Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Microsoft Store

Poslední aktualizace: srpen 2013

Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na data shromážděná společností Microsoft prostřednictvím Microsoft Store, včetně webů Microsoft Store (dále jen „Web“ nebo „Webová stránka“) a kamenných prodejen Microsoft Store (dále jen „Obchod“, společně pak „Obchody Microsoft Store“), které na toto prohlášení výslovně odkazují. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se nevztahuje na ostatní online či offline weby, obchody, produkty nebo služby společnosti Microsoft. Obdobně se toto prohlášení nevztahuje na produkty nebo služby, které lze zakoupit prostřednictvím Webu nebo v Obchodě, pokud na něj takové produkty a služby přímo neodkazují.

Shromažďování vašich osobních údajů

V případě, že budeme potřebovat údaje, které nám umožní vás kontaktovat, budete o ně požádáni. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu. Můžeme také zjišťovat demografické údaje jako PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy či záliby. V případě nákupu na našem webu či přihlášení k odběru předplacené služby vás požádáme o dodatečné údaje, což může být např. číslo platební karty a fakturační adresa, které použijeme k vytvoření fakturačního účtu. Jestliže se zúčastníte průzkumů či soutěží, můžeme shromažďovat také údaje, které poskytnete v rámci těchto aktivit. V Obchodech můžeme za účelem zajištění bezpečnosti a předcházení ztrátám používat kamerový systém. Záznamy z kamerového systému pak můžeme použít také pro analytické účely.

Dále pak můžeme shromažďovat údaje o vaší návštěvě v Obchodě nebo na Webu. Můžeme například použít analytické nástroje Webu k získání informací o vašem prohlížeči, a to včetně webu, z kterého jste přišli, vyhledávacího webu a klíčových slov použitých k nalezení našeho Webu, stránek zobrazených při návštěvě Webu, doplňcích prohlížeče a také jeho výšce a šířce. Mimoto shromažďujeme určité standardní údaje, které prohlížeč odesílá na každý navštívený web. Sem patří např. IP adresa, typ a jazyk prohlížeče, čas přístupu a adresa odkazujícího webu. Údaje z prohlížeče, jako je např. nastavení jazyka, můžeme použít ke zlepšení zkušenosti zákazníků při užívání, např. zpřístupněním Webu v upřednostňovaném jazyce.

Abychom vám mohli nabídnout lepší a více uživateli přizpůsobený zážitek z interakce se společností Microsoft, mohou být údaje shromážděné prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft kombinovány s údaji shromážděnými prostřednictvím jiné služby společnosti Microsoft. Údaje, které shromáždíme, můžeme navíc rozšířit o údaje získané od jiných společností. Můžeme například použít služby poskytované jinými společnostmi, které nám umožní odvodit z IP adresy obecnou geografickou oblast a přizpůsobit pro ni určité služby.

Při přihlašování k Webu budete vyzváni k zadání e-mailové adresy a hesla, které společně tvoří účet Microsoft (dříve známý pod názvem Windows Live® ID). Poté, co si vytvoříte účet Microsoft, můžete používat stejné údaje k přihlášení k mnoha různým webovým stránkám a službám společnosti Microsoft i službám a webovým stránkám těch vybraných partnerů společnosti Microsoft, kteří používají logo účtu Microsoft. Přihlášení se na jednom webu či ve službě společnosti Microsoft umožňuje automatické přihlášení při návštěvě jiných webů nebo služeb společnosti Microsoft. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak jsou informace o pověření využity při přihlášení na zúčastněné weby, přečtěte si Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online společnosti Microsoft na adrese http://privacy.microsoft.com/. Můžeme využívat služby GeoIP nebo mapování geografického umístění při každé návštěvě Webu, abychom byli schopni vás automaticky přesměrovat na Web Microsoft Store určený pro příslušné místo, tyto údaje však neuchováváme coby součást účtu.

Používání vašich osobních údajů

Údaje shromážděné v Obchodě nebo na Webu budou využity k provozování Obchodu a Webu a poskytování služeb nebo provádění transakcí, o které jste požádali či je povolili, včetně zaslání připomenutí v případě, že máte v košíku vloženy položky. Můžeme tyto údaje použít také k poskytování zákaznické podpory, usnadnění vrácení a výměny zboží, k reakcím na otázky či stížnosti, provádění průzkumů mezi zákazníky, zjišťování a předcházení podvodů a k dalším účelům popsaným v tomto prohlášení.

V rámci podpory uvedeného využití může společnost Microsoft vaše údaje použít k poskytování efektivnějších zákaznických služeb, zlepšování Obchodu či Webu a jakýchkoliv souvisejících produktů a služeb společnosti Microsoft, provádění statistických analýz a zjednodušení používání Webu odstraněním nutnosti opakovaně zadávat ty samé údaje či přizpůsobením Webu vašim preferencím či zájmům.

Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vám mohli zasílat důležité informace o produktech či službách, které používáte, a to včetně důležitých aktualizací a oznámení. Kromě toho vám můžeme s vaším svolením zasílat informace o produktech, službách, akcích a propagacích souvisejících s Microsoft Store,ale také informace o dalších produktech a službách společnosti Microsoft. S vaším svolením můžeme také sdílet vaše osobní údaje s partnery společnosti Microsoft, aby vám i oni mohli zasílat informace o svých produktech a službách. Společnost Microsoft může využít vaši e-mailovou adresu.

Čas od času společnost Microsoft najímá další společnosti, aby jejím jménem poskytovaly určité služby, jako je např. hostování webu, balení, zasílání, provádění průzkumů a doručování cen, odpovídání na dotazy zákazníků o produktech a službách, zasílání informací o produktech a službách společnosti Microsoft, zvláštních nabídkách a dalších nových službách. Takovým společnostem pak poskytujeme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebují k poskytnutí dané služby. Vyžadujeme od nich zachování důvěrnosti informací a zakazujeme jim použití údajů pro jakékoliv jiné účely.

Vaše údaje, včetně obsahu komunikace, můžeme zpřístupnit: (a) v souladu se zákonem nebo v reakci na právní žádost či soudní řízení, (b) abychom ochránili práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo našich zákazníků, včetně vynucování našich dohod či zásad upravujících používání služeb, nebo (c) při jednání v dobré víře, že zpřístupnění je nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft či veřejnosti. Osobní údaje můžeme zpřístupnit také v rámci podnikových transakcí, jako jsou fúze či prodej aktiv, a to v rozsahu povoleném zákonem.

Údaje shromážděné v Obchodě nebo prostřednictvím Webu mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo jakékoliv jiné zemi či regionu, kde má společnost Microsoft nebo její dceřiné společnosti, pobočky nebo poskytovatelé služeb svá zařízení. Společnost Microsoft dodržuje rámcová pravidla Safe Harbor (bezpečný přístav) týkající se shromažďování, použití a zadržování dat z Evropské Unie, která stanovilo ministerstvo obchodu USA.

Kontrola nad osobními údaji

Není-li v tomto prohlášení stanoveno jinak, nebudou osobní údaje, které poskytnete společnosti Microsoft v souvislosti s Obchodem nebo Webem, sdíleny mimo společnosti Microsoft a jí ovládané pobočky a dceřiné společnosti.

Doručování propagačních e-mailů z webů a služeb Microsoft můžete v budoucnu zrušit dle pokynů v e-mailu, který obdržíte. Můžete si také vybrat, která sdělení budete dostávat prostřednictvím Webu, přihlášením ke svému účtu Microsoft Store a upravením kontaktních nastavení. Pro komunikaci s Obchodem můžete upravit kontaktní předvolby přímo informováním Obchodu.

Vracíte-li jakýkoliv produkt či položku, jste před vrácením odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů a obsahu.

Je třeba upozornit na to, že toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a jakékoliv volby, které provedete v Obchodě nebo na Webu, se nezbytně nemusí vztahovat na osobní údaje poskytnuté společnosti Microsoft v kontextu jiných, odděleně provozovaných webů, produktů a služeb společnosti Microsoft.

Přístup k vašim osobním údajům

Své osobní údaje poskytnuté na Webu můžete revidovat a upravovat po přihlášení k účtu Microsoft Store. Z důvodů zamezení zobrazení vašich osobních informací jinými stranami se budete muset přihlásit pomocí přihlašovacích údajů účtu Microsoft Store (e-mailová adresa a heslo).

Zabezpečení vašich osobních údajů

Ve společnosti Microsoft bereme zabezpečení vašich osobních údajů velmi vážně. K ochraně osobních údajů před neautorizovaným přístupem, využitím nebo zveřejněním používáme na Webu a v Obchodech různé zabezpečovací technologie a postupy. Například na našem Webu uchováváme osobní údaje na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných prostorách. Navíc v případě přenosu důvěrných osobních údajů (např. číslo kreditní karty) po Internetu chráníme přenášené údaje šifrováním, jako je např. šifrování protokolem Secure Socket Layer (SSL).

Soubory cookie a podobné technologie

Většina webů společnosti Microsoft využívá tzv. „cookies“, což jsou malé textové soubory umístěné na vašem pevném disku webovým serverem. Soubory cookie obsahují text, který může později přečíst pouze webový server v doméně, ve které byl tento soubor vytvořen. Tento text je často složen z řetězců čísel a písmen představujících unikátní identifikátor vašeho počítače, může však obsahovat i jiné informace. Zde je příklad textu uloženého v souboru cookie, který může společnost Microsoft umístit na váš pevný disk při návštěvě některého z našich webů: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801

Soubory cookie můžeme použít k:

 • Ukládání preferencí a nastavení. Jestliže zadáte město nebo PSČ, abyste získali na webu společnosti Microsoft místní zprávy či informace o počasí, můžeme zadané město či PSČ uložit do souboru cookie, abyste při příští návštěvě webu ihned viděli relevantní informace. Tím ušetříte čas, protože nemusíte při každé další návštěvě webu opakovaně zadávat ty samé údaje.
 • Přihlašování a autorizace. Když se pomocí účtu Microsoft Store přihlásíte k webu nebo službě, uložíme vaše unikátní identifikační číslo a čas přihlášení do zašifrovaného souboru cookie na váš pevný disk. Tento soubor cookie pak umožňuje pohyb mezi stránkami webu, aniž by bylo nutné se pokaždé znovu přihlašovat. Při odhlášení se tyto soubory cookie z vašeho počítače odstraní. Soubory cookie využíváme také k usnadnění přihlašování. Může dojít například k uložení vaší e-mailové adresy do souboru cookie, který ve vašem počítači zůstane uložen i po odhlášení. Tento soubor cookie pak umožňuje předvyplnění vaší e-mailové adresy, takže při příštím přihlášení stačí zadat pouze heslo. Dále používáme soubory cookie k ukládání položek v nákupním košíku mezi jednotlivými návštěvami. Jestliže používáte veřejný počítač nebo nechcete tyto údaje ukládat, můžete příslušným přepínačem na přihlašovací stránce vypnout používání tohoto souboru cookie.
 • Cílená reklama Při zobrazování online reklamy umístíme na vaše zařízení jeden nebo více stálých souborů cookie, abychom toto zařízení rozpoznali pokaždé, kdy vám na něm zobrazíme reklamu. Vzhledem k tomu, že zobrazujeme reklamu na vlastních webech i webech našich reklamních partnerů a vydavatelů, jsme schopni v průběhu času shromažďovat údaje o typu stránek, obsahu a reklamách, které jste vy nebo jiné osoby využívající váš počítač navštívili či zobrazili. Tyto údaje slouží k mnoha účelům. Pomáhají nám například zajistit, abyste neviděli tu samou reklamu stále znovu a znovu. Dále nám pomáhají vybrat a zobrazit cílenou reklamu, která by vás dle našeho názoru mohla zajímat. O tomto využití souborů cookie včetně možnosti vyjádření nesouhlasu se zasíláním cílené reklamy (opt-out) společností Microsoft najdete více v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů pro účely reklamy.
 • Analytické nástroje webu Soubory cookie můžeme používat k zjištění počtu unikátních návštěv webu nebo služby či k vytvoření jiné úhrnné statistiky o provozu našich webů a služeb. Tyto analytické nástroje nám tak pomáhají provozovat a zlepšovat fungování webů a služeb.

