Thanh toán - Giá cả

TÙY CHỌN THANH TOÁN

Bạn có thể mua sản phẩm từ Cửa hàng Microsoft bằng bất kỳ một trong những loại thẻ sau

  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • PayPal

Cửa hàng Microsoft không chấp nhận séc, ngân phiếu, Thẻ quà tặng Bán lẻ Microsoft hay các hình thức thanh toán khác. Hiện Thẻ quà tặng Bán lẻ Microsoft chỉ có thể được sử dụng tại các địa điểm bán lẻ của Cửa hàng Microsoft. Vui lòng xem Thỏa thuận Thẻ quà tặng Bán lẻ để biết thêm thông tin về Thẻ quà tặng Bán lẻ Cửa hàng Microsoft.

GIÁ CẢ

Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng và Mua hàng để biết thêm những thông tin quan trọng về chính sách giá cả của chúng tôi.

 
Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi