Office

Dành cho cho sinh viên và dùng tại nhà

Dành cho doanh nghiệp nhỏ

Dành cho Mac

[1] Xem http://www.office.com/information để biết các thiết bị áp dụng. Yêu cầu phải có kết nối Internet. Có thể tính cước phí sử dụng Internet và điện thoại di động.

[2] Tính khả dụng và tính năng của ứng dụng thay đổi theo nền tảng và thiết bị. Publisher, Access và OneNote chỉ có sẵn trên máy tính cá nhân.

[3] Yêu cầu cài đặt HĐH Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1 và có kết nối Internet.

[4] Cần có tài khoản Skype. Không bao gồm các số điện thoại đặc biệt, số điện thoại tính cước giá cao và số điện thoại phi địa lý. Các cuộc gọi đến di động chỉ dành cho một số quốc gia chọn lọc. Số phút gọi thế giới Skype không sẵn có ở mọi quốc gia.

[5] Mỗi người được bạn chia sẻ thêm gói đăng ký của bạn sẽ nhận được 1TB lưu trữ OneDrive.