POGOJI UPORABE IN PRODAJE

Posodobljeno: junij 2014


Dobrodošli v Microsoftovi spletni trgovini na www.microsoftstore.com (»trgovina Microsoft« ali »spletno mesto«). Trgovina Microsoft je spletno mesto, ki ga upravlja podjetje Microsoft Luxembourg S.à.r.l.


Če kupujete elektronske prenose programske opreme, sklepate pogodbo s podjetje Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg. Če kupujete druge izdelke, sklepate pogodbo s podjetjem Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (s skupnim imenom »Microsoft«, »mi«, »nas«, »naše«).


Če na spletnem mestu hkrati kupite tako elektronske prenose programske opreme kot tudi druge izdelke, lahko od Microsoftovih pravnih oseb, ki sta navedeni zgoraj, prejmete ločena potrdila o nakupu in na vašem bančnem izpisku so lahko obračunani ločeni stroški s strani ustreznega Microsoftovega podjetja.


Microsoft vam prek trgovine Microsoft zagotavlja dostop do številnih različnih virov, vključno s spletnim mestom, informacijami o programski opremi, storitvami in drugim trgovskim blagom, ki je lahko ali pa ne na voljo za nakup, območji za prenos, programsko opremo in orodji (s skupnim imenom »storitve«). Za storitve, vključno z vsemi posodobitvami, izboljšavami, novimi funkcijami in/ali dodajanjem katerih koli novih spletnih lastnosti, veljajo ti Pogoji uporabe in prodaje (»Pogoji uporabe in prodaje« ali »pogodba«). Z uporabo spletnega mesta, nakupom izdelkov v trgovini Microsoft ali uporabo katerih koli storitev sprejemate in se strinjate s temi Pogoji uporabe in prodaje, Microsoftovo izjavo o zasebnosti (glejte razdelek ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV v nadaljevanju) ter upoštevnimi pogoji in določili, pravilniki ali zavrnitvami, ki so navedeni v tej pogodbi in na voljo prek sorodnik hiperpovezav (s skupnim imenom »pravilniki za trgovino Microsoft«). Pravilnike za trgovino Microsoft lahko najdete tudi v trgovini Microsoft. Priporočamo vam, da natančno preberete pravilnike za trgovino Microsoft.


Če je v vaši državi ali regiji maloprodajna trgovina Microsoft, upoštevajte, da v njej lahko veljajo drugačni pravilniki.


Pogoji, povezani z vašo uporabo trgovine Microsoft

 1. OMEJITEV NA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO

  Če ni navedeno drugače, so trgovina Microsoft in Microsoftove storitve namenjene vaši osebni in nekomercialni uporabi. Nobenih podatkov ali storitev, ki jih dobite prek trgovine Microsoft ali storitev, ne smete distribuirati v komercialne namene, objavljati, licencirati ali prodajati.


 2. OBVESTILO, POVEZANO Z DOKUMENTI, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU TRGOVINE MICROSOFT

  Dovoljenje za uporabo dokumentov (na primer belih knjig, izjav za javnost, podatkovnih listov in pogostih vprašanj) iz trgovine Microsoft in storitev je podeljeno pod pogojem, da (1) je naslednje obvestilo o avtorskih pravicah »© 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.« prikazano v vseh izvodih ter da sta prikazana to obvestilo o avtorskih pravicah in to dovoljenje, (2) je uporaba takih dokumentov iz trgovine Microsoft ali iz storitev namenjena le informativni in nekomercialni ali osebni uporabi ter da ti dokumenti ne bodo kopirani v noben omrežni računalnik ali objavljeni v njem oziroma predvajani v nobenem mediju, razen kot je dovoljeno z izjemami v skladu z upoštevnimi zakoni o avtorskih pravicah, in (3) ostanejo dokumenti povsem nespremenjeni. Akreditirane izobraževalne ustanove, na primer osnovne in srednje šole, univerze, zasebne/javne visokošolske ustanove in državne visokošolske ustanove, lahko prenesejo in razmnožujejo dokumente za distribucijo v učilnicah. Za distribucijo zunaj učilnice potrebujete Microsoftovo izrecno pisno dovoljenje. Uporaba za kakršen koli drug namen je izrecno prepovedana z zakonom in je lahko strogo kaznovana po civilni ter kazenski zakonodaji. Kršitelji bodo preganjani v največji mogoči meri, ki jo omogoča zakon.


  Zgoraj navedeni dokumenti ne vključujejo oblike ali postavitve spletnega mesta Microsoft.com, spletnega mesta trgovine Microsoft ali katerega koli drugega spletnega mesta, ki je v lasti Microsofta oziroma ga Microsoft upravlja, licencira ali nadzoruje. Elementi Microsoftovih spletnih mest, vključno s spletnimi mesti trgovine Microsoft, so zaščiteni z zakoni o zaščitnih znakih, blagovnih/storitvenih znamkah, nelojalni konkurenci in drugimi zakoni, zato jih ni dovoljeno niti v celoti niti delno kopirati ali ponarejati. Z nobenega Microsoftovega spletnega mesta, vključno s spletnim mestom trgovine Microsoft, ne smete kopirati, nadalje prenesti ali dati na voljo nobenega logotipa, grafike, zvoka ali slike, razen če Microsoft ali upoštevna zakonodaja to izrecno dovoli.


  Dokumenti in sorodna grafika, ki je objavljena v trgovini Microsoft ali storitvah, lahko vključujejo tehnične nepravilnosti ali tipografske napake. Podatkom v teh dokumentih so občasno dodane spremembe. Microsoft in/ali njegovi dobavitelj lahko kadar koli izboljšajo in/ali spremenijo izdelke in/ali programe, opisane v tem dokumentu.


 3. RAČUN, GESLO IN VARNOST ČLANA

  Če trgovina Microsoft ali katera koli storitev zahteva, da odprete račun, morate dokončati postopek registracije, tako da nam posredujete najnovejše, popolne in točne podatke, kot to zahteva upošteven obrazec za registracijo. Izbrati morate tudi geslo in uporabniško ime. Kot pogoj za odprtje računa morate prav tako morda sprejeti pogodbo o storitvah ali ločene pogoje uporabe. Sami ste odgovorni za zaupnost svojih podatkov o računu in gesla ter za vse dejavnosti, ki potekajo v okviru vašega računa. Soglašate, da boste Microsoft brez zamude obvestili o vsaki nepooblaščeni uporabi svojega računa ali o kateri koli drugi kršitvi varnosti.


 4. BREZ NEZAKONITE ALI PREPOVEDANE UPORABE

  Kot pogoj za uporabo storitev je določeno, nam jamčite, da storitev ne boste uporabljali za kakršen koli namen, ki je nezakonit ali ga prepovedujejo ti pogoji, določila in obvestila. Storitev ne smete uporabljati na način, ki bi lahko kakor koli poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil kateremu koli Microsoftovemu strežniku ali omrežju(-em), ki ima(-jo) vzpostavljeno povezavo Microsoftovim strežnikom, ali oviral katero koli drugo osebo pri njeni uporabi storitev in uživanju v njih. Z vdiranjem, iskanjem gesel ali katerimi koli drugimi sredstvi ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, ki imajo vzpostavljeno povezavo s katerim koli Microsoftovim strežnikom ali katero koli storitvijo. Ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti kakršnega koli gradiva in informacij prek kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo prek storitev. Storitev ne smete uporabljati na način, s katerim bi kršili pravice tretjih oseb, vključno z zavestnim škodovanjem osebi ali pravni osebi, vključno z Microsoftom, vendar ne omejeno nanj.


  Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli razkrije kakršne koli podatke, katerih razkritje je potrebno, da bi izpolnil kakršno koli upoštevno zakonodajo, predpis, zakonski postopek ali vladno zahtevo ali da v celoti ali delno uredi katere koli podatke ali gradivo, zavrne njihovo objavo ali jih odstrani, kjer je to razumno utemeljeno.


 5. GRADIVO, KI Ga VI POSREDUJETE TRGOVINI MICROSOFT ALI OBJAVITE NA SPLETNEM MESTU

  Microsoft ne prevzema lastništva nad gradivom, ki mu ga posredujete (vključno s povratnimi informacijami, ocenami in predlogi), ali ga objavite, naložite, vnesete ali pošljete kateri koli storitvi ali njenim povezanim storitvam, in sicer za javni ogled ali za člane katere koli javne ali zasebne skupnosti (na kratko »poslano gradivo« in s skupnim imenom »poslana gradiva«). Vendar pa ima Microsoft dovoljenje, da vaše poslano gradivo, vključno z vašim imenom, uporablja v namen, za katerega je bilo poslano.


  Za uporabo vašega poslanega gradiva ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Microsoft nima nikakršne obveznosti, da objavi ali uporabi katero koli poslano gradivo, ki ga morda zagotovite, in ga lahko po lastni izbiri kadar koli odstrani.


  Jamčite in potrjujete, da ste lastnik vseh pravic oziroma drugače nadzorujete vse pravice do poslanega gradiva, kot je opisano v teh Pogojih uporabe in prodaje, vključno z vsemi pravicami, ki jih potrebujete za posredovanje, objavo, prenos, vnos ali pošiljanje poslanega gradiva, vendar ne omejeno nanje.


 6. PRAVILNIK O POŠILJANJU NEŽELENIH ZAMISLI

  Microsoft in njegovi zaposleni ne sprejemajo ali upoštevajo neželenih zamisli, vključno z zamislimi o novih oglaševalskih akcijah, novih predstavitvah, novih izdelkih ali tehnologijah, postopkih, gradivih, oglaševalskih načrtih ali imenih novih izdelkov. NE POŠILJAJTE NOBENIH IZVIRNIH USTVARJALNIH UMETNIN, IDEJ, VZORCEV, PREDSTAVITEV ALI DRUGIH DEL. Izključni namen tega pravilnika je, da bi se izognili morebitnim nesporazumom ali sporom, kadar so Microsoftovi izdelki ali tržne strategije morda podobne zamislim, ki so bile poslane Microsoftu. Zato vas prosimo, da Microsoftu ali komur koli v Microsoftu ne pošiljajte neželenih zamisli.


  Če kljub naši zahtevi, da nam ne pošiljate svojih zamisli in gradiva, te še vedno pošiljate, morate vedeti, da zanje od Microsofta ne boste prejeli plačila in da Microsoft ne daje zagotovil, da bo vaše zamisli in gradivo obravnaval kot zaupno ali kot vašo lastnino.


 7. POVEZAVE NA SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB

  Trgovina Microsoft lahko vključuje povezave na spletne mesta tretjih oseb, ki vam omogočajo, da lahko zapustite spletno mesto trgovine Microsoft. Microsoft ne nadzoruje teh povezanih mest in Microsoft ni odgovoren za vsebino na katerem koli povezanem mestu, katero koli povezavo na povezanem mestu ali kakršne koli spremembe oziroma posodobitve teh mest. Microsoft vam ponuja te povezave samo kot ugodnost, vključitev katere koli povezave pa ne pomeni, da Microsoft podpira spletno mesto. Za uporabo spletnega mesta tretje osebe lahko veljajo pogoji in določila te tretje osebe.


Pogoji, povezani s prodajo izdelkov

 1. GEOGRAFSKA RAZPOLOŽLJIVOST

  Trgovina Microsoft je namenjena strankam, ki živijo na območju, na katerem je na voljo to spletno mesto trgovine Microsoft, in lahko obstajajo omejitve glede tega, kam lahko pošiljamo izdelke, kot je določeno v naših pravilnikih glede pošiljanja. Če želite opraviti nakup, morate imeti veljaven naslov za izstavitev računa in naslov za pošiljanje na tem območju. Več informacij je na voljo v razdelku o naročilih.


 2. SAMO ZA KONČNE UPORABNIKE

  Če želite kupiti izdelke v trgovini Microsoft, morate biti končni uporabnik. Prodajalci niso upravičeni do nakupov na spletnem mestu trgovine Microsoft.


 3. IZVOZNE OMEJITVE

  Za izdelke, ki jih kupite v trgovini Microsoft (vključno s strojno in programsko opremo ter prenosi programske opreme), lahko velja carinska zakonodaja in predpisi ter zakonodaja in predpisi o nadzoru nad izvozom. Strinjate se, da boste ravnali v skladu z vso mednarodno in državno zakonodajo oziroma predpisi, ki veljajo za vas v povezavi s takimi izdelki.


 4. TOČNOST PODATKOV ZA PLAČILO IN O RAČUNU

  Strinjate se, da boste navedli najnovejše, popolne in točne podatke o nakupu in računu za vse nakupe v trgovini Microsoft. Strinjate se, da boste posodabljali svoje podatke o računu in druge podatke, vključno z e-poštnim naslovom, številkami kreditnih kartic in datumu poteka veljavnosti, tako da bomo lahko dokončali vaše prenose in vas po potrebi kontaktirali v povezavi z vašimi prenosi.


 5. RAZPOLOŽLJIVOST IN KOLIČINE IZDELKOV TER OMEJITVE NAROČILA

  Cene in razpoložljivost izdelkov se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila, vendar pa vam bomo vedno zaračunali ceno, ki je prikazana ob potrditvi vašega naročila. Microsoft lahko omeji količine, ki jih ne mogoče kupiti na naročilo, na račun, na kreditno kartico, na osebo ali na gospodinjstvo, o čemer boste obveščeni na spletnem mestu ali preden sprejmemo vaše naročilo.


  Microsoft lahko vsako naročilo kadar koli zavrne ali odkloni, pri čemer vam povrne ves denar, ki ste ga plačali za naročilo, iz legitimnih razlogov, ki med drugim vključujejo tudi to, če ne izpolnjujete pogojev, ki so določeni v času naročila, če vašega plačila ni mogoče obdelati, če naročeni izdelki ali storitve niso na voljo, ali zaradi očitnih napak na spletnem mestu ali v povezavi z vašim naročilom. Dobropisi ali vračila bodo izvedeni na isti način plačila in račun, ki ste ga uporabili za oddajo naročila, če se niste izrecno dogovorili drugače. Če vam ne bomo mogli poslati izdelkov ali storitev, ki ste jih naročili, bomo vzpostavili stik z vami in vam morda ponudili alternativni izdelek. Če se boste odločili, da alternativnega izdelka ne želite kupiti, bomo preklicali vaše naročilo. V primeru očitnih napak na spletnem mestu ali v povezavi z vašim naročilom, se pridržujemo pravico do tega, da napako odpravimo in vam zaračunamo pravo ceno. Takrat bomo vzpostavili stik z vami in vam ponudili možnost nakupa izdelka po pravi ceni ali preklica naročila.


  Če ob oddaji naročila ni navedeno določeno obdobje dostave, bo vaš izdelek ali storitev dostavljen brez nerazumnih zamud in v največ tridesetih (30) dneh od datuma naročila. Za nedostavljene pošiljke ne odgovarjamo, če prevoznik zagotovi zadovoljivo dokazilo o dostavi na naslov, ki ste ga navedli. Več informacij je na voljo v razdelku o naročilih.


 6. NAKUPI PROGRAMSKE OPREME IN LICENČNI POGOJI

  Vsa programska oprema, ki je na voljo za prenos v trgovini Microsoft (»programska oprema«) in drugo trgovsko blago (vključno s storitvami), ki je na voljo v trgovini Microsoft ali storitvah, je delo družbe Microsoft in/ali njenih dobaviteljev, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami. Kadar kupujete programsko opremo, pravzaprav kupujete licenco za uporabo programske opreme in ne programske opreme same. Za licence za programsko opremo, kupljene v trgovini Microsoft Store, velja licenčna pogodba, ki je priložena izdelku programske opreme (»licenčna pogodba«). V času namestitve programske opreme boste morajo sprejeti pogoje in določila licenčne pogodbe.


  ČE ŽELITE BREZPLAČNI IZVOD UPOŠTEVNE LICENČNE POGODBE, PREDEN ODPRETE PROGRAMSKO OPREMO, SE OBRNITE NA TRGOVINO MICROSOFT (KOT JE OPISANO V RAZDELKU OBVESTILA IN KOMUNIKACIJA V NADALJEVANJU).


  Kakršno koli razmnoževanje ali nadaljnja distribucija programske opreme ali trgovskega blaga, ki ni skladna z ustrezno licenčno pogodbo in upoštevno zakonodajo, sta izrecno prepovedana in sta lahko strogo kaznovana po civilni in kazenski zakonodaji. Kršitelji tvegajo, da bodo preganjani v največji mogoči meri, ki jo omogoča zakon.


  MICROSOFT LAHKO KOT DEL TRGOVINE MICROSOFT ALI STORITEV ALI V SVOJI PROGRAMSKI OPREMI ALI TRGOVSKEM BLAGU KOT UGODNOST OMOGOČI ORODJA IN PRIPOMOČKE, KI JIH LAHKO UPORABLJATE IN/ALI PRENESETE, VENDAR NISO DEL IZDELKA ALI STORITEV, KI SO NAPRODAJ. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, MICROSOFT NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL GLEDE TOČNOSTI REZULTATOV ALI UČINKOV, KI NASTANEJO PRI TAKI UPORABI KAKRŠNEGA KOLI TAKEGA ORODJA IN PRIPOMOČKA.


  Pri uporabi orodij in pripomočkov, ki so na voljo v okviru trgovine Microsoft ali storitev ali v izdelkih programske opreme ali trgovskem blagu, morate spoštovati pravice intelektualne lastnine drugih.


 7. ELEKTRONSKI PRENOSI PROGRAMSKE OPREME

  Izdelke elektronskih prenosov programske opreme (Electronic Software Download, »ESD«) vam damo na voljo tako, da v vašem Microsoftovem računu (prej imenovan »Windows Live ID«) omogočimo povezavo za prenos, ki je povezana z vašim nakupom izdelka. Glede na spodnji odstavek bomo povezavo za prenos in povezani digitalni ključ hranili v vašem Microsoftovem računu tri (3) leta po datumu nakupa. Za izdelke z naročnino ESD lahko veljajo drugačni pogoji in pravice za shranjevanje, ki jih boste morali pregledati in se z njimi strinjati ob sklenitvi naročnine.


  Strinjate se, da lahko kadar koli prekličemo ali spremenimo svoj program shranjevanja z digitalnimi ključi. Prav tako se strinjate, da lahko kadar koli in iz legitimnih razlogov prenehamo podpirati shranjevanje ključev za en izdelek ali več izdelkov, vključno s (kot primer in ne kot omejitev) koncem življenjskega cikla podpore za izdelek, po katerem ne boste imeli več dostopa do povezave za prenos ali digitalnega ključa. Če prekličemo ali spremenimo svoj program, tako da v svojem računu ne boste več imeli dostopa do povezave za prenos ali digitalnih ključev, vas bomo obvestili vsaj 90 dni vnaprej prek podatkov za stik za ustrezen Microsoftov račun.


 8. DRUGI POGOJI IN DOLOČILA

  Poleg programske opreme in izdelkov ESD so vam lahko na voljo tudi drugi izdelki in storitve, ki jih lahko kupite ali preskusite v trgovini Microsoft, za katere veljajo ločene licenčne pogodbe za končne uporabnike, pogoji za uporabo, pogoji storitve ter drugi pogoji in določila. Če kupite ali uporabljate te izdelke, boste morda morali sprejeti tudi te pogoje kot pogoj za nakup, namestitev ali uporabo.


 9. IZDELKI S SAMODEJNIM PODALJŠANJEM NAROČNINE

  V primeru, da je samodejno podaljšanje dovoljeno v vaši državi, regiji, provinci ali zvezni državi, lahko pri nas plačate naročnino, ki se samodejno podaljšuje. Če kupite take naročniške izdelke in nam posredujete način plačila, (i) potrjujete, da ste pooblaščeni za uporabo navedenega načina plačila in da so vsi podatki o plačilu resnični in pravilni; (ii) pooblaščate družbo Microsoft, da vam zaračuna uporabo storitev z vašim načinom plačila; in (iii) pooblaščate družbo Microsoft, da vam zaračuna plačljive funkcije storitev, na katere se naročite v obdobju veljave te pogodbe. Preden se izvede samodejno podaljšanje katerega koli naročniškega izdelka, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti. Potem ko vas obvestimo, da bo vaša naročnina samodejno podaljšana, lahko vaše storitve samodejno podaljšamo in vas bremenimo za obdobje podaljšanja po trenutnem ceniku. Opomnili vas bomo tudi, da vam bomo podaljšanje storitve zaračunali na izbrani način, ne glede na to, ali je bilo registrirano na datum podaljšanja ali navedeno pozneje. Posredovali vam bomo tudi navodila, kako lahko storitve odpoveste. Storitve morate odpovedati pred datumom podaljšanja, da se izognete obračunu za podaljšanje.


 10. CENA IN PLAČILO

  Cena izdelkov v trgovini Microsoft bo takšna, kot je navedeno na spletnem mestu. Če je v vaši državi ali regiji maloprodajno mesto trgovine Microsoft, se lahko cene, izbira izdelkov in promocije, ki so na voljo na spletnem mestu, kadar koli razlikujejo od tega, kar je na voljo na naših maloprodajnih mestih. Microsoft ne jamči, da bo cena, izdelek ali promocija, ki je na voljo v spletu, na voljo ali upoštevana tudi na maloprodajnem mestu. Microsoft prav tako ne jamči, da bo cena, izdelek ali promocija, ki je na voljo na maloprodajnem mestu, na voljo ali upoštevana tudi v spletu.


  Cene v trgovini Microsoft so osnovane na podlagi prodaje programske in strojne opreme posameznim končnim uporabnikom. Če kupujete za komercialno, izobraževalno ali vladno organizacijo, se obrnite na nas za več informacij o naših programih za količinsko licenciranje.


  Trgovina Microsoft ne jamči ujemanja cen. Cene se ne bodo ujemale s tistimi, ki jih za iste elemente oglašujejo drugi prodajalci.


