Tài khoản

Trang Tài khoản là nơi bạn có thể cập nhật thiết lập tài khoản, xem đặt hàng, quản lý liên hệ và tìm mã sản phẩm cho những phần mềm mà bạn đã tải về. Bạn cũng có thể tải những phần mềm đã mua từ trang Tài khoản.

Tài khoản Microsoft

Để sử dụng phần Tài khoản, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft miễn phí. Nếu không có tài khoản Microsoft, bạn có tùy chọn tạo một tài khoản để đặt hàng.

Thông tin bạn giữ trong tài khoản sẽ được sử dụng cho những lần đặt hàng sau. Để biết thêm thông tin về cách Microsoft bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng truy cập Chính sách Quyền riêng tư Trực tuyến của Microsoft.

Nhiều Tài khoản Microsoft

Bạn có thể có nhiều tải khoản Cửa hàng Microsoft nếu bạn đăng nhập bằng nhiều chứng liệu Microsoft khác nhau, nhưng thông tin sẽ không được chia sẻ giữa các tài khoản. Ví dụ: Nếu bạn ký tên bằng một địa chỉ e-mail, thông tin đó sẽ không có sẵn nếu bạn đăng xuất và đăng nhập bằng một địa chỉ e-mail khác.

Tải xuống + Khóa Sản phẩm

Bạn có thể tải phần mềm ngay sau khi hoàn thành việc mua hàng. Bạn cũng có thể tải sau tại phần Tải Xuống + Mã sản phẩm trong phần Tài khoản. Chỉ cần xác định vị trí của hạng mục và bấm vào liên kết Tải xuống kế bên tên phần mềm có thể tải xuống. Khóa sản phẩm cần thiết để cài đặt phần mềm đã tải xuống được liệt kê trong mục này của Tài khoản. Khóa sản phẩm là dãy những chữ cái và số cần để cung cấp cho phần mềm trong quá trình cài đặt hoặc trước khi bạn có thể sử dụng phần mềm. Nếu không có khóa sản phẩm, bạn sẽ không thể cài đặt phần mềm có thể tải xuống. Khi mua phần mềm có thể tải xuống từ Cửa hàng Microsoft, khóa sản phẩm sẽ được lưu trong trang Tải xuống + Khóa Sản phẩm.

Lịch sử đặt hàng

Bạn có thể dễ dàng xem chi tiết những lần đặt hàng trước trong trang Lịch sử Đặt hàng. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về sản phẩm mà bạn đã đặt mua từ Cửa hàng Microsoft như ngày đặt hàng, địa chỉ gửi hàng gắn với từng lần đặt hàng, mã đặt hàng, tổng số đặt hàng và tình trạng đặt hàng.

Thanh toán

Bạn có thể lưu trữ nhiều phương thức thanh toán trong Tài khoản - mã số thẻ tín dụng, ngày hết hạn và địa chỉ gửi hàng. Sau đó, khi mua hàng, bạn chỉ cần chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn áp dụng cho từng đơn hàng cụ thể. Để an toàn, chỉ bốn số cuối của thẻ tín dụng được hiển thị.

Để thêm thông tin thanh toán:

 1. Nhập mã số thẻ tín dụng vào khung Mã số thẻ.
 2. Chọn tháng hết hạn (MM) và năm (YYYY) trong những danh sách thả xuống phía dưới.
 3. Chọn địa chỉ gửi hàng trong danh sách thả xuống. Danh sách sẽ hiển thị tất cả những địa chỉ chuyển hàng mà bạn đã nhập. Bạn cũng có thể chọn Địa chỉ Mới từ danh sách để nhập một địa chỉ mới không có sẵn trong danh sách địa chỉ.

Để tăng cường bảo mật, số Xác thực Giá trị Thẻ (CVV) sẽ không lưu trữ cùng với thẻ tín dụng. Bạn chỉ cung cấp số này khi mua hàng.

Nếu bạn thêm địa chỉ chuyển hàng mới khi bạn thêm thông tin thanh toán, địa chỉ đó sẽ được lưu trữ cùng với những thông tin còn lại của địa chỉ.

Để chỉnh sửa thông tin thanh toán:

 1. Trong danh sách những phương thức thanh toán, chọn loại bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Bấm Chỉnh sửa.
 3. Nhập những nội dung mới cho phần thông tin bạn muốn chỉnh sửa.

