Đơn giản hóa cuộc sống của bạn với Windows 7

Làm được nhiều việc hơn Windows XP hay Vista với Windows 7 siêu nhanh và đạt hiệu suất cao. Bắt đầu đơn giản hóa máy tính cá nhân của bạn ngay bây giờ bằng cách tải xuống phiên bản Windows 7 chuẩn dành cho bạn. Chúng tôi có thể giúp đưa bạn đi từng bước.

  Windows 7 Home Premium

 

 
Mua phiên bản này
Windows 7 Professional

 

 
Mua phiên bản này
Windows 7 Ultimate

 

 
Mua phiên bản này

Cải thiện khả năng điều khiển trên màn hình

Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm

Khởi động các chương trình nhanh hơn và nhanh chóng tìm thấy tài liệu mà bạn sử dụng thường xuyên nhất

Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm

Cải thiện trải nghiệm web của bạn với Internet Explorer 8

Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm

Dễ dàng tạo một mạng tại nhà và kết nối các máy tính cá nhân của bạn với một máy in qua HomeGroup

Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm

Xem và điều khiển TV

Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm

Sử dụng chế độ Windows XP Mode để chạy các chương trình thiết kế cho XP

  Dấu kiểm Dấu kiểm

Tên miền Tham gia kết nối mạng

  Dấu kiểm Dấu kiểm

Sao lưu toàn bộ hệ thống và khôi phục

  Dấu kiểm Dấu kiểm

Bảo vệ dữ liệu BitLocker

    Dấu kiểm

Lựa chọn trong 35 ngôn ngữ

    Dấu kiểm
clear
Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi