Tuyên bố bảo mật

Tuyên bố Bảo mật của Cửa hàng Microsoft

Cập nhật lần cuối: tháng 8 năm 2013

Microsoft cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu do Microsoft thu thập thông qua các Cửa hàng Microsoft, bao gồm cả trang web của Cửa hàng Microsoft nêu cụ thể tuyên bố về quyền riêng tư này (“Trang” hoặc “Trang web”) và các địa điểm bán lẻ của Cửa hàng Microsoft nêu cụ thể tuyên bố về quyền riêng tư này (“Cửa hàng”, gọi chung là “Cửa hàng Microsoft”). Tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác ở cửa hàng, trang web của Microsoft. Tương tự như vậy, tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể mua thông qua Cửa hàng hoặc Trang web, trừ khi những sản phẩm và dịch vụ đó tham chiếu cụ thể đến tuyên bố về quyền riêng tư này.

Thu thập Thông tin của Bạn

Chúng tôi sẽ hỏi bạn khi cần thông tin cho phép chúng tôi liên hệ với bạn. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ bưu điện của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhân khẩu học, như mã Zip hoặc mã bưu điện, tuổi, giới tính, sở thích, mối quan tâm của bạn và những thứ bạn yêu thích. Nếu bạn chọn đặt mua hoặc đăng ký dịch vụ đăng ký có trả phí, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin, như số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán được sử dụng để tạo tài khoản thanh toán. Nếu bạn chọn tham gia vào các hoạt động này, chúng tôi cũng có thể thu thập từ bạn thông tin mà bạn cung cấp khi trả lời các bản khảo sát hoặc thông tin bạn cung cấp có liên quan đến một cuộc thi. Trong các Cửa hàng của mình, chúng tôi có thể sử dụng giám sát bằng video cho các mục đích an toàn và phòng ngừa tổn thất. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nội dung video cho các mục đích phân tích.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về lần ghé thăm Cửa hàng hoặc trang Web của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng công cụ phân tích trang Web để truy xuất thông tin từ trình duyệt của bạn, bao gồm cả trang web mà từ đó bạn truy cập, (các) công cụ tìm kiếm và các từ khóa mà bạn sử dụng để tìm trang Web của chúng tôi, các trang mà bạn xem trong trang Web, các phần gắn thêm trên trình duyệt của bạn và chiều rộng và chiều cao của trình duyệt. Ngoài ra, chúng tôi thu thập một số thông tin tiêu chuẩn mà trình duyệt của bạn gửi đến mọi trang Web bạn truy cập, như địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ, thời gian truy cập và các địa chỉ trang Web chuyển đến. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ trình duyệt của bạn, như lựa chọn ngôn ngữ, để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn, ví dụ như bằng cách cho phép bạn truy cập trang Web của chúng tôi bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn khi có thể.

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm nhất quán và cá nhân hóa hơn khi tương tác với Microsoft, thông tin đã thu thập thông qua một dịch vụ của Microsoft có thể được kết hợp với thông tin đã có được thông qua các dịch vụ khác của Microsoft. Chúng tôi cũng có thể bổ sung thông tin chúng tôi thu thập với thông tin đã có được từ các công ty khác. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ từ các công ty khác cho phép chúng tôi biết được khu vực địa lý chung dựa trên địa chỉ IP của bạn để tùy chỉnh một số dịch vụ cho khu vực địa lý của bạn.

Để đăng nhập vào trang Web, bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email và mật khẩu mà chúng tôi gọi là tài khoản Microsoft của bạn (trước đây gọi là Windows Live® ID). Sau khi tạo tài khoản Microsoft, bạn cũng có thể sử dụng thông tin đăng nhập này để đăng nhập vào nhiều trang web và dịch vụ khác nhau của Microsoft, cũng như trang web và dịch vụ của các đối tác Microsoft chọn lọc hiển thị logo tài khoản của Microsoft. Khi đăng nhập vào một trang web hoặc dịch vụ của Microsoft, bạn có thể được tự động đăng nhập khi bạn ghé thăm các trang web hoặc dịch vụ khác của Microsoft. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng thông tin đăng nhập của bạn khi bạn đăng nhập vào các trang web tham gia, vui lòng đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của Microsoft tại http://privacy.microsoft.com/. Chúng tôi cũng có thể sử dụng GeoIP hoặc lập bản đồ Vị trí Địa lý (Geo Location) mỗi khi bạn truy cập trang Web nhằm giúp tự động chuyển hướng bạn đến trang Web của Cửa hàng Microsoft cụ thể dành riêng cho địa điểm của bạn, nhưng chúng tôi không lưu trữ thông tin này như một phần thông tin tài khoản của bạn.

Sử dụng Thông tin của Bạn

Thông tin được thu thập ở Cửa hàng hoặc trên trang Web sẽ được sử dụng để điều hành Cửa hàng và trang Web và cung cấp (các) dịch vụ hoặc thực hiện (các) giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền, để gửi cho bạn lời nhắc nếu bạn có các hàng trong xe hàng của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện cho việc trả lại và đổi hàng, trả lời các câu hỏi hoặc phàn nàn, tiến hành các cuộc khảo sát khách hàng, phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và cho các mục đích khác được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Để hỗ trợ các mục đích sử dụng này, Microsoft có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn, cải thiện Cửa hàng hoặc Trang web và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào của Microsoft, thực hiện phân tích thống kê và giúp việc sử dụng Trang web trở nên dễ dàng hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu nhập nhiều lần cùng một thông tin hoặc bằng cách tùy chỉnh Trang web theo sở thích hoặc mối quan tâm riêng của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang sử dụng, bao gồm cả các bản cập nhật và thông báo quan trọng. Ngoài ra, khi được bạn cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và khuyến mãi của Cửa hàng Microsoft, cũng như thông tin tương tự cho các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác của Microsoft để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ với sự cho phép của bạn. Microsoft có thể sử dụng địa chỉ email của bạn.

Thỉnh thoảng Microsoft thuê các công ty khác đại diện cho chúng tôi cung cấp các dịch vụ có giới hạn, như lưu trữ trang Web, đóng gói, gửi thư qua đường bưu điện, khảo sát và trao giải thưởng, trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, cũng như gửi thông tin về sản phẩm, ưu đãi đặc biệt và các dịch vụ mới khác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho những công ty đó thông tin cá nhân họ cần để phân phối dịch vụ. Họ cần phải duy trì tính bảo mật của thông tin và bị cấm sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi có thể truy cập hoặc tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm cả nội dung thông tin liên lạc của bạn, để: (a) tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng các yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý; (b) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Microsoft hoặc khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả việc thực thi các thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi, những thỏa thuận hoặc chính sách chi phối việc sử dụng các dịch vụ của bạn; hoặc (c) hành động dựa trên niềm tin thiện chí rằng việc truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cá nhân của nhân viên, khách hàng của Microsoft hoặc công chúng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân như được luật pháp cho phép khác và như một phần của giao dịch của công ty như hợp nhất hoặc bán tài sản.

Thông tin được thu thập ở Cửa hàng hoặc trên trang Web có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa kỳ hoặc bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào khác nơi Microsoft hoặc chi nhánh, công ty con hay nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft duy trì cơ sở ở đó. Microsoft tuân thủ nguyên tắc cảng an toàn theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu từ Liên minh Châu Âu.

Kiểm soát Thông tin Cá nhân của Bạn

Ngoại trừ như được mô tả khác trong tuyên bố này hoặc khi bạn cho phép, thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Microsoft liên quan đến Cửa hàng hoặc trên trang Web sẽ không bị tiết lộ ra ngoài Microsoft cũng như các công ty con và chi nhánh chịu kiểm soát của Microsoft.

Bạn có thể dừng việc gửi email khuyến mãi trong tương lai của các trang web và dịch vụ của Microsoft bằng cách làm theo các hướng dẫn cụ thể trong email mà bạn nhận được. Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn về thông tin liên lạc mà bạn nhận được thông qua trang Web bằng cách đăng nhập vào tài khoản Cửa hàng Microsoft và sửa đổi các thiết lập liên hệ của bạn. Đối với các thông tin liên lạc của Cửa hàng, bạn có thể sửa đổi ưu tiên liên hệ của mình bằng cách thông báo trực tiếp cho Cửa hàng.

Trong trường hợp bạn trả lại bất kỳ sản phẩm hoặc mặt hàng nào, bạn phải chịu trách nhiệm xóa tất cả các thông tin cá nhân và nội dung đã lưu trữ trước khi trả lại.

Xin lưu ý rằng tuyên bố về quyền riêng tư này và bất kỳ lựa chọn nào bạn đưa ra tại Cửa hàng hoặc trên trang Web sẽ không nhất thiết áp dụng cho thông tin cá nhân mà bạn có thể đã cung cấp cho Microsoft trong bối cảnh trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Microsoft được hoạt động riêng rẽ.

Truy cập Thông tin Cá nhân của Bạn

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp tại trang Web bằng cách đăng nhập vào tài khoản Cửa hàng Microsoft. Nhằm giúp ngăn chặn người khác xem thông tin cá nhân của bạn, bạn sẽ cần phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Microsoft của bạn (địa chỉ email và mật khẩu).

Bảo mật Thông tin của Bạn

Tại Microsoft, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật ở Cửa hàng và trên trang Web của chúng tôi nhằm giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ như đối với trang Web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân bạn cung cấp trên các máy chủ có quyền truy cập hạn chế đặt tại các cơ sở có kiểm soát. Ngoài ra, nếu chúng tôi truyền tải thông tin cá nhân nhạy cảm (như số thẻ tín dụng) trên Internet thì chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân đó thông qua việc sử dụng mật mã hóa, như giao thức Tầng Ổ cắm An toàn (SSL).

Cookie & Công nghệ Tương tự

Hầu hết các trang web của Microsoft sử dụng "cookie", đây là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web đặt trên ổ đĩa cứng của bạn. Cookie chứa văn bản có thể đọc được bằng máy chủ web trong miền mà cấp cookie cho bạn. Văn bản đó thường bao gồm chuỗi số và chữ cái nhận diện riêng máy tính của bạn, nhưng cũng có thể chứa thông tin khác. Sau đây là ví dụ về văn bản được lưu trữ trong cookie mà Microsoft có thể đặt trên ổ đĩa cứng của bạn khi bạn truy cập một trong số các trang web của chúng tôi: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để:

 • Lưu trữ Sở thích và Thiết lập của bạn. Nếu bạn nhập thành phố hoặc mã bưu điện của mình để nhận tin tức hoặc thông tin thời tiết của địa phương trên trang web của Microsoft, chúng tôi có thể lưu thành phố hoặc mã bưu điện đó trong cookie để bạn sẽ nhìn thấy thông tin địa phương liên quan khi trở lại trang web. Điều này có thể tiết kiệm thời gian cho bạn bằng cách loại nhu cầu nhập nhiều lần cùng một thông tin mỗi khi bạn truy cập trang web.

