Office 365 University

Office 365 University

Giá sinh viên

đ 1.499.000,00

 • Đăng ký 4 năm
 • Dành cho 2 máy tính PC, máy Mac hoặc máy tính bảng gồm iPad, Android hoặc Windows, cộng thêm 2 điện thoại
 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype, và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ đám mây OneDrive 1TB
 • Truy cập liên tục vào các bản cập nhật

Ưu đãi cho các trường học này dành cho sinh viên, giảng viên và đội ngũ nhân viên đủ điều kiện yêu cầu xác minh tính đủ điều kiện trước khi mua và có thể có một số hạn chế

 • Đăng ký 4 năm
 • Dành cho 2 máy tính PC, máy Mac hoặc máy tính bảng gồm iPad, Android hoặc Windows, cộng thêm 2 điện thoại
 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype, và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ đám mây OneDrive 1TB
 • Truy cập liên tục vào các bản cập nhật

 

 

Tổng quan


Làm việc và học tập theo cách của bạn


Với tính năng tiết kiệm thời gian và giao diện hiện đại, gọn gàng qua tất cả các chương trình, bạn có thể làm các bài tập ở trường và dự án cá nhân thậm chí còn nhanh hơn. Thêm vào đó, hãy lưu tài liệu của bạn vào đám mây trên OneDrive để truy cập hầu như ở bất kỳ nơi nào.5


 • 4 năm đăng ký bao gồm các ứng dụng Microsoft Office đầy đủ mới nhất1 dành riêng cho các sinh viên cao học, khoa ngành và nhân viên đủ điều kiện
 • Office trên 2 thiết bị, bao gồm máy tính PC, Mac, iPad hoặc máy tính bảng Windows. 4
 • Dễ dàng truy cập các tài liệu của bạn với các ứng dụng Office Di động dành cho điện thoại iPhone, Android và Windows
 • 1TB lưu trữ OneDrive trực tuyến
 • Gọi điện thoại ở hơn 60 quốc gia với 60 phút gọi Skype mỗi tháng2
Word Word
 • Trong Chê´ dô? Ðo?c mo´i, van b?n t? d?ng dàn l?i trong c?t d? d? d?c hon trên màn hình
 • I´t menu hon dô`ng nghi~a vo´i viê?c thêm tro?ng tâm da?t va`o nô?i dung cu?a ba?n—chi? xem ca´c công cu? ba?n câ`n khi ba?n câ`n chu´ng
 • Mo? PDF trong Word va` chi?nh su?a nô?i dung don gia?n nhu thê? ba?n da~ ta?o no´ trong Word
 • Cho thâ´y phong ca´ch cu?a ba?n ba`ng ca´ch du`ng ca´c mâ~u Word trong hon 40 thê? loa?i
Excel Excel
 • Mô~i sô? la`m viê?c na`m trong cu?a sô? cu?a chi´nh no´, giu´p dê~ da`ng hon khi la`m viê?c trên hai sô? la`m viê?c-- hoa?c hai ma`n hi`nh-- cu`ng mô?t lu´c
 • Ca´c chu´c nang mo´i trong ca´c thê? loa?i toa´n ho?c va` luo?ng gia´c, thô´ng kê, ky~ thuâ?t, nga`y gio`, tra cu´u va` tham chiê´u, lô-gic va` ca´c thê? loa?i chu´c nang van ba?n
 • Nu´t Biê?u dô` duo?c Ðê` xuâ´t mo´i cho phe´p ba?n cho?n tu` mô?t loa?t ca´c biê?u dô` thi´ch ho?p cho du~ liê?u cu?a ba?n
PowerPoint PowerPoint
 • Chê´ dô? xem Diê~n gia? cho phe´p ba?n xem ca´c ghi chu´ cu?a mi`nh trên ma`n hi`nh trong khi kha´n gia? chi? nhi`n thâ´y b?n chi?u do´
 • Huo´ng dâ~n Thông minh tu? dô?ng xuâ´t hiê?n khi ca´c dô´i tuo?ng cu?a ba?n gâ`n dê`u nhau va` cho ba?n biê´t khi na`o ca´c dô´i tuo?ng ca´ch dê`u nhau
 • Hô~ tro? cho nhiê`u di?nh da?ng da phuong tiê?n hon, cha?ng ha?n nhu .mp4 va` .mov, thêm nhiê`u nô?i dung dô? ne´t cao kha´c va` thêm nhiê`u bô? ma~ ho´a-gia?i ma~ ti´ch ho?p kha´c
OneNote OneNote
 • D? dàng v?, xóa và ch?nh s?a b?ng ngón tay, bút trâm ho?c chu?t trên bâ´t ky` thiê´t bi? co´ kha? nang cha?m na`o
 • OneNote tu? dô?ng chuyê?n dô?i ba?n viê´t tay cu?a ba?n tha`nh van ba?n, vi` thê´ không câ`n pha?i lo la´ng gi` vê` ba?n viê´t tay cu?a mi`nh
 • Công cu? Gu?i dê´n OneNote mo´i giu´p dê~ da`ng hon trong viê?c dua ca´c ta`i liê?u hoa?c trang Web trong ca´c sô? ghi che´p cu?a ba?n
Outlook Outlook
 • People Card thu thâ?p tâ´t ca? ca´c thông tin chi tiê´t quan tro?ng vê` nguo`i liên hê? va`o mô?t noi
 • Thêm du? ba´o tho`i tiê´t di?a phuong cu?a ba?n ngay ta?i do´ o? chê´ dô? xem Li?ch, cu`ng vo´i ca´c diê`u kiê?n hiê?n ta?i
 • Nh?n email, cu?c h?n và liên h? du?c d?y t? Outlook.com, (truo´c dây là Hotmail) – ngay trong tr?i nghi?m Outlook cu?a b?n
Publisher Publisher
 • Che`n va` tu`y chi?nh ca´c khô´i xây du?ng tha`nh phâ`n trang ti´ch ho?p truo´c, bao gô`m li?ch, duo`ng viê`n, qua?ng ca´o va` nhiê`u tha`nh phâ`n kha´c
 • Du`ng ca´c hiê?u u´ng trông chuyên nghiê?p, bao gô`m ca´c bo´ng mê`m hon, pha?n chiê´u va` ca´c ti´nh nang OpenType
 • Tìm ki?m album tr?c tuy?n c?a b?n trên Facebook, Flickr và các d?ch v? khác d?ng th?i thêm ?nh tr?c ti?p vào tài li?u cu?a ba?n
Truy nh?p Access
 • B?n ch? c?n nh?p nh?ng gì b?n c?n theo dõi và Access s? d?ng các m?u b?ng d? cung c?p ?ng d?ng có ch?c nang th?c hi?n công vi?c dó
 • Khung d? li?u chu?n hóa giúp ho?t d?ng di?u hu?ng ?ng d?ng tr? lên quen thu?c và d? dàng
 • Nh?p nhanh d? li?u m?t cách chính xác v?i các menu th? xu?ng và các d? xu?t xu?t hi?n khi b?n b?t d?u nh?p

Yêu cầu hệ thống

Bộ xử lý yêu cầu

Bộ xử lý x86 bit hoặc x64 bit 1 gigahertz (Ghz) hoặc nhanh hơn cùng với bộ hướng dẫn SSE2

Hệ điều hành yêu cầu

Windows 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012; Mac OS X versi 10.6
Office 2016 dành cho Mac, khi sẵn có trên thị trường, yêu cầu hệ điều hành Mac OS X 10.10 hoặc cao hơn.

Bộ nhớ yêu cầu

RAM 1 GB (32 bit); RAM 2 GB (64 bit)

Dung lượng ổ cứng yêu cầu

Sẵn có 3,0 GB

Màn hình cần thiết

Tính năng tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu phải có cạc đồ họa DirectX10 và độ phân giải 1024 x 576

Phiên bản .NET

3.5, 4.0 hoặc 4.5

Trình duyệt Cần thiết

Microsoft Internet Explorer 8, 9 hoặc 10; Mozilla Firefox 10.x trở lên; Apple Safari 5; hoặc Google Chrome 17.x.

Đa chạm

Yêu cầu phải có thiết bị được kích hoạt chạm để dùng bất kỳ chức năng đa chạm nào. Tuy nhiên, tất cả tính năng và chức năng đều luôn sẵn có bằng cách dùng bàn phím, chuột hoặc thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Lưu ý là các tính năng chạm mới đều được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.

Các yêu cầu và xem xét bổ sung

Một số chức năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ.

Lưu ý:  Các yêu cầu hệ thống được làm tròn đến 0,5 GB gần nhất, để bảo toàn. Ví dụ: nếu chúng tôi tính dung lượng đĩa cứng cần thiết của một ứng dụng là 1,99 GB thì chúng tôi sẽ đề xuất dung lượng đĩa 2,5 GB. Chúng tôi cố tình đưa ra các yêu cầu hệ thống ổ đĩa cứng lớn hơn dung lượng đĩa sử dụng thực tế của phần mềm.

Bộ xử lý đồ họa giúp tăng cường hiệu năng của một số tính năng, chẳng hạn như vẽ bảng trong Excel 2013 hay các chuyển tiếp, hoạt hình và tích hợp video trong PowerPoint 2013. Việc sử dụng bộ xử lý đồ họa với Office 2013 yêu cầu phải có bộ xử lý đồ họa tuân thủ Microsoft DirectX 10 với bộ nhớ video 64 MB. Các bộ xử lý này được cung cấp rộng rãi năm 2007. Hầu hết máy tính được cung cấp ngày nay bao gồm bộ xử lý đồ họa mà đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc người dùng của bạn không có bộ xử lý đồ họa, bạn vẫn có thể chạy Office 2013.