แพคภาษาอาหรับสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเดนมาร์กสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเยอรมันสำหรับ Office 2013

แพคภาษากรีกสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฮิบรูสำหรับ Office 2013

แพคภาษาอิตาลีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฮังการีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฮินดีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฝรั่งเศสสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฟินแลนด์สำหรับ Office 2013

แพคภาษาสเปนสำหรับ Office 2013

แพคภาษาอังกฤษสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเกาหลีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาดัชต์สำหรับ Office 2013

แพคภาษานอร์เวย์สำหรับ Office 2013

แพคภาษาโปแลนด์สำหรับ Office 2013

แพคภาษาโปรตุเกสสำหรับ Office 2013

แพคภาษาโรมาเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษารัสเซียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาสวีเดนสำหรับ Office 2013

แพคภาษาโปรตุเกส (บราซิล) สำหรับ Office 2013

แพคภาษาจีน (ประยุกต์) สำหรับ Office 2013

แพคภาษาจีน (ดั้งเดิม) สำหรับ Office 2013

แพคภาษาญี่ปุ่นสำหรับ Office 2013

แพคภาษาบัลแกเรียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเช็กสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเอสโตเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาลัตเวียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาลิทัวเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาสโลวักสำหรับ Office 2013

แพคภาษาสโลวีเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาไทยสำหรับ Office 2013

แพคภาษาตุรกีสำหรับ Office 2013

แพคภาษายูเครนสำหรับ Office 2013

แพคภาษาคาซัคสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเซอร์เบีย (ละติน)สำหรับ Office 2013

แพคภาษาโครเอเชียสำหรับ Office 2013

แพคภาษามลายูสำหรับ Office 2013

แพคภาษาอินโดนีเซียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเวียดนามสำหรับ Office 2013

 

แพคภาษาอาหรับสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเดนมาร์กสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเยอรมันสำหรับ Office 2013

แพคภาษากรีกสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฮิบรูสำหรับ Office 2013

แพคภาษาอิตาลีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฮังการีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฮินดีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฝรั่งเศสสำหรับ Office 2013

แพคภาษาฟินแลนด์สำหรับ Office 2013

แพคภาษาสเปนสำหรับ Office 2013

แพคภาษาอังกฤษสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเกาหลีสำหรับ Office 2013

แพคภาษาดัชต์สำหรับ Office 2013

แพคภาษานอร์เวย์สำหรับ Office 2013

แพคภาษาโปแลนด์สำหรับ Office 2013

แพคภาษาโปรตุเกสสำหรับ Office 2013

แพคภาษาโรมาเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษารัสเซียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาสวีเดนสำหรับ Office 2013

แพคภาษาโปรตุเกส (บราซิล) สำหรับ Office 2013

แพคภาษาจีน (ประยุกต์) สำหรับ Office 2013

แพคภาษาจีน (ดั้งเดิม) สำหรับ Office 2013

แพคภาษาญี่ปุ่นสำหรับ Office 2013

แพคภาษาบัลแกเรียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเช็กสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเอสโตเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาลัตเวียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาลิทัวเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาสโลวักสำหรับ Office 2013

แพคภาษาสโลวีเนียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาไทยสำหรับ Office 2013

แพคภาษาตุรกีสำหรับ Office 2013

แพคภาษายูเครนสำหรับ Office 2013

แพคภาษาคาซัคสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเซอร์เบีย (ละติน)สำหรับ Office 2013

แพคภาษาโครเอเชียสำหรับ Office 2013

แพคภาษามลายูสำหรับ Office 2013

แพคภาษาอินโดนีเซียสำหรับ Office 2013

แพคภาษาเวียดนามสำหรับ Office 2013

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿4,999.00

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

฿779.99

Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.

ภาษาของผลิตภัณฑ์คืออะไร

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

จำนวน:

Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.
Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Microsoft Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก.

 

 

ภาพรวม

ถ้าคุณสร้างหรือแก้ไขเอกสารและงานนำเสนอด้วยภาษาต่าง ๆ เป็นประจำ Microsoft Office Language Pack จะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้น

Language Packs ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการกำหนด Office ให้เป็นภาษาที่คุณเลือก คุณสามารถสลับเฉพาะเครื่องมือตรวจทาน เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด พจนานุกรม และอรรถาภิธาน หรือหากต้องการก็สามารถสลับภาษาทั้งโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งรวมถึงเมนู และเนื้อหาความช่วยเหลือให้เป็นภาษาที่คุณเลือก

Office Language Packs เชื่อมต่อกับเท็มเพลต Office ฟรีในภาษาที่คุณใช้แสดงผล เท็มเพลต Office ติดตั้งได้ง่าย และคุณสามารถเพิ่มการออกแบบที่สร้างล่วงหน้า และตรรกะทางธุรกิจในโปรแกรมประยุกต์และเอกสารของคุณได้