  Některé z cookies, které běžně používáme, jsou uvedeny v následující tabulce. Seznam není vyčerpávající, je určen k ilustraci některých důvodů, pro které cookies slouží. Pokud navštívíte jednu z našich webových stránek, může stránka nastavit některé nebo všechny z následujících cookies:

  Název souboru cookie Popis
  MUIDIdentifikuje unikátní prohlížeč na stránkách Microsoft. Používá se pro účely reklam, analýzu stránek a ostatní provozní účely.
  ANONObsahuje ANID, unikátní identifikátor používaný k identifikaci toho, která reklama by se mohla uživateli líbit. K ochraně uživatelské volby se rovněž používá zrušení odběru behaviorálně cílených reklam společnosti Microsoft, pokud se uživatel rozhodne pro možnost zrušení odběru na svém účtu Microsoft.
  CCObsahuje kód země dle reverzní IP adresy.
  Ověření účtu Microsoft. Autentifikační soubory cookies (tj. RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth) používané při přihlašení uživatele k účtu Microsoft.
  NAPObsahuje šifrovanou verzi země uživatele, PSC, věk, pohlaví, jazyk a zaměstnání, je-li známé, na základě profilu uživatele Windows Live.
  MHTento soubor cookie se zobrazí se na stránkách, jichž je společnost Microsoft partnerem a identifikuje inzerenta, tudíž je vybrána ta správná reklama.
  ACH01Obsahuje informace o tom, na kterou reklamu a kde uživatel kliknul.
  TOptOutOznačuje, že uživatel uvedl, že nechce dostávat behaviorálně cílené reklamy dodávané společností Microsoft.

  Kromě souborů cookie, které při návštěvě jejich webů ukládá společnost Microsoft, mohou na váš pevný disk při návštěvě webů společnosti Microsoft ukládat určité soubory cookie také třetí strany. V některých případech je to způsobeno skutečností, že jsme k poskytování určitých služeb naším jménem najali třetí stranu. Může se jednat např. o webové analýzy atd. V ostatních případech to může být způsobeno tím, že naše weby využívají obsah nebo reklamu třetích stran. To mohou být např. videa, zprávy, nebo reklamy poskytované jinými reklamními sítěmi. Jelikož se váš prohlížeč připojuje k webovým serverům těchto třetích stran, aby načetl obsah, mohou příslušné třetí strany na váš pevný disk ukládat a také z něj číst své vlastní soubory cookie.

Jak soubory cookie ovládat

 • • Blokování souborů cookie ovládacími prvky prohlížeče. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá. Ve většině případů ale můžete nastavení prohlížeče upravit tak, aby soubory cookie blokoval.

  V prohlížeči Internet Explorer 9 můžete například soubory cookie blokovat provedením těchto kroků:

  1. Klikněte na „Nástroje“ a poté na „Možnosti Internetu“
  2. Klikněte na kartu „Osobní údaje“ v horní části okna
  3. Posuňte nahoru či dolů posuvníkem a vyberte typy souborů cookie, které si přejete blokovat

  Pokyny pro blokování cookies v ostatních prohlížečích jsou k dispozici na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Je třeba upozornit, že pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete moci přidávat položky do nákupního košíku, pokračovat k pokladně, přihlásit se nebo využívat další interaktivní funkce webů a služeb společnosti Microsoft, které závisí na souborech cookie, a některé předvolby reklamy závislé na souborech cookie nemusejí být brány v potaz.

 • • Odstranění souborů cookie ovládacími prvky prohlížeče. Jestliže se rozhodnete soubory cookie přijmout, můžete je později odstranit.

  Například v prohlížeči Internet Explorer 9 můžete soubory cookie odstranit provedením těchto kroků:

  1. Klikněte na „Nástroje“ a poté na „Možnosti Internetu“
  2. V kartě „Obecné“, v části „Historie procházení“, klikněte na tlačítko „Odstranit“
  3. V automaticky otevíraném okně vyberte pole vedle položky „Soubory cookie“
  4. Klikněte na tlačítko „Odstranit“

  Pokyny k odstranění souborů cookie v dalších prohlížečích najdete na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Je třeba upozornit, že pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit, dojde také k odstranění veškerých nastavení a předvoleb ovládaných příslušnými soubory cookie a bude nutné je znovu vytvořit.

