บัญชี/บัญชีผู้ใช้

เพจบัญชีคือที่ซึ่งคุณสามารถปรับปรุงการตั้งค่าบัญชี ดูการสั่งซื้อ จัดการเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะผู้ติดต่อ และหารหัสผลิตภัณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้แล้ว คุณยังสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ซื้อจากเพจบัญชีได้เช่นกัน

บัญชี MICROSOFT

ในการใช้ส่วนบัญชี คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากคุณไม่มีบัญชี Microsoft ระบบจะมีตัวเลือกให้คุณสร้างบัญชีเมื่อทำการสั่งซื้อ

ข้อมูลที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณสามารถนำมาใช้เพื่อทำการสั่งซื้อในครั้งต่อ ๆ ไปได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมว่า Microsoft ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร กรุณาดูที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Microsoft.

บัญชี Microsoft หลายบัญชี

คุณสามารถมีบัญชี Microsoft Store ได้หลายบัญชีหากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัว Microsoft ที่ต่างกัน แต่ข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ร่วมกันระหว่างบัญชี ตัวอย่างเช่น หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลที่อยู่หนึ่ง จะไม่มีข้อมูลนั้นให้แก่คุณหากคุณลงชื่อออกแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลที่ต่างกัน

ดาวน์โหลด + รหัสผลิตภัณฑ์

คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของคุณได้ทันทีที่การซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ และยังสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ในภายหลังจากส่วนดาวน์โหลด + รหัสผลิตภัณฑ์ของบัญชีของคุณ เพียงแค่หาสินค้า แล้วคลิกลิงก์ดาวน์โหลดที่อยู่ถัดจากชื่อซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ของคุณ รหัสผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดมา จะถูกแสดงไว้ในส่วนนี้ของบัญชีคุณ รหัสผลิตภัณฑ์คือชุดตัวอักษรและตัวเลขที่คุณต้องใส่ให้ซอฟต์แวร์ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง หรือก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์ได้ สำหรับซอฟต์แวร์จริง/ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ โดยทั่วไปรหัสผลิตภัณฑ์จะพิมพ์อยู่บนสติ๊กเกอร์ ที่ติดกับบรรจุภัณฑ์ หากไม่มีรหัสผลิตภัณฑ์ คุณจะไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ หรือซอฟต์แวร์จริง/ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เมื่อคุณซื้อซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Store รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในเพจดาวน์โหลด + รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณ

ประวัติการสั่งซื้อ

คุณสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อในอดีตได้อย่างง่ายดายที่เพจประวัติการสั่งซื้อ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้สั่งซื้อจาก Microsoft Store เช่น วันที่ทำการสั่งซื้อ ที่อยู่การเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง หมายเลขการสั่งซื้อ ยอดรวมการสั่งซื้อ และสถานะการสั่งซื้อ

การชำระเงิน

คุณสามารถเก็บข้อมูลวิธีการชำระเงินหลาย ๆ วิธีไว้ในบัญชี - หมายเลขบัตรเครดิต วันที่บัตรหมดอายุ และที่อยู่การเรียกเก็บเงิน จากนั้น เมื่อคุณทำการซื้อ แค่เพียงเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการใช้สำหรับการสั่งซื้อครั้งนั้น เพื่อความปลอดภัย จะแสดงเฉพาะหมายเลขสี่ตัวสุดท้ายของบัตรเครดิตเท่านั้น

ในการเพิ่มข้อมูลการชำระเงิน:

 1. ใส่หมายเลขบัตรเครดิตของคุณในกล่อง หมายเลขบัตร
 2. เลือกเดือนที่หมดอายุ (ดด) และปี (ปปปป) ในรายการแบบหล่นลง
 3. เลือกที่อยู่การเรียกเก็บเงินจากรายการแบบหล่นลง รายการจะแสดงที่อยู่การจัดส่งทั้งหมดที่คุณได้ใส่ไว้ คุณยังสามารถเลือก ‘ที่อยู่ใหม่’ จากรายการเพื่อใส่ข้อมูลที่อยู่ใหม่ซึ่งยังไม่มีอยู่ในรายการที่อยู่

สำหรับความปลอดภัยเพิ่มเติม หมายเลขค่าการตรวจสอบความถูกต้องของบัตร (CVV) จะไม่ถูกเก็บรวมไว้กับบัตรเครดิตของคุณ คุณใส่หมายเลขนี้เฉพาะเมื่อตอนที่คุณทำการซื้อเท่านั้น

หากคุณเพิ่มที่อยู่การเรียกเก็บเงินใหม่ขณะเติมข้อมูลการชำระเงิน ที่อยู่นั้นจะถูกเก็บไว้กับที่อยู่อื่น ๆ ของคุณทั้งหมด

ในการแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน:

 1. ในรายการชนิดการชำระเงิน ให้หาการชำระเงินที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิก แก้ไข
 3. พิมพ์ค่าใหม่สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข

ที่อยู่

คุณสามารถเก็บที่อยู่ได้มากเท่าที่คุณต้องการในบัญชีของคุณ จากนั้น เมื่อคุณทำการซื้อ ในเพจเช็คเอาท์ ให้เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการใช้

ในการเพิ่มที่อยู่:

 1. กรอกแบบฟอร์มในส่วนที่อยู่ของเพจ ฟิลด์ที่ต้องกรอกจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับอยู่

  ชื่อฟิลด์รายละเอียดฟิลด์
  ชื่อ*ชื่อสำหรับผู้รับการเรียกเก็บเงิน หากชื่อยาวเกินกว่า 20 ตัวอักษร ให้ใส่เพียงตัวอักษร 20 ตัวแรก
  นามสกุล*นามสกุลสำหรับผู้รับการเรียกเก็บเงิน หากชื่อยาวเกินกว่า 20 ตัวอักษร ให้ใส่เพียงตัวอักษร 20 ตัวแรก
  ี่อยู่การเรียกเก็บเงิน 1*ที่อยู่ หากที่อยู่ยาวเกินกว่า 60 ตัวอักษร ให้ใส่ที่อยู่ที่เหลือในกล่องสำหรับที่อยู่บรรทัดที่ 2
  ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน 2 ไม่จำเป็นต้องกรอก จำนวนตัวอักษรสูงสุด 40 ตัว
  เมือง*เมืองสำหรับที่อยู่
  จังหวัด/เขตปกครอง*เลือกจังหวัด/เขตปกครอง จากรายการแบบหล่นลง คุณสามารถพิมพ์อักษรตัวแรกของจังหวัด/อาณาเขตเพื่อไปยังสถานที่นั้นในรายการ
  รหัสไปรษณีย์*ใส่รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์*หมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสพื้นที่ ตัวอย่างเช่น 5555555555 ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับการสั่งซื้อของคุณ
  ตำแหน่ง/ชื่อที่เรียกง่าย*คุณสามารถใส่ข้อความจำนวน 64 ตัวอักษรเพื่อระบุที่อยู่ได้ ตัวอย่างเช่น "ที่อยู่ที่บ้าน"
 2. คลิกส่ง

ในการแก้ไขที่อยู่:

 1. ในรายการที่อยู่ ให้หาที่อยู่ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิก แก้ไขที่อยู่นี้
 3. ในแบบฟอร์ม ให้แก้ไขค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 4. คลิก ส่ง

ในการลบที่อยู่:

เมื่อคุณลบที่อยู่ จะไม่ปรากฏที่อยู่ให้เลือกเมื่อคุณทำการสั่งซื้อครั้งหน้า

 1. ในรายการที่อยู่ ให้หาที่อยู่ที่คุณต้องการลบ
 2. คลิก ลบที่อยู่
 3. ที่ข้อความพร้อมรับคำยืนยัน – คุณแน่ใจว่าจะลบที่อยู่นี้ออกหรือไม่ – คลิก ตกลง

จดหมายข่าว + รายการส่งเสริมการขายพิเศษ

Microsoft Store จะส่งอีเมลส่งเสริมการขายมาเป็นระยะ ๆ

 • ในการรับอีเมลที่ส่งเป็นครั้งคราวพร้อมรายการส่งเสริมการขายพิเศษและข้อมูลจาก Microsoft Store ให้ทำเครื่องหมายเลือกกล่อง ใช่ ฉันต้องการรับข้อความ

อีเมลติดต่อ

อีเมลการยืนยันการสั่งซื้อและเอกสารส่งเสริมการขาย (หากคุณเลือกที่จะรับ) จะถูกส่งไปยังอีเมลบัญชี Microsoft ของคุณ ในขั้นตอนการเช็คเอาท์ คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลอื่นที่ต่างไปจากอีเมลการยืนยันของการสั่งซื้อนั้นได้

รายการที่บันทึกไว้

Microsoft store ยอมให้คุณบันทึกสินค้าในรถเข็นสินค้าของคุณได้

ในการดูรถเข็นที่บันทึกไว้ของคุณ:

 1. คลิกที่ "บัญชี" ที่ด้านบนสุดของเพจ
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีร้าน คุณจะถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
 3. คลิกที่ "รถเข็นที่บันทึกไว้" ที่ด้านขวา
 4. ในเพจรถเข็นที่บันทึกไว้ คุณจะเห็นสินค้าที่คุณได้บันทึกไว้ในรถเข็นสินค้าของคุณ

การบอกรับเป็นสมาชิก

หากคุณได้ซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกผ่าน Microsoft Store คุณสามารถจัดการกับการบอกรับเป็นสมาชิกได้ด้วยการคลิกที่ "บัญชี" ที่ด้านบนสุดของเพจใด ๆ แล้วเลือกตัวเลือก "การบอกรับเป็นสมาชิก" คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ

เพจการบอกรับเป็นสมาชิกจะทำให้คุณสามารถ:

 • ดูการซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมด วันที่ซื้อ รหัสเปิดใช้งาน และวันที่หมดอายุของการบอกรับเป็นสมาชิก
 • เปิดใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิก: เลือก "ไปยังเพจการเปิดใช้งานตอนนี้"
 • ต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิก: เลือก "ต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิก"
 
กลับไปด้านบน
มีคำถามหรือไม่