Địa chỉ

Bạn có thể lưu trữ bao nhiều địa chỉ tùy thích vào Tài khoản. Sau đó, khi mua hàng, trong trang thanh toán, chọn địa chỉ bạn muốn sử dụng.

Để thêm địa chỉ:

 1. Điền vào mẫu trong phần Địa chỉ của trang. Những mục bắt buộc được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*).

  TÊN MỤC MÔ TẢ MỤC
  Tên*Tên của người nhận. Nếu tên dài hơn 20 ký tự, chỉ nhập 20 ký tự đầu tiên.
  Họ*Họ của người nhận. Nếu tên dài hơn 20 ký tự, chỉ nhập 20 ký tự đầu tiên.
  Địa chỉ gửi hàng*Địa chỉ. Nếu địa chỉ dài hơn 60 ký tự, hãy nhập phần còn lại của địa chỉ vào hộp Dòng Địa chỉ 2.
  Địa chỉ gửi hàng 2 Tùy chọn. Tối đa 40 ký tự.
  Thành phố*Thành phố trong địa chỉ.
  Tỉnh/Lãnh thổ*Chọn tỉnh/lãnh thổ trong danh sách thả xuống. Bạn có thể nhập chữ cái đầu tiên của tỉnh/lãnh thổ để đến địa điểm đó trong danh sách.
  Mã bưu điện*Nhập mã bưu điện.
  Điện thoại*Số điện thoại, bao gồm cả mã vùng. Ví dụ: 5555555555. Số điện thoại bắt buộc để phòng trường hợp có vấn đề xảy ra với đơn hàng của bạn.
  Tên/tên thân thuộc*Bạn có thể bao gồm 54 ký tự văn bản để nhận dạng địa chỉ, ví dụ như "Địa chỉ nhà".
 2. Bấm Gửi

Để chỉnh sửa địa chỉ:

 1. Trong danh sách địa chỉ, hãy chọn địa chỉ bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Bấm Chỉnh sửa địa chỉ
 3. Trong biểu mẫu, hãy chỉnh sửa giá trị bạn muốn thay đổi
 4. Bấm Gửi

Để xóa địa chỉ:

Sau khi xóa một địa chỉ, bạn sẽ không thể chọn địa chỉ đó để đặt hàng.

 1. Trong danh sách địa chỉ, hãy chọn địa chỉ bạn muốn xóa.
 2. Bấm Xóa địa chỉ.
 3. Trong bảng xác nhận - Bạn có chắc chắn muốn xóa địa chỉ này không? - Bấm OK

Bản tin + Khuyến mãi Đặc biệt

Cửa hàng Microsoft sẽ gửi định kỳ e-mail khuyến mãi.

 • Để nhận e-mail định kỳ về thông tin khuyến mãi đặc biệt từ Cửa hàng Microsoft, hãy đánh dấu vào ô Có, tôi muốn nhận tin nhắn.

Liên hệ E-mail

Email xác nhận đặt hàng và tài liệu khuyến mãi (nếu bạn chọn nhận) sẽ được gửi đến email tài khoản Microsoft của bạn. Trong quá trình thanh toán, bạn có thể nhập địa chỉ e-mail khác để nhận e-mail xác nhận cho đơn hàng đó.

Danh sách lưu lại

Cửa hàng Microsoft cho phép bạn lưu lại những mục trong Giỏ Mua sắm.

Để xem giỏ đã lưu lại:

 1. Bấm vào "Tài khoản" ở đầu trang.
 2. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Tài khoản Cửa hàng, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng Live ID.
 3. Nhập vào "Giỏ đã lưu" ở bên phải.
 4. Ở trang Giỏ đã lưu, bạn sẽ thấy những mục bạn đã lưu vào Giỏ Mua sắm.

Đăng ký

Nếu bạn mua quyền đăng ký qua Cửa hàng Microsoft, bạn có thể quản lý đăng ký bằng cách bấm vào "Tài khoản" ở đầu trang và chọn tùy chọn "Đăng ký". Bạn sẽ phải đăng nhập bằng Live ID gắn với đơn hàng.

Trang đăng ký cho phép bạn:

 • Xem tất cả những đơn hàng đăng ký, ngày mua hàng, mã kích hoạt và ngày hết hạn đăng ký.
 • Kích hoạt đăng ký: chọn "đến ngay trang kích hoạt"
 • Gia hạn đăng ký: chọn "gia hạn đăng ký"
 
Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi