VILKÅR FOR BRUK OG SALG

Oppdatert i oktober 2013


Velkommen til Microsoft Online Store, som er tilgjengelig på www.microsoftstore.com (“Microsoft Store” eller “Webområde”). Microsoft Store er et webområde som drives av Microsoft Luxembourg S.à.r.l.


Hvis du kjøper elektroniske programvarenedlastinger, inngår du kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., som har adressen 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Hvis du kjøper andre produkter, inngår du kontrakt med Microsoft Ireland Operations Limited, som har adressen The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irland (samlet kalt “Microsoft”, “Vi”, “Oss” eller “Vår”).


Hvis du kjøper både elektroniske programvarenedlastinger og andre produkter fra Webområdet samtidig, kan det hende du mottar egne kjøpsbekreftelser fra Microsoft-enhetene i listen ovenfor, og det er mulig at egne belastninger fra det respektive Microsoft-selskapet vises på kredittkortkontoutdraget.


Via Microsoft Store får du tilgang til en rekke ressurser, inkludert Webområdet, informasjon om hvilke programmer, tjenester og andre salgsvarer som er eller ikke er tilgjengelige for kjøp, nedlastingsområder, programmer og verktøy (samlet kalt “Tjenester”). Tjenestene, inkludert eventuelle oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner og/eller eventuelle nye webfunksjoner som legges til, er underlagt disse Vilkårene for Bruk og Salg (“Vilkår for Bruk og Salg” eller “Kontrakt”). Ved å bruke Webområdet, kjøpe produkter fra Microsoft Store eller bruke noen av Tjenestene, godtar du disse Vilkårene for Bruk og Salg, Microsofts Personvernerklæring (se avsnittet PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER nedenfor) og gjeldende vilkår og betingelser, retningslinjer eller fraskrivelser som er omtalt her, og som er tilgjengelige via de tilhørende hyperkoblingene (samlet kalt “Microsoft Store-retningslinjer”). Microsoft Store-retningslinjene finnes også på Microsoft Store-webområdet. Vi anbefaler deg å lese Microsoft Store-retningslinjene nøye.


Vær oppmerksom på at andre retningslinjer kan gjelde for lokale Microsoft-utsalgssteder i ditt land eller område.


Vilkår for bruk av Microsoft Store

 1. BEGRENSNING AV PERSONLIG OG IKKE-kOMMERSIELL BRUK

  Med mindre annet er angitt er Microsoft Store og Tjenestene beregnet på personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke distribuere, publisere, lisensiere eller selge informasjon eller tjenester som er skaffet fra Microsoft Store eller Tjenester.


 2. SPESIFIKK Merknad OM DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE PÅ MICROSOFT STORE-WEBOMRÅDET

  Det gis tillatelse til å bruke Dokumenter (for eksempel hvitbok, pressemeldinger, dataark og Vanlige spørsmål) fra Microsoft Store og Tjenester, forutsatt at (1) følgende opphavsrettserklæring: “© 2013 Microsoft Corporation. Med enerett.” vises i alle kopier, og at både opphavsrettserklæringen og denne tillatelsen vises, (2) bruk av slike Dokumenter fra Microsoft Store eller Tjenestene kun er for informativ og ikke-kommersiell eller personlig bruk, og ikke kopieres eller legges inn på noen nettverksdatamaskin eller kringkastes i noe media med mindre det gis spesifikk tillatelse til dette i henhold til gjeldende lover om opphavsrett, og (3) at Dokumentene ikke endres på noen måte. Akkrediterte utdanningsinstitusjoner, som for eksempel grunnskoler, universiteter og private/offentlige høyskoler, kan laste ned og reprodusere Dokumentene til distribusjon i klasserommet. Distribusjon utenfor klasserommet krever uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Microsoft. Bruk til noe annet formål er uttrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige strafferettslige reaksjoner og søksmål. Lovbrytere vil bli tiltalt så langt det er mulig.


  Dokumentene som er spesifisert ovenfor, omfatter ikke utformingen eller oppsettet på Microsoft.com-webområdet, Webområdet eller noe annet webområde som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Microsoft. Elementene på Microsoft-webområder, inkludert Webområdet, er beskyttet av lover om blant annet produktdesign, varemerker og urettferdig konkurranse, og det er ikke tillatt å kopiere eller etterligne elementene helt eller delvis. Logoer, grafikk, lyd eller bilder fra Microsoft-webområder, inkludert Webområdet, kan ikke kopieres, sendes på nytt eller gjøres tilgjengelige uten uttrykkelig tillatelse fra Microsoft eller med mindre dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.


  Dokumentene og den tilknyttede grafikken som er publisert på Microsoft Store eller Tjenestene, kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. Informasjonen på disse områdene endres regelmessig. Microsoft og/eller Microsofts respektive leverandører kan når som helst forbedre og/eller endre ett eller flere produkter eller programmer som omtales på disse områdene.


 3. MEDLEMSKONTO, PASSORD OG SIKKERHET

  Hvis noen av Tjenestene eller Microsoft Store krever at du oppretter en konto, må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon slik du blir bedt om i det gjeldende registreringsskjemaet. Du skal også velge et passord og et brukernavn. Det kan også hende at du blir bedt om å godta en tjenesteavtale eller egne vilkår for bruk som en betingelse for å opprette en konto. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen og passordet hemmelig. Du er også ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Du godtar å varsle Microsoft umiddelbart om enhver form for uautorisert bruk av kontoen din eller ved andre brudd på sikkerheten.


 4. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

  Din rett til å bruke Tjenestene forutsetter at du garanterer at du ikke bruker Tjenestene til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og meldingene. Du har ikke rett til å bruke Tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hemme en Microsoft-server, eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server, eller forstyrre en annen parts bruk og glede over bruk av Tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen Tjenester, andre kontoer, datamaskinsystemer eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server eller en av Tjenestene, ved hjelp av hacking, passordinnhenting eller på annen måte. Du har ikke rett til på noen måte å innhente eller forsøke å innhente materialer eller opplysninger som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig gjennom Tjenestene. Du må ikke bruke Tjenestene på en måte som krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, overlagt skade på person eller enhet, inkludert Microsoft.


  Microsoft forbeholder seg retten til når som helst å fremlegge informasjon hvis dette er nødvendig for å følge gjeldende lover, regler, juridiske prosesser eller krav fra det offentlige, og å redigere, nekte å legge inn eller fjerne informasjon eller materialer, helt eller delvis, i de tilfeller det er rimelig grunn til å gjøre dette.


 5. MATERIALER DU LEVERER TIL MICROSOFT STORE eller LEGGER INN PÅ WEBOMRÅDET

  Microsoft krever ikke eierskap til materiale du leverer til Microsoft (inkludert tilbakemeldinger, vurderinger og forslag), eller legger inn på, laster opp til, lagrer på eller sender til noen Tjenester eller tilknyttede tjenester, slik at det blir tilgjengelig for publikum eller medlemmer av en offentlig eller privat gruppe (“Bidrag”). Microsoft har imidlertid tillatelse til å bruke Bidragene dine til formålet de er beregnet til.


  Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av dine Bidrag. Microsoft er ikke forpliktet til å legge inn eller bruke noe Bidrag du måtte levere, og Microsoft kan fjerne ethvert Bidrag når som helst, etter eget skjønn.


  Du garanterer og erklærer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til ditt Bidrag som beskrevet i disse Vilkårene for Bruk og Salg, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene du trenger for å levere, legge inn, laste opp, lagre eller sende Bidragene.


 6. RETNINGSLINJER VED INNSENDING AV UØNSKEDE FORSLAG

  Microsoft og Microsofts ansatte tar ikke imot eller vurderer uønskede forslag, herunder forslag til nye markedsføringskampanjer, ny reklame, nye produkter eller teknologier, prosesser, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavn. IKKE SEND OSS ORIGINALE, KREATIVE ARBEIDER, PRØVER, IDEER, DEMOER ELLER ANDRE ARBEIDER. Formålet med disse retningslinjene er utelukkende å unngå potensielle misforståelser eller tvister i tilfeller der Microsofts produkter eller markedsføringsstrategier kan ligne forslag som er sendt til Microsoft. Derfor ber vi deg om å ikke sende inn forslag uoppfordret til Microsoft eller noen i Microsoft.


  Hvis du, til tross for vår oppfordring om å ikke sende oss dine forslag og ditt materiale, likevel sender dem, gjør vi deg oppmerksom på at Microsoft ikke gir noen forsikringer om at dine forslag og ditt materiale behandles konfidensielt eller rettighetsbeskyttet.


 7. KOBLINGER TIL WEBOMRÅDER TIL TREDJEPART

  Microsoft Store kan inkludere koblinger som fører deg til tredjeparts webområder. De koblede webområdene kontrolleres ikke av Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for innholdet på noe koblet webområde eller noen kobling på et koblet webområde eller endringer eller oppdateringer på slike webområder. Microsoft tilbyr deg disse koblingene bare for å gjøre bruken enklere, og det faktum at en kobling er inkludert, innebærer ikke at Microsoft går god for den. Din bruk av tredjeparts webområde kan være underlagt vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten.


Vilkår for Salg av Produkter til Deg

 1. GEOGRAFISK TILGJENGELIGHET

  Microsoft Store er beregnet for kunder med tilholdssted i området som dekkes av dette Webområdet, og hvor det kan være begrensninger med hensyn til hvor vi kan sende produkter, som beskrevet i våre retningslinjer for forsendelse. Du må ha gyldig fakturerings- og forsendelsesadresse i det gjeldende området for å fullføre kjøpet.


 2. BARE FOR SLUTTBRUKERE

  Du må være sluttbruker for å kunne kjøpe produkter fra Microsoft Store. Forhandlere kan ikke kjøpe produkter og tjenester på Webområdet.


 3. EKSPORTBEGRENSNINGER<

  Produkter som er kjøpt fra Microsoft Store (inkludert maskinvare, programvare og programvarenedlastinger) kan være underlagt toll og lover og regler for eksportkontroll. Du samtykker i å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover og regler som gjelder for deg i forhold til slike produkter.


 4. NØYAKTIGHET KNYTTET til FAKTURERINGs- og KONTOINFORMASJON

  Du samtykker i å levere oppdatert, fullstendig og nøyaktig fakturerings- og kontoinformasjon for alle kjøp som utføres på Microsoft Store. Du samtykker i å holde kontoen din og annen informasjon oppdatert, inkludert e-postadresse, kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov i forbindelse med transaksjonene dine.


 5. PRODUKTTILGJENGELIGHET OG BEGRENSNINGER PÅ MENGDE OG BESTILLINGER

  Produktpriser og -tilgjengelighet kan endres på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel, men du vil alltid belastes med prisen som vises på tidspunktet du bekreftet bestillingen. Microsoft kan sette begrensninger på antall produkter eller tjenester som kan kjøpes per bestilling, per konto, per kredittkort, per person eller per husholdning. Dette får du informasjon om på Webområdet eller før vi godkjenner bestillingen din.


  Microsoft kan av legitime grunner på et hvilket som helst tidspunkt og uten begrensning avslå eller avvise en bestilling og refundere eventuelle beløp du har betalt for bestillingen, av legitime grunner som omfatter, men ikke er begrenset til, manglende oppfyllelse av vilkårene som gjelder på bestillingstidspunktet, manglende utført betaling, at bestilte produkter eller tjenester ikke er tilgjengelige, eller at det foreligger tydelige feil på Webområdet eller i forbindelse med bestillingen din. Hvis vi ikke kan levere produktene eller tjenestene du bestilte, kontakter vi deg, og det kan hende du blir tilbudt et alternativt produkt som du kan vurdere i stedet. Hvis du velger å avslå tilbudet om å kjøpe et alternativt produkt, kanselleres bestillingen. Hvis det oppstår tydelige feil på Webområdet eller i forbindelse med bestillingen din, forbeholder vi oss retten til å korrigere feilen og belaste rett pris. I slike tilfeller kontakter vi deg og gir deg muligheten til å kjøpe produktet til rett pris eller kansellere bestillingen.


  Med mindre en spesifikk leveringsperiode nevnes på bestillingstidspunktet leveres produktene eller tjenestene innen tretti (30) dager etter bestillingsdatoen. Krediteringer eller refusjoner utføres med samme betalingsmåte som bestillingen ble utført med, og til samme konto som bestillingen ble utført fra.