· Đăng nhập và Xác thực. Khi bạn đăng nhập vào một trang web hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft của mình, chúng tôi sẽ lưu trữ số ID riêng của bạn và thời gian bạn đã đăng nhập, trong cookie đã mật mã hóa trên ổ đĩa cứng của bạn. Cookie này cho phép bạn di chuyển từ trang này sang trang khác trên trang web mà không phải đăng nhập lại lần nữa trên mỗi trang. Khi bạn đăng xuất, các cookie này được xóa khỏi máy tính của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm đăng nhập. Ví dụ như địa chỉ email của bạn có thể được lưu trữ trong một cookie, cookie này sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đăng xuất. Cookie này cho phép nhập sẵn địa chỉ email của bạn, để bạn sẽ chỉ cần gõ mật khẩu vào lần tiếp theo bạn đăng nhập. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để lưu các món hàng vào Xe Hàng của bạn giữa các lần truy cập. Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc không muốn lưu thông tin này, bạn có thể chọn nút chọn thích hợp trên trang đăng nhập và cookie này sẽ không được sử dụng.

 • Quảng cáo Có mục tiêu Khi hiển thị quảng cáo trực tuyến cho bạn, chúng tôi sẽ đặt một hoặc nhiều cookie ổn định vào máy tính của bạn để mỗi khi hiển thị quảng cáo cho bạn, chúng tôi có thể nhận ra máy tính của bạn. Vì chúng tôi cung cấp các quảng cáo trên trang web của chính chúng tôi cũng như những quảng cáo của các đối tác quảng cáo và nhà xuất bản, chúng tôi có thể biên soạn thông tin theo thời gian về loại trang, nội dung và quảng cáo mà bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn, đã truy cập hoặc xem. Thông tin này được sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như thông tin này giúp chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng bạn không nhìn thấy cùng một quảng cáo lặp đi lặp lại. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm giúp chọn và hiển thị các quảng cáo có mục tiêu mà chúng tôi tin bạn có thể quan tâm. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng cookie này, bao gồm cả cách lựa chọn không nhận quảng cáo có mục tiêu từ Microsoft, trong Tuyên bố về Quyền riêng tư trong Quảng cáo của Microsoft.
 • Phân tích Trang web Chúng tôi có thể sử dụng cookie để tính số lượt khách truy cập tuyệt đối đến trang web hoặc dịch vụ hoặc để xây dựng số liệu thống kê tổng hợp về các hoạt động của trang web và dịch vụ của chúng tôi. Các phân tích này giúp chúng tôi vận hành và cải thiện hiệu suất của các trang và dịch vụ này.

Một số cookie chúng tôi thường sử dụng được liệt kê trong biểu đồ sau. Đây không phải là danh sách đầy đủ, nhưng danh sách này nhằm minh họa một số lý do khiến chúng tôi thiết lập các cookie. Nếu bạn truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi, trang web có thể thiết lập một số hoặc tất cả các cookie sau:

Tên cookie

Mô tả

MUID

Xác định các trình duyệt riêng cho các trang web Microsoft. Sử dụng trình duyệt này để quảng cáo, phân tích trang web và các mục đích điều hành khác.

ANON

Chứa ANID, mã định danh riêng dùng để giúp nhận dạng những quảng cáo nào người dùng có thể thích. Mã định danh này cũng được dùng để bảo vệ lựa chọn của người dùng là loại bỏ các quảng cáo nhắm tới hành vi của Microsoft, nếu người dùng đã chọn liên kết tùy chọn loại bỏ với Windows Live ID của mình.

CC

Chứa mã quốc gia được xác định qua tra cứu ngược từ địa chỉ IP.

Xác thực Windows Live ID

Sử dụng cookie xác thực (ví dụ như RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth) khi người dùng đăng nhập bằng Windows Live ID.

NAP

Chứa phiên bản đã được mã hóa về quốc gia, mã ZIP, tuổi, giới tính, ngôn ngữ và nghề nghiệp của người dùng, nếu biết, dựa trên tiểu sử Windows Live của người dùng.

MH

Xuất hiện trên các trang web đồng thương hiệu mà Microsoft đang hợp tác với nhà quảng cáo, cookie này xác định nhà quảng cáo để lựa chọn quảng cáo phù hợp.

ACH01

Chứa thông tin về việc người dùng đã bấm vào quảng cáo nào và ở đâu.

TOptOut

Cho biết người dùng đã xác định không muốn nhận các quảng cáo nhắm tới hành vi được Microsoft cung cấp.

Ngoài các cookie Microsoft có thể thiết lập khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, các bên thứ ba cũng có thể thiết lập một số cookie nhất định trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập các trang web của Microsoft. Trong một số trường hợp, đó là vì chúng tôi đã thuê bên thứ ba thay mặt chúng tôi cung cấp những dịch vụ nhất định như phân tích trang web. Trong các trường hợp khác, đó là vì các trang web của chúng tôi chứa nội dung hoặc quảng cáo từ các bên thứ ba như video, nội dung tin tức hoặc quảng cáo do các mạng quảng cáo khác cung cấp. Vì trình duyệt của bạn kết nối với máy chủ web của các bên thứ ba đó để lấy nội dung, các bên thứ ba đó có thể thiết lập hoặc đọc những cookie của chính họ trên ổ đĩa cứng của bạn.

Cách Kiểm soát Cookie

 • Kiểm soát Trình duyệt để Chặn Cookie. Hầu hết các trình duyệt web của bạn tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi các thiết lập trình duyệt của mình để chặn cookie.

Ví dụ như trong Internet Explorer 9, bạn có thể chặn cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào “Công cụ” và sau đó chọn “Tùy chọn Internet”
  2. Nhấp vào tab “Quyền riêng tư” ở đầu cửa sổ
  3. Di chuyển thanh trượt lên hoặc xuống để chọn các loại cookie mà bạn muốn chặn

Hướng dẫn chặn cookie trong các trình duyệt khác có tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn chặn cookie, bạn sẽ không thể thêm hạng mục nào vào xe hàng của bạn, tiến hành kiểm xuất hoặc đăng nhập hoặc sử dụng các tính năng tương tác khác của trang web và các dịch vụ của Microsoft phụ thuộc vào cookie, và một số sở thích quảng cáo phụ thuộc vào cookie này có thể không được chú ý.

 • Kiểm soát Trình duyệt để Xóa Cookie. Nếu bạn chấp nhận cookie, bạn có thể xóa chúng sau này.

Ví dụ như trong Internet Explorer 9, bạn có thể xóa cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào “Công cụ” và sau đó chọn “Tùy chọn Internet”
  2. Trên tab “Chung”, dưới “Lịch sử Trình duyệt”, nhấp vào nút “Xóa”
  3. Trên trang bật lên, chọn ô bên cạnh “Cookies”
  4. Nhấp vào nút “Xóa”

Hướng dẫn xóa cookie trong các trình duyệt khác có tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn xóa các cookie này, bất kỳ thiết lập và sở thích nào do các cookie đó kiểm soát, bao gồm các sở thích quảng cáo sẽ bị xóa và có thể cần được tạo lại.

 • Kiểm soát Trình duyệt để “Không Theo Dõi” và Bảo vệ Theo dõi. Một số trình duyệt mới hơn đã tích hợp các tính năng “Không Theo Dõi”. Hầu hết các tính năng này, khi được bật, sẽ gửi tín hiệu hoặc sở thích đến các trang web bạn truy cập cho biết bạn không muốn bị theo dõi. Những trang web này có thể tiếp tục tham gia vào các hoạt động mà bạn có thể xem là theo dõi mặc dù bạn đã nêu rõ sở thích này, tùy thuộc vào các thực hành quyền riêng tư của trang web.

