KÄYTTÖ- JA MYYNTIEHDOT

Päivitetty: lokakuu 2013


Tervetuloa osoitteessa www.microsoftstore.com sijaitsevaan Microsoftin verkkokauppaan (”Microsoft Store” tai ”Sivusto”). Microsoft Store on sivusto, jota ylläpitää Microsoft Luxembourg S.à.r.l.


Jos asiakas ostaa sähköisiä ohjelmistolatauksia, hän solmii samalla sopimuksen Microsoft Luxembourg S.à.r.l:n kanssa, jonka osoite on 23-29, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg.. Jos asiakas ostaa muita tuotteita, hän solmii sopimuksen Microsoft Ireland Operations Limitedin kanssa, jonka osoite on The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (näistä käytetään yhteisnimitystä ”Microsoft” tai ”me”).


Jos asiakas ostaa Sivustosta samanaikaisesti sekä sähköisiä ohjelmistolatauksia että muita tuotteita, hän saattaa saada erilliset ostovahvistukset edellä mainituilta Microsoft-yhtiöiltä ja hänen luottokorttilaskussaan saattaa näkyä erilliset veloitukset näiltä Microsoft-yhtiöiltä.


Microsoft Storessa asiakkaiden käytettävissä on lukuisia erilaisia resursseja, mm. Sivusto, tietoa ohjelmistosta, palveluista ja muista mahdollisesti ostettavissa olevista kauppatavaroista sekä latausalueita, ohjelmistoja ja työkaluja (joiden kaikkien yhteisnimitys on ”Palvelut”). Palvelut, mukaan lukien päivitykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja uuden WWW-ominaisuuden lisääminen sivustoon, ovat näiden Käyttö- ja Myyntiehtojen (”Käyttö- ja Myyntiehdot” tai ”Sopimus”) alaisia. Kun asiakas käyttää Sivustoa, ostaa tuotteita Microsoft Storesta tai käyttää Palveluja, hän hyväksyy nämä Käyttö- ja myyntiehdot, Microsoftin tietosuojalausekkeen (ks. jäljempänä oleva kohta TIETOSUOJA JA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN) ja kaikki muut sellaiset soveltuvat ehdot ja määräykset, käytännöt tai vastuuvapausilmoitukset (joista käytetään yhteisnimitystä ”Microsoft Storen Käytännöt”), joihin on viitattu tässä asiakirjassa ja joihin asiakas voi tutustua niihin johtavien hyperlinkkien kautta. Microsoft Storen Käytännöt löytyvät myös Microsoft Storesta. Microsoft Storen Käytännöt tulee lukea huolella.


Jos asiakkaan asuinmaassa tai asuinalueella on Microsoftin jälleenmyyntiliike, sillä saattaa olla erilaiset käytännöt.


Asiakkaan Microsoft Storen käyttämistä koskevat ehdot

 1. HENKILÖKOHTAISEN JA EI-KAUPALLISEN KÄYTÖN RAJOITUKSET

  Ellei toisin ilmoiteta, Microsoft Store ja Palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa kaupallisesti levittää, julkaista tai myydä mitään Microsoft Storesta tai Palveluista saamiaan tietoja tai palveluja eikä myöntää niihin käyttöoikeuksia.


 2. MICROSOFT STORE -SIVUSTOSSA OLEVIA ASIAKIRJOJA KOSKEVA ILMOITUS

  Asiakkaalle myönnetään lupa käyttää Microsoft Storesta tai Palveluista saamiaan Asiakirjoja (esimerkiksi raportteja, lehdistötiedotteita, taulukoita ja usein esitettyjä kysymyksiä) edellyttäen, että (1) tekijänoikeusilmoitus ”© 2013 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.” sisällytetään kaikkiin kopioihin yhdessä tämän lupailmoituksen kanssa, (2) kyseiset Microsoft Storesta tai Palveluista saadut Asiakirjat on tarkoitettu tiedoksi ja ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä kopioida tai lähetetä verkkotietokoneisiin tai esitetä missään mediassa, jolleivät sovellettavat tekijänoikeuslait myönnä erivapautta tällaiseen käyttöön, ja (3) Asiakirjoja ei muokata millään tavoin. Valtuutetut oppilaitokset, kuten ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokset, yliopistot, yksityiset tai julkiset korkeakoulut ja valtiolliset korkeakoulut, saavat ladata ja jäljentää Asiakirjoja käytettäviksi luokkahuoneissa. Luokkahuoneiden ulkopuoliseen käyttöön tarvitaan nimenomainen, kirjallinen lupa Microsoftilta. Kaikki muu käyttö on nimenomaisesti kielletty lain nojalla ja voi johtaa rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia syytetään oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä.


  Edellä määritellyt Asiakirjat eivät sisällä Microsoft.com-sivuston, tämän Sivuston tai minkään muun Microsoftin omistaman, toimittaman tai hallitseman sivuston tai sellaisen sivuston, jonka käyttöoikeudet Microsoft omistaa, suunnittelua tai ulkoasua. Microsoftin sivustojen − mukaan lukien nämä Sivustot − osia suojaavat tuotteiden ulkoasua, tavaramerkkejä ja kilpailua koskevat ja muut lait, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaisuutena tai osittain. Logoja, kuva-aineistoa, ääntä tai kuvaa ei saa kopioida, lähettää edelleen tai tuoda saataville mistään Microsoftin sivustosta, tämä Sivusto mukaan lukien, ellei Microsoft tai sovellettava laki nimenomaisesti salli tätä.


