Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

Cảm ơn bạn đã mua sắm tại Cửa hàng Microsoft. Thông tin trong Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối cùng (End User License Agreement - EULA) dưới đây được áp dụng cho rất nhiều sản phẩm mà chúng tôi bán. Nếu có thắc mắc về EULA đi cùng với đơn hàng của bạn, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng trong Cửa hàng Microsoft hoặc gọi dịch vụ khách hàng theo số 120 11563.


EULA của Microsoft

Nhà sản xuất và bên thứ ba trong EULA (vui lòng truy cập trang web của nhà sản xuất để biết thêm chi tiết)

 
Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi