Innan du returnerar en produkt

Om du har några problem med en produkt kan du försöka med något av följande alternativ innan du returnerar den:

 • Sök hjälp online från Microsofts supportwebbplats
 • Ställ en fråga i Microsofts diskussionsgrupper
 • Kontakta Försäljning och support för teknisk support, frågor om din beställning eller för hjälp med att hämta och installera programvara.

Returpolicy

Microsoft Stores hela returpolicy finns detaljerad här och i Microsofts Användnings- och försäljningsvillkor. Returpolicyn ges som tillägg till eventuella rättsliga garantier eller andra lagstadgade returrättigheter som du kan ha enligt lag (se avsnittet Produktgarantier nedan).

Med förbehåll för våra returkriterier kan du häva köpeavtalet och begära återbetalning utan att ge ett skäl inom fjorton (14) kalenderdagar. Ångerperioden löper ut efter fjorton (14) kalenderdagar från följande tider:

 • För hämtningsbara produkter, när produkterna levererats elektroniskt till ditt konto och gjorts tillgängliga för hämtning.
 • För hämtningsbara prenumerationer och tjänster, när du klickar på Köp nu i kassan. Vi kan börja tillhandahålla prenumerationen eller tjänsten direkt efter köpet.
 • För fysiska/icke-hämtningsbara produkter, vid leverans.
 • För förbeställda hämtningsbara produkter och prenumerationer, när produkterna levereras elektroniskt till ditt konto och har gjorts tillgängliga för hämtning. För förbeställda fysiska/icke-hämtningsbara produkter, när produkterna levereras.
 • I de fall produkterna har beställts som en order, men levereras separat, när den sista produkten har levererats eller gjorts tillgänglig.
 • I de fall en produkt består av flera delar, när den sista delen har levererats eller gjorts tillgänglig.
 • I fall av en reguljär leverans av produkter under en definierad tidsperiod, när den första produkten har levererats eller gjorts tillgänglig.

Om den tillämpliga lagstiftningen i ditt land ger dig en längre ångerfrist kommer denna period att gälla.Vi kan förlänga ångerfristen under helger eller andra tidsperioder. Om en längre tidsperiod annonseras på vår webbsida, kommer den längre tidsfristen att gälla.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss om ditt beslut innan ångerfristen har löpt ut. Kontakta oss på Försäljning och support för att meddela oss om ditt beslut och påbörja returprocessen. Du kan också använda en av de fbifogade ångerblanketterna, men det är inte obligatoriskt. Om du använder blanketten ska du skicka in den elektroniskt inom ångerperioden, som anges på blanketten, så skickar vi omedelbart ett kvitto med e-post. För att hålla ångertidsfristen räcker det om du skickar din kommunikation angående utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du utövar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka till er alla betalningar som mottagits från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de merkostnader som kan uppkomma om ditt val av leveranstyp är annorlunda än den minst kostsamma standardleveransen som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 kalenderdagar från den dag då vi får information om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning.

Du måste skicka tillbaka varan till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 kalenderdagar från den dag då du kommunicerar ditt uppsägande av detta kontrakt till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsgränsen på 14 kalenderdagar har löpt ut.

Vi kan undanhålla återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkterna eller tills du har tillhandahållit bevis på att produkterna har skickats tillbaka, beroende på vilket som är tidigast. Vi betalar returfrakten. Du är bara ansvarig för det minskade värdet på produkterna som resultat av hantering, utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas karaktär, egenskaper och funktioner.

Returkriterier

Vi accepterar returer av giltiga artiklar som uppfyller våra returkriterier. Som ett villkor för returer, och i den mån det är tillåtet enligt lag, gäller följande krav.

Alla returer måste ha medföljande inköps- eller presentkortskvitto i original, originaldokumentation, bruksanvisningar, registrering, delar och komponenter (inklusive kablar, styrenheter och tillbehör), och vara förpackade i tillverkarens originalförpackning. Om du returnerar programvara, ska även alla media och alla produktnycklar inkluderas. Enligt tillämplig lag kan underlåtenhet att inkludera sådana artiklar förhindra eller fördröja din återbetalning eller resultera i extra avgifter och Microsoft förbehåller sig rätten att neka någon retur, om den inte uppfyller kriterierna och villkoren för retur. Alla produkter måste returneras med rimlig omsorg vidtagen (får t.ex. inte visa slitage och skador, och måste vara i ett tillstånd som gör att vi kan sälja dem).

För hämtningsbara produkter och prenumerationer kan vi kräva att du undertecknar ett elektroniskt Letter of Destruction (intyg om destruktion), som villkor för uppsägande av detta kontrakt. För tjänster, får tjänsten inte ha levererats, utförts eller förbrukats av dig. För programvara och spel måste alla förpackade program och videospel skickas tillbaka med intakt sigill.

För telefoner kan du skicka tillbaka dem under vår returperiod, men det är ditt ansvar att avbryta din tjänst inom den tid som anges av din operatör, annars kan din operatör ta ut en avgift för förtida uppsägning. Det här är en operatörspolicy, och vi har inget inflytande över deras policy vad gäller avbokning. Ett produktnyckelkort ("PKC") som köpts med datorer kan returneras inom returperioden som en fristående artikel, under förutsättning det inte har öppnats, ändrats eller skadats. Om du returnerar datorn du köpte tillsammans med PKC, måste PKC också returneras.

Microsoft Store accepterar inte följande för retur: (i) artiklar som har personaliserats eller anpassats: (ii) specialbeställda artiklar, om de inte ingår i ett Microsoft Store kampanjerbjudande, (iii) artiklar som har använts, ändrats, eller visar slitage eller skador, (iv) fysiska och hämtningsbara presentkort och servicekort (dvs. Skype-kort, Xbox Live-kort), (v) utförda tjänster, (vi) random access memory (RAM)-produkter, och (vii ) rea-artiklar eller artiklar som är markerade med en beteckning som t.ex. Slutförsäljning eller Kan ej returneras.

Ytterligare villkor:

Uppgraderingsalternativ och returer Om du har köpt en returnerbar produkt med ett uppgraderingsalternativ, kan returer göras inom returperioden, men särskilda returförfaranden gäller:

 • Om du returnerar artikeln innan uppgraderingsprodukten har släppts kommer du inte att få uppgraderingen.
 • Om du returnerar artikeln efter uppgraderingsprodukten har släppts måste du returnera både artikeln och uppgraderingsprodukten tillsammans.

Kampanjer och paket För kampanjprodukter och paket gäller att samtliga inkluderade produkter och/eller tjänster måste returneras tillsammans. Om en tjänst är inkluderad i en kampanj och/eller ett paket, och har använts (t.ex. en använd kampanjkod), kommer tjänstens hela detaljhandelsvärde att dras av från återbetalningen. När ett paket har köpts, men endast en del av paketet returneras, gäller inte paketrabatten, utan hela paketrabatten kommer att dras ifrån återbetalningen.

Erbjudande om utvärderingsperiod Om du deltar i en utvärdering, måse du avbeställa tjänsten i slutet av utvärderingsperioden för att undvika att drabbas av nya avgifter, om vi inte meddelar något annat. Om du inte avbeställer tjänsten i slutet av utvärderingsperioden, godkänner du att vi belastar din betalningsmetod för tjänsten.

Personliga uppgifter. Microsoft är inte ansvarigt för några personliga uppgifter som kan finnas inkluderade med returnerade artiklar. Se till att alla personliga uppgifter raderas/tas bort från alla artiklar innan de returneras.


Returförfarande

Avbeställa en förbeställning:

Du kan avbeställa din förbeställning när som helst innan produkten släpps genom att kontakta Försäljning och support. När din beställning har gjorts tillgänglig för hämtning, eller behandlas för leverans, gäller den vanliga returpolicyn.

Avbeställa en prenumeration eller tjänst:

Kontakta Försäljning och support eller använd ångerblanketten inom 14 kalenderdagar från inköpsdatum på det sätt som anges ovan. Vi kan be dig underteckna ett elektroniskt Letter of Destruction (intyg om destruktion) som villkor för returen.

Returnera hämtningsbar programvara:

 1. Bekräfta att beställningen gjordes inom de sista fjorton (14) kalenderdagarna.
 2. Avinstallera programvaran från datorn:
  • I Windows 8.1, 8, Windows 7 och Vista: Gå till Kontrollpanelen, välj Program och funktioner och klicka sedan på Avinstallera ett program.
  • I Windows® XP: Gå till Kontrollpanelen, välj Lägg till/Ta bort program och klicka sedan på Avinstallera ett program.
 3. Kontakta Försäljning och support eller använd ångerblanketten på det sätt som anges ovan, och bekräfta att du har avinstallerat och inte gjort några kopior av programvaran inom 14 kalenderdagar från inköpsdatumet. Vi kan också be dig underteckna ett elektroniskt Letter of Destruction (intyg om destruktion) som villkor för returen. Tidsfristen är uppfylld, om detta sker innan tidsgränsen på 14 dagar har löpt ut. Därefter kommer produktnyckeln att blockeras och du kommer inte att kunna installera eller använda programvaran i framtiden. Vi kommer att utfärda en kredit till samma betalningsmetod som du använde för att köpa artikeln och skicka dig ett meddelande om återbetalning via e-post.

Returnera en fysisk/icke-hämtningsbar produkt:

Kontakta Försäljning och support eller använd ångerblanketten inom 14 kalenderdagar från inköpsdatum på det sätt som anges ovan. När vi mottagit din kommunikation skickar vi returinstruktioner och returetiketten via e-post. Du måste skicka tillbaka artiklarna till oss utan onödigt dröjsmål när du fått instruktionerna och i alla händelser senast 14 kalenderdagar från den dag då du kommunicerar ditt uppsägande av detta kontrakt till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka artiklarna innan tidsgränsen på 14 dagar har löpt ut. Vi kommer att undersöka artiklarna då vi tagit emot dem, och om de uppfyller våra returkriterier utfärdar vi en kredit till samma betalningsmetod som du använde för att köpa artikeln och skicka dig meddelande om återbetalning via e-post.


Status på en retur

Kontakta Försäljning och support.


Produktgarantier

Många av produkterna som är tillgängliga hos Microsoft Store levereras med särskilda tillverkargarantier. Se tillverkargarantin för specifik information om hur du kan lösa problem som täcks av dessa garantier. För vissa produkter kan du köpa en utökad serviceplan mot en extra kostnad. Det finns mer information i de specifika planerna.

Dessutom kommer många av våra produkter med garantier som inte kan avsägas enligt lag, som t.ex. lagstadgat skydd som gäller felaktiga eller felaktigt beskrivna varor eller tjänster. Eventuella kommersiella garantier är utöver dessa rättigheter. Kontakta Försäljning och support om du har några poblem med din produkt.