  Lahko vam ponudimo možnost za prednaročilo izdelka na našem spletnem mestu, preden je na voljo za nakup. Za prednaročilo je potrebna kreditna kartica, vendar jo bomo bremenili šele, ko izdelek pošljemo oziroma je na voljo za prenos. Kljub temu lahko pri prednaročilu opravimo avtorizacijsko zadržanje sredstev oziroma vam kreditno ali debetno kartico bremenimo za majhen začasni znesek. Upoštevajte, da kartice ne moremo bremeniti in izpolniti naročila, če njen datum veljavnosti poteče med datumom, ko ste oddali prednaročilo za izdelek, in datumom, ko je izdelek na voljo. Poskrbite, da bodo podatki za plačilo in podatki za stik vedno posodobljeni. Če se oglaševana cena izdelka v obdobju od datuma prednaročila do datuma, ko je izdelek na voljo za prenos ali pošiljanje, zniža, vam bomo zaračunali nižjo ceno. Če opazite, da smo znižali ceno izdelka, ki ste ga nedavno prednaročili, se obrnite na prodajo in podporo in z veseljem vam bomo vrnili denar ali izdali dobropis za morebitno razliko.


  Prednaročila lahko kadar koli pregledate, jih spremenite ali prekličete, preden so prednaročeni izdelki na voljo za prenos ali obdelani za pošiljanje. Če želite pregledati, spremeniti ali preklicati prednaročilo, se obrnite na prodajo in podporo. Če za določeni izdelek veljajo drugačni pogoji prednaročila, bomo to navedli na svojem spletnem mestu. Ko je prednaročilo poslano ali na voljo za prenos, velja naš običajni postopek za vračilo. Več informacij je na voljo v razdelku Naročila.


  Cene na spletnem mestu vključujejo vse davke ali dajatve (»davki«), ki lahko veljajo za vaš nakup. Cene na spletnem mestu ne vključujejo stroškov dostave. Izrecno se boste morali strinjati z morebitnimi dodatnimi stroški ali nadomestili. Stroški dostave ali morebitni drugi stroški bodo prišteti znesku nakupa in prikazani na odjavni strani. Pred potrditvijo nakupa boste lahko pregledali vse stroške dostave in druge stroške, ki veljajo za vaš nakup. Za vsak element v nakupovalnem vozičku je prikazana trenutna cena za kos.


  Ponudbe izdelkov v trgovini Microsoft ne predstavljajo zavezujočih ponudb z naše strani. S klikom možnosti »nakup« ali primerljivega gumba za oddajo naročila oddate zavezujočo ponudbo v povezavi z vsemi izdelki v svojem vozičku. Če vaše naročilo sprejmemo, boste prejeli samodejno e-pošto za potrditev nakupa. S to pošto se sklene pogodba o nakupu.


  V trgovini Microsoft so na voljo različne možnosti plačila, kot je navedeno na našem spletnem mestu. Izdelke v Trgovini Microsoft lahko kupite s katero koli od teh vrst kartic: Visa, MasterCard in American Express. Izdelke v Trgovini Microsoft lahko kupite tudi s storitvijo PayPal. Trgovina Microsoft ne sprejema čekov, nakazil, Microsoftovih darilnih bonov ali drugih vrst plačila. Microsoftove maloprodajne darilne bone lahko trenutno uporabljate samo v sodelujočih Microsoftovih maloprodajnih trgovinah. Pridržujemo si pravico, da lahko možnosti plačila kadar koli spremenimo iz kakršnega koli razloga. Če je ponudba navedena v vaši lokalni valuti, z mednarodno kreditno kartico pa je plačilo mogoče tudi v drugi valuti, bo končna cena v vaši valuti odvisna od tujih deviznih tečajev, davkov in nadomestil vaše banke ali izdajatelja vaše mednarodne kreditne kartice. Te transakcije so lahko odvisne od davkov in/ali nadomestil za mednarodne transakcije, ki jih ne zaračuna trgovina Microsoft.


  Če uporabljate preskusno različico, morate storitev preklicati pred koncem preskusnega obdobja, sicer bodo nastali novi stroški, razen če vas obvestimo drugače. Če storitve ne prekličete pred koncem preskusnega obdobja, vam storitev lahko zaračunamo.


 11. PRAVILNIK O VRAČILU

  Ta pravilnik o vračilu velja poleg morebitnih zakonitih jamstev ali drugih zakonskih pravic za vračilo, ki vam jih morda daje zakonodaja (glejte razdelek o jamstvih za izdelke spodaj). V skladu z našimi merili za vračilo lahko v štirinajstih (14) koledarskih dneh odstopite od pogodbe o nakupu in zahtevate vračilo kupnine, pri tem pa vam ni treba navesti razloga. Odpovedni rok bo potekel po štirinajstih (14) koledarskih dneh od:

  • Za izdelke, ki jih je mogoče prenesti – dneva, ko so izdelki v elektronski obliki dostavljeni v vaš račun in so na voljo za prenos.
  • Za naročnine in storitve, ki jih je mogoče prenesti – dneva, ko v postopku dokončanja nakupa kliknete gumb za nakup. Naročnino ali storitev lahko začnemo zagotavljati takoj po nakupu.
  • Za fizične izdelke/izdelke, ki jih ni mogoče prenesti – dobave.
  • Za prednaročila izdelkov, ki jih je mogoče prenesti, in naročnine – dneva, ko so izdelki v elektronski obliki dostavljeni v vaš račun in so na voljo za prenos. Za fizične izdelke/izdelke, ki jih ni mogoče prenesti – dneva, ko so izdelki dobavljeni.
  • V primeru izdelkov, naročenih v enem naročilu in dobavljenih ločeno – dneva, ko je dobavljen ali na voljo zadnji izdelek.
  • V primeru izdelkov, sestavljenih iz več lotov ali delov – dneva, ko je dobavljen ali na voljo zadnji lot ali del.
  • V primeru redne dobave izdelkov v določenem časovnem obdobju – dneva, ko je dobavljen ali na voljo prvi izdelek.