Internet Explorer 9 có tính năng gọi là Bảo vệ Theo dõi giúp ngăn chặn các trang web bạn truy cập tự động gửi chi tiết về lượt truy cập của bạn đến các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. Khi bạn thêm Danh sách Bảo vệ Theo dõi, Internet Explorer sẽ chặn nội dung của bên thứ ba, bao gồm cả cookie, từ bất kỳ trang web nào được liệt kê là trang web sẽ bị chặn. Bằng cách hạn chế các cuộc gọi đến các những trang web này, Internet Explorer sẽ hạn chế thông tin về bạn mà các bên thứ ba này có thể thu thập. Khi bạn đã kích hoạt Danh sách Bảo vệ Theo dõi, Internet Explorer sẽ gửi tín hiệu hoặc sở thích Không Theo Dõi đến trang web bạn truy cập. Để biết thêm thông tin về Danh sách Bảo vệ Theo dõi và cách tìm các danh sách này, vui lòng xem thông báo về quyền riêng tư của Internet Explorer hoặc Internet Explorer Help.

 • Kiểm soát Loại bỏ Quảng cáo Vì cookie có thể được dùng cho nhiều mục đích, người dùng từ chối quảng cáo nhắm tới hành vi có thể chọn chấp nhận cookie nhưng loại bỏ mục đích sử dụng cụ thể đó. Các công ty trong ngành quảng cáo trực tuyến đã phát triển các hướng dẫn và chương trình để giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và những chương trình trong ngành này bao gồm các trang web bạn có thể truy cập để loại bỏ các quảng cáo nhắm tới hành vi của tất cả các công ty tham gia (trong đó có Microsoft). Những trang web này gồm có:
  1. Trang Lựa chọn Người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (DAA) tại: http://www.aboutads.info/choices/
  2. Trang Loại bỏ của Sáng kiến Quảng cáo qua Mạng (NAI) tại: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Các công ty quảng cáo riêng lẻ cũng có thể cung cấp các khả năng loại bỏ quảng cáo của mình kèm các lựa chọn quảng cáo nâng cao hơn. Ví dụ như các kiểm soát sở thích và loại bỏ quảng cáo của Microsoft sẵn có tại http://choice.live.com/advertisementchoice/. Xin lưu ý rằng loại bỏ không có nghĩa là bạn sẽ dừng nhận các quảng cáo hoặc xem ít quảng cáo hơn. Tuy nhiên, nếu bạn loại bỏ quảng cáo, các quảng cáo bạn nhận được sẽ không còn nhắm đến hành vi. Ngoài ra, việc loại bỏ quảng cáo không dừng việc thu thập thông tin.

Việc sử dụng Web Beacon của Chúng tôi

Các trang web của Microsoft có thể chứa các hình ảnh điện tử được biết đến như các web beacon – đôi khi được gọi là ảnh gif điểm đơn – ảnh này có thể được sử dụng để giúp cung cấp cookie trên trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi đếm số người dùng đã truy cập những trang web này và cung cấp các dịch vụ đồng thương hiệu. Chúng tôi có thể cung cấp các web beacon trong các email hoặc các bản tin khuyến mãi của chúng tôi để xác định xem các thông báo này đã được mở ra và làm theo hay chưa.

Chúng tôi cũng có thể làm việc với các công ty khác quảng cáo trên trang web của Microsoft để đặt các web beacon trên các trang web của họ hoặc trong các quảng cáo của họ nhằm cho phép chúng tôi phát triển số liệu thống kê về tần suất của một cú bấm chuột vào quảng cáo trên trang web của Microsoft dẫn đến hoạt động mua hoặc hành vi khác trên trang web của nhà quảng cáo.

Cuối cùng, các trang web của Microsoft có thể chứa các web beacon từ các bên thứ ba để giúp chúng tôi tập hợp các số liệu thống kê đã tổng hợp liên quan đến tính hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi của chúng tôi hoặc các hoạt động của trang web khác. Những web beacon này có thể cho phép các bên thứ ba thiết lập hoặc đọc cookie trên máy tính của bạn. Chúng tôi cấm các bên thứ ba sử dụng các web beacon trên trang web của chúng tôi để thu thập hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể loại bỏ tùy chọn cho phép các công ty phân tích bên thứ ba này thu thập hoặc sử dụng dữ liệu bằng cách nhấp vào các liên kết cho từng nhà cung cấp trong các nhà cung cấp dịch vụ phân tích sau đây:

Các Công nghệ Tương tự Khác

Ngoài cookie và web beacon tiêu chuẩn, các trang web có thể sử dụng các công nghệ khác để lưu trữ và đọc các tệp dữ liệu trên máy tính của bạn. Điều này có thể được thực hiện để duy trì các sở thích của bạn hoặc cải thiện tốc độ và hiệu năng bằng cách lưu trữ cục bộ các tệp nhất định. Tuy nhiên, giống như cookie tiêu chuẩn, cũng có thể sử dụng các công nghệ này để lưu trữ mã định danh riêng cho máy tính của bạn, sau đó mã định danh này có thể được dùng để theo dõi hành vi. Những công nghệ này bao gồm các Đối tượng Chia sẻ Cục bộ (hoặc “Flash cookie”) và Lưu trữ Ứng dụng Silverlight.

 • Các Đối tượng Chia sẻ Cục bộ hay các “Flash cookie”. Các trang web sử dụng công nghệ Adobe Flash có thể sử dụng các Đối tượng Chia sẻ Cục bộ hay các “Flash cookie” để lưu trữ dữ liệu trên máy tính của bạn. Lưu ý rằng cài đặt trình duyệt cho các cookie chuẩn có thể hoặc có thể không kiểm soát được khả năng xóa các Flash cookie vì cài đặt có thể thay đổi theo trình duyệt. Để quản lý hoặc chặn các Flash cookie, hãy truy cập vào http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
 • Lưu trữ Ứng dụng Silverlight. Các trang web hoặc ứng dụng sử dụng công nghệ Microsoft Silverlight cũng có khả năng lưu trữ dữ liệu bằng việc sử dụng Lưu trữ Ứng dụng Silverlight. Để tìm hiểu cách quản lý hoặc chặn việc lưu trữ như vậy, hãy truy cập Silverlight.

Hiển thị Quảng cáo

Chúng tôi cũng như các đối tác của chúng tôi cung cấp rất nhiều trang Web và dịch vụ trực tuyến được hỗ trợ bởi quảng cáo. Thông qua nền tảng cung cấp quảng cáo, chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo trên các trang web của mình và trang web của đối tác quảng cáo chúng tôi.

Khi hiển thị quảng cáo trực tuyến cho bạn, chúng tôi sẽ đặt một cookie ổn định vào máy tính của bạn để mỗi khi hiển thị quảng cáo cho bạn, chúng tôi có thể nhận ra máy tính của bạn. Bởi vì chúng tôi có thể phục vụ quảng cáo trên nhiều trang Web khác nhau, chúng tôi có thể biên soạn theo thời gian thông tin về nơi bạn hoặc những người đang sử dụng máy tính của bạn nhìn thấy và/hoặc bấm vào các quảng cáo mà chúng tôi hiển thị. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đưa ra phỏng đoán về đặc điểm, mối quan tâm hoặc sở thích của bạn và hiển thị các quảng cáo mục tiêu mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin này với lần truy cập, mua hàng tiếp theo hoặc hoạt động khác của bạn trên trang Web của các nhà quảng cáo tham gia nhằm xác định tính hiệu quả của các quảng cáo.

