อีเมลถึงเรา

กรุณาเลือกหัวข้อที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือด้านเทคนิคของ Microsoft Store

ฉันมีปัญหากับการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สำหรับความช่วยเหลือเรื่องการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ของคุณจาก Microsoft Store ให้ไปที่ความช่วยเหลือด้านการดาวน์โหลด.

ฉันได้ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ไม่สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้

หากคุณได้ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ของคุณเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหากับการติดตั้งหรือต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิคเพิ่มเติม ให้ไปที่ การสนับสนุนจาก Microsoft หรือโทรติดต่อหมายเลข 1-800-642-7676

ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค (วิธีใช้ การติดตั้ง การเปิดใช้งาน) เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Microsoft

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft กรุณาไปที่ การสนับสนุนจาก Microsoft หรือโทรติดต่อหมายเลข 1-800-642-7676

ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Signature PC ของฉันที่ซื้อจาก Microsoft Store

หากคุณต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับ Signature PC ที่ซื้อจาก Microsoft Store กรุณาโทรไปที่ 1-877-My-MS Store (877-696-7786) และฟังคำแนะนำเพื่อพาคุณไปที่ ฝ่ายสนับสนุน Signature PC

ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับพีซีที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกรายอื่นทั้งหมด

เป็นที่น่าเสียดายว่า Microsoft Store สนับสนุนพีซีที่ซื้อจากไซต์ของเรา หรือในร้านค้าของเราเท่านั้น โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อพีซีมา เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคใด ๆ ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือด้านการซื้อของ Microsoft Store

ฉันมีปัญหากับการสั่งซื้อ การยกเลิก หรือการคืนการสั่งซื้อของฉัน

ในการยกเลิกหรือคืนการสั่งซื้อก่อนหน้านี้ที่ Microsoft Store กรุณาโทรติดต่อ Microsoft store ที่ 1-877-My-MS Store (877-696-7786) กรุณาลงชื่อเข้าในบัญชีของคุณ แล้วเตรียมข้อมูลให้พร้อมเมื่อคุณโทรติดต่อ

Microsoft Store จะจัดส่งไปที่ใด

สำหรับข้อมูลสถานที่ที่ Microsoft Store จัดส่งไป กรุณาไปที่ การสั่งซื้อ + การจัดส่ง

 

กลับไปยังส่วนบนสุด

กลับไปด้านบน
มีคำถามหรือไม่