 • Ovládací prvky prohlížeče pro funkce Ochrana před sledováním a „Nesledovat“. Některé novější prohlížeče mají vestavěny funkce „Nesledovat“. Většina těchto funkcí, jsou-li zapnuty, odesílá signál či předvolbu na navštívené weby a indikuje, že si nepřejete být sledováni. Tyto weby mohou na základě vlastních zásad ochrany osobních údajů i nadále provádět aktivity, které byste mohli považovat za sledování, a to i přesto, že jste výslovně vyjádřily svůj nesouhlas.

  Prohlížeč Internet Explorer 9 obsahuje funkci zvanou Ochrana před sledováním, která zabraňuje navštíveným webovým stránkám automaticky odesílat detaily o vaší návštěvě třetím stranám (poskytovatelům obsahu). Když přidáte seznam funkce Ochrana před sledováním, prohlížeč Internet Explorer bude blokovat obsah třetích stran, včetně souborů cookie, ze všech webů uvedených na seznamu blokovaných webů. Omezením relací s těmito weby Internet Explorer omezí informace, které o vás mohou weby třetích stran shromáždit. Jestliže seznam funkce Ochrana před sledováním povolíte, prohlížeč Internet Explorer bude odesílat signál či předvolbu „Nesledovat“ na weby zanesené na seznamu. Více informací o seznamech funkce Ochrana před sledováním a o tom, kde tyto seznamy najít, získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů nebo nápovědě prohlížeče Internet Explorer.

 • Ovládací prvky k vyjádření nesouhlasu se zasíláním reklamyVzhledem k tomu, že soubory cookie mohou být použity k mnoha účelům, mohou se uživatelé, kteří nechtějí dostávat behaviorálně cílenou reklamu, rozhodnout povolit soubory cookie, avšak vyjádřit nesouhlas s jejich použitím k určitému účelu. Společnosti zabývající se online reklamou vytvořily směrnice a programy, které pomáhají chránit osobní údaje uživatelů. Mezi tyto programy patří také weby, které můžete navštívit, chcete-li vyjádřit nesouhlas se zasíláním behaviorálně cílené reklamy od všech společností, které se programu účastní (včetně společnosti Microsoft). Mezi tyto stránky patří:
  1. 1. Stránka volby spotřebitele asociace Digital Advertising Alliance (DAA) na adrese: http://www.aboutads.info/choices/
  2. 2. Opt-out stránka iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

  Jednotlivé reklamní společnosti mohou také poskytovat vlastní možnosti k vyjádření nesouhlasu a také pokročilejší možnosti volby reklamní inzerce. Například reklamní předvolby a ovládací prvky pro vyjádření nesouhlasu (opt-out) společnosti Microsoft jsou dostupné na stránce http://choice.live.com/advertisementchoice/. Je třeba upozornit, že vyjádření nesouhlasu neznamená, že se vám reklama přestane zcela zobrazovat nebo že uvidíte reklamy méně. Pokud se však k vyjádření nesouhlasu rozhodnete, reklamy, které budete dostávat, již nebudou behaviorálně cílené. Vyjádřením nesouhlasu navíc nezastavíte shromažďování údajů.

Jak používáme webové signály

Weby společnosti Microsoft mohou obsahovat elektronické obrázky známé pod názvem webové signály (někdy také nazývané jednopixelové gif soubory), které pomáhají doručovat soubory cookie z našich webů, umožňují nám počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili, a poskytovat partnerské služby. Webové signály můžeme přikládat k propagačním e-mailovým zprávám nebo bulletinům, abychom mohli identifikovat, zda byla zpráva otevřena a dočkala se reakce.

Mimo to můžeme spolupracovat s jinými společnostmi, které umisťují reklamu na webech společnosti Microsoft, a umístit webové signály na jejich stránky nebo do jejich reklam, abychom mohli vytvořit statistiku, jak často kliknutí na určitou reklamu na webu Microsoft vyústí v nákup nebo jinou akci na webu inzerenta.

Weby společnosti Microsoft navíc mohou obsahovat webové signály třetích stran, díky kterým můžeme sestavit souhrnnou statistiku týkající se efektivity našich reklamních kampaní či provozu jiných webů. Tyto webové signály třetím stranám umožňují uložit či číst soubor cookie na vašem počítači. Třetím stranám zakazujeme používání webových signálů na našich webech k shromažďování vašich osobních údajů nebo přístupu k nim. Můžete nicméně vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a používáním údajů těmito třetími stranami (analytickými společnostmi) kliknutím na odkazy každého z následujících poskytovatelů analytických služeb:

Další podobné technologie

Kromě standardních souborů cookie a webových signálů mohou weby k ukládání a čtení datových souborů na vašem počítači využívat také další technologie. To mohou provádět například z důvodu ukládání vašich předvoleb nebo za účelem zlepšení rychlostí a výkonu uložením určitých souborů lokálně. Stejně jako standardní soubory cookie je však lze použít také k uložení unikátního identifikátoru vašeho počítače, který poté lze použít k sledování chování. Mezi tyto technologie patří také místní sdílené objekty (nebo tzv. „Flash cookies“) a úložiště aplikace Silverlight.

 • Místní sdílené objekty nebo soubory „Flash cookies. “Weby využívající technologie Adobe Flash mohou používat místní sdílené objekty nebo „Flash cookies“ k ukládání dat na váš počítač. Je třeba zmínit, že možnost vyčištění souborů Flash cookies může a nemusí být ovládána nastavením vašeho prohlížeče pro standardní soubory cookie. To totiž nemusí být u všech prohlížečů stejné. Chcete-li spravovat či blokovat soubory Flash cookies, navštivte adresu http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
 • Úložiště aplikace Silverlight. Weby či aplikace využívající technologii Microsoft Silverlight také dokážou ukládat data prostřednictvím úložiště aplikace Silverlight. Chcete-li více informací o správě či blokování tohoto úložiště, navštivte stránku Silverlight.

Zobrazování reklamy

Mnoho webů a online sužeb nabízených námi i našimi partnery je podporováno prostřednictvím reklamy. Díky naší reklamní platformě můžeme na svých webech a webech našich partnerů zobrazovat reklamu.

Když vám zobrazíme online reklamu, umístíme na váš počítač stálý soubor cookie, abychom počítač rozeznali při každém zobrazení reklamy. Jelikož můžeme reklamu zobrazovat na mnoha různých webech, máme možnost v průběhu času shromažďovat údaje o tom, kde jste vy či ostatní lidé využívající váš počítač viděli a/nebo kliknuli na námi zobrazenou reklamu. Tyto údaje můžeme použít k odhadnutí vašich vlastností, zájmů či preferencí a zobrazení cílené reklamy, která by vás dle našeho názoru mohla zajímat. Dále můžeme tyto údaje propojit s vašimi následujícími návštěvami, nákupy či dalšími aktivitami na webech partnerských inzerentů, abychom mohli stanovit efektivitu reklamy.

Přestože můžeme shromážděné údaje použít k přizpůsobení reklamy, kterou vám ukazujeme, jsou naše systémy navrženy tak, aby byly reklamy založeny na údajích, které vás osobně ani přímo nemohou identifikovat. Můžeme například vybrat reklamu, kterou vám zobrazíme, podle určitých obecných zájmových kategorií či segmentů vyvozených na základě (a) demografických údajů a údajích o zájmech, včetně jakýchkoliv údajů poskytnutých při vytváření účtu (např. věk, PSČ, pohlaví atd.), demografických údajů či údajů o zájmech získaných od jiných společností a obecné geografické polohy odvozené z vaší IP adresy, (b) navštívených stránek a odkazů, na které kliknete při využívání webů a služeb společnosti Microsoft a jejích partnerských inzerentů, (c) položek vyhledávaných prostřednictvím Internetových vyhledávacích služeb společnosti Microsoft, jako je např. služba Bing, a (d) údajů o uživatelích, se kterými nejčastěji komunikujete prostřednictvím komunikačních služeb a sociálních sítí Microsoft (např. služba Messenger). Více informací o tom, jak cílíme reklamu, najdete v dokumentu Přizpůsobená reklama od společnosti Microsoft (Personalized Advertising from Microsoft).

