Impresum/pravne informacije

Microsoft prodavnica koja opslužuje vašu zemlju ili region je veb-lokacija koju održava kompanija Microsoft Luxembourg S.à.r.l.

Ako kupujete softver koji se preuzima elektronski, sklapate ugovor sa kompanijom Microsoft Luxembourg S.à.r.l. Ako kupujete druge proizvode, sklapate ugovor sa kompanijom Microsoft Ireland Operations Limited. Ako na veb-lokaciji istovremeno kupujete i softver koji se preuzima elektronski i druge proizvode, možda ćete dobiti zasebne potvrde o kupovini od odgovarajućih Microsoft kompanija, dok će na vašem izveštaju sa kreditne kartice možda biti prikazana zasebna zaduženja od odgovarajućih Microsoft kompanija.

Dodatne informacije o Microsoft prodavnici potražite u nastavku:

Microsoft Luxembourg S.à.r.l (operater veb-lokacije i prodavac digitalnih proizvoda)

Ovlašćeni predstavnik: Bendžamin Orndorf, direktor

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Registrovano sedište:
23-29, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

Broj u privrednom registru: B97198
PDV BR: LU19878750
http://www.microsoftstore.com
Tel: 0800 8 088 014

Microsoft Ireland Operations Limited (prodavac fizičkih proizvoda)

Ovlašćeni predstavnik: Bendžamin Orndorf, direktor

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18

Registrovano sedište:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin
2
Ireland

Broj u privrednom registru: 256796
PDV BR: IE8256796U
http://www.microsoftstore.com
Tel: 1800710200

Veb-lokacija hostovana kod:

Digital River Ireland Limited
Unit 153 Shannon Free Zone
Shannon, Co. Clare
Ireland