Før du returnerer et produkt

Hvis du har problemer med et produkt, kan du prøve følgende alternativer før du returnerer det:

 • Finn hjelp på Internett på nettsidene til Microsoft Kundestøtte.
 • Stille spørsmål i Microsofts diskusjonsgrupper.
 • Kontakt Kundestøtte for personlig support angående din bestilling eller hjelp til å laste ned og installere programvare.

Returpolicy

Detaljer om Microsoft Stores returpolicy finnes her og i Vilkår for bruk og salg. Returpolicyen tilbys i tillegg til de juridiske garantier eller annen lovbestemt returrett som du måtte ha (se avsnittet om produktgaranti nedenfor).

Underlagt våre returvilkår, kan du trekke deg fra kjøpskontrakten og be om refundering innen fjorten (14) kalenderdager uten å oppgi noen grunn. Returperioden utløper etter fjorten (14) kalenderdager fra følgende tider:

 • For nedlastbare produkter: Når produktene leveres elektronisk til din konto og gjøres tilgjengelige for nedlasting.
 • For nedlastbare abonnement og tjenester: Når du klikker på Kjøp nå-knappen i kassen. Abonnementet eller tjenesten kan starte umiddelbart etter kjøpet.
 • For levering av fysiske/ikke-nedlastbare produkter:
 • For forhåndsbestilte, nedlastbare produkter: Når produktene leveres elektronisk til din konto og gjøres tilgjengelige for nedlasting. For forhåndsbestilte fysiske, ikke-nedlastbare produkter: Når produktet er levert.
 • For produkter bestilt i én bestilling, men leveres separat: Når det siste produktet er levert eller gjort tilgjengelig.
 • For et produkt som består av flere deler: Når den siste delen er levert eller gjort tilgjengelig.
 • Ved vanlig levering av produkter i en definert tidsperiode: Når det første produktet er levert eller gjort tilgjengelig.

Hvis gjeldende lov i ditt land gir deg lengre returperiode, gjelder denne perioden.Vi kan utvide retten for returperioden i forbindelse med ferie eller andre perioder. Hvis lengre periode annonseres på våre nettsider, gjelder den annonserte perioden.

For å utøve retten til å trekke deg, må du informere oss før returperioden er utløpt. Vennligst kontakt oss via Kundestøtte for å varsle oss om din beslutning og for å starte returprosessen. Du kan også bruke et av de vedlagte skjemaene, men det er ikke obligatorisk. Hvis du bruker disse skjemaene, vennligst send det elektronisk i løpet av returperioden som angitt i skjemaet, så sender vi deg en bekreftelsesvarsling på e-post så snart som mulig. For å overholde returfristen, er det tilstrekkelig å sende kommunikasjonen om utøvelse av returretten før returperioden er utløpt.

Konsekvensene ved å trekke seg ut

Hvis du bruker retten til å trekke deg, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering (med unntak av supplerende kostnader som følge av ditt valg av annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten ugrunnet opphold og i alle fall ikke senere enn 14 kalenderdager fra den dagen som vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Refunderinger vil bli gjort via den samme betalingsmetode som for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har samtykket i annet. I alle tilfeller vil du ikke måtte betale noen gebyrer som følge av slike refunderinger.

Du må sende tilbake varene til oss uten ugrunnet opphold og i alle fall ikke senere enn 14 kalenderdager fra den dagen du varsler oss om å trekke deg fra denne kontrakten. Fristen er oppfylt hvis du sender tilbake varene før perioden på 14 kalenderdager er utløpt.

Vi kan holde refunderingen tilbake inntil vi har mottatt produktene eller du har gitt bevis for å ha sendt tilbake produktene. Vi står for returkostnadene. Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi som er resultat av annen håndtering enn det som er nødvendig for å etablere varens naturlige egenskap, karakteristikker og funksjon.

Returvilkår

Vi godtar retur av varer som oppfyller våre returvilkår. Som betingelse for tilbaketrekking og i den grad loven tillater det, gjelder følgende krav.

Alle returer må ledsages av originalkvittering eller gavekvittering, original dokumentasjon, bruksanvisninger, registrering, deler og komponenter (inkludert kabler, kontrollere og tilbehør) og produsentens originalemballasje. Hvis du vil returnere programvare, må du også inkludere alle medie- og produktnøkler. Avhengig av gjeldende lov, kan manglende evne til å inkludere slike varer hindre eller forsinke refunderingen eller resultere i tilleggsgebyrer. Microsoft forbeholder seg retten til å nekte noen refundering hvis de ikke oppfyller returvilkårene. Alle produkter må returneres med normal aktsomhet (for eksempel må produktene ikke være slitt eller skadet, og de må være i en tilstand som tillater oss å videreselge dem).

For nedlastbare produkter og abonnementer kan vi kreve at du fyller ut et ELOD-skjema som betingelse for at du får trekke deg fra denne kontrakten. For tjenester, må tjenesten ikke ha blitt levert, utført eller være benyttet av deg. For programvare og spill, må all programvare og videospill med emballasje, returneres med forseglingen intakt.

For telefoner, kan du returnere dem i returperioden, men det er ditt ansvar å avbryte abonnementet innen den tidsfristen som er angitt av tjenesteleverandøren eller teleoperatøren, og de kan belaste deg et gebyr for tidlig avslutning. Dette er operatørens regler, og vi har ingen innflytelse over deres avbestillingsregler. Et produktnøkkelkort (PKC") kjøpt med datamaskiner kan returneres i returperioden som en frittstående vare så lenge det ikke er åpnet, endret eller skadet. Hvis du returnerer datamaskinen du kjøpte sammen med PKC, må også PKC returneres.

Microsoft Store godtar ikke følgende varer for retur: (i) varer som er personlig tilpasset eller egendefinert, (ii) spesialbestilte varer hvis det ikke er en del av Microsoft Stores salgstilbud, (iii) varer som har blitt brukt, endret eller som bærer preg av slitasje eller skade, (iv) fysiske og nedlastbare gavekort og tjenestekort (dvs. Skype-kort, Xbox Live-kort), (v) utførte tjenester, (vi) internt minne (RAM)-produkter og (vii) lagersalgsprodukter eller varer merket med en betegnelse som utsalgsprodukt eller ikke-returnerbart produkt.

Ytterligere vilkår:

Oppgraderingsalternativer og returer. Hvis du kjøpte et ellers returnerbart produkt med et oppgraderingsalternativ, vil du kunne returnere produktet i returperioden, og spesielle returprosedyrer gjelder som følger:

 • Hvis du returnerer produktet før oppgraderingen er utgitt, vil du ikke motta oppgraderingen.
 • Hvis du returnerer produktet etter at oppgraderingen er utgitt, må du returnere både produktet og oppgraderingen sammen.

Kampanjer og buntede varer. Kampanjeartikler og buntede varer, alt inkludert-produkter og/eller -tjenester må returneres sammen. Hvis en tjeneste er inkludert i kampanjen og/eller bunten har blitt brukt (for eksempel en brukt kampanjekode), vil hele markedsverdien av tjenesten bli trukket fra refunderingsbeløpet. Når en buntet vare er kjøpt og bare en del av pakken er returnert, er buntrabatten ugyldig og den totale buntrabatten vil bli trukket fra refunderingen.

Prøveperiodetilbud Hvis du har tatt del av et prøveperiodetilbud, må du avbryte tjenesten ved utgangen av prøveperioden for å unngå nye kostnader, med mindre vi varsler deg om noe annet. Hvis du ikke avbestiller tjenesten ved utløpet av prøveperioden, godkjenner du at vi belaster deg for tjenesten via den valgte betalingsmetoden.

Personlige data Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle personlige data inkludert i returnerte varer. Sørg for at personlige data fjernes fra alle varer før retur.


Returprosess

Hvis du vil avbryte en forhåndsbestilling:

Du kan kansellere bestillingen før produktet utgis, ved å kontakte Kundestøtte. Når bestillingen er gjort tilgjengelig for nedlasting eller levering i Norge, gjelder vanlig returpolicy.

Avbryte abonnement eller tjeneste:

Kontakt Kundestøtte eller bruk skjemaet for tilbaketrekking innen 14 kalenderdager fra kjøpsdato slik det er angitt ovenfor. Vi kan be deg om å fylle ut et elektronisk ELOD-skjema som betingelse for returen.

For å returnere nedlastbar programvare:

 1. Bekreft at bestillingen ble registrert i løpet av de siste 14 kalenderdagene.
 2. Avinstallere programvaren fra datamaskinen:
  • I Windows 8.1, 8, Windows 7 og Vista: Gå til programmer og funksjoner i Kontrollpanel, og klikk deretter Avinstaller et program.
  • I Windows XP: Gå til Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel og klikk Avinstaller et program.
 3. Kontakt Salg og kundestøtte eller bruk skjemaet som angitt ovenfor, og bekreft at du har avinstallert og ikke gjort noen kopier av programvaren innen 14 kalenderdager fra kjøpsdato. Vi kan også be deg om å fylle ut et elektronisk ELOD-skjema som betingelse for returen. Fristen er oppfylt hvis du sender tilbake varene før perioden på 14 kalenderdager er utløpt. Etter det vil produktnøkkelen bli blokkert og du kan ikke installere eller bruke programvaren i fremtiden. Vi vil utstede en kreditt til samme betalingsmetode du brukte til å kjøpe varen, og vi sender deg en e-postvarsling om refunderingen.

For å returnere et fysisk/ikke-nedlastbart produkt:

Kontakt Kundestøtte eller bruk skjemaet for tilbaketrekking innen 14 kalenderdager fra kjøpsdato slik det er angitt ovenfor. Når vi mottar din kommunikasjon, sender vi deg instruksjoner og returetiketten for frakt via e-post. Du må sende tilbake varene til oss i henhold til instruksjonene og uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn 14 kalenderdager fra den dagen du varsler oss om å trekke deg fra denne kontrakten. Fristen er oppfylt hvis du sender tilbake varene før perioden på 14 kalenderdager er utløpt. Vi kommer til å undersøke varene når vi mottar dem, hvis de oppfyller returvilkårene vil vi utstede en kreditt til samme betalingsmetode du brukte til å kjøpe varen, og vi sender deg en e-postvarsling om refunderingen.


Statusen for en retur

Kontakt Kundestøtte.


Produktgarantier

Mange produkter tilgjengelig på Microsoft Store kommer med produsentgarantier. Se produsentens garantibetingelser for spesifikke detaljer om hvordan du løser problemer som dekkes av de garantiene. For enkelte produkter har du muligheten til å kjøpe et utvidet tjenesteabonnement for en ekstra kostnad. Se de konkrete abonnementene for detaljert informasjon.

I tillegg kan våre produkter komme med garantier som ikke kan fraskrives under lov, som lovfestet beskyttelse for feil eller feilbeskrevne varer eller tjenester. Alle kommersielle garantier er i tillegg til disse rettighetene. Hvis du har et problem med produktet, vennligst kontakt Kundestøtte.