Prieš grąžinant produktą

Jei kilo problemų naudojant produktą, prieš jį grąžindami galite išbandyti šiuos variantus:

 • rasti internetinį žinyną „Microsoft“ techninės pagalbos svetainėje,
 • užregistruoti klausimą „Microsoft“ diskusijų grupėse,
 • kreiptis į Pardavimo ir techninės pagalbos skyrių ir gauti asmeninę techninę pagalbą dėl produkto naudojimo, pateikti klausimų apie savo užsakymą arba gauti pagalbos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą.

Grąžinimo strategija

„Microsoft“ parduotuvių visiško grąžinimo strategija pateikiama čia ir išdėstyta Naudojimo ir pardavimo sąlygose. Grąžinimo strategija papildo visas teisines garantijas ar kitas įstatymais nustatytas grąžinimo teises, kurias gali numatyti įstatymai (žr. toliau pateiktą skyrių „Produktų garantijos“).

Pagal mūsų grąžinimo kriterijus jūs per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų galite nutraukti pirkimo sutartį ir prašyti grąžinti pinigus nenurodydami jokios priežasties. Galimybė taip nutraukti sutartį baigia galioti praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo atitinkamo momento:

 • jei tai – internetu atsisiunčiamas produktas, nuo tada, kai jis elektroniniu būdu pristatomas į jūsų abonementą ir tampa pasiekiamas atsisiųsti;
 • jei tai – internetu atsisiunčiama prenumerata ar paslauga, nuo tada, kai jūs internetinio pirkimo proceso metu spustelite mygtuką Pirkti dabar; mes galime pradėti teikti prenumeratą arba paslaugą iškart po jos įsigijimo;
 • jei tai – fizinis (neatsisiunčiamas internetu) produktas, nuo jo pristatymo;
 • Jei tai – iš anksto užsisakomas produktas ar prenumerata – nuo tada, kai jis (ji) elektroniniu būdu pristatomas (-a) į jūsų abonementą ir tampa pasiekiamas (-a) atsisiųsti. Jei tai – iš anksto užsisakomas fizinis (neatsisiunčiamas) produktas – nuo tada, kai jis pristatomas.
 • Jei tai – vieno užsakymo metu užsakomi ir atskirai pristatomi produktai – nuo tada, kai paskutinis produktas pristatomas arba tampa pasiekiamas.
 • Jei tai – iš kelių partijų ar dalių susidedantis produktas – nuo tada, kai paskutinė partija ar dalis pristatoma arba tampa pasiekiama.
 • Jei produktai pristatomi reguliariai, per apibrėžtą laikotarpį – nuo tada, kai pirmasis produktas pristatomas arba tampa pasiekiamas.

Jei jūsų šalyje taikomuose įstatymuose jums garantuojamas ilgesnis laikotarpis, per kurį galite be priežasties nutraukti sutartį, galioja tas laikotarpis.Mes galime pratęsti teisės nutraukti sutartį be priežasties galiojimą, įtraukdami šventes ar kitus laikotarpius. Jei mūsų interneto svetainėje reklamuojamas ilgesnis laikotarpis, vadinasi, galios tas reklamuojamasis laikotarpis.

Kad galėtumėte pasinaudoti sutarties nutraukimo be priežasties teise, turite mus apie tai informuoti, kol nesibaigė šios teisės galiojimas. Susisiekite su mūsų Pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi, informuokite apie savo sprendimą ir inicijuokite grąžinimo procesą. Galite pasinaudoti bet kuria prisegta sutarties nutraukimo be priežasties forma, tačiau tai neprivaloma. Jei ketinate pasinaudoti šia forma, pateikite ją elektroniniu būdu per teisės nutraukti sutartį be priežasties laikotarpį, kaip nurodyta formoje, ir mes iškart atsiųsime jums gavimo pranešimą. Kad atitiktumėte kriterijus, pakanka sutarties nutraukimo be priežasties laikotarpiu išsiųsti mums pranešimą apie ketinimą nutraukti sutartį be priežasties.

Sutarties nutraukimo be priežasties pasekmės

Jei pasinaudosite savo teise nutraukti sutartį be priežasties, mes nedelsdami (ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią mes buvome informuoti apie jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį be priežasties) grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo savikainą (išskyrus papildomą savikainą, kuri susidarė jums pasirinkus ne pigiausią (standartinį) mūsų siūlomą pristatymo tipą). Pinigai bus grąžinti naudojant tą patį metodą, kurį jūs buvote pasirinkę pradinės transakcijos metu, nebent jūs davėte kitokį išskirtinį sutikimą. Bet kuriuo atveju dėl tokio pinigų grąžinimo jums nereikės sumokėti jokių mokesčių.

Jūs turite mums nedelsdami išsiųsti prekes (bet kuriuo atveju tai turi įvykti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie savo ketinimą nutraukti šią sutartį be priežasties). Sąlyga dėl termino laikoma patenkinta, jei išsiunčiate mums atgal prekes nesibaigus 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.

Kol negavome atgal atsiųstų produktų arba kol jūs mums nepateikėte įrodymo, kad išsiuntėte mums produktus (kas pirmiau), mes galime sulaikyti kompensaciją. Mes apmokėsime grąžinimo savikainą. Jūs atsakote tik už prekių vertės sumažėjimą dėl jų naudojimo, išskyrus veiksmus, būtinus siekiant nustatyti prekių pobūdį, charakteristikas ir veikimą.

Grąžinimo kriterijai

Mes priimame mūsų grąžinimo kriterijus atitinkančias prekes. Galioja toliau nurodyti sutarties nutraukimo be priežasties reikalavimai (kiek tai leidžia įstatymai).

Visos prekės turi būti grąžinamos kartu su jų pradinio gavimo kvitu arba dovanų kuponu, originaliais dokumentais, vadovais, registracijos dokumentais, dalimis bei komponentais (įskaitant kabelius, valdiklius ir priedus), taip pat – originalioje gamintojo pakuotėje. Jei grąžinate programinę įrangą, kartu turite pridėti visas laikmenas ir produkto raktus. Jei nepateiksite minėtų elementų, pinigų grąžinimas pagal galiojančius įstatymus gali būti atidėtas, pinigai gali būti negrąžinti arba gali būti papildomų mokesčių. „Microsoft“ pasilieka teisę atsisakyti grąžinimo, jei jis neatitinka grąžinimo kriterijų ir sąlygų. Visi produktai turi būti grąžinami atsargiai (pvz., ant jų neturi matytis susidėvėjimo ar pažeidimo požymių, jie turi būti tokios būklės, kuri leistų juos perparduoti).

Jei tai – atsisiunčiami produktai ir prenumeratos, mes galime paprašyti jūsų pasirašyti elektroninį naikinimo laišką: tai gali būti šios sutarties nutraukimo be priežasties sąlyga. Jei tai – paslauga, ji neturi būti jums pristatyta, suteikta ar jūsų panaudota. Jei tai – programinė įranga ar žaidimas, visa dėžėse supakuota programinė įranga ir vaizdo žaidimai turi būti grąžinami su nepažeista plomba.

Jei tai – telefonas, galite grąžinti jį mūsų nurodytu grąžinimo laikotarpiu, tačiau privalote atšaukti savo ryšio operatoriaus prenumeratą iki jo nurodyto termino, nes kitaip jūsų ryšio operatorius gali paprašyti jūsų sumokėti netesybas. Tai – ryšio operatoriaus taikoma atšaukimo strategija ir mes jai jokios įtakos neturime. Su kompiuteriais įsigytos produkto rakto kortelės (PKC) gali būti grąžinamos nustatytu grąžinimo laikotarpiu kaip atskiros prekės, jei jos nebuvo atidarytos, modifikuotos ar pažeistos. Jei grąžinate kompiuterį, prie kurio buvo pridėta PKC, pastarąją taip pat turite grąžinti.

„Microsoft“ parduotuvė nepriima šių prekių grąžinimo: (i) pritaikytų ar tinkintų prekių; (ii) specialių užsakymų prekių, jei jos nebuvo „Microsoft“ parduotuvės reklaminio mažmeninės prekybos išpardavimo pasiūlymo dalis; (iii) panaudotų, modifikuotų, akivaizdžiai susidėvėjusių ar apgadintų prekių; (iv) fizinių ir atsisiunčiamųjų dovanų ir paslaugų kuponų (pvz., „Skype“ kortelių, „Xbox Live“ kortelių); (v) suteiktų paslaugų; (vi) laisvosios kreipties atmintinių (RAM) ir (vii) išpardavimo prekių ar prekių, pažymėtų tam tikrais žymenimis, pvz., „galutinis išpardavimas“ arba „negrąžinama“.

Papildomos sąlygos:

Plėtojimo parinktis ir grąžinimai. Jei įsigijote produktą, kurį leidžiama grąžinti ir jam taip pat taikoma plėtojimo parinktis, grąžinti galima grąžinimo laikotarpiu, be to, taikomos šios specialiosios grąžinimo procedūros:

 • Jei grąžinsite šį produktą prieš išleidžiant jo plėtojimo produktą, pastarojo gauti nebegalėsite.
 • Jei grąžinsite produktą po to, kai bus išleistas plėtojimo produktas, turėsite grąžinti ir produktą, ir jo plėtojimo produktą.

Rėmimas ir produktų grupės. Jei tai – rėmimo prekės arba produktų grupės, turi būti grąžinami visi grupėje esantys produktai ir (arba) paslaugos. Jei paslauga, įtraukta į rėmimo paketą ir (arba) produktų grupę, buvo pasinaudota (pvz., buvo panaudotas rėmimo kodas), iš grąžinamos sumos bus išskaičiuota visa suteiktos paslaugos mažmeninės prekybos vertė. Jei buvo įsigyta produktų grupė ir grąžinama tik jos dalis, produktų grupei suteikta nuolaida anuliuojama ir iš grąžinamos sumos išskaičiuojama visa produktų grupės nuolaida.

Bandomojo laikotarpio pasiūlymai. Jei priėmėte bandomojo laikotarpio pasiūlymą, kad nesusidarytų papildomų mokesčių turite atšaukti paslaugą iki bandomojo laikotarpio pabaigos, (nebent mes informavome jus kitaip). Jei neatšauksite šios paslaugos iki bandomojo laikotarpio pabaigos, įgaliosite mus paimti mokestį už paslaugą (pagal galiojantį apmokėjimo metodą).

Asmeniniai duomenys. „Microsoft“ neatsako už jokius grąžinamose prekėse esančius asmeninius duomenis. Pasirūpinkite, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų pašalinti iš visų grąžinamų prekių.


Grąžinimo procesas

Kaip atšaukti išankstinį užsakymą:

Išankstinį užsakymą galite atšaukti bet kuriuo metu, kol produktas dar neišleistas, susisiekdami su Pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi. Kai jūsų užsakymas paruošiamas atsisiųsti arba pristatyti, pradedamos taikyti įprastos grąžinimo procedūros.

Kaip atšaukti prenumeratą arba paslaugą:

Per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo datos pirmiau nurodytu būdu susisiekite su Pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi arba pasinaudokite sutarties nutraukimo be priežasties forma. Kaip grąžinimo sąlygą galime paprašyti pasirašyti elektroninį naikinimo laišką.

Kaip grąžinti atsisiunčiamą programinę įrangą:

 1. Įsitikinkite, kad jūsų užsakymas buvo padarytas per pastarąsias 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 2. Išdiekite programinę įrangą iš kompiuterio:
  • „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“ ir „Vista“: Valdymo skyde atverkite Programos ir funkcijos, tada spustelėkite Išdiegti programą.
  • „ Windows XP“: valdymo skyde eikite į Įtraukti / šalinti programas, tuomet spustelėkite Išdiegti programą.
 3. Pagal pirmiau pateiktus nurodymus susisiekite su pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi arba pasinaudokite sutarties nutraukimo be priežasties forma ir užtikrinkite, kad jūsų programinė įranga būtų išdiegta per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo datos. Programinės įrangos kopijų pasilikti neleidžiama. Kaip grąžinimo sąlygą taip pat galime paprašyti pasirašyti elektroninį naikinimo laišką. Sąlyga dėl termino laikoma patenkinta, jei pirmiau minėti veiksmai atliekami nesibaigus 14 dienų laikotarpiui. Po to produkto kodas bus užblokuotas ir ateityje nebegalėsite įdiegti programinės įrangos arba ja naudotis. Mes grąžinsime apmokėjimą tuo pačiu metodu, kuriuo jūs naudojotės prekei įsigyti, ir išsiųsime jums pranešimo apie grąžinimą el. laišką.

Kaip grąžinti fizinį / neatsisiunčiamą produktą:

Per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo datos pirmiau nurodytu būdu susisiekite su Pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi arba pasinaudokite sutarties nutraukimo be priežasties forma. Gavę iš jūsų informacijos, el. paštu išsiųsime jums grąžinimo instrukcijas ir grąžinimo pristatymo etiketę. Turėsite nedelsdami (bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos datos, kada mus informavote apie savo ketinimą nutraukti sutartį be priežasties) išsiųsti mums prekes, vadovaudamiesi pateiktomis instrukcijomis. Sąlyga dėl termino laikoma patenkinta, jei išsiunčiate mums atgal prekes nesibaigus 14 dienų laikotarpiui. Mes ištirsime gautas prekes ir, jei jos atitiks mūsų grąžinimo kriterijus, grąžinsime jums pinigus tuo pačiu apmokėjimo metodu, kurį naudojote prekei įsigyti. Kartu atsiųsime jums pinigų grąžinimo pranešimo el. laišką.


Grąžinimo būsena

Susisiekite su Pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi.


Produktų garantijos

Daugeliui „Microsoft“ parduotuvėje siūlomų produktų galioja gamintojo garantija. Žr. gamintojų garantijas, kur rasite konkrečios informacijos apie tai, kaip spręsti problemas, kurioms tos garantijos yra taikomos. Kai kuriems produktams už papildomą mokestį galima įsigyti išplėstinį aptarnavimo planą. Išsamesnės informacijos rasite atitinkamuose planuose.

Be to, mūsų produktams gali būti taikomos garantijos, kurių pagal galiojančius įstatymus atsisakyti negalima, pvz., įstatymais nustatyta apsauga nuo defektinių ar netinkamai apibūdintų prekių ir paslaugų. Šias teises papildo visos komercinės garantijos. Kilus problemų su produktu, susisiekite su Pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi.