Vrátenie produktov a peňazí

Skôr než vrátite produkt

Ak máte s produktom problémy, pred jeho vrátením môžu existovať aj iné možnosti:

 • vyhľadajte pomoc online na webovej lokalite podpory spoločnosti Microsoft,
 • zverejnite otázku v diskusných skupinách spoločnosti Microsoft,
 • zavolajte na telefónne číslo podpory zákazníkov uvedené na stránke Predaj a podpora a získajte osobnú technickú podporu produktu, odpovede na otázky o vašej objednávke alebo pomoc pri sťahovaní a inštalácii softvéru.

Zásady vrátenia

Úplné znenie zásad vrátenia obchodu Microsoft Store je uvedené v Podmienkach používania a predaja. Zásady vrátenia dopĺňajú práva na vrátenie, ktoré môžete mať podľa zákona.

Od zmluvy o nákupe môžete odstúpiť a požiadať o refundáciu bez uvedenia dôvodu v priebehu štrnástich (14) kalendárnych dní. Obdobie odstúpenia od zmluvy uplynie po štrnástich (14) dňoch od nasledujúceho dátumu:

 1. v prípade produktov a služieb ESD od dátumu sprístupnenia produktu na stiahnutie alebo spustenia služby, a
 2. v prípade fyzických produktov od dátumu doručenia.

Ak vám príslušný zákon vo vašej krajine udeľuje dlhšie obdobie na odstúpenie od zmluvy, platí toto obdobie.

Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať pred uplynutím obdobia na odstúpenie od zmluvy. Ak nás chcete informovať o svojom rozhodnutí a zahájiť proces vrátenia popísaný nižšie, zavolajte na číslo podpory zákazníkov, ktoré je uvedené na stránke Predaj a podpora.

Produkty oprávnené na vrátenie a výmenu

Cieľom obchodu Microsoft Store je spokojnosť zákazníkov s nákupom. Akceptujeme vrátenie a výmenu produktov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené nižšie.

V rámci podmienok vrátenia a v rozsahu povolenom zákonom platia nasledujúce požiadavky. Všetky produkty je potrebné vrátiť v primeranom stave (produkty napríklad nesmú javiť známky opotrebenia ani poškodenia a musia byť v stave, ktorý nám umožní ich ďalší predaj). Softvér a videohry predávané v škatuliach je potrebné vrátiť v pôvodnom balení bez poškodenej pečate. V prípade služieb platí, že danú službu nesmiete pred vrátením poskytnúť ani začať využívať. V prípade produktov ESD vás v rámci podmienok odstúpenia od zmluvy môžeme požiadať o podpísanie elektronického potvrdenia o odinštalovaní produktov.

So všetkými vrátenými produktmi je potrebné vrátiť aj pôvodný príjmový doklad alebo potvrdenie daru, pôvodnú dokumentáciu, návody na používanie, registráciu, súčasti a komponenty (vrátane káblov, ovládačov a príslušenstva) a balenie výrobcu. V súlade s príslušným zákonom môže neposkytnutie týchto položiek spôsobiť, že vaša refundácia alebo výmena bude odmietnutá či odložená, alebo že vám vzniknú ďalšie náklady. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie alebo výmenu, ak nie je v súlade s našimi kritériami vrátenia.

Proces vrátenia

Zrušenie predbežnej objednávky:

Predbežnú objednávku môžete zrušiť kedykoľvek pred vydaním daného produktu tak, že zavoláte na číslo podpory zákazníkov, ktoré je uvedené na stránke Predaj a podpora. Po sprístupnení objednaného produktu na stiahnutie alebo po jeho odoslaní vstupujú do platnosti štandardné zásady vrátenia.

Zrušenie predplatného alebo služby:

V priebehu štrnástich (14) dní od dátumu nákupu zavolajte na číslo podpory zákazníkov uvedené na stránke Predaj a podpora.

Vrátenie softvéru s možnosťou stiahnutia:

 1. Potvrďte, že vaša objednávka bola zadaná v priebehu posledných štrnástich (14) dní.
 2. Odinštalujte softvér z počítača:
  • V systémoch Windows 7 a Vista: v ovládacom paneli prejdite do časti Programy a súčasti a kliknite na položku Odinštalovať program.
  • V systéme Windows XP: v ovládacom paneli prejdite do časti Pridanie alebo odstránenie programov a kliknite na položku Odinštalovať program.
 3. V priebehu štrnástich (14) dní od dátumu nákupu zavolajte na číslo podpory zákazníkov uvedené na stránke Predaj a podpora a požiadajte o vrátenie. Budete požiadaní o potvrdenie, že ste softvér odinštalovali a nevytvorili žiadne jeho kópie. V rámci podmienok vrátenia vás môžeme požiadať aj o podpísanie elektronického potvrdenia o odinštalovaní produktov. Po rozhovore s pracovníkom oddelenia služieb zákazníkom bude príslušný kód Product Key zablokovaný a softvér už nebudete môcť nainštalovať ani používať. Obchod Microsoft Store pripíše príslušnú čiastku na účet alebo kartu, ktorú ste použili pri nákupe produktu, a e-mailom vám pošle príjmový doklad.

Vrátenie fyzického produktu alebo produktu bez možnosti stiahnutia, ktorý možno vrátiť alebo vymeniť v súlade s Podmienkami používania a predaja:

 1. Najneskôr do štrnástich (14) dní od dátumu doručenia zavolajte na číslo podpory zákazníkov uvedené na stránke Predaj a podpora a požiadajte o číslo reklamácie (RMA) a prepravný štítok na označenie vráteného produktu.
 2. Prijaté produkty skontrolujeme, a ak spĺňajú podmienky vrátenia alebo výmeny uvedené v Podmienkach používania a predaja, pracovníci obchodu Microsoft Store zabezpečia výmenu alebo pripísanie príslušnej čiastky na účet alebo kartu použitú pri nákupe a e-mailom vám pošlú príjmový doklad.

Stav vrátenia

Zavolajte na číslo podpory zákazníkov uvedené na stránke Predaj a podpora.