Trong khi chúng tôi có thể sử dụng một số thông tin thu thập được để cá nhân hóa các quảng cáo hiển thị cho bạn, chúng tôi đã thiết kế các hệ thống để lựa chọn quảng cáo chỉ dựa trên các dữ liệu mà không nhận diện bạn cá nhân và trực tiếp. Ví dụ: chúng tôi có thể lựa chọn quảng cáo mà chúng tôi hiển thị theo một số danh mục hoặc phân đoạn mối quan tâm nhất định được suy ra dựa trên (a) dữ liệu nhân khẩu học hoặc dữ liệu về mối quan tâm, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn có thể đã cung cấp khi lập tài khoản (ví dụ như tuổi, mã zip hoặc mã bưu điện và giới tính), dữ liệu nhân khẩu học hoặc dữ liệu về mối quan tâm có được từ các công ty khác và vị trí địa lý chung bắt nguồn từ địa chỉ IP của bạn; (b) các trang bạn xem và các liên kết bạn bấm vào khi sử dụng trang Web và các dịch vụ của Microsoft và của các đối tác quảng cáo của Microsoft; và (c) các thuật ngữ tìm kiếm bạn nhập vào khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm trên Internet của Microsoft, ví dụ như Bing, và (d) thông tin về người dùng bạn liên lạc thường xuyên nhất thông qua các dịch vụ truyền thông và nối mạng xã hội của Microsoft như Messenger. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi nhắm mục tiêu đến quảng cáo, hãy truy cập vào Quảng cáo Cá nhân hóa của Microsoft.

Khi hiển thị các quảng cáo mục tiêu được cá nhân hóa, chúng tôi thực hiện một số bước được thiết kế nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ các lượt xem trang, các lượt bấm và các thuật ngữ tìm kiếm dùng để cá nhân hóa quảng cáo riêng biệt với thông tin liên hệ của bạn hoặc các dữ liệu khác trực tiếp nhận diện bạn (như tên, địa chỉ email của bạn, v.v…). Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý, kỹ thuật và quản trị được thiết kế nhằm ngăn ngừa mối tương quan trái phép của dữ liệu này. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn quyền loại bỏ các quảng cáo được cá nhân hóa. Để biết thêm thông tin về tính năng loại bỏ, bạn có thể truy cập trang loại bỏ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào Sáng kiến Quảng cáo Mạng, cung cấp một địa điểm duy nhất để loại bỏ việc nhắm mục tiêu quảng cao của các công ty thành viên.

Chúng tôi cũng cung cấp quảng cáo của bên thứ ba thông qua công ty con của chúng tôi, Atlas và bạn có thể đọc tuyên bố về quyền riêng tư của Atlas tại http://atlassolutions.com/privacy-policy.

Mặc dù phần lớn các quảng cáo trực tuyến trên các trang của Microsoft là do Microsoft hiển thị, chúng tôi cũng cho phép các công ty dịch vụ quảng cáo bên thứ ba, bao gồm cả các mạng quảng cáo khác, được hiển thị quảng cáo trên các trang của chúng tôi. Các công ty này hiện gồm có, nhưng không giới hạn ở 24/7 Real Media, Advertising.com, Bidclix, Bluestreak, Burst Media, DoubleClick, EuroClick, Eyeblaster, EyeWonder, Falk, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, TangoZebra, Yahoo! Publisher NetworkZedo.

Các công ty này có thể cung cấp cho bạn cách loại bỏ việc nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các cookie của các công ty đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách bấm vào tên các công ty ở trên và theo các đường liên kết đến trang Web của từng công ty. Một vài trong số các công ty này là thành viên của Sáng kiến Quảng cáo Mạng, cung cấp một địa điểm duy nhất để loại bỏ việc nhắm mục tiêu quảng cáo của các công ty thành viên.

Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này. Khi cập nhật, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi ngày “cập nhật gần nhất” ở phần trên cùng của tuyên bố về quyền riêng tư. Đối với các thay đổi quan trọng trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đưa một thông báo nổi bật lên trang chủ của trang Web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại tuyên bố về quyền riêng tư này để biết cách chúng tôi đang giúp bảo vệ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được.

Thông tin Liên hệ

Microsoft hoan nghênh những nhận xét của bạn về tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi nào về tuyên bố này hoặc cho rằng chúng tôi không tuân thủ tuyên bố, xin vui lòng truy cập vào trang Liên hệ với Chúng tôi trên trang Web của chúng tôi để gửi email cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi bằng thư gửi qua bưu điện theo địa chỉ:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052

 
Quay lại trên cùng
Liên hệ với chúng tôi