คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Store

ปรับปรุงล่าสุด: สิงหาคม 2013

Microsoft ยึดมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ Microsoft รวบรวมผ่าน Microsoft Stores รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ ของ Microsoft Store ที่อ้างอิงถึงถ้อยแถลงนี้ไว้โดยเฉพาะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ไซต์” หรือ “เว็บไซต์”) และรวมถึงที่ตั้งร้านค้าปลีกของ Microsoft Store ที่อ้างอิงถึงถ้อยแถลงนี้ไว้โดยเฉพาะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ร้าน” โดยเรียกรวมกันว่า “Microsoft Stores”) ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่บังคับใช้กับไซต์ ผลิตภัณฑ์ของร้านค้า หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ ในทำนองเดียวกัน ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจซื้อผ่านร้านค้าหรือเว็บไซต์ ยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นจะอ้างอิงถึงถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ

การรวบรวมข้อมูลของคุณ

เราจะถามคุณเมื่อเราจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อคุณได้ ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมนี้อาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ นอกจากนี้เราอาจรวบรวมข้อมูลด้านประชากร เช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ ความชอบ ความสนใจ และรายการโปรด หากคุณเลือกที่จะซื้อหรือสมัครบริการบอกรับเป็นสมาชิกที่ต้องชำระเงิน เราจะขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อสร้างบัญชีในการเรียกเก็บเงิน หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลจากคุณซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการตอบแบบสำรวจหรือที่ให้ไว้ในการแข่งขัน ในร้านค้าของเรา เราอาจใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสีย และเราอาจใช้คลิปจากวิดีโอเพื่อการวิเคราะห์

เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเยี่ยมชมร้านค้าหรือเว็บไซต์ เช่น เราอาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อเรียกดูข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ รวมถึงไซต์ที่คุณใช้เข้ามา โปรแกรมค้นหา และคำสำคัญที่คุณใช้เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของเรา เพจที่คุณชมภายในเว็บไซต์, add-ons เบราว์เซอร์ของคุณ และความกว้างและความสูงของเบราว์เซอร์ของคุณ อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลมาตรฐานบางอย่างที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งไปยังทุกๆ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เช่น ที่อยู่ IP ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์ เวลาที่เข้าใช้และการอ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ เช่น ตัวเลือกภาษา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เช่น ทำให้เว็บไซต์ของเราช่วยให้คุณเข้าใช้ได้ในภาษาที่คุณต้องการเมื่อใดที่ทำได้

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่มีการปรับแต่งและสอดคล้องกับตัวคุณมากขึ้นในการโต้ตอบ Microsoft ข้อมูลที่รวบรวมผ่านบริการของ Microsoft บริการใดบริการหนึ่งอาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการอื่นๆ ของ Microsoft และเราอาจเสริมข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยข้อมูลที่ได้มาจากบริษัทอื่น เช่น เราอาจใช้บริการจากบริษัทอื่นที่ช่วยให้เราทราบถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปโดยดูจากที่อยู่ IP ของคุณเพื่อกำหนดการบริการบางอย่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ

ในการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ คุณจะถูกขอให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านซึ่งเราเรียกว่าบัญชี Microsoft ของคุณ (เดิมเรียกว่า Windows Live® ID) หลังจากที่คุณสร้างบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวชุดเดียวกันนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ในไซต์และบริการต่างๆ ของ Microsoft ได้รวมทั้งคู่ค้าของ Microsoft ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งแสดงโลโก้บัญชี Microsoft เมื่อลงชื่อเข้าใช้ไซต์หรือบริการ Microsoft อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณในการลงชื่อเข้าใช้ในไซต์ที่เข้าร่วม ได้ที่ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Microsoft ที่ http://privacy.microsoft.com/ โดยเราอาจทำแผนที่ GeoIP หรือ Geo Location เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้งเพื่อช่วยนำคุณไปยังเว็บไซต์ Microsoft Store ที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ แต่เราจะไม่เก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลบัญชีของคุณ

การใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่รวบรวมในร้านค้าหรือเว็บไซต์จะถูกใช้เพื่อดำเนินการในร้านหรือเว็บไซต์และเพื่อให้บริการ หรือดำเนินธุรกรรมที่คุณขอหรืออนุมัติซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนหากคุณมีสินค้าอยู่ในรถเข็นสินค้าของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนลูกค้า อำนวยความสะดวกในการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า ตอบคำถามหรือข้อร้องเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับแบบสำรวจลูกค้า ตรวจจับและป้องกันการฉ้อฉล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่อธิบายไว้ในถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัว

เพื่อสนับสนุนการใช้เหล่านี้ Microsoft อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงร้านค้าและเว็บไซต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Microsoft ดำเนินการวิเคราะห์ด้านสถิติ และทำให้เว็บไซต์ใช้ง่ายโดยการที่คุณไม่ต้องใส่ข้อมูลเดิมซ้ำๆ หรือโดยการกำหนดเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังใช้อยู่ รวมถึงการปรับปรุงและการแจ้งให้ทราบต่างๆ นอกจากนี้แล้ว หากคุณอนุญาต เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และการส่งเสริมการขายต่างๆ ของ Microsoft Store ไปให้คุณรวมทั้งข้อมูลแบบเดียวกันนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft และหากคุณอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าของ Microsoft เพื่อที่คู่ค้าอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปให้คุณได้ Microsoft อาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณ

Microsoft ว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการที่จำกัด เช่น เว็บไซต์โฮสติ้ง การบรรจุหีบห่อ การส่งไปรษณีย์ การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสำรวจและการนำส่งรางวัล การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ และบริการใหม่อื่นๆ เราจะให้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อนำส่งบริการ โดยบริษัทเหล่านี้ถูกกำหนดให้รักษาความลับของข้อมูลและถูกห้ามใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เราอาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงเนื้อหาของการสื่อสารของคุณ เพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดำเนินการตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตามกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือลูกค้าของเรา รวมถึงบังคับใช้สัญญาหรือนโยบายที่บังคับใช้กับการที่คุณเข้าใช้บริการต่างๆ หรือ (ค) กระทำการเนื่องจากเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงหรือการเปิดเผยดังกล่าวนั้นจำเป็นต่อการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานของ Microsoft ลูกค้า หรือสาธารณชน นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายอนุญาต และตามที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมขององค์กร เช่น การรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์

ข้อมูลที่รวบรวมในร้านค้าหรือเว็บไซต์อาจถูกเก็บและดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศ หรือภูมิภาคอื่นใด ที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือผู้ให้บริการมีสำนักงานอยู่ Microsoft ปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่ปลอดภัยที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรป

การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับร้านค้าหรือเว็บไซต์นอก Microsoft และบริษัทในเครือและบริษัทย่อยที่อยู่ในความควบคุม ยกเว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในถ้อยแถลงนี้ หรือยกเว้นว่าคุณจะอนุญาต

คุณสามารถหยุดรับอีเมลส่งเสริมการขายที่จะส่งให้ในอนาคตจากไซต์และบริการต่างๆ ของ Microsoft ได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดยเฉพาะในอีเมลที่คุณได้รับ และคุณอาจเลือกการสื่อสารที่คุณได้รับผ่านเว็บไซต์โดยลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft Store ของคุณและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการติดต่อของคุณ สำหรับการสื่อสารของร้านค้า คุณอาจปรับเปลี่ยนการกำหนดลักษณะการติดต่อของคุณโดยแจ้งร้านค้าโดยตรง

ในกรณีที่คุณคืนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดๆ คุณจะรับผิดชอบในการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดและเนื้อหาที่บันทึกไว้ก่อนคืนผลิตภัณฑ์หรือสินค้า

โปรดทราบว่าถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ และทางเลือกใดๆ ที่คุณเลือกในร้านค้าหรือเว็บไซต์นั้น ไม่จำเป็นต้องบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้ Microsoft ไว้ในส่วนของเว็บไซต์ Microsoft ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่มีการดำเนินการแยกต่างหาก

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์ได้โดยการลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft Store ของคุณ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวบัญชี Microsoft (ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน)

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

ที่ Microsoft เราคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เราใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยและขั้นตอนต่างๆ ในร้านค้าและเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เว็บไซต์ของเราจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจำกัดการเข้าถึงซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุม นอกจากนี้ หากเราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลละเอียดอ่อน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราปกป้องข้อมูลนั้นด้วยการเข้ารหัส เช่น โพรโทคอล Secure Socket Layer (SSL)

คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ของ Microsoft ใช้ "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่มีขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นำไปวางไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้ประกอบไปด้วยข้อความที่เว็บเซิร์ฟเวอร์อ่านได้ในโดเมนที่กำหนดคุกกี้ให้คุณ ข้อความนี้มักประกอบไปด้วยชุดตัวเลขและตัวอักษรที่สามารถระบุคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และอาจมีข้อมูลอื่นรวมอยู่ด้วย ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของข้อความในคุกกี้ที่ Microsoft อาจเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อ

 • เก็บรักษาการกำหนดลักษณะและการตั้งค่าของคุณ หากคุณใส่เมืองหรือรหัสไปรษณีย์ของคุณเพื่อขอรับข่าวสารในพื้นที่หรือข้อมูลสภาพอากาศไว้ในเว็บไซต์ของ Microsoft เราอาจเก็บเมืองและรหัสไปรษณีย์ไว้ในคุกกี้เพื่อที่คุณจะได้เห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมื่อคุณกลับมาที่ไซต์ ซึ่งสามารถประหยัดเวลาให้คุณเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลเดิมซ้ำทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมไซต์

· การลงชื่อเข้าใช้และการรับรองความถูกต้อง เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ไซต์หรือบริการด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ เราเก็บหมายเลข ID เฉพาะของคุณ และเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้ ในรูปแบบของคุกกี้ที่เข้ารหัสไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้นี้ช่วยให้คุณย้ายจากเพจหนึ่งไปอีกเพจหนึ่งในไซต์ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่ในแต่ละเพจ เมื่อคุณลงชื่อออก คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้เราอาจใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการลงชื่อเข้าใช้ เช่น เราอาจเก็บที่อยู่อีเมลของคุณในคุกกี้ซึ่งจะยังอยู่ต่อไปในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณลงชื่อออกแล้ว คุกกี้นี้ช่วยทำสำเนาที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อที่ครั้งต่อไปคุณเพียงใส่รหัสผ่านเมื่อลงชื่อเข้าใช้เท่านั้น และเรายังใช้คุกกี้ในการเก็บสินค้าไว้ในรถเข็นสินค้าระหว่างการเยี่ยมชม หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลนี้ คุณสามารถเลือกปุ่มตัวเลือกในเพจลงชื่อเข้าใช้ซึ่งจะทำให้ไม่มีการใช้คุกกี้นี้

 • การโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมาย เมื่อเราแสดงโฆษณาออนไลน์ เราจะวางคุกกี้ถาวรอย่างน้อยหนึ่งอันไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อจำอุปกรณ์ของคุณในแต่ละครั้งที่เราแสดงโฆษณาให้คุณเห็น เนื่องจากเรามีโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราเองรวมทั้งของคู่ค้าที่เป็นผู้พิมพ์และผู้โฆษณา เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านเพจ เนื้อหา และโฆษณาประเภทต่างๆ ที่คุณหรือผู้ที่กำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเยี่ยมชมหรือดู ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น ช่วยเราในการจัดการเพื่อไม่ให้คุณเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ และเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเลือกและแสดงโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ คุณอาจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีเลือกงดรับโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายจาก Microsoft ได้ที่ ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวเรื่องการโฆษณาของ Microsoft
 • การวิเคราะห์ไซต์ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บเพจหรือบริการ หรือเพื่อพัฒนาสถิติโดยรวมเกี่ยวกับการดำเนินการไซต์หรือบริการของเรา การวิเคราะห์นี้ช่วยให้เราดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานของไซต์และบริการได้

คุกกี้บางอย่างที่เราใช้บ่อยนั้นแสดงรายการอยู่ในแผนผังต่อไปนี้ รายการนี้ไม่ได้รวมคุกกี้ทั้งหมด แต่มีเจตนาเพื่อแสดงให้เห็นเหตุผลบางประการที่เราต้องกำหนดให้มีคุกกี้ หากคุณเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา ไซต์นั้นอาจกำหนดคุกกี้หนึ่งอันหรือมากกว่าดังต่อไปนี้

ชื่อคุกกี้

รายละเอียด

MUID

ระบุเบราว์เซอร์ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับไซต์ของ Microsoft โดยใช้ในการโฆษณา การวิเคราะห์ไซต์ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในการดำเนินงาน

ANON

ประกอบไปด้วย ANID และข้อมูลระบุตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะที่ใช้เพื่อระบุโฆษณาที่ผู้ใช้อาจชอบ รวมทั้งใช้เพื่อรักษาตัวเลือกของผู้ใช้ที่ปฏิเสธการเข้าร่วมรับโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมจาก Microsoft หากผู้ใช้เลือกที่จะกำหนดการปฏิเสธเข้าร่วมโดยใช้ Windows Live ID ของตน

CC

ประกอบไปด้วยรหัสประเทศที่กำหนดโดยการค้นที่อยู่ IP ย้อนกลับ

การรับรองความถูกต้องของ Windows Live ID

คุกกี้การรับรองความถูกต้อง (เช่น RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth) ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID

NAP

ประกอบไปด้วยประเทศ รหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ ภาษา และอาชีพของผู้ใช้ ที่ถูกเข้ารหัสหากทราบข้อมูลเหล่านี้ โดยดูจากโพรไฟล์ Windows Live ของผู้ใช้

MH

ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่ร่วมแบรนด์ซึ่ง Microsoft เป็นหุ้นส่วนในการโฆษณา โดยคุกกี้จะระบุตัวตนของผู้โฆษณาเพื่อให้เลือกโฆษณาได้ถูกต้อง

ACH01

เก็บรักษาข้อมูลว่าผู้ใช้คลิกที่โฆษณาชิ้นใดและที่ส่วนใดของโฆษณา

TOptOut

ระบุว่าผู้ใช้ได้แจ้งว่าไม่ต้องการรับโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมจาก Microsoft

นอกจากจะมีคุกกี้แล้ว Microsoft อาจตั้งค่าเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยบุคคลภายนอกก็อาจตั้งค่าคุกกี้บางอย่างไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของ Microsoft เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพราะในบางกรณีเราว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการแทนเรา เช่น การวิเคราะห์ไซต์ ในกรณีอื่น เป็นเพราะเว็บเพจของเราประกอบไปด้วยเนื้อหาหรือโฆษณาจากบุคคลภายนอก เช่น วิดีโอ เนื้อหาข่าวสาร หรือโฆษณาที่เครือข่ายโฆษณาอื่นเป็นผู้ส่ง เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เว็บของบุคคลภายนอกเพื่อดึงเนื้อหา บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถตั้งค่าหรืออ่านคุกกี้ของตนที่อยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

วิธีควบคุมคุกกี้

 • ควบคุมเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อกคุกกี้ได้

เช่น ใน Internet Explorer 9 คุณอาจบล็อกคุกกี้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิก “Tools” และเลือก “Internet Options”
  2. คลิกแท็บ “Privacy” ด้านบนหน้าต่าง
  3. เลื่อนแถบเลื่อนขึ้นลงเพื่อเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณต้องการบล็อก

ดูคำแนะนำการบล็อกคุกกี้ในเบราว์เซอร์อื่นได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปในรถเข็นสินค้าของคุณ เช็คเอาท์ หรือ ลงชื่อเข้าใช้ในคุณลักษณะอื่นๆ ที่โต้ตอบได้ของไซต์และบริการต่างๆ ของ Microsoft ที่ต้องอาศัยคุกกี้ และการกำหนดลักษณะโฆษณาบางอย่างที่ต้องอาศัยคุกกี้อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้

 • การควบคุมเบราว์เซอร์เพื่อลบคุกกี้ หากคุณยอมรับคุกกี้ คุณสามารถลบคุกกี้ได้ในภายหลัง

เช่น ใน Internet Explorer 9 คุณอาจลบคุกกี้ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิก “Tools” และเลือก “Internet Options”
  2. ที่แท็บ “General” ใต้ “Browsing History” คลิกปุ่ม “Delete”
  3. เมื่อมีหน้าต่างผุดขึ้น ให้เลือกช่องที่อยู่ถัดจากคำว่า “Cookies”
  4. คลิกปุ่ม “Delete”

ดูคำแนะนำการลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์อื่นได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกลบคุกกี้ การตั้งค่าและการกำหนดลักษณะใดๆ ที่ควบคุมโดยคุกกี้เหล่านั้นรวมถึงการกำหนดลักษณะโฆษณา จะถูกลบและอาจต้องสร้างขึ้นใหม่

 • การควบคุมเบราว์เซอร์เพื่อ “ห้ามติดตาม” และการป้องกันการติดตาม เบราว์เซอร์ใหม่ๆ บางตัวมีคุณลักษณะ “ห้ามติดตาม” อยู่ด้วย คุณลักษณะส่วนใหญ่นี้ เมื่อเปิดใช้แล้ว จะส่งสัญญาณหรือส่งการกำหนดลักษณะไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมโดยระบุว่าคุณไม่ต้องการให้ติดตาม ไซต์เหล่านี้อาจยังคงรับรู้ถึงกิจกรรมที่คุณอาจชมโดยเป็นการติดตามแม้ว่าคุณจะแจ้งการกำหนดลักษณะไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของไซต์ต่างๆ

Internet Explorer 9 มีคุณลักษณะที่เรียกว่า Tracking Protection ซึ่งช่วยปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณไปยังผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก เมื่อคุณเพิ่ม Tracking Protection List แล้ว Internet Explorer จะบล็อกเนื้อหาของบุคคลภายนอก รวมถึงคุกกี้จากไซต์ใดๆ ก็ตามที่แสดงรายการเป็นไซต์ที่จะถูกบล็อก การจำกัดการติดต่อกับไซต์เหล่านี้คือการที่ Internet Explorer จำกัดข้อมูลที่ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถรวบรวมเกี่ยวกับคุณได้ และเมื่อคุณเปิดใช้ Tracking Protection List แล้ว Internet Explorer จะส่งสัญญาณ Do Not Track หรือการกำหนดลักษณะไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tracking Protection Lists และวิธีค้นหารายการดังกล่าว โปรดดู ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวของ Internet Explorer หรือ Internet Explorer Help

 • การควบคุมด้วยการปฏิเสธเข้าร่วมโฆษณา เนื่องจากคุกกี้อาจใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ ผู้ใช้ที่ได้รับโฆษณาที่กำหนดตามเป้าหมายพฤติกรรม อาจเลือกยอมรับคุกกี้แต่ปฏิเสธเข้าร่วมการใช้บางอย่างได้ บริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์ได้พัฒนาแนวทางและโปรแกรมเพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และโปรแกรมของอุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึงเว็บเพจต่างๆ ที่คุณสามารถเยี่ยมชมเพื่อปฏิเสธเข้าร่วมโฆษณาที่กำหนดตามเป้าหมายพฤติกรรมจากบริษัทต่างๆ ที่ร่วมรายการ (รวมถึง Microsoft) ได้ เพจเหล่านี้ได้แก่
  1. เพจ Digital Advertising Alliance (DAA) Consumer Choice: http://www.aboutads.info/choices/
  2. เพจ Network Advertising Initiative (NAI) Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

บริษัทโฆษณาบางรายอาจเสนอความสามารถในการปฏิเสธเข้าร่วมโฆษณาที่จัดทำขึ้นเองและมีตัวเลือกโฆษณาขั้นสูงให้ เช่น การกำหนดลักษณะการโฆษณาของ Microsoft และการควบคุมการปฏิเสธเข้าร่วมโฆษณานั้นดูได้ที่ http://choice.live.com/advertisementchoice/โปรดทราบว่าการปฏิเสธเข้าร่วมไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับโฆษณาอีกต่อไปหรือเห็นโฆษณาน้อยลง แต่หากคุณปฏิเสธเข้าร่วม โฆษณาที่คุณจะได้รับจะไม่ใช่โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมอีกต่อไป นอกจากนี้ การปฏิเสธเข้าร่วมไม่ใช่การหยุดรวบรวมข้อมูล

การใช้เว็บบีคอน (Web Beacons)

เพจของ Microsoft อาจประกอบไปด้วยภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า เว็บบีคอน ซึ่งบางครั้งเรียกว่าไฟล์ GIF พิกเซลเดียว ที่ใช้เพื่อนำส่งคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเพจเหล่านั้น และเพื่อนำส่งบริการที่ร่วมแบรนด์ได้ เราอาจรวมเว็บบีคอนไว้ในข้อความอีเมลที่เป็นการส่งเสริมการขาย หรือจดหมายข่าวเพื่อให้ระบุได้ว่าข้อความใดเปิดแล้วและมีการดำเนินการแล้ว

อีกทั้ง เราอาจดำเนินการร่วมกับบริษัทอื่นที่โฆษณาบนไซต์ของ Microsoft เพื่อวางเว็บบีคอนไว้บนไซต์หรือในโฆษณาของบริษัทเหล่านั้น เพื่อให้เราจัดทำสถิติได้ว่ามีการคลิกโฆษณานั้นบนไซต์ Microsoft กี่ครั้งจึงจะมีการซื้อสินค้าเกิดขึ้น หรือเพื่อการดำเนินการอื่นบนไซต์ของผู้โฆษณา

สิ่งสุดท้ายคือ ไซต์ Microsoft อาจประกอบไปด้วยเว็บบีคอนจากบุคคลภายนอกที่ช่วยเราจัดทำสถิติรวมเกี่ยวกับประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาหรือเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นของเว็บไซต์ เว็บบีคอนเหล่านี้อาจยอมให้บุคคลภายนอกตั้งค่าหรืออ่านคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เราห้ามบุคคลภายนอกใช้เว็บบีคอนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะสามารถปฏิเสธเข้าร่วมการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลที่ดำเนินการโดยบริษัทวิเคราะห์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้โดยคลิกลิงก์ผู้ให้บริการการวิเคราะห์แต่ละราย

เทคโนโลยีอื่นที่ใกล้เคียง

นอกจากคุกกี้มาตรฐานและเว็บบีคอนแล้ว เว็บไซต์ยังสามารถใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ในการจัดเก็บและอ่านไฟล์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยอาจทำไปเพื่อรักษาการกำหนดลักษณะของคุณ หรือเพื่อปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพโดยการจัดเก็บไฟล์บางอย่างไว้ภายในเครื่อง แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เหมือนคุกกี้มาตรฐานที่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บตัวระบุที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมได้ เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึง Local Shared Objects (หรือ “แฟลชคุกกี้”) และ Silverlight Application Storage

 • Local Shared Objects หรือ “แฟลชคุกกี้” เว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยี Adobe Flash อาจใช้ Local Shared Objects หรือ “แฟลชคุกกี้” เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดจำไว้ว่าการกำหนดค่าเบราว์เซอร์สำหรับคุกกี้มาตรฐานของคุณอาจ หรือไม่อาจควบคุมความสามารถในการล้างแฟลชคุกกี้ได้เนื่องจากอาจต่างไปกันตามเบราว์เซอร์ หากต้องการจัดการหรือบล็อกแฟลชคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
 • Silverlight Application Storage เว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยี Microsoft Silverlight มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Silverlight Application Storage หากต้องการทราบถึงวิธีจัดการ หรือบล็อกการจัดเก็บดังกล่าว โปรดเยี่ยมชม Silverlight

การแสดงโฆษณา

หลายๆ เว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ ที่เราเสนอ รวมทั้งของคู่ค้าของเราได้รับการสนับสนุนจากการโฆษณา เราอาจแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา และไซต์ของคู่ค้าในการโฆษณาโดยผ่านแพลตฟอร์มการส่งโฆษณาของเรา

เมื่อเราแสดงโฆษณาออนไลน์ให้คุณเห็น เราจะวางคุกกี้ถาวรไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณในแต่ละครั้งที่เราแสดงโฆษณาให้คุณเห็น เนื่องจากเราอาจเสนอโฆษณาบนหลายเว็บไซต์ที่ต่างกันไป เราสามารถรวบรวมข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ที่คุณหรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเห็น และ/หรือคลิกโฆษณาที่เราแสดง เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดหมายบุคลิก ความสนใจ หรือความชอบของคุณ และเพื่อแสดงโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ รวมทั้งเราอาจโยงข้อมูลนี้เข้ากับการเยี่ยมชม การซื้อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของคุณในครั้งต่อไปในเว็บไซต์ของผู้โฆษณาที่เข้าร่วมเพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณา

ขณะที่เราอาจใช้ข้อมูลบางอย่างที่เรารวบรวมเพื่อปรับแต่งโฆษณาที่เราแสดงให้คุณดู เราก็ออกแบบระบบของเราให้เลือกโฆษณาจากข้อมูลที่ไม่ระบุตัวคุณโดยตรงเป็นการส่วนตัว เช่น เราอาจเลือกโฆษณาที่เราแสดงตามประเภทหรือส่วนของความสนใจบางอย่างที่เราอนุมานจาก (ก) ข้อมูลด้านประชากรหรือความสนใจ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อสร้างบัญชี (เช่น อายุ รหัสไปรษณีย์ และเพศ) ข้อมูลด้านประชากรหรือความสนใจที่ได้มาจากบริษัทอื่น และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกที่ได้มาจากที่อยู่ IP ของคุณ (ข) เพจที่คุณชมและลิงก์ที่คุณคลิกเมื่อใช้เว็บไซต์และบริการของ Microsoft และคู่ค้าในการโฆษณา และ (ค) คำค้นที่คุณใส่เมื่อใช้บริการของ Microsoft เช่น Bing และ (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณโต้ตอบด้วยบ่อยที่สุดผ่านการสื่อสารของ Microsoft หรือบริการด้านเครือข่ายสังคม เช่น Messenger ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราระบุเป้าหมายโฆษณาได้ที่ Personalized Advertising จาก Microsoft

เมื่อเราแสดงโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายซึ่งได้รับการปรับแต่งแล้ว เราทำตามขั้นตอนบางขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เช่น เราเก็บการเข้าชมเพจ คลิก และคำค้นที่ใช้เพื่อการปรับแต่งโฆษณา โดยเก็บแยกต่างหากจากข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ หรือข้อมูลอื่นที่ระบุตัวตนคุณได้โดยตรง (เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล เป็นต้น) และเรายังได้สร้างมาตรการความปลอดภัย เทคนิค และการจัดการ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเชื่อมโยงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เรายังให้คุณสามารถปฏิเสธเข้าร่วมโฆษณาที่ปรับแต่งแล้วได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้คุณลักษณะปฏิเสธเข้าร่วมได้โดยเยี่ยมชม เพจปฏิเสธเข้าร่วม ของเรา รวมทั้งคุณสามารถไปที่ Network Advertising Initiative ซึ่งเป็นที่เดียวที่คุณสามารถปฏิเสธเข้าร่วมในโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายจากบริษัทสมาชิกได้

และเรายังส่งโฆษณาของบุคคลภายนอกผ่าน Atlas ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรา โดยคุณอาจอ่าน ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวของ Atlas ได้ที่ http://atlassolutions.com/privacy-policy

แม้ว่า Microsoft จะเป็นผู้แสดงโฆษณาส่วนใหญ่บนไซต์ Microsoft แต่เราก็อาจอนุญาตให้บริษัทที่ให้บริการโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงเครือข่ายโฆษณา แสดงโฆษณาบนไซต์ของเราได้ ณ ขณะนี้ บริษัทเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง 24/7 Real Media, Advertising.com, Bidclix, Bluestreak, Burst Media, DoubleClick, EuroClick, Eyeblaster, EyeWonder, Falk, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, TangoZebra, Yahoo! Publisher Network และ Zedo

บริษัทเหล่านี้อาจเสนอวิธีปฏิเสธเข้าร่วมโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายจากคุกกี้ของบริษัท โดยคุณอาจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ชื่อบริษัทด้านบน และตามลิงก์ไปยัง เว็บไซต์ของแต่ละบริษัท บางบริษัทเป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ซึ่งเป็นที่เดียวที่คุณสามารถปฏิเสธเข้าร่วมโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายจากบริษัทสมาชิกได้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ที่อยู่ด้านบนของถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งคุณโดยการแสดงหนังสือแจ้งที่เห็นเด่นชัดไว้ในโฮมเพจของเรา หรือโดยการส่งการแจ้งเตือนไปให้คุณโดยตรง เราสนับสนุนให้คุณอ่านถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวเสมอเพื่อให้ทราบถึงวิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ติดต่อ

Microsoft ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับถ้อยแถลงนี้ หรือเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลง โปรดเข้าไปที่เพจ ติดต่อเรา ในเว็บไซต์เพื่อส่งอีเมล หรือติดต่อเราทางไปรษณีย์ที่

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052

 
กลับไปด้านบน
มีคำถามหรือไม่