  Palveluissa julkaistut asiakirjat ja niihin liittyvä kuva-aineisto saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Tässä oleviin tietoihin tehdään ajoittain muutoksia. Microsoft ja/tai sen toimittajat voivat tehdä tässä kuvattuihin tuotteisiin ja/tai ohjelmiin parannuksia ja muutoksia milloin tahansa.


 3. JÄSENTILI, SALASANA JA TIETOTURVA

  Jos Microsoft Store tai jokin palvelu edellyttää asiakkaalta tilin avaamista, asiakkaan on rekisteröidyttävä toimittamalla Microsoftille soveltuvan rekisteröintikaavakkeen mukaiset ajantasaiset, täydelliset ja täsmälliset tiedot. Asiakas valitsee myös salasanan ja käyttäjätunnuksen. Lisäksi asiakasta voidaan vaatia hyväksymään palvelusopimus tai erilliset käyttöehdot, ennen kuin hän voi avata tiliä. Asiakas on itse vastuussa tilitietojensa ja salasanansa pitämisestä luottamuksellisina, ja hän on myös vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Asiakkaan on ilmoitettava viivytyksettä Microsoftille käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvarikkomuksista.


 4. EI LAITTOMAAN TAI LUVATTOMAAN KÄYTTÖÖN

  Asiakas saa käyttää Palveluja sillä ehdolla, että hän vakuuttaa Microsoftille, ettei hän käytä Palveluja mihinkään laittomaan tai sellaiseen tarkoitukseen, jonka nämä ehdot, määräykset ja ilmoitukset kieltävät. Asiakas ei saa käyttää Palveluja tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää jotakin Microsoftin palvelinta tai Microsoftin palvelimeen liitettyjä verkkoja tai tehdä niistä toimintakyvyttömiä tai joka voi häiritä palveluja käyttäviä muita osapuolia. Asiakas ei saa yrittää käyttää Palveluja, muiden käyttäjätilejä tai Microsoftin palvelimeen tai johonkin palveluun liitettyjä tietokonejärjestelmiä tai verkkoja luvattomasti hakkeroimalla, murtamalla salasanan tai muulla tavoin. Asiakas ei saa hankkia tai yrittää hankkia aineistoa tai tietoja keinoin, joita ei ole asiakkaalle nimenomaisesti tarjottu Palvelujen kautta. Palveluja ei saa käyttää kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovalla tavalla, mukaan lukien rajoituksetta yksityishenkilön tai juridisen henkilön − mukaan lukien Microsoft − tietoinen vahingoittaminen.


  Microsoft pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa paljastaa sellaisia tietoja, joiden paljastaminen on lakien, määräysten, oikeusprosessien tai viranomaisten vaatimusten noudattamisen vuoksi välttämätöntä, sekä oikeuden muokata tai kieltäytyä lähettämästä tai poistamasta tietoja tai aineistoa kokonaan tai osittain sellaisissa tilanteissa, joissa tämä on kohtuuden nimissä perusteltua.


 5. MICROSOFT STOREEN TOIMITETTU TAI SIVUSTOON LÄHETETTY AINEISTO

  Microsoft ei vaadi omistusoikeuksia asiakkaan Microsoftille luovuttamaan aineistoon (mukaan lukien palautteet, arvostelut ja ehdotukset) tai postita, lataa, syötä tai toimita aineistoa Palveluihin tai liittyviin palveluihin yleisön tai minkään julkisen tai yksityisen yhteisön saataville (yksittäin ”Lähetys” ja yhteisesti ”Lähetykset”). Microsoftilla on kuitenkin lupa käyttää asiakkaan Lähetyksiä ja myös tämän nimeä niihin tarkoituksiin, joihin Lähetykset on tehty.


  Asiakkaan Lähetysten käytöstä ei makseta mitään korvausta. Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta postittaa tai käyttää asiakkaan toimittamaa Lähetystä, ja Microsoftilla on oikeus poistaa asiakkaiden Lähetyksiä milloin tahansa oman harkintansa mukaan.


  Asiakas vakuuttaa omistavansa Lähetyksensä kaikki oikeudet tai muutoin hallitsevansa niitä näiden Käyttö- ja myyntiehtojen mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Lähetysten tarjoamiseen, postittamiseen, lataamiseen, syöttämiseen tai lähettämiseen vaadittavat oikeudet.


 6. PYYTÄMÄTTÄ LÄHETETTÄVIEN IDEOIDEN KÄYTÄNTÖ

  Microsoft tai kukaan sen työntekijöistä ei hyväksy tai harkitse pyytämättä lähetettyjä ideoita, kuten ideoita uusista mainoskampanjoista tai muista kampanjoista tai uusista tuotteista tai tekniikoista, prosesseista, aineistosta, markkinointisuunnitelmista tai uusista tuotenimistä. ASIAKAS EI SAA LÄHETTÄÄ MITÄÄN ALKUPERÄISIÄ TAIDETEOKSIA, IDEOITA, NÄYTTEITÄ, DEMOJA TAI MUITA TEOKSIA. Tämän käytännön ainoa tarkoitus on välttää mahdollisia väärinkäsityksiä tai kiistoja, kun Microsoftin tuotteet tai markkinointistrategiat saattavat vaikuttaa samanlaisilta kuin Microsoftille lähetetyt ideat. Asiakkaiden ei siis tule lähettää pyytämättä ideoitaan Microsoftille tai kenellekään Microsoftilla työskentelevälle.


