Atgriešanas/Atmaksas

Pirms produkta atgriešanas

Ja ir radušās ar produktu saistītas problēmas, pirms atgriešanas varat izmantot citas opcijas:

 • Meklējiet palīdzību tiešsaistē vietnē Microsoft atbalsts.
 • Publicējiet jautājumu Microsoft diskusiju grupās.
 • Sazinieties ar mums, piezvanot pa klientu atbalsta tālruni, kas ir norādīts mūsu Pārdošanas un atbalsta lapā un saņemiet individuālu tehnisko atbalstu saistībā ar produktiem, uzdodiet jautājumus par savu pasūtījumu vai saņemiet palīdzību programmatūras lejupielādēšanā un instalēšanā

Atgriešanas politika

Microsoft veikala atgriešanas politika ir pilnībā aprakstīta Lietošanas un pārdošanas nosacījumos. Atgriešanas politika tiek īstenota papildus jūsu tiesībām atgriezt preci, ko nosaka tiesību akti.

ūs varat atkāpties no pirkuma līguma un pieprasīt atmaksu, nenorādot iemeslu, četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā. Atkāpšanās periods beigsies četrpadsmit (14) dienu laikā pēc datuma:

ESD produktiem un pakalpojumiem — kad produkts ir kļuvis pieejams lejupielādēšanai vai kad ir sākusies pakalpojuma sniegšana; un
(ii)fiziskiem produktiem — kad produkts ir piegādāts.

Ja jūsu valstī piemērojamie tiesību akti paredz ilgāku atkāpšanās periodu, tad tas arī tiks pielietots.

Lai īstenotu savas atkāpšanās tiesības, jums pirms atkāpšanās perioda beigām mūs jāinformē par savu lēmumu. Lūdzam sazināties ar mums, piezvanot pa klientu atbalsta tālruni, kas ir norādīts mūsu Pārdošanas un atbalsta lapā, un informēt mūs par savu lēmumu, lai varam sākt tālāk aprakstīto atgriešanas procesu.

Atgriešanai un maiņai piemērotie produkti

Microsoft veikala pārstāvji vēlas, lai jūs būtu apmierināts ar pirkumu. Mēs pieņemam atgriešanai vai maiņai vienumus, kuri atbilst tālāk norādītajiem kritērijiem.

Tiesību aktu noteiktajā apmērā kā atgriešanas priekšnosacījums ir jāievēro tālāk minētās prasības. Visi produkti jāatgriež pēc iespējas neskartākā stāvoklī (piemēram, bez nodiluma vai bojājumu pazīmēm; produkta stāvoklim jābūt piemērotam atkārtotai pārdošanai). Kastē iesaiņota programmatūra un videospēles jāatgriež ar neskartu drošības uzlīmi. Atgriežot pakalpojumu, tas nedrīkst būt jau nodrošināts vai izmantots. ESD produktu atgriešanas gadījumā mēs varam arī kā nosacījumu, lai atkāptos no šī līguma, lūgt jūs parakstīt elektronisku vēstuli par noņemšanu.

Atgrieztie produkti jānosūta kopā ar sākotnējo apliecinājumu vai dāvinājuma apliecinājumu, oriģinālo dokumentāciju, lietošanas pamācībām, reģistrāciju, detaļām un sastāvdaļām (ieskaitot kabeļus, kontrollerus un piederumus), kā arī ražotāja iesaiņojumu. Atkarībā no piemērojamajiem tiesību aktiem šo vienumu neiekļaušana var liegt vai aizkavēt atmaksas saņemšanu, vai arī radīt nepieciešamību pēc papildu maksājumiem, un Microsoft patur tiesības noraidīt atgriešanu vai maiņu, ja netiek ievēroti mūsu noteiktie atgriešanas kritēriji.

Atgriešanas process

Priekšpasūtījuma atcelšana:

Jūs varat atcelt savu priekšpasūtījumu jebkurā laikā pirms produkta izlaišanas, piezvanot uz klientu atbalsta tālruni, kas ir norādīts mūsu Pārdošanas un atbalsta lapā. Tiklīdz pasūtītais vienums būs pieejams lejupielādei vai nosūtīts jums, tā atgriešana jāveic saskaņā ar standarta atgriešanas politiku.

Abonementa vai pakalpojuma saņemšanas atcelšana:

Lūdzam četrpadsmit (14) dienu laikā pēc pirkuma datuma piezvanīt mums pa klientu atbalsta tālruni, kas ir norādīts mūsu Pārdošanas un atbalsta lapā.

Lejupielādējamas programmatūras atgriešana:

 1. Pārliecinieties, ka pasūtījums tika veikts pēdējo četrpadsmit (14) dienu laikā.
 2. Atinstalējiet programmatūru no datora:
  • Operētājsistēmās Windows 7 un Vista: vadības panelī atveriet sadaļu Programmas un līdzekļi un pēc tam noklikšķiniet uz Atinstalēt programmu.
  • Operētājsistēmā Windows XP: vadības panelī atveriet sadaļu Pievienot/noņemt programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Atinstalēt programmu.
 3. Piezvaniet mums pa klientu atbalsta tālruni, kas ir norādīts mūsu Pārdošanas un atbalsta lapā, lai pieteiktu atgriešanu četrpadsmit (14) dienu laikā pēc pirkuma datuma. Jums būs jāapstiprina, ka esat atinstalējis programmatūru un ka neesat izveidojis tās kopijas. Jums var tikt lūgts parakstīt elektronisku vēstuli par noņemšanu, kas ir viens no atgriešanas nosacījumiem. Pēc sarunas ar klientu pakalpojumu aģentu produkta atslēga tiks bloķēta, un turpmāk šo programmatūru nevarēs instalēt vai lietot. Microsoft veikala pārstāvji pārskaitīs samaksāto summu uz to pašu maksājuma līdzekli, kuru izmantojāt vienuma iegādei, un nosūtīs pa e-pastu atgriešanas apliecinājumu.

Atgriešanas vai maiņas kritērijiem atbilstoša fiziska/nelejupielādējama produkta atgriešana saskaņā ar Lietošanas un pārdošanas noteikumiem:

 1. Lūdzam ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc piegādes datuma piezvanīt mums pa klientu atbalsta tālruni, kas ir norādīts mūsu Pārdošanas un atbalsta lapā, lai pieprasītu atgrieztā krājuma autorizāciju (AKA) un atpakaļpiegādes uzlīmi.
 2. Mēs pārbaudīsim saņemtos vienumus un, ja tie atbildīs mūsu Terms of Use and Saleminētajiem atgriešanas vai maiņas kritērijiem, Microsoft veikala pārstāvis noorganizēs maiņu vai pārskaitīs samaksāto summu uz to pašu maksājuma līdzekli, kuru izmantojāt vienuma iegādei, un nosūtīs pa e-pastu atgriešanas apliecinājumu.

Atgriešanas statuss

Lūdzam piezvanīt mums pa klientu atbalsta tālruni, kas ir norādīts mūsu Pārdošanas un atbalsta lapā.