 6. PROGRAMVAREKJØP OG LISENSVILKÅR

  Enhver programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Store (“Programvare”), og andre salgsvarer (inkludert tjenester) som er tilgjengelige på Microsoft Store eller Tjenester, er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Når du kjøper Programvare, kjøper du i realiteten en lisens til å bruke Programvaren i stedet for å kjøpe selve Programvaren. Programvarelisenser som kjøpes hos Microsoft Store, er underlagt lisensavtalen som følger med Programvaren (“Lisensavtale”). Du vil bli bedt om å godta vilkårene og betingelsene i Lisensavtalen når du installerer Programvaren.


  KONTAKT MICROSOFT STORE (SOM BESKREVET I AVSNITTET MELDINGER OG KOMMUNIKASJON NEDENFOR) HVIS DU VIL HA EN GRATIS KOPI AV GJELDENDE LISENSAVTALE FØR DU ÅPNER PROGRAMVAREN.


  All reproduksjon og videredistribusjon av Programvaren eller salgsvaren som ikke er i samsvar med gjeldende Lisensavtale og lov, er uttrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige strafferettslige reaksjoner og søksmål. Lovbrytere risikerer å bli rettslig forfulgt så langt det er mulig.


  MICROSOFT KAN, SOM EN DEL AV MICROSOFT STORE ELLER TJENESTENE ELLER I PROGRAMVAREN ELLER SALGSVAREN, GJØRE TILGJENGELIG VERKTØY OG TILLEGG SOM DU KAN BRUKE ELLER LASTE NED, SOM IKKE ER EN DEL AV PRODUKTET ELLER TJENESTENE SOM SELGES. I DEN GRAD DET TILLATES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GIR MICROSOFT INGEN GARANTIER NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHETEN AV RESULTATENE ELLER UTDATAENE SOM FØLGER AV BRUK AV SLIKE VERKTØY OG TILLEGG.


  Respekter andres immaterielle rettigheter når du bruker verktøyene og tilleggene som gjøres tilgjengelige via Microsoft Store eller Tjenestene, eller i Microsofts produkter eller salgsvarer.


 7. ELEKTRONISKE PROGRAMVARENEDLASTINGER

  Elektroniske programvarenedlastinger (“EPN”) leveres til deg via en nedlastingskobling knyttet til produktkjøpet som gjøres tilgjengelig på Microsoft-kontoen din (tidligere kalt “Windows Live ID”). I henhold til avsnittet nedenfor lagres nedlastingskoblingen og tilhørende digitale nøkkel på Microsoft-kontoen i tre (3) år etter kjøpsdatoen. For abonnementer på EPN-produkter kan det gjelde andre vilkår og lagringsrettigheter som du vil bli bedt om å se gjennom og samtykke i når du starter abonnementet.


  Du samtykker i at vi på et hvilket som helst tidspunkt kan avbryte eller endre programmet for lagring av digitale nøkler. Du samtykker også i at vi på et hvilket som helst tidspunkt og av legitime grunner kan stoppe lagringen av nøkler for ett eller flere produkter, for eksempel etter at produktstøtteperioden har utløpt, og du ikke lenger har tilgang til nedlastingskoblingen eller den digitale nøkkelen. Hvis vi avbryter eller endrer programmet vårt slik at du ikke lenger har tilgang til nedlastingskoblingen eller én eller flere digitale nøkler på kontoen din, får du et forvarsel på minimum 90 dager før kontaktinformasjonen på den gjeldende Microsoft-kontoen fjernes.


 8. ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

  I tillegg til Programvare og EPN-produkter kan det hende at du blir tilbudt andre produkter og tjenester som er tilgjengelige for kjøp eller testing på Microsoft Store. Disse produktene er underlagt egne sluttbrukerlisensavtaler, vilkår for bruk, tjenestevilkår eller andre vilkår og betingelser. Hvis du kjøper eller bruker slike produkter, kan det også hende at du blir bedt om å godta de gjeldende vilkårene som en betingelse for å kjøpe, installere eller bruke.


 9. PRODUKTER MED AUTOMATISK FORNYELSE

  Hvis automatisk fornyelse er tillatt i landet, området, provinsen eller delstaten der du bor, kan du kjøpe abonnementer fra oss som fornyes automatisk. Hvis du kjøper et slikt abonnementsprodukt og gir oss en betalingsmåte, (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir, er riktig og nøyaktig; (ii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for tjenestene ved hjelp av betalingsmåten, og (iii) autoriserer du at Microsoft kan belaste deg for enhver betalt funksjon av tjenestene du velger å registrere deg for eller bruke, så lenge denne avtalen gjelder. Vi varsler deg på e-post før automatisk fornyelse av abonnementsprodukter. Når vi har informert deg om at abonnementet ditt vil bli fornyet automatisk, kan vi fornye tjenestene og belaste deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden. Vi vil også minne deg om at vi vil fakturere din valgte betalingsmåte for fornyelsen av tjenestene, uansett om den var registrert på fornyelsesdatoen eller oppgitt senere. Vi vil også gi deg instruksjoner om hvordan du avbestiller tjenestene. Du må avbestille tjenestene før fornyelsesdatoen for å unngå å bli fakturert for fornyelse.


 10. PRIS OG BETALING

  De gjeldende prisene på Microsoft Store-produkter er prisene som er angitt på Webområdet. Hvis det finnes et Microsoft-utsalgssted i ditt land eller område, kan det hende at prisene, produktutvalget og tilbudene på Webområdet avviker fra det som tilbys eller er tilgjengelig på utsalgsstedene. Microsoft garanterer ikke at priser, produkter og tilbud som tilbys på Webområdet, også er tilgjengelig eller aksepteres på et utsalgssted. Microsoft garanterer heller ikke at priser, produkter eller tilbud på et utsalgssted også er tilgjengelig eller aksepteres på Webområdet.


  Prisene på Microsoft Store er basert på salg av Programvare og maskinvare til privatkunder. Hvis du gjør innkjøp på vegne av en utdanningsinstitusjon eller en privat eller offentlig organisasjon, kan du kontakte oss for å få mer informasjon om volumlisensieringsprogrammene våre.


  Microsoft Store har ingen garanti om laveste pris. Vi justerer ikke prisene på produktene våre i forhold til annonserte priser som tilbys av andre leverandører for de samme produktene.


  Vi gir deg muligheten til å forhåndsbestille et produkt fra Webområdet vårt før det er tilgjengelig for kjøp. Hvis du velger å forhåndsbestille et produkt, kan vi reservere beløpet på kredittkortet ditt på tidspunktet for forhåndsbestillingen. Vi belaster imidlertid ikke kredittkortet ditt før du har tilgang til å laste ned produktet eller produktet sendes til deg. Hvis det annonserte produktet har gått ned i pris etter at du forhåndsbestilte produktet og før produktet gjøres tilgjengelig for nedlasting eller sending, får du produktet til den laveste prisen. Du kan kansellere forhåndsbestillingen på et hvilket som helst tidspunkt før produktet sendes eller gjøres tilgjengelig for nedlasting, ved å ringe kundestøttenummeret på siden vår for salg og kundestøtte. Når forhåndsbestillingen din er sendt eller gjort tilgjengelig for nedlasting, gjelder den vanlige returpolicyen vår. Hvis andre forhåndsbestillingsbetingelser gjelder for et spesifikt produkt, vil dette være angitt på Webområdet vårt.


  Alle gjeldende skatter og avgifter (“Skatter”) på kjøpet ditt er inkludert i prisene på Webområdet. Leveringskostnader er ikke inkludert i prisene som vises på Webområdet. Leveringskostnadene legges til kjøpesummen og vises på utsjekkingssiden. Du har muligheten til å kontrollere alle leveringskostnader for kjøpet ditt før du bekrefter kjøpet. Alle produktene i handlekurven vises med gjeldende produktpris.


  Produkttilbud på Microsoft Store er ikke bindende for oss. Ved å klikke knappen for “fullfør kjøp”, “send bestilling” eller en tilsvarende knapp for å sende bestillingen til Oss, inngår du en bindende avtale som omfatter alle produktene i handlekurven din. Hvis vi godtar bestillingen din, vil du automatisk motta en e-postmelding med bekreftelse på kjøpet. Kjøpskontrakten sluttføres med denne e-posten.


  Microsoft Store tilbyr ulike betalingsalternativer. Disse vises på Webområdet vårt. Vi forbeholder oss retten til å endre betalingsalternativene våre når som helst og av hvilken som helst grunn. Hvis tilbudene er oppgitt i den lokale valutaen, men betales i en annen valuta med et internasjonalt kredittkort, avhenger sluttsummen i din valuta av valutakursene samt skatter og avgifter som banken eller kredittkortutstederen krever inn. Det kan pålegges skatter og/eller avgifter på slike internasjonale transaksjoner som ikke kreves inn av Microsoft Store.


 11. RETURPOLICY

  Microsoft Stores returpolicy er angitt nedenfor. Returpolicyen er et tillegg til eventuelle gjeldende lovbestemte returrettigheter.


  Du kan trekke deg fra denne Kontrakten innen fjorten (14) kalenderdager og uten å oppgi grunn. Angrefristen utgår etter fjorten (14) dager fra:

  • Tidspunktet produktet gjøres tilgjengelig for nedlasting eller tjenesten starter for EPN-produkter. Du samtykker i at vi kan starte leveringen av tjenesten eller EPN-produktet umiddelbart etter kjøpstidspunktet.
  • Leveringstidspunktet for fysiske produkter

  Hvis gjeldende lov i landet tillater lengre angrefrist, skal denne perioden være gjeldende.


  For å kunne utøve din angrerett må du informere oss om beslutningen din før angrefristen utgår. Kontakt oss på siden for salg og kundestøtte for å varsle oss om beslutningen din og iverksette returprosessen.


  Vi refunderer beløpet du betalte for produktene, og avbryter leveransen til deg hvis du benytter deg av angrefristen. Den opprinnelige betalingsmåten vil bli brukt for refusjonen. Du må returnere de gjeldende produktene til oss umiddelbart og for egen regning.


  Kravene nedenfor gjelder som et vilkår for returen og i den grad de tillates i henhold til gjeldende lov. Alle produkter må returneres med rimelig forsiktighet (produktet må eksempelvis ikke vise tegn på slitasje eller skade og må være i så god stand at det kan videreselges). All programvare og alle videospill som selges i esker, må returneres med utbrutt forsegling. Tjenester må ikke være levert eller benyttet av deg. For EPN-produkter kan det hende du blir bedt om å signere et elektronisk dokument som bekrefter slettingen, som et vilkår for å trekke deg fra kontrakten.


  Det kan hende angrefristen utvides i ferier eller andre perioder. Hvis en lengre periode er annonsert på Webområdet vårt, gjelder den annonserte perioden.


  Alle returer skal inneholde den originale kvitteringen eller den opprinnelige byttelappen, den opprinnelige dokumentasjonen, instruksjonsveiledninger, registrering, deler og komponenter (inkludert kabler, kontrollere og tilbehør) og produsentens emballasje. Underlagt gjeldende lov kan manglende levering av slike elementer forhindre eller forsinke refusjonen eller byttet eller føre til tilleggsgebyrer, og Microsoft forbeholder seg retten til å nekte retur eller bytte hvis returkriteriene våre ikke overholdes.


  UNNTAK :


  • Produkter som er bestilt fra Microsoft Store-webområdet, kan ikke returneres til eller byttes ved Microsoft-utsalgssteder. Produkter som er kjøpt ved et Microsoft-utsalgssted, kan likeledes ikke returneres eller byttes på Microsoft Store-webområdet.

  • Oppgraderingsalternativ og Returer. Hvis du kjøpte et produkt med et Oppgraderingsalternativ, er returene underlagt angrefristen på fjorten (14) dager, og spesifikke returprosedyrer gjelder:
   • Hvis du returnerer produktet før oppgraderingsproduktet frigis, vil du ikke motta oppgraderingsproduktet.
   • Hvis du returnerer produktet etter at oppgraderingsproduktet er frigitt, må du returnere produktet og oppgraderingsproduktet samlet.

  • Når vi annonserer tilbud som du sparer penger på ved å kjøpe en kombinasjon av produkter samlet, må alle produkter som kjøpes som en del av tilbudet, returneres for å motta refusjonen. Hvis tilbudet omfattet en tjeneste som du allerede har brukt, skal hele kjøpsverdien av tjenesten trekkes fra refusjonsbeløpet.

