חותם/מידע משפטי

חנות Microsoft הנותנת שירות במדינה או באזור שלך היא אתר אינטרנט המופעל על ידיMicrosoft Luxembourg S.à.r.l.

אם אתה רוכש הורדות של תוכנה אלקטרונית, אתה מתקשר בחוזה עם Microsoft Luxembourg S.à.r.l,אם אתה רוכש מוצרים אחרים, אתה מתקשר בחוזה עם Microsoft Ireland Operations Limited. אם אתה רוכש הן הורדות של תוכנה אלקטרונית והן מוצרים אחרים באתר האינטרנט בו-זמנית, ייתכן שתקבל אישורי רכישה נפרדים מהחברות המתאימות של Microsoft ותדפיס כרטיס האשראי שלך עשוי להציג חיובים נפרדים מהחברות המתאימות של Microsoft.

נא ראה להלן מידע נוסף על חנות Microsoft:

Microsoft Luxembourg S.à.r.l (מפעילת האתר ומוכרת של מוצרים דיגיטליים)

נציג מורשה: בנימין אורנדורף, מנהל

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

משרד רשום:
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

מספר חברה: B97198
מס' רישום לצרכי מע"מ: LU19878750
http://www.microsoftstore.com
טל': 0800 8 088 014

Microsoft Ireland Operations Limited (מוכרת של מוצרים פיזיים)

נציג מורשה: בנימין אורנדורף, מנהל

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18

משרד רשום:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin
2
Ireland

מספר חברה: 256796
מס' רישום לצרכי מע"מ: IE8256796U
http://www.microsoftstore.com
טל': 1800710200

מתארח אצל:

Digital River Ireland Limited
Unit 153 Shannon Free Zone
Shannon, Co. Clare
Ireland