  Jos asiakas kuitenkin lähettää ideoitaan ja aineistoja huolimatta siitä, että Microsoft on pyytänyt, ettei ideoita ja aineistoja lähetetä, Microsoft ei takaa millään tavoin ideoiden ja aineiston käsittelyä luottamuksellisina tai omistusoikeudellisina.


 7. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN

  Microsoft Storessa voi olla linkkejä sellaisiin kolmansien osapuolten sivustoihin, joiden kautta voi poistua Sivustosta. Tällaiset linkitetyt sivustot eivät ole Microsoftin hallinnassa eikä Microsoft ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, linkeistä, muutoksista tai päivityksistä. Microsoft julkaisee mahdollisia linkkejä vain asiakkaan avuksi, eikä linkin sisältyminen tuotteeseen tarkoita sitä, että Microsoft suosittelisi kyseistä sivustoa. Käyttäjän harjoittama kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen käyttö saattaa olla kyseisen kolmannen osapuolen ehtojen ja määräysten alaista.


Asiakkaalle tapahtuvaa tuotteiden myymistä koskevat ehdot

 1. MAANTIETEELLINEN SAATAVUUS

  Microsoft Store on tarkoitettu niiden asiakkaiden käyttöön, jotka asuvat sillä alueella, jota tämä Sivusto palvelee, ja tuotteiden lähettämisen kohdemaita on voitu rajoittaa Microsoftin toimituskäytännöissä kuvatulla tavalla. Jotta asiakas voisi ostaa tuotteita, hänellä on oltava asianmukainen laskutus- ja toimitusosoite kyseisellä alueella.


 2. VAIN LOPPUKÄYTTÄJILLE

  Asiakkaan on oltava loppukäyttäjä, jotta hän voi ostaa tuotteita Microsoft Storesta. Jälleenmyyjät eivät saa ostaa mitään Sivustosta.


 3. VIENTIRAJOITUKSET

  Microsoft Storesta ostettuihin tuotteisiin (mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot ja ohjelmistolataukset) voidaan soveltaa tullivalvontaan ja vienninrajoitukseen liittyviä lakeja ja säännöksiä. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia kyseisiin tuotteisiin liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säännöksiä.


 4. LASKUTUS- JA TILITIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYS

  Asiakas suostuu toimittamaan ajantasaiset, täydelliset ja paikkansapitävät ostos- ja tilitiedot kaikista Microsoft Storessa ostamistaan tuotteista. Asiakas suostuu päivittämään välittömästi tili- ja muut tietonsa, mukaan lukien sähköpostiosoite ja luottokorttien numerot ja niiden voimassaolon päättymisajat, jotta Microsoft voi toteuttaa asiakkaan tapahtumat ja ottaa asiakkaaseen yhteyttä asiakastapahtumien yhteydessä, mikäli se on tarpeen.


 5. TUOTTEEN SAATAVUUS JA MÄÄRÄ- ja TILAUSRAJOITUKSET

  Tuotteiden hinnat ja saatavuus voivat muuttua milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta, mutta asiakkaalta kuitenkin laskutetaan aina se hinta, joka näytetään silloin, kun asiakas vahvistaa tilauksen. Microsoft voi asettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tilaus-, tili-, luottokortti-, henkilö- tai talouskohtaisia rajoituksia ostettavien tuotteiden kappalemäärille, ja tästä ilmoitetaan asiakkaalle joko Sivustossa tai ennen kuin Microsoft hyväksyy asiakkaan tilauksen.


  Microsoft voi kieltäytyä mistä tahansa tilauksesta tai hylätä tilauksen milloin tahansa, ja tällöin asiakkaalle palautetaan hänen tilauksesta mahdollisesti maksamansa summat. Perusteltuja syitä tilauksesta kieltäytymiselle tai sen hylkäämiselle ovat näihin kuitenkaan rajoittumatta se, että asiakas ei täytä tilaushetkellä määriteltyjä ehtoja; se, että asiakkaan tekemää maksusuoritusta ei voida käsitellä; se, että tilattuja tuotteita tai palveluja ei ole saatavilla; sekä se, että Sivustossa on selvästi jokin virhe tai jokin virhe on tapahtunut asiakkaan tilauksen yhteydessä. Jos Microsoft ei voi toimittaa asiakkaan tilaamia tuotteita tai palveluja, Microsoft ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja saattaa tarjota tälle jotakin muuta tuotetta tilatun sijaan. Jos asiakas ei halua ostaa vaihtoehtoista tuotetta, Microsoft peruu asiakkaan tilauksen. Jos Sivustossa on selkeästi jokin virhe tai jos asiakkaan tilauksen yhteydessä on tapahtunut jokin virhe, Microsoft pidättää itsellään oikeuden korjata virhe ja veloittaa asiakkaalta oikea hinta. Tällaisissa tilanteissa Microsoft ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja antaa tälle mahdollisuuden joko ostaa tuote oikeaan hintaan tai perua tilaus.


  Jollei tilauksen tekohetkellä ilmoiteta tiettyä toimitusaikaa, tuotteet tai palvelut toimitetaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilauksen tekopäivästä. Hyvitykset tai takaisinmaksut tehdään sillä maksutavalla ja sille tilille, jota asiakas käytti tilauksen tehdessään.


 6. OHJELMISTOJEN OSTAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUSEHDOT

  Ohjelmisto, jonka voi ladata Microsoft Storesta (”Ohjelmisto”), ja muut Microsoft Storessa tai Palveluissa saatavissa olevat kauppatavarat (palvelut mukaan lukien) ovat Microsoftin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksin suojattua aineistoa. Kun asiakas ostaa Ohjelmiston, hän ostaa todellisuudessa Ohjelmiston käyttöoikeuden eikä itse Ohjelmistoa. Microsoft Storesta ostettuja Ohjelmistojen käyttöoikeuksia koskevat Ohjelmistotuotteiden mukana toimitetut käyttöoikeussopimukset (”Käyttöoikeussopimukset”). Asiakkaan on hyväksyttävä Käyttöoikeussopimuksen ehdot ja määräykset Ohjelmiston asennuksen yhteydessä.


  JOS ASIAKAS HALUAA NÄHDÄ SOVELLETTAVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN KOPION VELOITUKSETTA ENNEN OHJELMISTON AVAAMISTA, HÄN VOI PYYTÄÄ SEN OTTAMALLA YHTEYTTÄ MICROSOFT STOREEN (JÄLJEMPÄNÄ KOHDASSA ILMOITUKSET JA VIESTINTÄ KUVATULLA TAVALLA).


  Asiaankuuluvan Käyttöoikeussopimuksen ja sovellettavan lain vastainen Ohjelmiston tai kauppatavaran kopiointi tai levittäminen on nimenomaisesti kielletty ja voi johtaa vakavaan rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia voidaan syyttää oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä.


  MICROSOFT SAATTAA OSANA MICROSOFT STOREA TAI PALVELUJA TAI OHJELMISTOSSAAN TAI KAUPPATAVARASSAAN TARJOTA ASIAKKAALLE KÄYTTÖÄ JA/TAI LATAAMISTA VARTEN SELLAISIA TYÖKALUJA JA APUOHJELMIA, JOTKA EIVÄT OLE OSA MYYTYJÄ TUOTTEITA TAI PALVELUJA. MICROSOFT EI SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN TAKAA TÄLLAISTEN TYÖKALUJEN TAI APUOHJELMIEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVIEN TULOSTEN VIRHEETTÖMYYTTÄ.


  Microsoft Storessa, Palveluissa, Ohjelmistotuotteissa tai kauppatavaroissa olevia työkaluja ja apuohjelmia käyttävien on kunnioitettava muiden immateriaalioikeuksia.


 7. SÄHKÖISTEN OHJELMISTOJEN LATAAMINEN

  Sähköiset ohjelmistolataustuotteet (Electronic Software Download” eli ”ESD”) toimitetaan asiakkaalle tarjoamalla asiakkaan saataville latauslinkki, joka lähetetään tuotteen ostamiseen käytetylle Microsoft-tilille (tunnettiin aiemmin nimellä Windows Live ID). Microsoft säilyttää latauslinkin ja siihen liittyvän digitaalisen avaimen asiakkaan Microsoft-tilillä kolmen (3) vuoden ajan ostopäivästä alkaen alla olevan kappaleen ehtojen mukaisesti. ESD-tilaustuotteita saattavat koskea erilaiset ehdot ja säilytysoikeudet, ja asiakasta pyydetään tutustumaan näihin ehtoihin ja hyväksymään ne tilauksen tekohetkellä.


  Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi perua tai muokata digitaalisten avainten säilytyskäytäntöään milloin tahansa. Asiakas suostuu myös siihen, että Microsoft voi lopettaa avainten tallentamisen yhden tai useamman tuotteen osalta milloin tahansa ja perustelluista syistä − esimerkiksi tuotetuen päättyessä − minkä jälkeen asiakas ei voi enää käyttää latauslinkkiä tai digitaalista avainta. Jos Microsoft peruu ohjelmansa tai muokkaa sitä niin, että asiakas ei enää voi käyttää tilillään olevia latauslinkkejä tai digitaalisia avaimia, Microsoft lähettää tästä ilmoituksen vähintään 90 päivää etukäteen käyttämällä asiakkaan Microsoft-tilin yhteystietoja.


 8. MUUT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET

  Ohjelmisto- ja ESD-tuotteiden lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota muita tuotteita ja palveluja, jotka voi ostaa tai joita voi kokeilla Microsoft Storessa ja joita koskevat erilliset käyttöoikeussopimukset, käyttöehdot, palveluehdot tai muut ehdot ja määräykset. Jos asiakas ostaa tai käyttää tällaisia tuotteita, häntä voidaan myös vaatia hyväksymään nämä ehdot, ennen kuin hän voi ostaa tai asentaa kyseisen tuotteen tai käyttää sitä.


