Surface

[1] Tests in maart 2015 uitgevoerd door Microsoft met eenheden van 128 en 64 GB met 4 GB RAM. Tests bestonden uit de batterij volledig ontladen tijdens het afspelen van video. Alle instellingen waren standaard, met uitzondering van wifi die aan een netwerk was gekoppeld en Automatische helderheid was uitgeschakeld. De levensduur van batterijen varieert aanzienlijk met instellingen, gebruik en andere factoren.

[2] Verkrijgbaar voor een Surface 3 aangeschaft voor 31 december 2015. Zolang de voorraad strekt. Office-activering vereist binnen 6 maanden na de datum waarop Windows werd geactiveerd.

[3] Gratis upgrade naar Windows 10 voor daarvoor in aanmerking komende Windows 8.1 apparaten die in het eerste jaar na introductie de upgrade ontvangen. Meer informatie en meer voorwaarden voor het aanbod zullen beschikbaar komen in de komende maanden.

[4] De batterij gaat maximaal 9 uur mee voor het afspelen van video. Bij ander gebruik varieert de gebruiksduur van de batterij.