การชำระเงิน + การกำหนดราคา

ตัวเลือกการชำระเงิน

คุณสามารถซื้อสินค้าจาก Microsoft Store โดยใช้บัตรชนิดใดก็ได้ต่อไปนี้

  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • PayPal

Microsoft Store ไม่รับเช็ค ธนาณัติ บัตรของขวัญ Microsoft Retail Gift Card หรือการชำระเงินในรูปแบบอื่น ในขณะนี้ คุณอาจใช้บัตรของขวัญ Microsoft Retail Gift Card ได้ที่ร้านค้าปลีก Microsoft Store ที่เข้าร่วมในโปรแกรมนี้เท่านั้น กรุณาดูที่ข้อตกลงบัตรของขวัญ Retail Gift Card สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรของขวัญ Microsoft Store Retail Gift Card

การกำหนดราคา

กรุณาดูที่ ข้อกำหนดการใช้และการขายของเรา สำหรับข้อมูลสำคัญเรื่องนโยบายการกำหนดราคา

 
กลับไปด้านบน
มีคำถามหรือไม่