Visio Professional 2013

 

Visio Professional 2013

đ 11.999.000,00

Visio Professional 2013 giúp cho các cá nhân và nhóm tạo và chia sẻ các sơ đồ chuyên nghiệp và linh hoạt, cho phép đơn giản hóa thông tin phức tạp dễ dàng hơn bao giờ hết.

Số lượng:

Visio Professional 2013 giúp cho các cá nhân và nhóm tạo và chia sẻ các sơ đồ chuyên nghiệp và linh hoạt, cho phép đơn giản hóa thông tin phức tạp dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

 

Tổng quan

Microsoft Visio Professional 2013 giúp cho các cá nhân và các nhóm tạo và chia sẻ các sơ đồ chuyên nghiệp linh hoạt, giúp đơn giản hóa thông tin phức tạp dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó bao gồm tất cả chức năng của Viso Standard 2013 cũng như các hình dạng, các mẫu và kiểu cập nhật; hỗ trợ nâng cao cho cộng tác nhóm, bao gồm khả năng làm việc đồng thời trên một sơ đồ duy nhất cho một số người; và khả năng liên kết sơ đồ với dữ liệu. Visio Professional 2013 cũng thêm các mẫu tô bổ sung cho các sơ đồ nghiệp vụ và kỹ thuật; các sơ đồ quy trình (bao gồm Ghi chú và Mô hình Quy trình Kinh doanh [BPMN] 2.0); bản đồ và sơ đồ sàn; sơ đồ mạng; và các sơ đồ phần mềm và cơ sở dữ liệu.

  • Trên 60 mẫu tích hợp sẵn, nhiều mẫu có các hình dạng đã cập nhật
  • Hợp lý hóa công việc nhóm và giảm rủi ro lỗi bằng cách cho phép hai hoặc nhiều người làm việc trên cùng sơ đồ trong một tệp duy nhất tại cùng thời điểm
  • Liên kết đến các dữ liệu từ một số nguồn dữ liệu có cấu trúc phổ biến, bao gồm Microsoft Excel, SQL Server, SQL Azure, Danh sách SharePoint và Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ
  • Nhận các chỉ báo trực quan về các hình dạng nào mà những người khác đang làm việc trên đó và dễ dàng đồng bộ hóa các sơ đồ khi lưu
  • Khám phá các mẫu hình và ý nghĩa trong dữ liệu của bạn với đồ họa dữ liệu, chẳng hạn như các biểu tượng sôi động, ký hiệu, màu sắc và các đồ thị thanh
  • Chia sẻ và bình luận trên các sơ đồ—cả tĩnh và dữ liệu liên kết—thông qua trình duyệt web

Yêu cầu hệ thống

Bộ xử lý Yêu cầu
Bộ xử lý x86/x64 1 GHzhoặc lớn hơn với bộ hướng dẫn SSE2
Dunglượng Ổ đĩa cứng
Sẵn có 2 GB
Bộ nhớ Yêu cầu
RAM 1 GB (32-bit)/RAM 2 GB (64-bit)
Hệ Điều hành
Windows 8, Windows7, Windows Server 2008R2 hoặc Windows Server 2012 với .Net 3.5 hoặclớn hơn
Đồ họa
Tính năng tăngtốc phần cứng đồ họa yêu cầu phải có cạc đồ họa DirectX10 với độphân giải tối thiểu 1024 x 576

Những Yêu cầu Hệ thống Khác
Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft
Office 365 và người thuê đối với VisioPro cho Office 365 Preview.
Các tính năng Cảm ứng yêu cầu phảicó Máy tính Windows 7 hoặc
Windows 8 được kích hoạt cảmứng.
Một số chức năng yêu cầu phải có kết nối internet
Yêu cầu phải có Microsoft SharePoint Server 2010 hoặc sau đó, MicrosoftSharePoint Online hoặc Microsoft OneDrive để thực hiện tính năngđồng tác giả
Yêu cầu phải có SharePoint Server 2010, SharePointOnline hoặc SharePoint Server 2013 Preview để xem các sơ đồ VisioServices thông qua trình duyệt web. Trình duyệt Tương thích làIE 8,9,10, Firefox 10.x+,Safari 5 (Mac), Chrome 17.x.
SharePointDesigner 2013 Preview sẽ cải thiện tạo dòng công việc và côngbố nếu được thiết lập trên cùng Máy tính dưới dạng Visio 2013Professional Preview.
Yêu cầu phải có SharePoint Server 2013Preview hay SharePoint Online Preview để xem các sơ đồ định dạngtệp mới thông qua trình duyệt web.
Yêu cầu phải có Lync đểthông báo sự hiện diện.