 9. AUTOMAATTISET UUSIMISTUOTTEET

  Jos automaattinen uusiminen on sallittu Asiakkaan maassa tai alueella, Asiakas voi hankkia Microsoftilta tilauksia, jotka uusiutuvat automaattisesti. Jos Asiakas hankkii tällaisia tilaustuotteita ja toimittaa Microsoftille maksutavan, Asiakas (i) vakuuttaa, että hänellä on valtuus käyttää antamaansa maksutapaa ja annetut maksutiedot ovat oikein, (ii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan palveluista Asiakkaan maksutavalla ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan sopimuksen aikana solmituista palveluiden maksullisista ominaisuuksista. Microsoft ilmoittaa sähköpostitse Asiakkaalle, ennen kuin se uusii tilaustuotteita automaattisesti. Kun Microsoft on ilmoittanut Asiakkaalle, että tilaus uusitaan automaattisesti, Microsoftilla on oikeus uusia palvelut automaattisesti ja veloittaa uusimisjaksolta voimassa oleva maksu. Lisäksi Microsoft ilmoittaa Asiakkaalle, että palveluiden uusimisveloitus tehdään Asiakkaan valitseman maksutavan mukaan, olipa kyseinen maksutapa sitten tallennettu Asiakkaan tietoihin uusimispäivänä tai vasta sen jälkeen. Microsoft lähettää Asiakkaalle myös ohjeet siitä, kuinka tämä voi perua palveluiden tilauksen. Jotta Asiakasta ei laskutettaisi uusimisesta, tämän täytyy perua palveluiden tilaus ennen uusimispäivää.


 10. HINTA JA MAKSAMINEN

  Microsoft Storen hinnat ovat ne, jotka Sivustossa on mainittu. Jos asiakkaan asuinmaassa tai asuinalueella on oma Microsoft Store -jälleenmyyntipaikka, Sivuston hinnat, tuotevalikoima ja kampanjat voivat olla milloin tahansa erilaisia jälleenmyyntipaikoissa tarjottuihin tai saatavissa oleviin nähden. Microsoft ei takaa, että verkossa tarjottu hinta, tuote tai kampanja on saatavissa tai voimassa myös jälleenmyyntipaikassa. Microsoft ei samaten takaa, että jälleenmyyntipaikassa tarjottu hinta, tuote tai kampanja on saatavissa tai voimassa myös verkossa.


  Microsoft Storen hinnoittelu perustuu Ohjelmistojen ja laitteistojen myyntiin yksittäisille loppuasiakkaille. Jos asiakas on tekemästä ostoksia kaupallisen, koulutus- tai valtion organisaation puolesta, hänen tulee ottaa yhteyttä Microsoft Storeen ja tiedustella lisätietoja volyymikäyttöoikeusohjelmista.


  Microsoft Storessa ei ole halvimman hinnan takuuta; se ei yritä tarjota samoja alennushintoja kuin muut jälleenmyyjät tarjoavat samoista tuotteista.


  Microsoft Store voi tarjota asiakkaalle mahdollisuuden tehdä tuotteen ennakkotilaus Sivustosta ennen sen myyntiin tulemista. Jos asiakas päättää ennakkotilata tuotteen, Microsoft Store voi asettaa asiakkaan luottokortille varauksen ennakkotilauksen tekohetkellä. Tätä varausta ei kuitenkaan veloiteta, ennen kuin tuote tuodaan asiakkaan ladattavaksi tai toimitetaan asiakkaalle. Jos tuotteen tarjoushinta laskee ennakkotilauksen tekemisen ja tuotteen ladattavaksi tulemisen tai tuotteen toimittamisen välillä, asiakkaalta veloitetaan tämä alennettu hinta. Asiakas voi perua ennakkotilauksensa milloin tahansa ennen tuotteen toimittamista tai ladattavaksi tulemista soittamalla Microsoftin myynti- ja tukisivulla olevaan asiakastuen puhelinnumeroon. Kun ennakkotilaus on toimitettu tai tullut ladattavaksi, Microsoft Storen normaalit palautuskäytännöt ovat voimassa. Microsoft ilmoittaa Sivustossa, jos tiettyä tuotetta koskevat jotkin muut ennakkotilausehdot.


  Sivustossa näytetyt hinnat sisältävät kaikki sellaiset verot tai maksut (”Verot”), jotka voivat koskea asiakkaan ostosta. Sivustossa näytetyt hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut lisätään ostoksen summaan ja näytetään maksusivulla. Asiakas voi tarkastaa kaikki ostosta koskevat toimituskulut ennen ostoksen vahvistamista. Jokaiselle Ostoskorissa olevalle tuotteelle esitetään sen nykyhinta.


  Microsoft Storessa olevat tuotetarjoukset eivät sido Microsoftia. Kun asiakas lähettää tilauksen Microsoftille napsauttamalla ”päätä ostos”-, ”lähetä tilaus”- tai vastaavalla tavalla nimettyä painiketta, hän tekee sitovan tilauksen kaikista niistä tuotteista, jotka ovat hänen ostoskorissaan. Jos Microsoft hyväksyy tilauksen, asiakas saa automaattisesti sähköpostiosoitteeseensa tilausvahvistusviestin. Tämä viesti sinetöi ostosopimuksen.