  Če upoštevna zakonodaja v vaši državi dovoljuje daljši odpovedni rok, se upošteva ta rok. Pravico do odpovednega roka lahko podaljšamo med prazniki ali drugimi obdobji. Če je na našem spletnem mestu oglaševan daljši rok, se upošteva oglaševani rok.


  Če želite uveljaviti pravico do odpovedi, nas morate o svoji odločitvi obvestiti pred potekom odpovednega roka. Obrnite se na naš oddelek za prodajo in podporo, da nas obvestite o svoji odločitvi in da lahko začnemo postopek vračila. Uporabite lahko tudi enega od priloženih obrazcev, vendar to ni obvezno. Če uporabite ta obrazec, ga po elektronski poti pošljite med odpovednim rokom, navedenim v obrazcu, in takoj vam bomo poslali e-poštno sporočilo s potrditvijo o prejemu. Če želite odpoved izvesti med odpovednim rokom, zadostuje, da nam pred potekom odpovednega roka pošljete obvestilo, da uveljavljate svoje pravice za odpoved pogodbe.


  Učinek odstopa od pogodbe


  Če uveljavite pravico do odstopa od pogodbe, vam bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi vaše izbire načina dostave, ki se razlikuje od najcenejšega načina standardne dostave, ki ga ponujamo), vrnili brez nerazumnih zamud in v vsakem primeru najpozneje 14 koledarskih dni po dnevu, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi glede odstopa od te pogodbe. Vračila kupnine bodo izvedena z istim načinom plačila, ki ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če ste se izrecno dogovorili drugače. V nobenem primeru ne boste zaradi takega vračila imeli nobenih stroškov.


  Izdelke nam morate vrniti brez nerazumnih zamud in v nobenem primeru ne pozneje kot 14 koledarskih dni od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe z nami. Če nam izdelke pošljete, preden je potekel odpovedni rok 14 koledarskih dni, se obravnava, da ste jih vrnili v roku. Vračilo kupnine lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenih izdelkov oziroma dokler nam ne predložite dokazila o pošiljanju izdelkov, odvisno, kaj je prej. Stroške vračila krijemo mi. Odgovorni ste samo za morebitno zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z njim, ki je zunaj tistega, kar je potrebno za ugotavljanje njegove narave, značilnosti in delovanja.


  Pogoji za vračilo


  Sprejeli bomo vračila izdelkov, ki izpolnjujejo naše pogoje za vračilo. Kot pogoj odstopa od pogodbe in do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, veljajo naslednje zahteve.


  Vsem vračilom morate priložiti originalni račun ali račun za darilo, originalno dokumentacijo, priročnike z navodili za uporabo, registracijo, dele in komponente (vključno s kabli, krmilniki in pripomočki) ter originalno embalažo izdelovalca. Če vračate programsko opremo, morate vrniti tudi vse nosilce podatkov in ključe izdelkov. Če teh stvari ne vključite, se lahko ob upoštevanju veljavne zakonodaje zgodi, da ne boste dobili vračila denarja oziroma lahko nastanejo zamude ali dodatni stroški, in Microsoft si pridružuje pravico, da zavrne kakršno koli vračilo, če ne izpolnjuje naših pogojev in določil za vračila. Za vse izdelke, ki jih vrnete, je treba ustrezno poskrbeti (na primer ne smejo biti obrabljeni ali poškodovani in morajo biti v takšnem stanju, ki omogoča njihovo nadaljnjo prodajo).


  Za izdelke, ki jih je mogoče prenesti, in naročnine lahko od vas zahtevamo tudi, da podpišete elektronsko pismo o uničenju kot pogoj za odstop od te pogodbe. Za storitve velja, da storitev ni smela biti dostavljena, izvedena ali uporabljena z vaše strani. Pri programski opremi in igrah je treba vso programsko opremo in videoigre, ki so dobavljene v škatlah, vrniti z nepoškodovanim pečatom.


  Telefone lahko sicer vrnete v odpovednem roku, vendar ste sami odgovorni za preklic naročniškega paketa v roku, ki ga določa operater, sicer vam lahko operater zaračuna strošek predčasne prekinitve pogodbe. To je pravilnik operaterja glede preklica, na katerega nimamo nobenega vpliva. Kartice s ključem izdelka, kupljene z računalnikom, lahko v odpovednem roku vrnete kot samostojne izdelke, vendar pod pogojem, da niso bile odprte, spremenjene ali poškodovane. Če vrnete računalnik, ki ste ga kupili skupaj s kartico s ključem izdelka, morate vrniti tudi kartico.


  Trgovina Microsoft ne sprejema vračila naslednjih izdelkov: (i) izdelki, ki so bili prilagojeni ali izdelani po meri: (ii) posebej naročeni izdelki, če niso del promocijske prodajne ponudbe Trgovine Microsoft, (iii) izdelki, ki so bili uporabljeni ali spremenjeni oziroma so na njih vidni znaki obrabe ali poškodbe, (iv) fizične darilne in storitvene kartice ali take, ki jih je mogoče prenesti (npr. kartice za Skype ali Xbox Live), (v) opravljene storitve, (vi) pomnilniški izdelki RAM in (vii) izdelki z razprodaj oziroma izdelki, označeni kot »dokončna prodaja« ali »ni vračila«.


  Dodatni pogoji:


  Možnost nadgradnje in vračila. Če ste kupili izdelek z možnostjo nadgradnje, ki ga je sicer mogoče vrniti, ga lahko vrnete v odpovednem roku in veljajo naslednji posebni pogoji za vračilo:

  • Če izdelek vrnete pred izdajo nadgradnje, ne boste prejeli nadgradnje.
  • Če izdelek vrnete po izdaji nadgradnje, morate skupaj vrniti tako izdelek kot tudi nadgradnjo.

  Promocije in paketi. Pri promocijskih izdelkih in promocijskih paketih je treba skupaj vrniti vse vključene izdelke in/ali storitve. Če je bila storitev, vključena v promocijo in/ali paket, uporabljena (na primer uporabljena promocijska koda), se od zneska vračila odšteje celotna maloprodajna vrednost storitve. Če kupite paket in vrnete le del vsebine paketa, popust za paket ne velja in se od zneska vračila odšteje skupni znesek popusta za paket.

  Osebni podatki. Microsoft ni odgovoren za kakršne koli osebne podatke v vrnjenih izdelkih. Poskrbite, da bodo pred vračilom iz vseh izdelkov odstranjeni vsi osebni podatki.


 12. JAMSTVA ZA IZDELKE

  Številni izdelki, ki so na voljo v Trgovini Microsoft, imajo jamstva proizvajalca. Za podrobnosti o reševanju težav, za katere veljajo ta jamstva, preberite jamstva proizvajalcev. Za nekatere izdelke boste imeli možnost brezplačnega nakupa paketa razširjenih storitev. Podrobnosti so na voljo v posameznih paketih. Poleg tega imajo naši izdelki lahko jamstva, katerih odpovedi ne dovoljuje zakonodaja, kot je zakonska zaščita za pomanjkljive ali napačno opisane izdelke ali storitve. Vsa komercialna jamstva so dodatna tem pravicam. Več informacij: Komercialna jamstva in zakonske pravice. Če naletite na težave z izdelkom, se obrnite na prodajo in podporo.


 13. STORITVE ZA STANKE

  Če se želite na nas obrniti z zahtevami za informacije o naših izdelkih in storitvah ali o vaših nakupih ter s poizvedbami za podporo strankam ali kakršnimi koli povezanimi vprašanji ali pritožbami, uporabite katero koli od možnosti za stik, navedenih na strani za prodajo in podporo.


Pogoji, povezani z uporabo trgovine Microsoft in prodajo

 1. SPREMEMBE POGOJEV

  Za vaš nakup veljajo Pogoji uporabe in prodaje, ki veljajo takrat, ko jih sprejmete, in predstavljajo kupoprodajno pogodbo med nami. Pred vašim naslednjim nakupom lahko Microsoft posodobi Pogoje uporabe in prodaje brez predhodnega obvestila. Ob vsakem obisku trgovine Microsoft preglejte trenutno veljavne Pogoje uporabe in prodaje. Priporočamo vam, da shranite ali natisnete izvod Pogojev uporabe in prodaje, če jih boste v prihodnje morda potrebovali ali morali uporabiti v povezavi s svojim nakupom.


 2. OMEJITVE UPORABE ZA MLADOLETNE OSEBE

  Če želite kupiti izdelke v trgovini Microsoft, morate biti polnoletni v provinci/na območju, kjer imate svoje stalno prebivališče.


 3. ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

  Podatke o vas in zgodovini vaših nakupov obravnavamo v skladu z našo Izjavo o zasebnosti.


 4. PRIKAZ IN BARVE IZDELKOV

  Microsoft poskuša barve in slike izdelkov prikazovati čim bolj točno. Vendar pa so barve na različnih računalniških zaslonih prikazane različno, zato vam ne moremo zagotoviti, da bo barva, ki jo vidite na svojem zaslonu, popolnoma enaka barvi izdelka.


 5. NAPAKE NA SPLETNEM MESTU

  Prizadevamo si, da informacije objavljamo točno, spletna mesta posodabljamo pogosto in napake odpravljamo takoj, ko jih odkrijemo. Vseeno pa je včasih lahko vsebina na našem spletnem mestu nepravilna ali zastarela. Pridržujemo si pravico, da lahko spletno mesto trgovine Microsoft kadar koli spremenimo, vključno s cenami izdelkov, specifikacijami, ponudbami in razpoložljivostjo.


 6. PREKINITEV UPORABE SPLETNEGA MESTA

  Microsoft lahko kadar koli ukine vaš račun ali uporabo spletnega mesta trgovine Microsoft iz legitimnih razlogov, vključno (in ne omejeno na), če kršite te Pogoje uporabe in prodaje ali če Microsoft ne upravlja več spletnega mesta. Z uporabo trgovine Microsoft se strinjate, da ste odgovorni za vsak naročila, ki jih oddate, ali stroške, ki nastanejo pred takšno prekinitvijo. Microsoft lahko trgovino Microsoft kadar koli spremeni, prekine ali začasno ukine na drug način iz kakršnega koli razloga in brez predhodnega obvestila. Če takšna sprememba, prenehanje ali začasna ukinitev vpliva na vašo uporabo storitve in/ali izdelka ali na drugačen način ovira vaše naročilo, se obrnite na trgovino Microsoft.


 7. ZAVRNITEV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

  POGOJI V TEM RAZDELKU VELJAJO DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE OBVEZNA UPOŠTEVNA ZAKONODAJA. TA RAZDELEK NI NAMENJEN, DA BI OMEJIL, IN NE DELUJE TAKO, DA BI OMEJIL NAŠO ODGOVORNOST DO MERE, DO KATERE VAM LAHKO ODGOVARJAMO PO ZAKONU ALI V SKLADU S KAKRŠNIMI KOLI PRAVICAMI NA ZAKONSKI OSNOVI, KI VELJAJO ZA VAS.


  ZA IZDELKE, KI SO NAPRODAJ V TRGOVINI MICROSOFT, VELJAJO VSA ZAKONSKO DOLOČENA JAMSTVA IN, KJER JE MOGOČE, JAMSTVA VELJAJO SAMO V SKLADU S POGOJI KAKRŠNE KOLI LICENČNE POGODBE ALI JAMSTVA IZDELOVALCA, KI SO LAHKO PRILOŽENI IZDELKOM.


