Returer/Återbetalningar

Innan du returnerar en produkt

Om du har problem med en produkt kan det finnas andra alternativ innan du returnerar den:

 • Sök hjälp online från Microsofts supportwebbplats
 • Ställ en fråga i Microsofts diskussionsgrupper
 • Kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänstnummer som du hittar på sidan Försäljning och support för personlig teknisk produktsupport, frågor om din beställning eller hjälp med att hämta och installera programvaran.

Returpolicy

Microsoft Stores fullständiga returpolicy fastställs i våra Användar- och försäljningsvillkor. Returpolicyn tillhandahålls som tillägg till eventuella återsändningsrättigheter som gäller enligt lag.

Du kan dra tillbaka köpekontraktet och kräva en återbetalning utan att ge något giltigt skäl inom fjorton (14) kalenderdagar sedan det upprättats. Återköpstiden går ut efter fjorton (14) dagar från och med

 1. (i) för ESD-produkter och tjänster, när produkten görs tillgänglig för hämtning eller när tjänsten börjar, och
 2. (ii) för fysiska produkter, leverans.

Om tillämplig lagstiftning i ditt land medger en längre återköpsperiod, kommer den tidsperioden att gälla.

För att utöva din rätt till återköp måste du informera oss om ditt beslut innan återköpsperioden har gått ut. Kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänstnummer som du hittar på sidan Försäljning och support för att meddela oss om ditt beslut och påbörja det returförfarande som beskrivs nedan:

Produkter som är giltiga för retur och byte

Vi på Microsoft Store vill att du ska vara nöjd med ditt köp. Vi kommer att acceptera återsändningar och byte av artiklar som uppfyller kriterierna nedan.

Följande krav gäller som ett villkor för återsändning, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Alla produkter måste återsändas i fullgott skick (t.ex. får de inte visa tecken på slitage eller skada, och de måste vara i ett sådant skick att vi kan sälja dem på nytt). All förpackad programvara och alla videospel måste återsändas med plomberingen intakt. Vad beträffar tjänster får tjänsten inte ha levererats eller konsumerats av dig. Vad beträffar ESD-produkter kan vi även kräva att du undertecknar ett elektroniskt brev som bekräftar förstörelse av produkten som ett villkor för upphävande av detta kontrakt.

Alla återsändningar ska åtföljas av originalkvittot eller gåvokvittot, den ursprungliga dokumentationen, instruktionshandböcker, registrering, delar och komponenter (inklusive kablar, kontrolldon och tillbehör) och tillverkarens förpackning. Enligt tillämplig lagstiftning kan försummelse att inkludera sådana artiklar förhindra eller fördröja din återbetalning eller byte av produkt eller resultera i ytterligare avgifter. Microsoft förbehåller sig dessutom rätten att neka eventuell återsändning eller byte om det inte uppfyller våra kriterier för återsändning.

Returförfarande

Avbeställa en förbeställning:

Du kan när som helst avbeställa din förbeställning innan produkten görs tillgänglig genom att ringa vårt kundtjänstnummer som du hittar på sidanFörsäljning och support. När din beställning finns tillgänglig för hämtning eller har levererats gäller våra vanliga returprinciper.

Så här gör du en avbeställning av en prenumeration eller tjänst:

Kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänstnummer som du hittar på sidan Försäljning och support inom fjorton dagar (14) efter inköpsdatumet.

Så här returnerar du hämtningsbar programvara:

 1. Kontrollera att beställningen har gjorts inom de senaste fjorton (14) dagarna.
 2. Avinstallera programvaran från datorn:
  • I Windows 7 och i Vista: I Kontrollpanelen, gå till Program och funktioner, och klicka sedan på Avinstallera ett program.
  • I Windows XP: I Kontrollpanelen, gå till Lägg till/Ta bort program och klicka sedan på Avinstallera ett program.
 3. Kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänstnummer som du hittar på sidan Försäljning och support för att begära en retur inom fjorton dagar (14) efter inköpsdatumet. Vi ber dig bekräfta att du har avinstallerat programvaran och inte har gjort några kopior av den. Vi kan också be dig underteckna ett elektroniskt intyg om destruktion som villkor för returen. När du har pratat med kundtjänst kommer produktnyckeln att blockeras och du kan inte installera eller använda programvaran i framtiden. Microsoft Store kommer att utfärda en kreditering på samma kreditkort som du använde för köpet och skickar ett returkvitto med e-post.

Återsända en fysisk/icke hämtningsbar produkt som kan returneras eller bytas enligt våra användar- och försäljningsvillkor:

 1. Kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänstnummer som du hittar på sidan Försäljning och support för att begära ett returnummer (RMA) och en etikett för returtransport senast fjorton dagar (14) efter leveransdatumet.
 2. Vi kommer att undersöka artiklarna när vi tar emot dem och, om de kan återsändas eller bytas enligt våra Användar- och försäljningsvillkor, kommer Microsoft Store att sköta om ett byte eller utfärda en kreditering på samma kreditkort som du använde för köpet och skickar ett returkvitto med e-post.

Status på en retur

Ring vårt kundtjänstnummer som du hittar på sidan Försäljning och support.

 

Tillbaka till början