  Microsoft Store tarjoaa asiakkaidensa käyttöön erilaisia maksutapoja, jotka yksilöidään Sivustossa. Microsoft Store varaa oikeuden muuttaa maksutapojaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Jos tarjousten hinnat ovat paikallisessa valuutassa ja maksu tapahtuu muussa valuutassa kansainvälisellä luottokortilla, lopullinen hinta asiakkaan omassa valuutassa riippuu ulkomaan valuutan vaihtokurssista, veroista ja asiakkaan pankin tai kansainvälisen luottokortin myöntäjän veloittamista maksuista. Näihin tapahtumiin voi liittyä kansainvälisiä tapahtumia koskevia veroja ja/tai maksuja, joita Microsoft Store ei veloita.


 11. PALAUTUSKÄYTÄNTÖ

  Microsoft Storen palautuskäytäntö määritellään seuraavassa. Palautuskäytäntö tarjotaan mahdollisten lainmukaisten pakottavien palautusoikeuksien lisäksi.


  Asiakas voi perua tämän Sopimuksen syytä ilmoittamatta neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa. Peruutusoikeus päättyy (14) päivän kuluessa seuraavista:

  (i) ESD-tuotteiden ja palvelujen ladattaviksi tuomisesta tai palvelun alkamisesta. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi aloittaa palvelun tai ESD-tuotteen toimittamisen välittömästi ostohetkestä alkaen.

  (ii) Fyysisten tuotteiden toimituksesta.

  Jos asiakkaan asuinmaassa sovellettava laki sallii asiakkaalle pidemmän peruutusajan, lain sallimaa rajaa sovelletaan.


  Jos asiakas haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa tästä Microsoftille ennen peruutusajan päättymistä. Asiakkaan tulee ottaa Microsoftiin yhteyttä Microsoftin myynti- ja tukisivuston kautta, jotta peruutus voitaisiin tehdä ja palautusprosessi käynnistää.


  Jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, Microsoft palauttaa asiakkaalle tämän tuotteista ja niiden toimituksesta maksaman summan. Palautus tehdään alkuperäisellä maksutavalla. Asiakkaan tulee palauttaa kyseiset tuotteet Microsoftille ilman aiheettomia viivytyksiä ja omalla kustannuksellaan.


  Ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, palauttamiseen sovelletaan seuraavassa kuvattuja vaatimuksia. Kaikki tuotteet tulee palauttaa sellaisessa tilassa, että niistä on huolehdittu riittävästi (niissä ei esimerkiksi saa olla kulumia tai vaurioita ja niiden tulee olla jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa). Kaikki pakkauksissa myytävät ohjelmistot ja videopelit tulee palauttaa sellaisina, että niissä olevaa sinettiä ei ole avattu. Palvelujen tapauksessa asiakas ei ole saanut vielä toimittaa tai käyttää palvelua. ESD-tuotteiden tapauksessa Microsoft voi sopimuksen perumisen ehtona vaatia asiakasta allekirjoittamaan sähköisen tuhoamistodistuksen.


  Microsoft voi pidentää peruutusaikaa lomakaudella tai muina aikoina. Mikäli Sivustossa ilmoitetaan pidempi peruutusaika, ilmoitettua aikaa sovelletaan.


  Kaikkien palautusten mukana tulee toimittaa alkuperäinen osto- tai lahjakorttikuitti, alkuperäiset tuoteasiakirjat, ohjekirjat, rekisteröintilomake, osat ja komponentit (mukaan lukien johdot, ohjaimet ja lisävarusteet) sekä valmistajan alkuperäinen pakkaus. Jos asiakas ei toimita vaadittuja asiakirjoja ja irtaimistoa, palautettavan summan maksaminen voi sovellettavan lain mukaisesti viivästyä tai palautusta ei tehdä lainkaan tai siitä voidaan periä lisämaksuja. Microsoft pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä kaikista sellaisista palautuksista tai vaihdoista, jotka eivät täytä Microsoftin asettamia palautuskriteerejä.


  POIKKEUKSET:


  • Microsoft Store -Sivustosta tilattuja tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa Microsoft Storen jälleenmyyntipaikoissa. Vastaavasti Microsoft Storen jälleenmyyntipaikoista ostettuja tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa Microsoft Store -Sivustossa.

  • Päivitysmahdollisuus ja palautukset. Jos asiakas on ostanut tuotteen, jolla on päivitysmahdollisuus, palautuksia koskee neljäntoista (14) päivän peruutusaika ja seuraavat erityismenettelyt:
   • Mikäli tuote palautetaan ennen päivitystuotteen julkaisemista, asiakas ei saa päivitystuotetta.
   • Mikäli tuote palautetaan päivitystuotteen julkaisemisen jälkeen, sekä tuote että päivitystuote on palautettava yhdessä.

  • Kun Microsoft tarjoaa kampanjoita, joiden avulla asiakas voi säästää rahaa ostamalla yhdessä tiettyjä tuotteita, kaikki osana kampanjaa ostetut tuotteet on palautettava, jotta asiakas voi saada hyvityksen. Mikäli kampanjaan sisältyi palvelu, jota asiakas on jo käyttänyt, palvelun koko vähittäismyyntiarvo vähennetään hyvityssummasta.

