Office

Za kuću i studente

Za mala preduzeća

Za Mac računar

[1] Pogledajte http://www.office.com/information za primenljive uređaje.  Potrebna je internet veza. Moguće je da će vam biti naplaćena upotreba interneta i mobilnog telefona.

[2] Dostupnost i funkcije aplikacija mogu da se razlikuju u zavisnosti od platforme i uređaja. Publisher, Access i OneNote su dostupni samo na PC računaru.

[3] Obavezan je OS Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1, kao i internet veza.

[4] Obavezan je Skype nalog. Ne obuhvata specijalne, premijum i negeografske brojeve. Pozivanje mobilnih telefona je dostupno samo u izabranim zemljama. Skype minuti za međunarodne pozive nisu dostupni u svim zemljama. Pogledajte najčešća pitanja za detalje.

[5] Svaka osoba sa kojom delite pretplatu može dobiti 1 TB OneDrive skladišta