Pirms produkta atgriešanas

Ja jums saistībā ar produktu ir radušās problēmas, pirms tā atgriešanas jūs, iespējams, vēlēsieties izmantot vienu no šīm iespējām:

 • Meklējiet palīdzību tiešsaistē vietnē Microsoft atbalsts
 • Publicējiet jautājumu Microsoft diskusiju grupās
 • Sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu, lai saņemtu personīgu produkta tehnisko atbalstu, noskaidrotu jautājumus par savu pasūtījumu vai saņemtu palīdzību programmatūras lejupielādei vai instalēšanai.

Atgriešanas politika

Microsoft veikalu pilna atgriešanas politika ir sīki izskaidrota un izklāstīta Lietošanas un pārdošanas nosacījumos. Atgriešanas politika tiek nodrošināta papildus jebkādai juridiskai garantijai vai jebkurām likumīgām atgriešanas tiesībām, kādas jums var būt noteiktas saskaņā ar likumu (skatiet tālāk sadaļu Produkta garantija).

Saskaņā ar mūsu atgriešanas kritērijiem, četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā jūs varat atteikties no pirkšanas līguma un pieprasīt atmaksu, nenorādot iemeslu. Atteikšanās periods beigsies četrpadsmit (14) kalendārās dienas pēc šādiem laikiem:

 • Attiecībā uz lejupielādējamiem produktiem pēc produktu elektroniskas piegādes uz jūsu kontu vai tad, kad tie ir kļuvuši pieejami lejupielādei.
 • Attiecībā uz lejupielādējamiem abonementiem un pakalpojumiem, kad pirkuma procesā tiek nospiesta poga Iegādāties tūlīt. Mēs varam sākt abonementa darbību vai pakalpojuma sniegšanu uzreiz pēc pirkuma.
 • Attiecībā uz fiziskiem/nelejupielādējamiem produktiem, piegāde.
 • Attiecībā uz priekšpasūtītiem lejupielādējamiem produktiem un abonementiem, pēc produktu elektroniskas piegādes uz jūsu kontu un tie kļuvuši pieejami lejupielādei. Attiecībā uz priekšpasūtītiem fiziskiem/nelejupielādējamiem produktiem, kad tie tiek piegādāti.
 • Ja produkti tiek pasūtīti vienā pasūtījumā, bet piegādāti atsevišķi, tad, kad tiek piegādāts vai kļuvis pieejams pēdējais produkts.
 • Ja produkts sastāv no vairākām pozīcijām vai daļām, tad, kad piegādāta vai kļuvusi pieejama pēdējā pozīcija vai daļa.
 • Regulāras produktu piegādes laikā, kas tiek veikta noteiktā laika posmā, tad, kad tiek piegādāts vai kļuvis pieejams pirmais produkts.

Ja piemērojamā likumdošana jūsu valstī paredz ilgāku atteikšanās periodu, tiks piemērots šis periods.Mēs varam pagarināt atteikšanās tiesību periodu svētku dienu laikā un citos periodos. Ja jūsu tīmekļa vietnē tiek reklamēts garāks periods, tiks piemērots reklamētais periods.

Lai izmantotu savas atteikšanās tiesības, jums par savu lēmumu jāpaziņo pirms atteikšanās perioda beigām. Lūdzu, sazinieties ar mūsu Pārdošanas un atbalsta dienestu, lai mums paziņotu par savu lēmumu un uzsāktu atgriešanas procesu. Jūs varat izmantot jebkuru no pievienotajām atteikšanās veidlapām, taču tas nav obligāti. Ja jūs izmantojat šo veidlapu, lūdzam to iesniegt elektroniski atteikšanās perioda ietvaros, kas norādīts veidlapā, un mēs jums nekavējoties nosūtīsim e-pastu ar paziņojumu par saņemšanu. Lai ievērotu atteikšanās termiņu, pietiek pirms atteikšanās termiņa beigām nosūtīt mums jūsu paziņojumu par to, ka izmantojat savas atteikšanās tiesības.

Atteikšanās sekas

Ja jūs izmantojat savas attiekšanās tiesības, mēs atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izdevumus (izņemot papildizmaksas, kas radušās no jūsu izvēlētā piegādes veida, kas atšķiras no mūsu izvēlētā piegādes veida, ja vien tas nav lētāks par mūsu piedāvāto standarta piegādes veidu), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pēc tās dienas, kurā mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksa tiks veikta ar tādu pašu samaksas veidu, kāds tika izmantots sākotnējā darījumā, ja vien jūs neesat skaidri vienojies par citu; jebkurā gadījumā jums par šādu atmaksu nebūs jāmaksā nekāda komisijas maksa.

Jums preces jānosūta atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pēc tās dienas, kad mums paziņojāt par savu atteikšanos no šī līguma. Termiņš ir ievērots tad, ja preces tiek nosūtītas pirms 14 kalendāro dienu perioda beigām.

Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad saņemsim atpakaļ produktus vai arī jūs iesniegsiet pierādījumus, ka esat produktus nosūtījis atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Mēs segsim atgriešanas izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības mazināšanos, kas radusies no rīkošanās ar precēm vairāk nekā nepieciešams to rakstura, īpašību un darbības noteikšanai.

Atgriešanas kritēriji

Mēs pieņemam atgriežamas preces, kuras atbilst mūsu atgriešanas kritērijiem. Kā nosacījums atgriešanai un ciktāl to atļauj likumdošana, ir spēkā šādas prasības.

Visām atgriežamajām precēm ir jāpievieno oriģinālā kvīts vai dāvanas kupons, oriģinālā dokumentācija, rokasgrāmatām, reģistrācijas apliecībai, detaļām un komponentiem (ieskaitot kabeļus, kontrollerus un piederumus), kā arī oriģinālais ražotāja iepakojums. Ja atgriežat programmatūru, ir jāietver arī visi datu nesēji un produktu atslēgas. Saskaņā ar piemērojamo likumdošanu, šādu preču neiekļaušana var liegt vai aizkavēt jūsu atmaksu vai radīt papildu izdevumus, un Microsoft patur tiesības atteikt veikt atmaksu, ja nav ievēroti atgriešanas kritēriji un nosacījumi. Visi produkti jāatgriež tādi, kas ir izmantoti piesardzīgi (piemēram, tiem nedrīkst būt nolietojuma vai bojājuma pazīmju, un tiem ir jābūt tādā stāvoklī, lai tos atkal varētu pārdot).

Attiecībā uz lejupielādējamiem produktiem un abonementiem jums var tikt lūgts parakstīt elektronisku vēstuli par noņemšanu, kas ir viens no atgriešanas nosacījumiem. Attiecībā uz pakalpojamiem, jūs nedrīkstat būt piegādājis, veicis vai izmantojis pakalpojumu. Attiecībā uz programmatūrām un spēlēm, visas programmatūras un video spēles, kas iepakotas kastēs, ir jāatgriež neatvērtā veidā.

Attiecībā uz tālruņiem, tos var atgriezt mūsu atgriešanas perioda ietvaros, taču jūsu pienākums ir anulēt pakalpojumu jūsu sakaru pakalpojumu sniedzēja noteiktajā laikā, vai arī jūsu sakaru pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt maksu par priekšlaicīgu līguma laušanu. Tā ir sakaru pakalpojumu sniedzēja politika, un mēs nevaram ietekmēt viņu pakalpojumu anulēšanas politiku. Produkta atslēgas kartes („PAK"), kas nopirktas kopā ar datoriem, var atgriezt atgriešanas perioda ietvaros kā atsevišķas preces ar nosacījumu, ka tās nav atvērtas, pārveidotas vai bojātas. Ja jūs atgriežat datoru, ko esat iegādājies kopā ar PAK, ir jāatgriež arī PAK.

Microsoft veikals nepieņems šādu preču atgriešanu: (i) preces, kas ir personalizētas vai pielāgotas: (ii) īpaši pasūtītas preces, ja vien tās nav no Microsoft veikala reklāmas kampaņas piedāvājuma, (iii) preces, kas ir lietotas, pārveidotas vai kurām redzamas nolietojuma vai bojājumu pazīmes, (iv) fiziskas vai lejupielādējamas dāvanu kartes un pakalpojumu kartes (piem., Skype kartes, Xbox Live kartes), (v) sniegti pakalpojumi, (vi) brīvpiekļuves atmiņas (RAM) produkti, kā arī (vii) izpārdošanas preces vai tādas, kas apzīmētas ar apzīmējumu Galīgā izpārdošana vai Atgriezt nav iespējams.

Papildnosacījumi:

Atjaunināšanas opcijas un atgriešana. Ja esat iegādājies citā veidā atgriežamu produktu, kam pieejama jaunināšanas opcija, to var atgriezt vai mainīt atgriešanas perioda laikā. Tiek piemērota īpaša atgriešanas procedūra, kas aprakstīta zemāk:

 • Atgriežot produktu pirms jauninājuma izlaides, jūs jauninājumu nesaņemsiet.
 • Atgriežot produktu pēc jauninājuma izlaides, gan prece, gan jauninājums ir jāatgriež kopā.

Akcijas piedāvājumi un komplekti. Attiecībā uz akcijas precēm un komplektiem, visi ietvertie produkti un/vai pakalpojumi ir jāatgriež kopā. Ja pakalpojums, kas ietverts akcijas piedāvājumā un/vai komplektā, ir izmantots (piemēram, izmantots akcijas piedāvājuma kods), no atgriežamās summas tiks atskaitīta pilna pakalpojuma mazumcena. Ja ir nopirkts komplekts un tiek atgriezta tikai komplekta daļa, komplekta atlaide nav spēkā un no atgriežamās summas tiks atskaitīta pilna komplekta atlaide.

Izmēģinājuma laika piedāvājumi. Ja jūs izmantojat jebkādu izmēģinājuma laika piedāvājumu, jums pakalpojums ir jāanulē līdz izmēģinājuma laika beigām, lai izvairītos no jaunu izmaksu rašanās, ja vien mēs neesam jūs informējuši par kaut ko citu. Ja jūs neanulējat pakalpojumu līdz izmēģinājuma laika beigām, jūs pilnvarojat mūs iekasēt maksu no jūsu maksājuma veida par pakalpojuma izmantošanu.

Personīgie dati. Microsoft neatbild ne par kādiem personīgajiem datiem, kas iekļauti atgriežamajās precēs. Lūdzu, pārliecinieties, ka pirms atgriešanas jūsu personīgie dati no visām precēm ir izdzēsti.


Atgriešanas process

Priekšpasūtījuma atcelšana:

Jūs varat atcelt savu priekšpasūtījumu jebkurā brīdī pirms produkta izlaides, sazinoties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu. Ja jūsu pasūtījums ir kļuvis pieejams lejupielādei vai apstrādāts nosūtīšanai, tiek piemēroti parastie atgriešanas nosacījumi.

Abonementa vai pakalpojuma saņemšanas atcelšana:

Lūdzu, sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu vai arī izmantojiet atteikšanās veidlapu 14 kalendāro dienu laikā pēc pirkuma datuma, iepriekš norādītajā veidā. Jums var tikt lūgts parakstīt elektronisku vēstuli par noņemšanu, kas ir viens no atgriešanas nosacījumiem.

Lejupielādējamas programmatūras atgriešana:

 1. Apstipriniet, ka jūsu pasūtījums tika izdarīts pēdējo četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā.
 2. Atinstalējiet programmatūru no datora:
  • Operētājsistēmās Windows 8.1, 8, Windows 7 un Vista: vadības panelī atveriet sadaļu Programmas un līdzekļi un pēc tam noklikšķiniet uz Atinstalēt programmu.
  • Operētājsistēmā Windows XP: vadības panelī atveriet sadaļu Pievienot/noņemt programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Atinstalēt programmu.
 3. 14 kalendāro dienu laikā pēc pirkuma izdarīšanas sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu vai izmantojiet atteikšanās veidlapu iepriekš norādītajā veidā un aplieciniet, ka esat veicis atinstalēšanu un neesat izgatavojis nevienu programmatūras kopiju. Jums var tikt lūgts parakstīt elektronisku vēstuli par noņemšanu, kas ir viens no atgriešanas nosacījumiem. Termiņš ir ievērots, ja tas tiek izdarīts pirms 14 dienu perioda beigām. Pēc tam produkta atslēga tiks bloķēta, un turpmāk šo programmatūru nevarēs instalēt vai lietot. Mēs veiksim atmaksu ar tādu pašu maksājumu veidu, ko jūs izmantojāt, lai nopirktu preci, un nosūtīsim jums e-pastu ar paziņojumu par atmaksu.

Fiziska/nelejupielādējama produkta atgriešana:

Lūdzu, sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu vai arī izmantojiet atteikšanās veidlapu 14 kalendāro dienu laikā pēc pirkuma datuma, iepriekš norādītajā veidā. Pēc jūsu paziņojuma saņemšanas mēs jums pa e-pastu(iem) nosūtīsim atgriešanas norādījumus un atgriešanas sūtījuma etiķeti. Jums preces jānosūta atpakaļ saskaņā ar norādījumiem bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pēc tās dienas, kad mums paziņojāt par savu atteikšanos. Termiņš ir ievērots, ja preces tiek nosūtītas atpakaļ pirms 14 dienu perioda beigām. Kad mēs preces saņemsim, mēs tās pārbaudīsim un, ja tās atbildīs mūsu atgriešanas kritērijiem, mēs veiksim atmaksu ar tādu pašu maksājuma veidu, ko jūs izmantojāt, lai nopirktu preci, un nosūtīsim jums e-pastu ar paziņojumu par atmaksu.


ATGRIEŠANAS STATUSS

Lūdzu, sazinieties ar Pārdošanas un atbalstas dienestu.


Produkta garantija

Daudziem produktiem, kas pieejami Microsoft veikalā, ir ražotāja garantijas. Lūdzu, iepazīstieties ar ražotāja garantijām, lai uzzinātu specifiskas detaļas par to, kā atrisināt problēmas, uz ko attiecas šīs garantijas. Dažiem produktiem jums būs iespēja par atsevišķu samaksu iegādāties Paplašinātu pakalpojumu plānu. Lūdzu, iepazīstieties ar konkrētajiem plāniem, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

Bez tam, mūsu produktiem var būt pievienotas garantijas, no kurām saskaņā ar likumu nevar atteikties, piemēram ar likumu noteikta aizsardzība pret bojātām vai nepareizi aprakstītām precēm vai pakalpojumiem. Jebkādas komerciālās garantijas ir noteiktas papildus šīm tiesībām. Ja jums saistībā ar produktu ir radušās jebkādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu.