คืนสินค้า/ขอคืนเงิน

ก่อนที่คุณจะคืนผลิตภัณฑ์

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาจมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้คุณเลือกก่อนที่คุณจะคืนผลิตภัณฑ์:

 • ค้นหาความช่วยเหลือทางออนไลน์จากเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft
 • โพสต์คำถามในกลุ่มการสนทนาของ Microsoft
 • ติดต่อเราด้วยการโทรไปที่หมายเลขของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งหมายเลขจะอยู่ที่หน้า การขายและสนับสนุน ของเรา เพื่อขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเชิงเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ สอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ หรือขอรับความช่วยเหลือในการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าฉบับสมบูรณ์ของ Microsoft Store ได้ระบุไว้ใน ข้อกำหนดการใช้และการขายนโยบายการคืนสินค้าได้จัดให้มีขึ้นเพิ่มเติมจากสิทธิ์การส่งคืนตามกฎหมายใด ๆ ที่คุณพึงมีภายใต้กฎหมาย

คุณอาจเพิกถอนสัญญาซื้อ และทำการขอคืนเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลภายในสิบสี่ (14) วัน ระยะเวลาการเพิกถอนจะหมดอายุหลังจากสิบสี่ (14) วันนับจาก:

 1. (i) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ESD เมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดหรือเริ่มให้บริการ และ
 2. (ii) เมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์

หากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของคุณอนุญาตให้คุณได้รับสิทธิ์ระยะเวลาการเพิกถอนที่นานกว่านี้ จะมีการบังคับใช้ระยะเวลาดังกล่าว

เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอน คุณต้องแจ้งถึงการตัดสินใจของคุณให้เราทราบก่อนที่ระยะเวลาเพิกถอนจะหมดอายุ โปรดติดต่อเราด้วยการโทรไปที่หมายเลขของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งหมายเลขจะอยู่ที่หน้า การขายและสนับสนุน ของเรา เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณ และเพื่อเริ่มขั้นตอนการคืนสินค้าตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ส่งคืนและแลกเปลี่ยน

Microsoft Store ต้องการให้คุณพอใจในการซื้อของคุณ เราจะยอมรับการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นไปตามเกณฑ์การคืนด้านล่างนี้

ตามเงื่อนไขการคืน และภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต จะมีการนำข้อกำหนดต่อไปนี้มาใช้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องส่งคืนภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสม (เช่น จะต้องไม่แสดงให้เห็นถึงการสึกหรอหรือความเสียหาย และจะต้องอยู่ในสภาพที่เราสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้) ซอฟต์แวร์และวิดีโอเกมทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในกล่องจะต้องส่งคืนโดยที่ไม่มีการเปิดผนึกออก ในส่วนของการบริการ จะต้องไม่มีการให้บริการมาก่อน หรือคุณต้องไม่เคยใช้บริการมาก่อน สำหรับผลิตภัณฑ์ ESD เราอาจขอให้คุณเซ็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการทำลาย โดยถือเป็นเงื่อนไขของการเพิกถอนสัญญานี

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมดจะต้องมาพร้อมกับใบเสร็จต้นฉบับหรือใบรับสินค้า เอกสารประกอบต้นฉบับ คู่มือแนะนำการใช้งาน การลงทะเบียน อะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ (รวมถึงสายเคเบิล ตัวควบคุม และอุปกรณ์เสริม) และบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิต ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การไม่สามารถรวบรวมรายการดังกล่าวไว้ได้อาจเป็นการขัดขวางหรือทำให้การขอคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนของคุณช้าลง หรือส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนหรือการแลกเปลี่ยนใด ๆ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในการคืนสินค้าของเรา

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ในการยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้า:

คุณสามารถยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยการโทรไปที่หมายเลขของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งหมายเลขจะอยู่ที่หน้า การขายและสนับสนุน ของเราภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ซื้อ

ในการคืนซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้:

 1. ยืนยันว่าได้มีการส่งคำสั่งซื้อของคุณภายในสิบสี่ (14) วันที่แล้วหรือไม่
 2. ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  • ใน Windows 7 และใน Vista: ในแผงควบคุม ให้ไปที่โปรแกรมและคุณลักษณะ จากนั้นคลิกที่ถอนการติดตั้งโปรแกรม
  • ใน Windows XP: ในแผงควบคุม ให้ไปที่เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก จากนั้นคลิกที่ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. โทรติดต่อเราที่หมายเลขของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งหมายเลขจะอยู่ที่หน้า การขายและสนับสนุน ของเรา เพื่อขอคืนสินค้าภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ซื้อ ระบบจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณได้ถอนการติดตั้งแล้ว และไม่ได้ทำสำเนาซอฟต์แวร์ไว้ เรายังอาจขอให้คุณเซ็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการทำลาย โดยถือเป็นเงื่อนไขของการคืนสินค้า หลังจากที่คุณได้พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าแล้ว รหัสผลิตภัณฑ์จะถูกบล็อกและคุณจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ได้อีกในอนาคต Microsoft Store จะออกเครดิตสำหรับวิธีการซื้อแบบเดียวกับที่คุณใช้ในการซื้อสินค้า และส่งใบรับคืนสินค้าให้คุณทางอีเมล

ในการส่งคืนตัวผลิตภัณฑ์จริง/ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ที่มีสิทธิ์ส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนภายใต้ข้อกำหนดการใช้และการขายของเรา:

 1. โปรดโทรติดต่อเราที่หมายเลขของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งหมายเลขจะอยู่ที่หน้า การขายและสนับสนุน ของเรา เพื่อขอหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้า (RMA) และฉลากสำหรับการจัดส่งคืนสินค้าภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ส่งมอบ
 2. เราจะทำการตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ได้รับ และหากสินค้ามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนภายใต้ ข้อกำหนดการใช้และการขายของเรา Microsoft Store จะจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนหรือออกเครดิตสำหรับวิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้ในการซื้อสินค้า และส่งใบรับคืนสินค้าให้คุณทางอีเมล

สถานะการคืนสินค้า

โปรดโทรติดต่อเราที่หมายเลขของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งหมายเลขจะอยู่ที่หน้า การขายและสนับสนุน ของเรา

 
กลับไปด้านบน
มีคำถามหรือไม่