Přestože můžeme některé ze shromažďovaných informací využít k přizpůsobení reklam, které vám budou zobrazovány, naše systémy jsou navrženy tak, aby vybíraly reklamu pouze na základě údajů, které vás osobně a přímo neidentifikují. Můžeme například vybírat zobrazované reklamy podle určitých obecných zájmových kategorií nebo oblastí, které jsme vyvodili na základě (a) demografických nebo zájmových údajů, včetně údajů, které jste mohli uvést při vytváření účtu (např. věk, PSČ a pohlaví), demografických nebo zájmových údajů získaných od jiných společností a obecné zeměpisné polohy odvozené z vaší IP adresy; (b) zobrazených stránek a použitých odkazů při používání webů a služeb společnosti Microsoft a jejích inzerujících partnerů; (c) hledaných termínů zadaných při používání internetových vyhledávacích služeb společnosti Microsoft, jako je služba Live Search; a (d) informací o uživatelích, s nimiž nejčastěji komunikujete prostřednictvím služeb společnosti Microsoft pro komunikaci a sociální sítě, jako je například Messenger. Další informace o cílení reklamy naleznete na stránce Přizpůsobené reklamy ze společnosti Microsoft.

Při zobrazení přizpůsobené reklamy podnikáme řadu kroků k ochraně vašich osobních údajů. Zobrazení stránek, kliknutí a hledané termíny použité k přizpůsobení reklamy například ukládáme odděleně od kontaktních údajů či ostatních dat, které vás mohou přímo identifikovat (tj. jméno, e-mailová adresa atd.). Dále pak máme k dispozici a využíváme administrativní, technické a fyzické pojistky vytvořené za účelem zabránění neautorizované korelace těchto dat. Navíc vám dáváme možnost vyjádřit nesouhlas se zasíláním přizpůsobené reklamy. Více informací či funkci vyjádření nesouhlasu najdete na naší opt-out stránce. Kromě toho také můžete navštívit iniciativu Network Advertising Initiative,která nabízí společné místo, kde lze vyjádřit nesouhlas s cílením reklamy od členských společností.

Dále zobrazujeme reklamy třetích stran prostřednictvím naší dceřiné společnosti Atlas, jejíž prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů si můžete přečíst na stránce http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx.

Přestože většinu online reklamy na webech společnosti Microsoft zobrazuje sama společnost Microsoft, umožňujeme zobrazování reklamy na našich webech také třetím stranám poskytujícím reklamu, a to včetně ostatních reklamních sítí. Mezi tyto třetí strany v současné době patří například: 24/7 Real Media, Advertising.com, Burst Media, DoubleClick, Eyeblaster, EyeWonder, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, Yahoo! Publisher Network, and Zedo.

Tyto společnosti mohou nabízet možnost vyjádření nesouhlasu s cílením reklamy na základě vlastních souborů cookie. Více informací získáte kliknutím na název společnosti a následně na jednotlivých webech. Některé ze zmíněných společností jsou členy iniciativy Network Advertising Initiative, která nabízí společné místo, kde lze vyjádřit nesouhlas s cílením reklamy od členských společností.

Změny tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme toto prohlášení aktualizovat. Pokud tak učiníme, upravíme přitom datum poslední aktualizace v horní části prohlášení. V případě podstatných změn v prohlášení vás upozorníme buď umístěním nápadného upozornění na domovskou stránku našeho Webu, nebo vám upozornění zašleme přímo. Abyste byli neustále informováni o aktuálních krocích, kterými pomáháme chránit vaše osobní údaje, doporučujeme se k tomuto prohlášení pravidelně vracet.

Kontaktní údaje

Společnost Microsoft uvítá vaše komentáře k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoliv otázky ohledně tohoto prohlášení nebo v případě, že si myslíte, že jej nedodržujeme, navštivte stránku Kontaktujte nás na našem Webu a pošlete nám e-mail nebo nás kontaktujte poštou na adrese:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
 
Zpět nahoru
Máte nějaké dotazy?