  RAZEN ČE NI IZRECNO ZAJAMČENO V LICENČNI POGODBI ALI V KAKRŠNI KOLI GARANCIJI IZDELOVALCA, KI STA LAHKO PRILOŽENI IZDELKU, NI NOBENE GARANCIJE.


  MICROSOFT NE DAJE NOBENIH POSEBNIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV IN NIKAKOR NE JAMČI ZA NOBENO STANJE GLEDE IZDELKOV, VKLJUČNO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. MICROSOFT VAM BO PONUDIL ZAŠČITO IN UGODNOSTI KAKRŠNE KOLI UPOŠTEVNE ZAKONODAJE ALI ZAKONSKO DOLOČENIH JAMSTEV, KI VELJAJO ZA IZDELKE Z NAPAKO.


  TRGOVINA MICROSOFT IN VSEBINA NA NJEJ JE NA VOLJO TAKA, »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«. NITI MICROSOFT NITI NJEGOVI DOBAVITELJ NE DAJEJO NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO NAVEDENA V TEM DOKUMENTU, GLEDE TRGOVINE MICROSOFT, VKLJUČNO S TEM, DA BO VAŠA UPORABA TRGOVINE MICROSOFT POTEKALA NEMOTENO ALI BREZ NAPAK. NE ZAVRAČAMO NITI SVOJE ODGOVORNOSTI NITI ODGOVORNOSTI SVOJIH POSREDNIKOV/AGENTOV ZA GOLJUFIJE ALI ZA TELESNE POŠKODBE ALI SMRT IZ MALOMARNOSTI.


 1. SPLOŠNI PRAVNI POGOJI
  1. Interpretacija pogodbe

   Če je v kakršni koli sodni pristojnosti katera koli določba te pogodbe ali njena uporaba za katero koli pogodbeno stranko ali katere koli okoliščine omejena, prepovedana ali neuveljavljiva, je takšna določba, glede na takšno sodno pristojnost, neveljavna, pri čemer se preostale določbe te pogodbe ne razveljavijo in to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost takšnih določb v kateri koli drugi sodni pristojnost ali ne vpliva na uporabo za druge pogodbene stranke ali okoliščine. Kjer je mogoče, vse takšne določbe veljajo do največje mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, ter se jih razlaga in uporablja v manjši meri, kjer je to potrebno, da so veljavne. Če kupite izdelke ali storitve na drugih Microsoftovih spletnih mestih, lahko veljajo drugi pogoji.

  2. Odstop

   Svoje pravice in odgovornosti v okviru te pogodbe lahko kadar koli brez obvestila delno ali v celoti prenesemo ali drugače odstranimo. Vi pa te pogodbe ne smete prenesti in prav tako ne smete prenesti nobenih pravic po tej pogodbi.

  3. Neupravičenost tretjih oseb

   Koristi iz te pogodbe se nanašajo samo na vas in nas. Koristi tretje osebe so izključene, razen v primeru upravičenih pravnih naslednikov ali oseb.

  4. Zahtevki

   Zahtevke je treba vložiti v roku, ki je določen z lokalno zakonodajo. Če zahtevka ne vložite pravočasno, trajno preneha.

  5. Obvestila in komunikacija

   Če imate vprašanja, ki so povezana s podporo za stranke, glejte stran za prodajo in podporo na našem spletnem mestu. V primeru sporov se na nas obrnite na naslov, ki je naveden na vrhu teh Pogojev uporabe in prodaje.

  6. Uporaba prava

   ZA VSE ZAHTEVKE, VKLJUČNO Z ZAHTEVKI V POVEZAVI S KRŠITVAMI POGODBE, KRŠITVAMI JAMSTVA, ZAKONOM O VARSTVU POTROŠNIKOV, ZAKONOM O NELOJALNI KONKURENCI IN NEPOGODBENO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOSTJO, SE PO VAŠI IZBIRI UPORABLJA ZAKONODAJA LUKSEMBURGA ALI DRŽAVE, V KATERI BIVATE. GLEDE SODNE PRISTOJNOSTI LAHKO ZA VSE SPORE, KI NASTANEJO IZ TE POGODBE ALI V POVEZAVI Z NJO, IZBERETE PRISTOJNO SODIŠČE V LUKSEMBURGU ALI V DRŽAVI OZIROMA REGIJI, IZ KATERE UPRAVLJAMO STORITEV.

 1. OBVESTILA

  Obvestila o zahtevkih zaradi kršitev avtorskih pravic je treba poslati določenemu Microsoftovemu posredniku/agentu. Za dodatne informacije in podatke za stik glejte obvestilo in postopek za vložitev zahtevkov zaradi kršitev avtorskih pravic na: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. NA VPRAŠANJA, KI NE USTREZAJO SPODNJEMU POSTOPKU, SE NE BOMO ODZVALI.


Obvestila o avtorskih pravicah in blagovnih/storitvenih znamkah

Vsa vsebina spletnega mesta in storitev je zaščitena z avtorskimi pravicami. Copyright ©2014 Microsoft Corporation in/ali njegovi dobavitelji, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ZDA. Vse pravice so pridržane. Mi ali naši dobavitelji imamo lastniške, avtorske in druge pravice intelektualne lastnine za spletno mesto, storitev in vsebino. Microsoft ter imena, logotipi in ikone vseh Microsoftovih izdelkov in storitev so blagovne/storitvene znamke ali registrirane blagovne/storitvene znamke družbe Microsoft v ZDA, Kanadi in/ali drugih državah.


Seznam Microsoftovih blagovnih/storitvenih znamk je na voljo na:
http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx. Imena dejanskih podjetij in izdelkov so morda blagovne/storitvene znamke njihovih lastnikov. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi, so pridržane.