  • Kokeilujaksotarjoukset. Jos asiakas osallistuu kokeilujaksotarjoukseen eikä halua jatkaa palvelun käyttöä maksullisena kokeilujakson päätyttyä, asiakkaan on irtisanottava palvelut ennen jakson päättymistä, jollei Microsoft toisin ilmoita. Jos käyttäjä ei peru palvelua kokeilujakson päätyttyä, Microsoft voi laskuttaa tätä palvelusta.

 12. ASIAKASPALVELU

  Asiakaspalveluvaihtoehdoista saa lisätietoja Microsoftin myynti- ja tukisivulta .


Asiakkaan Microsoft Storen käyttämistä ja asiakkaalle myymistä koskevat ehdot

 1. EHTOJEN MUUNTELU

  Niitä Käyttö- ja myyntiehtoja, jotka olivat voimassa asiakkaan hyväksyessä ne, sovelletaan asiakkaan tekemiin ostoihin ja ne toimivat asiakkaan ja Microsoftin välisenä ostosopimuksena. Microsoft on voinut päivittää Käyttö- ja myyntiehdot ilman erillistä ilmoitusta ennen asiakkaan seuraavaa ostosta. Asiakkaan tulee tutustua ajantasaisiin Käyttö- ja myyntiehtoihin aina Microsoft Storessa vieraillessaan. Microsoft suosittelee, että asiakas tallentaa tai tulostaa Käyttö- ja myyntiehtojen kopion myöhempää tarvetta varten ja käytettäväksi ostosten tekemisen yhteydessä.


 2. ALAIKÄISTEN KÄYTÖN RAJOITUS

  Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen omassa asuinmaassaan, ennen kuin hän voi ostaa tuotteita Microsoft Storesta.


 3. TIETOSUOJA JA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN

  Asiakkaan tietoja ja hänen ostohistoriaansa käsitellään Microsoftin tietosuojalausekkeen mukaisesti.


 4. TUOTTEEN NÄYTTÄMINEN JA VÄRIT

  Microsoft pyrkii näyttämään tuotteen värit ja kuvat mahdollisimman tarkasti. Erilaiset tietokonenäytöt näyttävät kuitenkin värit eri tavoin, eikä Microsoft voi taata, että asiakkaan näytössä näkemät värit olisivat täsmälleen samanvärisiä tuotteen kanssa.


 5. SIVUSTON VIRHEET

  Microsoft pyrkii kaikin keinoin takaamaan, että se julkaisee paikkansapitäviä tietoja, päivittää Sivuston säännöllisesti ja korjaa virheet sellaisia havaitessaan. Kaikki Microsoftin Sivuston sisältö voi kuitenkin olla milloin tahansa virheellistä tai vanhentunutta. Microsoft pidättää oikeuden tehdä muutoksia Microsoft Store -Sivustoon milloin tahansa, mukaan lukien tuotteiden hinnat, tekniset tiedot, tarjoukset ja saatavuus.


 6. SIVUSTON KÄYTTÄMISEN PÄÄTTÄMINEN

  Microsoft voi sulkea asiakkaan tilin tai päättää asiakkaan oikeuden käyttää Microsoft Store -sivustoa milloin tahansa ja perustelluista syistä, mukaan lukien rajoituksetta se, että asiakas rikkoo näitä Käyttö- ja myyntiehtoja, tai se, että Microsoft ei enää ylläpidä Sivustoa. Kun asiakas käyttää Microsoft Storea, hän suostuu samalla siihen, että hän on itse vastuussa kaikista ennen oikeuksien päättämistä tekemistään tilauksista tai aiheuttamistaan maksuista. Microsoft voi tehdä muutoksia Microsoft Storeen tai lopettaa sen tai muutoin keskeyttää sen tarjoamisen milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman asiakkaalle annettavaa erillistä ilmoitusta. Jos tällainen muutos, keskeytys tai päättäminen vaikuttaa asiakkaan mahdollisuuteen käyttää Palvelua ja/tai tuotetta tai jollakin muulla tavoin keskeyttää asiakkaan tilauksen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Microsoft Storeen.


 7. VVASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS

  TÄMÄN KOHDAN EHTOJA SOVELLETAAN, JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU. TÄMÄN KOHDAN TARKOITUKSENA EI OLE RAJOITTAA MICROSOFTIN LAKIIN PERUSTUVAA VASTUUTA ASIAKASTA KOHTAAN TAI VASTUUTA, JOKA MICROSOFTILLA ON ASIAKASTA KOHTAAN ASIAKKAAN MAHDOLLISTEN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN NOJALLA.


  MICROSOFT STORESSA MYYTYJÄ TUOTTEITA KOSKEVAT LAKISÄÄTEISET TAKUUT JA SOVELTUVISSA TAPAUKSISSA TUOTTEILLE MYÖNNETÄÄN TAKUU AINOASTAAN TUOTTEIDEN MUKANA MAHDOLLISESTI TULEVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TAI VALMISTAJAN TAKUUN EHTOJEN MUKAISESTI.


