Sử dụng Cửa hàng Microsoft

Cửa hàng Microsoft cho phép bạn mua nguyên bộ sản phẩm Microsoft từ một tên tuổi mà bạn có thể tin tưởng.

Bên cạnh việc cung cấp một nơi để mua sản phẩm Microsoft, Cửa hàng Microsoft cho phép bạn xem lịch sử đặt hàng và thông tin thanh toán cho những lần mua hàng sau này, lưu khóa sản phẩm cho những phần mềm tải về và tải lại phần mềm mà bạn đã mua.

Yêu cầu Trình duyệt

Để có trải nghiệm tốt nhất:

 • Sử dụng trình duyệt tương thích Internet Explorer 6 hoặc hơn
 • Có thể sử dụng JavaScript và cookie

Dù sử dụng bất kỳ trình duyệt nào thì đều phải đảm bảo trình duyệt đó có cài JavaScript và cookie để bạn có thể đăng nhập và mua hàng. Nếu không có JavaScript hoặc cookie thì khi đăng nhập với tài khoản Microsoft, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi. Vui lòng xem hướng dẫn dành cho trình duyệt để biết cách cài JavaScript và cookie.

Đăng nhập

Bạn có thể duyệt và thêm sản phẩm vào giỏ mua sắm mà không phải đăng nhập. Vào thời điểm mua hàng, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập với tài khoản Microsoft hiện tại hoặc phải đăng ký một tài khoản Microsoft mới. Sau đó, bạn sẽ sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập khi trở lại Cửa hàng để mua sắm hay kiểm tra thông tin tài khoản.

Thông tin bạn giữ trong tài khoản của Cửa hàng Microsoft sẽ được sử dụng cho những lần mua hàng sau. Để biết thêm thông tin về cách Microsoft bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Trực tuyến Microsoft.

Lưu ý: Nếu bạn mất mật khẩu, sử dụng liên kết QUÊN MẬT KHẨU? ở dưới khung MẬT KHẨU để thiết lập lại.

Nhiều tài khoản Microsoft

Bạn có thể có nhiều tải khoản Cửa hàng Microsoft nếu bạn đăng nhập bằng nhiều chứng liệu Microsoft khác nhau, nhưng thông tin sẽ không được chia sẻ giữa các tài khoản. Ví dụ: Nếu bạn ký tên bằng một địa chỉ e-mail, thông tin đó sẽ không có sẵn nếu bạn đăng xuất và đăng nhập bằng một địa chỉ e-mail khác.

Chọn 32- hoặc 64-bit

Để xác định loại phần mềm cần mua:

 • Nhấp chuột phải vào COMPUTER trong Windows Vista và Windows 7 hoặc MY COMPUTER trongWindows XP và nhấp PROPERTIES
 • Tìm SYSTEM TYPE để biết máy tính bạn đang sử dụng hệ điều hành 32-bit hay 64-bit (bạn có thể sẽ thấy nhãn "x86" trên máy tính 32-bit và "64" trên máy tính 64-bit)

Để biết thêm thông tin truy cập Trang Làm thế nào để xác định máy tính của bạn đang chạy phiên bản 32-bit hay 64-bit trên trang Cửa hàng Microsoft.

Sử dụng Giỏ Mua sắm

Để mua sản phẩm sử dụng Giỏ Mua sắm:

 1. Tìm sản phẩm bạn muốn mua.
 2. Nhấp nút THÊM VÀO GIỎ.
 3. Bạn có thể tiếp tục thêm sản phẩm vào Giỏ Mua sắm nếu muốn.
 4. Khi đã hoàn tất thêm sản phẩm vào Giỏ Mua sắm, nhấp nút Thanh toán.
 5. Làm theo hướng dẫn của trang thanh toán.

Để thay đổi đơn hàng trong Giỏ Mua sắm hoặc trong quy trình thanh toán:

 • Để loại bỏ một sản phẩm, nhấp liên kết LOẠI BỎ phía dưới sản phẩm
 • Để mua nhiều sản phẩm cùng loại, hãy chọn số trong mục Số lượng trong hộp thả xuống

Kết nối Mạng xã hội

Bạn có một giao kèo mua hàng tốt có thể chia sẻ? Chia sẻ sản phẩm Cửa hàng Microsoft với bạn bè & gia đình qua e-mail, Twitter và Facebook.

 1. Chọn sản phẩm bạn muốn chia sẻ.
 2. Chọn biểu tượng phù hợp phía bên phải của trang sản phẩm.
 3. Bạn có thể gửi liên kết emai, hoặc đăng liên kết trên trang Facebook hoặc Twitter của bạn.
 
Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi