Objednávky

Objednávky

Objednávky sa spracovávajú po kliknutí na tlacidlo Dokoncit nákup, Odoslat objednávku alebo na podobné tlacidlo na konci procesu potvrdenia objednávky v pokladni, ktorým sa odošle objednávka. Softvér s možnostou stiahnutia bude sprístupnený okamžite po nákupe.

Zrušenie objednávky

 • Predbežné objednávky môžete zrušit pred vydaním tovaru. Dalšie informácie nájdete v casti Predbežné objednávky.
 • V prípade softvéru s možnostou stiahnutia je potrebné postupovat podla nášho štandardného procesu vrátenia. Informácie o postupe pri vrátení produktu a o tom, ktoré produkty možno vrátit, nájdete na stránke Vrátenie produktu a penazí.

Predbežné objednávky

Niektoré produkty, ktoré zatial nie sú k dispozícii na okamžité dorucenie, môžete predbežne objednat. Predbežné objednávky možno revidovat, aktualizovat alebo zrušit kedykolvek pred vydaním predbežne objednaných produktov. Ak chcete revidovat alebo zrušit predbežnú objednávku, prípadne aktualizovat nasledujúce údaje, kontaktujte nás telefonicky na císle oddelenia služieb zákazníkom uvedenom na stránke Predaj a podpora:

 • Kreditná karta priradená k predbežnej objednávke (vrátane zmeny typu kreditnej karty, císla kreditnej karty, fakturacnej adresy a dátumu platnosti)
 • Množstvá položiek.

Na ceny predbežne objednaných položiek sa vztahuje záruka cien predbežne objednaných produktov, ktorá je popísaná v našich Podmienkach používania a predaja.

Na zadanie predbežnej objednávky sa vyžaduje kreditná karta, no príslušná cena z nej bude strhnutá až po sprístupnení produktu na stiahnutie. Upozornujeme, že ak medzi dátumom predbežného objednania produktu a dátumom jeho sprístupnenia uplynie platnost karty, nebude možné z nej strhnút príslušnú cenu a dokoncit objednávku. Uistite sa, že vaše fakturacné a kontaktné údaje sú stále aktuálne.

Ak chcete vrátit predbežne objednaný produkt, obdobie na vrátenie zacína plynút dnom, kedy bol produkt s možnostou stiahnutia sprístupnený na stiahnutie.

Možnosti inovácie softvéru pre oprávnené produkty

Pri niektorých produktoch máte nárok na získanie bezplatnej inovácie na budúcu verziu po jej sprístupnení (ak si kúpite napríklad balík Microsoft Office 2007, môžete mat nárok na inováciu na dalšiu verziu, teda na balík Office 2010). Môžete si teda teraz zakúpit aktuálnu verziu produktu a neskôr vykonat inováciu na novú verziu produktu bez dalších poplatkov.

V obchode Microsoft Store sú produkty oprávnujúce na možnost inovácie oznacené poznámkou, ktorá popisuje verziu, na ktorú môžete mat nárok inovovat, a dalšie dôležité podrobnosti o danej ponuke. Pokyny na získanie novej verzie daného produktu nájdete v e-mailovej správe s potvrdením nákupu.

Možnosti prepravy, poplatky a doby dorucenia

Všetky objednávky online zadané prostredníctvom obchodu Microsoft Store dorucuje preferovaný prepravca spolocnosti Microsoft. Všetky dodávky podliehajú podmienkam a požiadavkám prepravcu.

Kam sa dorucujú produkty:

 • V súcasnosti sa objednávky zadané v obchode Microsoft Store dorucujú iba do vybraných európskych krajín. V prípade nákupu v iných krajinách alebo oblastiach navštívte niektorý z medzinárodných obchodov Microsoft Store.
 • Objednávky sa nedorucujú do schránok P.O. Box.
 • Prepravcovia vyžadujú na dorucenie objednávok úplnú adresu.
 • Obchod Microsoft Store nedovoluje prepravcom dorucovanie balíkov na novú adresu po ich odoslaní. Táto zásada nám pomáha predchádzat podvodom online.

Výpocet doby dodania podla spôsobu prepravy:

 • Za dobu dodania sa považuje pocet pracovných dní, za ktoré považujeme pondelok až piatok okrem dní pracovného pokoja.
 • Preferovaný prepravca spolocnosti Microsoft nedorucuje balíky pocas víkendov a dní pracovného pokoja.
 • Objednávky zadané pocas víkendov, dní pracovného pokoja alebo v piatok po 09:30 GMT budú spracované nasledujúci pracovný den.

Spôsoby dopravy:

 • Štandardná – Bezplatná (7 až 10 pracovných dní okrem víkendov a dní pracovného pokoja)

Ponuky s bezplatnou dopravou:

Ked ponúkame bezplatnú dopravu, táto sa automaticky uplatní pri odoslaní objednávky, co bude uvedené vo vašom nákupnom košíku. Pokial v ponuke nie je uvedené inak, bezplatná doprava sa vztahuje iba na štandardnú dopravu, ciže na typy dopravy Expresná alebo Prioritná sa nadalej budú vztahovat poplatky. Bezplatná doprava je k dispozícii iba pri nákupoch vykonaných pocas obdobia platnosti ponuky bezplatnej dopravy a nie je prenositelná ani zamenitelná za hotovost. Naša ponuka bezplatnej dopravy sa vztahuje iba na spôsobilé produkty dorucované do vybraných európskych krajín. Bezplatná doprava sa nevztahuje na schránky P.O. Box, kedže do týchto schránok sa objednávky nemôžu dorucovat.