.
 • Juhul kui ühe tellimusega tellitud tooted toimetatakse kohale eraldi siis, kui viimane toode on kohale toimetatud või kättesaadavaks tehtud.
 • Mitmest partiist või osast koosneva toote korral siis, kui viimane partii või osa on kohale toimetatud või kättesaadavaks tehtud.
 • Toodete tavapärasel kohaletoimetamisel määratud ajaperioodi jooksul siis, kui esimene toode on kohale toimetatud või kättesaadavaks tehtud.

Kui teie riigis kehtiv seadus tagab teile pikema taganemisperioodi, siis kehtib seadusega sätestatud periood.Võime pühade ajal või muul ajal taganemisõiguse kehtivuse perioodi pikendada. Kui meie veebisaidil reklaamitakse pikemat perioodi, siis kohaldatakse reklaamitavat perioodi.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meile oma otsusest teatama enne taganemisperioodi lõppu. Oma otsusest teatamiseks ja tagastusprotsessi käivitamiseks võtke meiega ühendust leheküljeMüük ja tugiteenus kaudu. Võite ka kasutada ühte kahest manuses olevast tagastusvormist, kuid see pole kohustuslik. Selle vormi kasutamisel esitage see elektrooniliselt tagastusperioodi jooksul, nagu vormis näidatud, ja me saadame teile ilma viivituseta meilikinnituse vormi kättesaamise kohta. Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui saadate meile teate sooviga kasutada taganemisõigust enne taganemisperioodi lõppu.

Taganemise mõju

Kui te kasutate oma taganemisõigust, hüvitame teile kõik teilt saadud maksed, sh kohaletoimetamiskulud (v.a lisakulud, mis on seotud teie valitud kohaletoimetamisviisiga, mis ei ole meie pakutav kõige odavam standardne kohaletoimetamisviis) ilma liigse viivituseta ja mitte mingil juhul hiljem kui 14 kalendripäeva pärast teilt otsuse saamist sellest lepingust taganemise kohta. Tagasimaksete tegemisel kasutatakse sama makseviisi, mida kasutasite algse tehingu korral, v.a juhul, kui olete selgelt kokku leppinud teisiti. Ühelgi juhul ei maksa te hüvitamise korral mingeid tasusid.

Te peate tooted tagasi saatma ilma liigse viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul päevast, millal te teatasite meile sellest lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate tooted tagasi enne kui 14 kalendripäeva pikkune periood lõppeb.

Võime hüvitamisega viivitada, kuni oleme saanud tooted teilt tagasi või olete esitanud meile tõenduse toodete tagasisaatmise kohta, sõltuvalt sellest, kumb toimus varem. Meie kanname tagasisaatmisega seotud kulud. Te vastutate ainult toote väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud toote kasutamisest muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Tagastuskriteeriumid

Võtame tagasi tooted, mis vastavad meie tagastuskriteeriumitele. Järgmisi nõudeid rakendatakse tootest taganemise tingimusena seadusega lubatud ulatuses.

Kõigile tagastatavatele toodetele tuleb lisada originaaltšekk või kinketšekk, originaaldokumendid, kasutusjuhendid, registreering, osad ja komponendid (sh kaablid, kontrollerid ja tarvikud) ning tootja originaalpakend. Tarkvara tagastamisel peate lisama ka kõik andmekandjad ja tootevõtmed. Vastavalt kehtivale seadusele võib nimetatud dokumentide ja esemete puudumine tagasimakset takistada või edasi lükata või tuua kaasa lisatasusid ja Microsoft jätab endale õiguse keelduda kõigist tagastatavatest toodetest, mis ei vasta tagastuskriteeriumitele ja -tingimustele. Kõigi toodete tagastamisel tuleb olla mõistlikult hoolikas (s.t toodetel ei tohi esineda märke kulumisest ega kahjustustest ja tooted peavad olema seisukorras, mis võimaldab meil neid uuesti müüa).

Allalaaditavate toodete ja tellimuste korral võime paluda teil lepingust taganemise tingimusena hävitamist käsitleva elektronkirja allkirjastamist. Teenuste korral ei tohi teenus olla tarnitud, seda pole osutatud ega te ei ole teenust tarbinud. Tarkvara ja mängude korral: karpi pakendatud tarkvara ja videomängude tagastamisel peab nende sulgemispitser olema terve.

Telefone võib tagastada tagastamisperioodi jooksul, kui te kohustute teenuselepingu tühistama sideteenuse osutaja määratud aja jooksul või sideteenuse osutaja võib teilt nõuda teenuse ennetähtaegse lõpetamise eest tasu. Need on sideteenuse osutaja põhimõtted ja me ei saa nende tühistamispõhimõtteid mõjutada. Arvutiga koos ostetud tootekoodid (PKC) võidakse tagastada tagastusperioodil eraldi, tingimusel et neid pole avatud, muudetud ega kahjustatud. Kui te tagastate koos PKC-ga ostetud arvuti, tuleb tagastada ka PKC.

Microsoft Store ei võta tagasi järgmisi tooteid: (i) kohandatud või isikupärastatud tooted; (ii) eritellimuse alusel tarnitud tooted, kui need ei kuulu Microsoft Store'i jaemüügi reklaampakkumisse, (iii) tooted, mida on kasutatud, muudetud või mis on kulunud või kahjustunud, (iv) füüsilised ja allalaaditavad kinkekaardid ja teenusekaardid (st Skype'i kaardid, Xbox Live'i kaardid), (v) osutatud teenused, (vi) muutmälu (RAM) tooted ja (vii) tühjendusmüügi tooted, millele on märgitud nt lõpumüük või mittetagastatav.

Lisatingimused

Täiustatud versiooni võimalus ja tagastatavad tooted. Kui ostate tagastatava toote koos täiustatud versiooni võimalusega, saate selle tagastada tagastusperioodi jooksul, kuid rakendatakse järgmisi tagastamise eritingimusi.

 • Kui te tagastate toote enne täiustatud versiooni väljaandmist, siis te ei saa täiustatud versiooni.
 • Kui te tagastate toote pärast täiustatud versiooni väljaandmist, siis peate tagastama nii toote kui ka täiustatud versiooni.

Reklaamtooted ja tootekomplektid Reklaamtoodete ja tootekomplektide korral tuleb kõik komplekti kuuluvad tooted ja/või teenused tagastada koos. Kui reklaamtootesse ja/või tootekomplekti kuuluvat teenust on kasutatud (nt kasutatud kampaaniakood), vähendatakse tagasimakse summat teenuse täisjaehinna võrra. Kui ostetud tootekomplektist tagastatakse ainult osa, siis tootekomplekti allahindlus tühistatakse ja tagasimaksest lahutatakse kogu tootekomplekti allahindlus.

Prooviperioodi pakkumised Kui osalete prooviperioodi pakkumises, peate edaspidiste kulude kandmise vältimiseks teenuse prooviperioodi lõpuks tühistama, kui me pole teid teisiti teavitanud. Kui te prooviperioodi lõpus teenust ei tühista, annate meile õiguse nõuda teilt teenuse kasutamise eest tasu teie valitud makseviisi kaudu.

Isiklikud andmed Microsoft ei vastuta tagastatud toodetes olevate isiklike andmete eest. Veenduge, et eemaldate isiklikud andmed kõigist toodetest enne nende tagastamist.


Tagastamine

Ettetellimuse tühistamine

Saate ettetellimuse igal ajal tühistada enne toote müügile tulemist. Selleks võtke ühendust müügi ja tugiteenusega. Kui tellimus on kättesaadav allalaadimiseks või tarneprotsess on käivitunud, rakendatakse tavapäraseid tagastuspõhimõtteid.

Tellimuse või teenuse tühistamine

Võtke ühendust müügi ja tugiteenusega või kasutage tagastusvormi 14 kuupäeva jooksul ostukuupäevast eespool kirjeldatud viisil. Tagastamise tingimusena võime paluda teil hävitamist käsitleva elektronkirja allkirjastamist.

Allalaaditava tarkvara tagastamine

 1. Kinnitage, et tellimus esitati eelnenud neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul.
 2. Desinstallige tarkvara arvutist
  • Windows 8.1, 8, Windows 7 ja Vista: avage juhtpaneeli jaotis Programmid ja funktsioonid ja seejärel klõpsake linki Desinstalli programm.
  • Windows XP: avage juhtpaneeli jaotis Lisa või eemalda programme ja seejärel klõpsake linki Desinstalli programm.
 3. Võtke 14 kalendripäeva jooksul alates ostukuupäevast ühendust müügi ja tugiteenusega või kasutage taganemisvormi eespool kirjeldatud viisil ja kinnitage, et olete tarkvara desinstallinud ega pole seda kopeerinud. Tagastamise tingimusena võime ka paluda hävitamist käsitleva elektronkirja allkirjastamist. Tähtajast on kinni peetud, kui teete seda enne 14 kalendripäeva pikkuse perioodi lõppu. Pärast seda blokeeritakse tootevõti ja te ei saa tarkvara edaspidi enam installida ega kasutada. Kasutame raha tagastamiseks sama makseviisi, millega toote ostsite, ja saadame teile meili teel tagasimakseteatise.

Füüsilise/mitteallalaaditava toote tagastamine

Võtke ühendust müügi ja tugiteenusega või kasutage tagastusvormi 14 kuupäeva jooksul ostukuupäevast eespool kirjeldatud viisil. Pärast teie teate kättesaamist saadame teile meili teel tagastamisjuhised ja tagastamise tarnesildi(d). Te peate tooted tagasi saatma vastavalt juhistele ilma liigse viivituseta ja mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul päevast, millal te teatasite meile tootest taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate tooted tagasi enne 14 kalendripäeva pikkuse perioodi lõppu. Kontrollime tooted pärast kättesaamist üle ning kui need vastavad meie tagastustingimustele, kasutame raha tagastamiseks sama makseviisi, millega toote ostsite, ja saadame teile meili teel tagasimakseteatise.


Tagastamise olek

Võtke ühendust müügi ja tugiteenusega.


Toote garantiid

Paljudel Microsoft Store'is müüdavatel toodetel on tootjagarantiid. Nende garantiidega kaetud probleemide lahendamise kohta täpse teabe saamiseks vaadake tootjagarantiisid. Mõnele tootele saab osta lisatasu eest pikendatud hoolduspaketi. Täpsema teabe saamiseks vaadake konkreetset paketti.

Lisaks võivad meie toodetel olla garantiid, mida ei saa seaduse järgi lõpetada, nt seadusjärgne kaitse, mis on seotud valesti kirjeldatud või praakkaupade või -teenustega. Kõik kaubanduslikud garantiid lisanduvad neile õigustele. Kui teil tekib probleeme oma tootega, võtke ühendust müügi ja tugiteenusega.