Преди да върнете продукт

Ако имате проблеми с даден продукт, може да има други опции, преди да го върнете:

 • Открийте онлайн помощ от уеб сайта за поддръжката на Microsoft.
 • Публикувайте въпрос в групите за дискусия на Microsoft.
 • Свържете се с отдел Продажби и поддръжка за техническа поддръжка на продукта, въпроси за вашата поръчка или за помощ при изтегляне и инсталиране на софтуер.

Правила за връщане

Пълните правила за връщане на магазина на Microsoft за описани подробно тук и са изложени в Условията за използване и продажба. Правилата за връщане се предоставят в допълнение на законовите гаранции или каквито и да било други законови права за връщане, които може да имате по закон (вижте раздел „Гаранции за продукта“ по-долу).

При спазване на критериите ни за връщане, можете да се откажете от договора за покупка и да поискате възстановяване на средствата си, без да посочвате причина, в рамките на тридесет (30) календарни дни. Срокът за отказ изтича след тридесет (30) календарни дни, считано от:

 • За продукти, които могат да се изтеглят – когато са доставени по електронен път до акаунта ви и направени достъпни за изтегляне.
 • За абонаменти и услуги, които могат да се изтеглят – когато щракнете върху бутона за закупуване по време на процеса на плащане. Ние може да започнем да предоставяме услугата или абонамента веднага след като бъдат купени.
 • За физически продукти, такива, които не се теглят – доставка.
 • За продукти и абонаменти за изтегляне с предварителна поръчка – когато продуктите се доставят по електронен път до акаунта ви и се предоставят на разположение за изтегляне. За физически продукти/ продукти без изтегляне – когато продуктите се доставят.
 • В случай че продуктите са поръчани с една поръчка, а се доставят поотделно – когато е доставен или предоставен на разположение последният продукт.
 • В случай на продуктът , съставен от много партиди или части – когато е доставена или предоставена на разположение последната партида или част.
 • В случай на редовни доставки на продукти през определен период от време – когато е доставен или предоставен на разположение първият продукт.

Ако приложимото законодателство в държавата ви предоставя по-дълъг срок за право на отказ, ще се прилага този срок. Ние може да удължим срока за правото на отказ по време на празници или други периоди. Ако на нашия сайт се рекламира по-дълъг период, то ние ще се съобразим с него.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си в рамките на 30-дневния период за отказ. Вижте нашия раздел Процес на връщанеза повече информация как да ни уведомите за решението и да се стартира процесът на връщане. За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да ни изпратите съобщение, че искате да упражните правото на отказ, преди срокът за отказ да е изтекъл.

Последствия от отказа

Ако упражните правото си на отказ, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи в резултат от вашия избор на тип на доставка, която се различава от най-евтиния тип стандартна доставка, предложена от нас), без ненужно забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от деня, в който сме информирани за вашето решение за отказа си от този договор с нас. Възстановяването ще се извърши по същия начин на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго; при всички случаи, вие няма да плащате никакви такси за такова възстановяване.

Трябва да ни изпратите обратно стоките, без ненужно забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 календарни дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от този договор с нас. Крайният срок е спазен тогава, когато ни изпратите стоките обратно преди изтичането на 14 календарни дни. Ние ще прегледаме продуктите, когато ги получим, и ако те отговарят на нашите критерии за връщане, ние ще издадем кредит със същия начин на плащане, който сте използвали за закупуване на продукта, и ще ви изпратим имейл уведомление за възстановяване.

Ние можем да откажем възстановяване, докато не получим продуктите обратно или докато не представите доказателства, че сте ги върнали – което от двете събития настъпи по-рано. Ние ще поемем разходите по връщането. Вие носите отговорност за намалената стойност на стоките, настъпила единствено вследствие на манипулацията им, а не от действията, необходими, за да се установи естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.

Критерии за връщане

Ние ще приемем продуктите, които отговарят на нашите критерии за връщане. Като условие за отказ и до степен, позволена от закона, се прилагат следните изисквания.

Всички продукти трябва да бъдат върнати с необходимата грижа (като не трябва да има износване или повреда и трябва да са в състояние, което ни позволява да ги продадем отново). Всички върнати стоки трябва да бъдат придружени от оригиналната документация, ръководства за употреба, регистрация, части и компоненти (включително кабели, контролери и аксесоари) и оригиналната опаковка на производителя. Ако връщате софтуер, вие също така трябва да включите и всички носители и продуктови ключове. В съответствие с приложимото законодателство, невключването на тези елементи може да отмени или забави възстановяването на вашите средства, или да доведе до допълнителни такси. Microsoft си запазва правото да откаже връщане, ако то не отговаря на условията и критериите за връщане.

Магазинът на Microsoft няма да приеме следните стоки за връщане: (i) стоки, които са персонализирани, (ii) стоки от специални поръчки, ако не са част от промоционални оферти за търговци на дребно в магазина на Microsoft, (iii) стоки, които са използвани, променени или имат белези от износване или повреди, (iv) физически ваучери за подарък и ваучери за подарък, които могат да се изтеглят, както и ваучери за услуга/абонамент (т.е. Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass, ваучери за магазина на Windows), (v) вече извършени услуги, (vi) продукти с памет с произволен достъп (RAM) и (vii) продукти на разпродажба или такива, които са маркирани като „Финална разпродажба“ или „Без възможност за връщане“.

Допълнителни условия:

Продукти и абонаменти, които могат да бъдат изтеглени. За отговарящи на условията продукти и абонаменти, които могат да бъдат изтеглени, можем да изискаме от вас да подпишете електронно писмо, деклариращо унищожаването им, като условие за връщането, с което да потвърдите, че сте деинсталирали и не сте направили копия на продукта. Продуктовият ключ на тези продукти ще бъде блокиран и няма да можете да инсталирате или използвате софтуера в бъдеще.

Услуги. За да подлежи на връщане, услугата не трябва да бъдат доставена, извършена или консумирани от вас.

Софтуер и игри. При софтуер или игри – всички опаковки на софтуера и видео игрите трябва да бъдат върнати непокътнати.

Телефони. При телефони – можете да ги върнете по време на периода за връщане, но е ваша отговорността за отказване от услугата в рамките на срока, определен от вашия оператор, или той може да ви таксува за предсрочно прекратяване. Това е политика на оператора и ние нямаме никакво влияние върху неговите правила за анулиране.

Карти с продуктов ключ (КПК). По отношение на картите с продуктов ключ (КПК), закупени с компютри, те могат да бъдат върнати в рамките на срока на връщане като самостоятелен елемент, при условие че не са отваряни, променяни или повредени. Ако връщате компютър, който сте закупили заедно с КПК, трябва да върнете и КПК.


Опция за надстройка и връщане. Ако сте закупили продукт с опция за надстройка, който може да бъде върнат, връщането може да бъде извършено в рамките на срока за връщане, както и според специалните процедури за връщане, които се прилагат, както следва:
 • Ако връщате продукта преди излизането на надстройка, вие няма да получите надстройката.
 • Ако връщате продукта след излизането на надстройка,, тогава трябва да върнете и самия продукт, и надстройката.

Промоции и пакети. При промоционални стоки и пакети –всички включени продукти и/или услуги трябва да бъдат върнати заедно. Ако дадена услуга, включена в промоция и/или пакет, е била използвана (например използван е промоционалният код), или промоцията и/или пакетът включва стока, която не подлежи на връщане, пълната стойност на дребно на услугата и/или стоката, която не подлежи за връщане, ще бъде приспадната от сумата за възстановяване. Когато един пакет е закупен и само част от пакета се връща, отстъпката за пакета става невалидна и отстъпката за общия пакет ще бъде приспадната от цената за възстановяване.

Оферти с пробен период. Ако вземате участие в оферта с пробен период, трябва да се откажете от услугата преди края на пробния период, за да се избегне таксуване, освен ако ние ви кажем друго. Ако не се откажете от услугата до края на пробния период, вие ни упълномощавате да ви таксуваме за услугата по избрания от вас начин.

Лични данни. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било лични данни, оставени върху върнатите стоки. Моля, уверете се, че вашите лични данни са премахнати от всички артикули, преди да ги върнете.

Процес на връщане на покупки

Процесът на връщане на повечето стоки, поръчани от тази уеб страница, може да бъде стартиран незабавно онлайн. За да стартирате процеса на връщане, отидете в раздела с вашата Хронология на поръчките и следвайте дадените стъпки. Като алтернатива, можете да изискате връщане по телефона. Можете също така да използвате приложения формуляр за отказ , но това не е задължително. Ако използвате този формуляр, моля, изпратете го на посочения във формуляра имейл адрес и ние веднага ще ви изпратим имейл за получаване на предизвестието.

Моля, имайте предвид, че съгласно нашите процеси за поверителност и сигурност, отказването от и възстановяването на сумата за определени продукти може да изисква потвърждение по телефона, за да бъде извършено.

Онлайн

 1. За да стартирате вашето връщане онлайн, отидете в раздела с вашата Хронология на поръчките.
 2. Щракнете върху връзката за връщане за стоки, които могат да бъдат върнати онлайн, и следвайте стъпките на екрана.
 3. След като сте завършили процеса на връщане, разпечатайте етикета за връщане (ако е приложимо).
 4. Залепете го върху пакета ви. Заличете или премахнете всички предишни проследяващи етикети по вашия пакет.
 5. За връщания от Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария изчакайте 1 работен ден, за получаване на вашата фактура по имейл.
 6. Занесете своя пакет и фактура (ако е приложимо) в UPS. Открийте офис на UPS за изпращане на пратки в близост до вас.
 7. Експедирайте го с UPS.

След като завършите вашето връщане, ние ще ви изпратим имейл, който потвърждава връщането.

По телефон

Свържете се с отдел Продажби и поддръжка, за да заявите връщане в рамките на тридесет (30) период за връщане. След като сте изпълнили инструкциите и сте завършили процеса на връщане съвместно с агента по обслужване на клиенти, ние ще ви изпратим имейл, потвърждаващ връщането.

Състояние на връщането

Отидете в раздел Хронология на поръчките или се свържете с отдел Продажби и поддръжка.

Гаранции за продукта

Много продукти, които се предлагат в магазина на Microsoft, са с гаранции от производителя. Моля, вижте гаранциите на производителя за конкретни подробности относно това как да разрешавате проблеми, които са в обхвата на тези гаранции. За някои продукти ще имате възможност за получите удължен сервизен план срещу допълнително заплащане. Моля, вижте конкретните планове за подробности.

Освен това, нашите продукти може да имат гаранции, които не могат да бъдат отхвърлени по силата на закона, като например нормативните актове за защита срещу дефектни или грешно описани стоки или услуги. Всички търговски гаранции са в допълнение към тези права. Научете повече Относно търговските гаранции и законните права.

Ако имате проблем с вашия продукт, моля, свържете се с отдел Продажби и поддръжка.

 
Обратно в началото
Имате въпроси?