Đơn hàng

Đặt hàng

Các đơn đặt hàng được xử lý sau khi bạn bấm nút Hoàn tất Mua hàng, Gửi Đơn đặt hàng hoặc nút tương đương ở cuối quy trình kiểm xuất để gửi đặt hàng của bạn cho chúng tôi. Phần mềm có thể tải xuống sẽ có thể sử dụng ngay sau khi mua.

Hủy Đặt hàng

  • Đối với các đơn hàng đặt trước, bạn có thể hủy đơn đặt hàng trước khi sản phẩm được gửi đi. Vui lòng xem mục Đặt hàng trước dưới đây để biết thêm chi tiết.
  • Đối với phần mềm có thể tải xuống, bạn phải tuân theo quy trình trả lại thông thường của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách trả lại sản phẩm và xem sản phẩm nào có thể trả lại, xem trang Trả lại / Hoàn tiền của chúng tôi.

Đặt hàng trước

Bạn có thể đặt hàng trước một số sản phẩm không được chuyển ngay lập tức. Bạn có thể xem xét, cập nhật hoặc hủy bỏ mục Đặt hàng trước bất kỳ lúc nào trước khi hàng đặt trước được gửi đi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi để xem xét hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng trước hoặc để cập nhật như sau:

  • Thẻ tín dụng dùng để đặt hàng trước (bao gồm những thay đổi về loại thẻ tín dụng, mã số thẻ tín dụng, địa chỉ gửi hàng và ngày hết hạn)
  • Số lượng sản phẩm

Giá cho các mặt hàng đặt hàng trước được nêu trong bảo đảm giá nếu đặt hàng trước, được mô tả trong Điều khoản Sử dụng và Bán hàng của chúng tôi.

Cần thiết phải có thẻ tín dụng để đặt hàng trước, nhưng thẻ của bạn sẽ không bị trừ tiền cho đến khi sản phẩm có thể tải về. Lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể trừ tiền thẻ của bạn hay hoàn thành đơn đặt hàng nếu thẻ của bạn hết hạn trong khoảng thời gian kể từ ngày bạn đặt hàng trước cho đến ngày sản phẩm có sẵn để tải về. Xin chắc chắn rằng thông tin địa chỉ và liên hệ của bạn luôn còn hiệu lực.

Nếu bạn muốn trả lại sản phẩm đã đặt trước, thời gian trả lại sẽ bắt đầu được tính khi sản phẩm có thể tải xuống đã sẵn có để được tải xuống.

Tùy chọn Nâng cấp Phần mềm cho Sản phẩm Hợp lệ

Một số sản phẩm sẽ được nâng cấp miễn phí khi có phiên bản mới (ví dụ: nếu bạn mua Microsoft Office 2007, bạn sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới tiếp theo, Office 2010). Điều này cho phép bạn mua được sản phẩm mới nhất hiện tại và nâng cấp lên phiên bản mới trong tương lai mà không bị mất phí.

Cửa hàng Microsoft sẽ xác nhận những sản phẩm có Tùy chọn Nâng cấp với lưu ý mô tả phiên bản bạn có quyền nâng cấp lên và những thông tin quan trọng khác. Vui lòng kiểm tra email Xác nhận Mua hàng để được hướng dẫn cách tải phiên bản mới cho sản phẩm của bạn.

Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi