Microsoft® Store pro studenty

Podmínky a ujednání

Datum leden 2013

Společnost Microsoft nabízí oprávněným studentům, vyučujícím a dalším zaměstnancům (dále „Oprávnění studenti“, viz definice níže) určité slevy na software, hardware a další položky na svém webu Student Store (dále „Program“). Program, který výslovně zahrnuje jakékoli nabídky učiněné v souvislosti s Programem, je nabízen Oprávněným studentům v souladu s následujícími podmínkami a ujednáními (dále jako „Podmínky“). Účastí v Programu a využitím nabídek Programu potvrzujete, že jste Oprávněným studentem, a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek. Beze změny těchto podmínek se na jakékoli nákupy učiněné v rámci programu budou vztahovat i další podmínky nákupu webu Microsoft Store, včetně zásad pro vrácení a podmínek použití a nákupu.

POPIS PROGRAMU

Oprávnění studenti mohou využít nabídky programu a nakupovat produkty na webu Microsoft Student Store na adrese http://www.microsoftstore.com/store/mseea/cs_CZ/home (dále „Web s nabídkou“) nebo jakékoli nástupnické adrese URL.

TRVÁNÍ PROGRAMU A NABÍDKY

Tento Program bude pokračovat, dokud nebude ukončen společností Microsoft. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit, zrušit nebo jinak změnit Program a tyto Podmínky. Společnost Microsoft si také vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit, zrušit nebo jiným způsobem změnit jakoukoli konkrétní nabídku učiněnou prostřednictvím nebo v souvislosti s Programem.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OPRÁVNĚNÝCH ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU

Tento Program je k dispozici pouze pro osoby, které splňují následující kritéria (dále „Oprávnění studenti“):

  1. Oprávněná osoba musí být student, vyučující nebo zaměstnanec na plný nebo částečný úvazek na vysoké škole nebo v oprávněném vzdělávacím ústavu a musí být schopná poskytnout na požádání společnosti Microsoft nebo jejímu určenému dodavateli doklad o studiu nebo zaměstnání. Absolventi těchto institucí nejsou oprávněnými osobami;
  2. Kupující musí úspěšně ověřit své oprávnění pomocí procesu akademického ověření online na Webu s nabídkou; a
  3. Kupující musí mít účet Microsoft nebo jej musí vytvořit při nákupu.

Budete-li se účastnit Programu, společnost Microsoft si vyhrazuje právo kontaktovat vás přímo nebo prostřednictvím pověřeného prodejce společnosti Microsoft a ověřit, zda jste Oprávněným studentem. Rozhodnete-li se neposkytnout společnosti Microsoft nebo jejímu pověřenému prodejci dostatečnou dokumentaci potvrzující, že jste Oprávněným studentem, souhlasíte, že nahradíte společnosti Microsoft rozdíl mezi částkou zaplacenou v souvislosti s nabídkou slevy v rámci Programu a odhadovanou plnou maloobchodní cenou příslušných produktů. Společnost Microsoft rozhodne o dostatečnosti jakékoli dokumentace potvrzující, že jste Oprávněným studentem, výhradně na základě svého uvážení. Poskytnutím informací týkajících se oprávněnosti pověřenému prodejci společnosti Microsoft souhlasíte, že může tento prodejce sdílet příslušné informace se společností Microsoft pro účely související s Programem.

Společnost Microsoft může výhradně na základě svého uvážení přijmout jiné způsoby ověření oprávněnosti účasti místo procesu akademického ověření online. Společnost Microsoft může výhradně na základě svého uvážení určit kritéria oprávněnosti podle Programu a může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit kritéria oprávněnosti nebo oprávněnost zamítnout.

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU

Zlevněný software:

  1. Software Office 365 pro vysokoškoláky: Každý oprávněný student si může zakoupit maximálně dva produkty Office 365 pro vysokoškoláky. Oprávnění studenti mohou aktivovat druhý produkt Office 365 pro vysokoškoláky až po třech letech od aktivace prvního produktu.
  2. Studentský software Windows 8 Professional: Oprávnění studenti si mohou zakoupit maximálně pět (5) licencí v průběhu 12 měsíců.
  3. Další nabízený software: Není-li uvedeno jinak v podmínkách konkrétní nabídky, mohou si oprávnění studenti zakoupit v rámci programu maximálně tři softwarové licence v průběhu období 12 měsíců. Každá zakoupená licence se musí vztahovat na jiný softwarový produkt. Jedna domácnost si nemůže za žádných okolností zakoupit v průběhu 12 měsíců více než tři softwarové licence.

Zlevněný hardware a další položky:

Nabídky Programu, které zahrnují hardware nebo jiné produkty, které nejsou software, mohou být také omezeny počtem položek, které lze zakoupit jedním studentem, jednou domácností, pro jednu nabídku nebo pro jedno časové období, jak je popsáno v podmínkách konkrétní nabídky.

NABÍZENÝ SOFTWARE

Prostřednictvím Programu jsou nabízeny softwarové produkty pouze v elektronické verzi ke stažení (ESD). Pro některé produkty může být také možné na Webu s nabídkou objednat za dodatečný poplatek disk se zálohou.

Zpět nahoru
Máte nějaké dotazy?