Microsoft Store – informácie vzťahujúce sa na Európsku ekonomickú oblasť

Obchod Microsoft Store dostupný vo vašej krajine alebo oblasti je webová lokalita, ktorú prevádzkuje spoločnosť Microsoft Luxembourg S.à.r.l.

Ak kupujete softvér s možnosťou elektronického stiahnutia, vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l. Ak kupujete iné produkty, vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited. Ak na webovej lokalite nakupujete softvér s možnosťou elektronického stiahnutia a zároveň aj ďalšie produkty, k nákupom dostanete samostatné potvrdenia o nákupe od príslušných spoločností Microsoft a na výpise kreditnej karty môžu byť uvedené samostatné čiastky účtované príslušnými spoločnosťami Microsoft.

Ďalšie informácie o obchode Microsoft Store nájdete nižšie:

Microsoft Luxembourg S.à.r.l (operátor webovej lokality a predajca digitálnych produktov)

Poverený zástupca: Benjamin Orndorff, manažér

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Registrovaná kancelária:
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Číslo v obchodnom registri: B97198
IČ DPH: LU19878750
http://www.microsoftstore.com
Tel.: 0800 8 088 014

Microsoft Ireland Operations Limited (predajca fyzických produktov)

Poverený zástupca: Benjamin Orndorff, riaditeľ

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18

Registrovaná kancelária:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin
2
Írsko

Číslo v obchodnom registri: 256796
IČ DPH: IE8256796U
http://www.microsoftstore.com
Tel.: 1800710200

Hostiteľ webovej lokality:

Digital River Ireland Limited
Unit 153 Shannon Free Zone
Shannon, Co. Clare
Írsko