Шарттар/Құқықтық ақпарат

Еліңізге немесе аймағыңызға қызмет көрсететін Microsoft Store — Microsoft Luxembourg S.à.r.l.бөлімшесі жүргізетін веб-торап.

Егер жүктеп алынатын электрондық бағдарламаны сатып алсаңыз, Microsoft Luxembourg S.à.r.l. бөлімшесімен істес боласыз. Егер өзге өнімдерді сатып алсаңыз, Microsoft Ireland Operations Limited бөлімшесімен істес боласыз. Егер веб-тораптан жүктеп алынатын электрондық бағдарламаны және өзге өнімдерді бірге сатып алсаңыз, тиісті Microsoft бөлімшелерінен сатып алу растауын бөлек алуыңыз мүмкін және несие картаңыздың үзіндісінде тиісті Microsoft бөлімшелерінен бөлек ақылар көрсетілуі мүмкін.

Microsoft Store туралы қосымша ақпаратты төменде қараңыз:

Microsoft Luxembourg S.à.r.l (Веб-торап жүргізушісі және сандық өнімдер сатушысы)

Өкілетті өкіл: Бенджамин Орндорфф, Менеджер

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Заңды мекенжайы:
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Заңды тұлғалар реестрі № B97198
ҚҚС куәлігінің № LU19878750
http://www.microsoftstore.com
Тел.: 0800 8 088 014

Microsoft Ireland Operations Limited (Нақты өнімдер сатушысы)

Өкілетті өкіл: Бенджамин Орндорфф, Директор

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18

Заңды мекенжайы:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin
2
Ireland

Заңды тұлғалар реестрі № 256796
ҚҚС куәлігінің № IE8256796U
http://www.microsoftstore.com
Тел.: 1800710200

Веб-торап орналастырушысы:

Digital River Ireland Limited
Unit 153 Shannon Free Zone
Shannon, Co. Clare
Ireland