  • Tilbud om prøveperiode. Hvis du deltar i et prøveperiodetilbud, må du avbryte tjenesten ved utgangen av prøveperioden for å unngå nye avgiftsbelastninger, med mindre vi informerer deg om annet. Hvis du ikke avbryter tjenesten på slutten av prøveperioden, kan det hende du belastes for tjenesten.

 12. KUNDESERVICE

  Besøk siden vår for salg og kundestøtte for å få mer informasjon om alternativer for kundeservice.


Vilkår for bruk av Microsoft Store og Salg til Deg

 1. ENDREDE VILKÅR

  Kjøpet er underlagt Vilkårene for Bruk og Salg som forelå på tidspunktet du gav ditt samtykke, og fungerer som kjøpskontrakt mellom oss. Innen du foretar ditt neste kjøp, kan det hende at Microsoft har oppdatert Vilkårene for Bruk og Salg uten å varsle deg. Sørg for å lese gjeldendeVilkår for Bruk og Salg hver gang du besøker Microsoft Store. Vi anbefaler deg å lagre eller skrive ut en kopi av Vilkårene for Bruk og Salg for fremtidig bruk og bruker kopien i forbindelse med kjøpet.


 2. BRUKSBEGRENSNING FOR MINDREÅRIGE

  Du må være myndig i området/landet der du bor, for å kunne kjøpe produkter fra Microsoft Store.


 3. PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

  Informasjon om deg og kjøpshistorikken din behandles i samsvar med Personvernerklæringen Vår.


 4. PRODUKTVISNING OG -FARGER

  Microsoft prøver å vise produktfarger og -bilder med størst mulig nøyaktighet. Ulike dataskjermer viser imidlertid farger på ulik måte, og vi kan ikke garantere at fargen du ser på skjermen, er nøyaktig lik fargen på produktet.


 5. FEIL PÅ WEBOMRÅDET

  Vi gjør alt vi kan for å publisere informasjon på en nøyaktig måte, oppdatere Webområdet jevnlig og korrigere eventuelle feil som avdekkes. Det kan imidlertid forekomme at innholdet på Webområdet vårt er feil eller utdatert på et eller annet tidspunkt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på Microsoft Store-webområdet til enhver tid. Dette kan gjelde produktpriser, produktspesifikasjoner, tilbud og tilgjengelighet.


 6. OPPHØR AV BRUKEN AV WEBOMRÅDET

  Microsoft kan på et hvilket som helst tidspunkt og av en hvilken som helst grunn avslutte kontoen din eller bruken av Microsoft Store-webområdet, inkludert, uten begrensning, hvis du unnlater å overholde disse Vilkårene for Bruk og Salg, eller hvis Webområdet ikke lenger drives av Microsoft. Ved å bruke Microsoft Store samtykker du i være ansvarlig for eventuelle bestillinger du foretar eller kostnader som påløper, før dette opphøret inntreffer. Microsoft kan på et hvilket som helst tidspunkt og av en hvilken som helst grunn endre, avslutte eller på andre måter stoppe Microsoft Store uten å varsle deg om dette på forhånd. Hvis en slik endring, avslutning eller stopp har innvirkning på din bruk av Tjenesten eller produktet eller på andre måter avbryter bestillingen din, kan du kontakte Microsoft Store.


 7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

  VILKÅRENE I DETTE AVSNITTET GJELDER I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOV. DETTE AVSNITTET ER IKKE MENT OG HAR IKKE SOM FORMÅL Å BEGRENSE VÅRT ERSTATNINGSANSVAR HVIS VI BLIR ANSVARLIGE OVERFOR DEG I HENHOLD TIL EVENTUELLE LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR DEG.


  PRODUKTENE SOM SELGES PÅ MICROSOFT STORE, ER UNDERLAGT EVENTUELLE GJELDENDE LOVBESTEMTE GARANTIER, OG DEKKES BARE AV GARANTIER I HENHOLD TIL VILKÅRENE I EN EVENTUELL LISENSAVTALE ELLER PRODUSENTGARANTI SOM FØLGER MED PRODUKTENE.


  DET GIS INGEN GARANTIER UNNTATT DER HVOR DET FORELIGGER EN UTTRYKKELIG GARANTI I LISENSAVTALEN, ELLER I EN EVENTUELL PRODUSENTGARANTI SOM FØLGER MED PRODUKTET.


  MICROSOFT GIR INGEN LOVNADER ELLER GARANTIER OG INGEN FORSIKRING AV NOE SLAG I FORHOLD TIL PRODUKTENE, INKLUDERT OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. MICROSOFT GIR DEG BESKYTTELSEN OG DE FORDELENE SOM FØLGER AV GJELDENDE LOVGIVNING ELLER LOVFESTEDE GARANTIER SOM GJELDER FOR DEFEKTE PRODUKTER.


  Microsoft STORE OG INNHOLDET LEVERES “som deT er” og “slik deT er tilgjengelig”. VERKEN MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER GIR GARANTIER ELLER FORSIKRINGER AV NOE SLAG MED HENSYN TIL MICROSOFT STORE, BORTSETT FRA DE SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT HER, INKLUDERT AT DIN BRUK AV MICROSOFT STORE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI. VI FRASKRIVER OSS VERKEN VÅRT EGET ELLER VÅR AGENTS ERSTATNINGSANSVAR FOR BEDRAGERI ELLER PERSONSKADE ELLER DØD SOM SKYLDES UAKTSOMHET.


 1. GENERELLE JURIDISKE VILKÅR
  1. Hvis en bestemmelse i denne Kontrakten eller bruken av den hos en part eller under noen omstendigheter er begrenset, forbudt eller urettskraftig, skal en slik bestemmelse være ugyldig i jurisdiksjonen uten å ugyldiggjøre de gjenværende bestemmelsene i denne Kontrakten, uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av slike bestemmelser i andre jurisdiksjoner og uten å påvirke bruken av den hos andre parter og under andre omstendigheter. Der det er mulig, skal en slik bestemmelse gjelde så langt det tillates av lovgivningen, og den skal tolkes og om nødvendig anvendes i mindre grad for å være gyldig. Andre vilkår kan være gjeldende hvis du kjøper produkter eller tjenester fra andre Microsoft-webområder.

  2. Tildeling. Vi kan helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel overdra, overføre eller på annen måte si fra oss rettigheter og forpliktelser i denne Kontrakten. Du kan ikke overdra eller overføre noen av rettighetene som er angitt her.

  3. Ingen begunstigelse av tredjeparter. Denne Kontrakten er helt og holdent til din og vår fordel. Den skal ikke tilgodese en annen person, med unntak av tillatte etterfølgere og overdragelsesmottakere.

  4. Krav. Krav må fremsettes innen tidsperioden som er pålagt i henhold til lokal lovgivning. Hvis kravet ikke blir fremsatt i tide, vil det ikke kunne gjøres gjeldende senere.

  5. Meldinger og Kommunikasjon. Se siden for salg og kundestøtte på Webområdet hvis du har spørsmål til kundestøtten. Hvis det oppstår tvister, kan du kontakte oss på adressen som er angitt øverst i disse Vilkårene for Bruk og Salg.

  6. Gjeldende lovgivning. ALLE KRAV, INKLUDERT KRAV I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ KONTRAKT, BRUDD PÅ GARANTI, FORBRUKERVERNLOVER, KONKURRANSELOVGIVNINGEN OG VED ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I LUXEMBOURG ELLER LANDET DER DU BOR, I HENHOLD TIL DET DU VELGER. NÅR DET GJELDER JURISDIKSJON, KAN DU VELGE ANSVARLIG RETTSINSTANS I LUXEMBOURG ELLER I LANDET VI RETTER TJENESTEN MOT, FOR ALLE TVISTER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE KONTRAKTEN.

 1. MERKNADER

  Meddelelser vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett, sendes til Microsofts utpekte agent. Hvis du vil ha flere detaljer og kontaktinformasjon, kan du se Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement på: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm FORESPØRSLER SOM SENDES INN, MEN SOM IKKE ER RELEVANTE FOR PROSEDYREN, VIL IKKE BLI BESVART.


Erklæringer om opphavsrett og varemerker

Alt innhold på Webområdet og Tjenesten er Copyright © 2013 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med enerett. Vi eller våre leverandører eier alle rettigheter, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til Webområdet, Tjenesten og innholdet. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alle Microsoft-produkter og -tjenester, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft i USA, Canada og/eller andre land.


Her finner du en liste over Microsoft-varemerker: http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker som tilhører de respektive eierne. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen, tilhører oss.