  JOLLEI TUOTTEEN MUKANA MAHDOLLISESTI TULEVASSA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA TAI VALMISTAJAN TAKUUSSA ERIKSEEN TOISIN MAINITA, MITÄÄN TAKUITA EI MYÖNNETÄ.


  MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA EIKÄ ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA TUOTTEIDEN KUNNOSTA, MUKAAN LUKIEN SOVELTUVUUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MICROSOFT MYÖNTÄÄ ASIAKKAALLE VIALLISIIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAN LAIN TAI LAKISÄÄTEISTEN TAKUIDEN TARJOAMAN SUOJAN JA EDUT.


  MICROSOFT STORE JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISINAAN” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. MICROSOFT TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MICROSOFT STOREEN LIITTYEN MITÄÄN MUITA TAKUITA TAI LUPAUKSIA KUIN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ESITETYT, MUKAAN LUKIEN MICROSOFT STOREN KÄYTÖN KESKEYTYMÄTTÖMYYS TAI VIRHEETTÖMYYS. MICROSOFT EI KIISTÄ OMAA TAI EDUSTAJIENSA VASTUUTA PETOKSIIN TAI HENKILÖVAHINKOIHIN TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ JOHTUVIIN KUOLEMANTAPAUKSIIN LIITTYEN.


 1. YLEISET LAIN ASETTAMAT EHDOT
  1. Sopimuksen tulkitseminen

   Mikäli jollakin lainkäyttöalueella jokin tämän Sopimuksen ehto tai sen soveltaminen johonkin osapuoleen tai jossakin olosuhteissa on kielletty, rajoitettu tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto ei ole voimassa kyseisellä lainkäyttöalueella, mutta tämä ei kuitenkaan mitätöi tämän Sopimuksen muita ehtoja eikä vaikuta näiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen millään muulla lainkäyttöalueella tai sen soveltamiseen muihin osapuoliin tai muissa olosuhteissa. Mikäli mahdollista, kaikki tällaiset määräykset ovat voimassa sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa, ja niitä tulkitaan ja sovelletaan vähäisemmässä määrin, mikäli niiden tulee olla voimassa. Muita ehtoja voi olla voimassa, mikäli asiakas ostaa tuotteita tai palveluja muista Microsoftin sivustoista.

  2. Siirtäminen

   Microsoft voi siirtää, luovuttaa tai muutoin määrätä milloin tahansa tämän Sopimuksen nojalla olevat oikeutensa ja velvoitteensa kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa mitään sen nojalla saamia oikeuksiaan.

  3. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia

   Tämä Sopimus on vain asiakkaan ja Microsoftin eduksi. Tällä Sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja seuraajia ja tahoja, joille sopimus on siirretty.

  4. Vaatimukset

   Vaatimukset on tehtävä asiakkaan asuinpaikan lakien vaatiman ajan sisällä. Jos asiakas ei jätä vaatimustaan ajoissa, oikeus sen antamiseen on pysyvästi estetty.

  5. Ilmoitukset ja viestintä

   Asiakastukea koskevia kyselyitä voi tehdä Sivuston myynti- ja tukisivulla. Riitatilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä siihen Microsoftin osoitteeseen, joka on ilmoitettu näiden Käyttö- ja myyntiehtojen alussa.

  6. Sovellettava laki

   KAIKKIIN VAATIMUKSIIN − MUKAAN LUKIEN SOPIMUS- JA TAKUURIKKOMUKSET SEKÄ KULUTTAJANSUOJALAIN JA SOPIMATONTA MENETTELYÄ ELINKEINOTOIMINNASSA KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET − SOVELLETAAN ASIAKKAAN VALINNAN MUKAISESTI JOKO LUXEMBURGIN TAI ASIAKKAAN ASUINMAAN LAKEJA. KAIKISSA TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVISSA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVISSÄ RIITATILANTEISSA KÄYTETÄÄN TUOMIOISTUIMENA ASIAKKAAN VALINNAN MUKAISESTI JOKO LUXEMBURGIN TUOMIOISTUINTA TAI SEN MAAN TUOMIOISTUINTA, JOHON MICROSOFT ON SUUNNANNUT ASIAKKAAN KÄYTTÄMÄN PALVELUN.


 1. ILMOITUKSET

  Ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta tulee toimittaa Microsoftin nimeämälle asiamiehelle. Lisätietoja tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksista ja korvausmenettelyistä sekä yhteystiedot ovat luettavissa seuraavassa osoitteessa: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. LÄHETETTYIHIN, MENETTELYN KANNALTA EPÄOLENNAISIIN TIEDUSTELUIHIN EI VASTATA.


Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset

Sivuston ja Palvelun koko sisältö on tekijänoikeuksin suojattu: Copyright © 2013 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Sivuston, Palvelun ja sisällön omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Microsoftille tai sen toimittajille. Microsoft ja kaikkien Microsoftin tuotteiden ja palvelujen nimet, logot ja kuvakkeet voivat olla joko Microsoftin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja/tai muissa maissa.


Luettelo Microsoftin tavaramerkeistä on luettavissa seuraavassa verkko-osoitteessa: http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx. Todellisten yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Microsoft pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti tässä sopimuksessa myönnetty.