Trả lại / Hoàn tiền

Trước khi Trả lại Sản phẩm

Nếu gặp vấn đề với sản phẩm, bạn có thể có nhiều tùy chọn khác trước khi trả lại sản phẩm:

 • Tìm kiếm trợ giúp trực tuyến trên trang mạng Hỗ trợ của Microsoft
 • Gửi câu hỏi trong Nhóm Thảo luận Microsoft
 • Liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi để nhận được hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho sản phẩm, thắc mắc về đặt hàng của bạn hoặc để được trợ giúp tải xuống và cài đặt phần mềm

Chính sách Trả lại

Chính sách trả lại đầy đủ của Cửa hàng Microsoft được quy định trong Điều khoản Sử dụng và Bán hàng. Chính sách trả lại bổ sung cho bất kỳ quyền trả lại pháp định nào bạn có thể có theo quy định của pháp luật.

Bạn có thể rút khỏi hợp đồng mua bán và yêu cầu hoàn tiền mà không cần đưa ra lý do trong vòng mười bốn (14) ngày theo lịch. Thời gian rút khỏi hợp đồng sẽ hết hạn sau mười bốn (14) ngày, kể từ:

 1. (i) Đối với các sản phẩm và dịch vụ ESD, khi sản phẩm sẵn có để tải xuống hoặc khi dịch vụ bắt đầu; và
 2. (ii) Đối với các sản phẩm vật chất, khi giao hàng.

Nếu luật áp dụng tại quốc gia của bạn quy định khoảng thời gian rút khỏi hợp đồng lâu hơn, khoảng thời gian đó sẽ được áp dụng.

Để thực hiện quyền rút khỏi hợp đồng, bạn phải thông báo cho chúng tôi quyết định của mình trước khi hết hạn rút khỏi hợp đồng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi để thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn và bắt đầu quá trình trả lại được mô tả dưới đây.

Sản phẩm Hợp lệ để Trả lại và Trao đổi

Cửa hàng Microsoft mong muốn bạn có thể hài lòng với sản phẩm mà mình mua. Chúng tôi sẽ chấp nhận việc trả lại và trao đổi đối với những sản phẩm đủ điều kiện, đáp ứng những yêu cầu trả lại dưới đây.

Như một điều kiện trả lại và trong phạm vi pháp luật cho phép, các yêu cầu sau đây áp dụng. Tất cả các sản phẩm phải được trả lại sau khi đã được bảo trì hợp lý (chẳng hạn như không bị hao mòn hoặc hư hại và phải trong tình trạng cho phép chúng tôi có thể bán lại sản phẩm). Tất cả các phần mềm và trò chơi video đóng hộp phải được trả lại với con dấu còn nguyên vẹn. Đối với dịch vụ, bạn phải chưa nhận được hoặc sử dụng dịch vụ. Đối với các sản phẩm ESD, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn ký vào chứng nhận phá hủy bằng điện tử như một điều kiện để rút khỏi hợp đồng này.

Tất cả sản phẩm trả lại phải kèm theo biên lai gốc hoặc biên lai quà tặng, tài liệu gốc, sổ tay hướng dẫn, đăng ký, các linh kiện và bộ phận (bao gồm dây cáp, bộ điều khiển và các phụ kiện) và bao bì của nhà sản xuất. Theo luật áp dụng, việc không bao gồm các mục như vậy có thể ngăn cản hoặc trì hoãn việc hoàn tiền hoặc trao đổi của bạn hoặc dẫn đến phí bổ sung và Microsoft có quyền từ chối bất kỳ việc trả lại hoặc trao đổi nào nếu không đáp ứng các yêu cầu trả lại của chúng tôi.

Quy trình Trả lại

Để hủy bỏ đặt hàng trước:

Bạn có thể hủy bỏ đặt hàng trước bất cứ lúc nào trước khi phát hành sản phẩm bằng cách gọi số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi. Một khi sản phẩm bạn đặt sẵn có để tải xuống hoặc vận chuyển, chính sách trả lại thông thường sẽ được áp dụng.

Để hủy đăng ký hoặc dịch vụ:

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày mua hàng.

Để trả lại phần mềm có thể tải về:

 1. Xác nhận bạn đặt hàng trong vòng mười bốn (14) ngày qua.
 2. Dỡ cài đặt phần mềm khỏi máy tính:
  • Trong Windows 7 và Vista: Trong Pa-nen Điều khiển, vào Chương trình và Tính năng và sau đó nhấp Dỡ cài đặt một chương trình.
  • Trong Windows XP: Trong Pa-nen Điều khiển, vào Thêm/Loại bỏ Chương trình và sau đó nhấp Dỡ cài đặt một chương trình.
 3. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu trả lại trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày mua hàng. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn đã dỡ cài đặt và không có bất kỳ bản sao phần mềm nào. Chúng tôi cũng có thể sẽ yêu cầu bạn ký vào Thư Chứng nhận Phá hủy điện tử như là yêu cầu của việc trả lại. Sau khi bạn nói chuyện với đại lý dịch vụ khách hàng, khóa sản phẩm sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể cài đặt hay sử dụng phần mềm. Cửa hàng Microsoft sẽ hoàn tiền vào phương thức mua hàng mà bạn đã sử dụng để mua mặt hàng đó và gửi cho bạn biên nhận trả lại qua email.

Để trả lại một sản phẩm vật chất/không thể tải xuống đủ điều kiện để được trả lại hoặc trao đổi theo Điều khoản Sử dụng và Bán hàng của chúng tôi:

 1. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu Ủy quyền Tài liệu Trả lại (RMA) và nhãn chuyển hàng trả lại trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày giao hàng.
 2. Chúng tôi sẽ kiểm tra các mặt hàng khi nhận được và nếu các mặt hàng đó đủ điều kiện để được trả lại hoặc trao đổi theo Điều khoản Sử dụng và Bán hàng của chúng tôi, Cửa hàng Microsoft sẽ bố trí việc trao đổi hoặc hoàn tiền vào phương thức thanh toán bạn đã sử dụng để mua mặt hàng đó và gửi cho bạn biên nhận trả lại bằng email.

Tình trạng Trả lại

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hỗ trợ khách hàng có trên trang Bán hàng và Hỗ trợ của chúng tôi.

 
Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi