Microsoft® Studenterbutik

Vilkår og betingelser

Dateret januar 2013

Microsoft tilbyder rabatter på software, hardware og andre varer til berettigede studerende, lærere og medarbejdere ("Berettigede studerende" som defineret nedenfor) i forbindelse med studenterbutikken ("Programmet"). Programmet, som specifikt inkluderer alle tilbud i forbindelse med Programmet, tilbydes Berettigede studerende underlagt følgende vilkår og betingelser ( "Vilkårene"). Ved at deltage i Programmet og benytte dig af Programtilbuddene bekræfter du, at du er en Berettiget studerende, og du vedkender og accepterer at være bundet af disse Vilkår. I det omfang disse Vilkår ikke angiver andet, skal alle andre vilkår for Microsoft Store-køb, herunder, men ikke begrænset til, returpolitikker og Vilkår for brug og salg, gælde for køb, der er foretaget via Programmet.

PROGRAMBESKRIVELSE

Berettigede studerende kan benytte sig af tilbuddene og købe produkter fra Microsoft Store på www.microsoftstore.com/store/mseea/da_DK/cat/Student/categoryID.66236400 ( "Studenterbutik") eller en efterfølgende URL-adresse.

PROGRAMMETS OG TILBUDDETS VARIGHED

Programmet skal fortsætte, til Microsoft afbryder det. Microsoft forbeholder sig retten til at afbryde, annullere eller på anden måde ændre Programmet og disse Vilkår når som helst og uanset årsag. Microsoft forbeholder sig også retten til at afbryde, annullere eller på anden måde ændre et specifikt tilbud, der er fremsat gennem eller i forbindelse med Programmet, når som helst og uanset årsag.

KRAV TIL PROGRAMBERETTIGELSE

Dette Program er kun tilgængeligt for de personer, der opfylder de kriterier, der er beskrevet nedenfor ("Berettigede studerende"):

  1. Personen skal være indskrevet som fuld- eller deltidsstuderende eller være lærer eller medarbejder på en berettiget uddannelsesinstitution, og personen skal på anmodning kunne levere bevis for sin berettigelse til Microsoft eller Microsofts udpegede forhandler. Kandidater på disse institutioner er ikke berettiget.
  2. Personen skal bekræfte sin berettigelse online via Tilbudswebstedets akademiske bekræftelsesproces. og
  3. Personen skal have en Microsoft-konto eller oprette én på købstidspunktet.

Hvis du deltager i Programmet, forbeholder Microsoft sig retten til at kontakte dig direkte eller gennem en udnævnt Microsoft-forhandler for at bekræfte, at du er en Berettiget studerende. Hvis du vælger ikke at fremlægge tilstrækkelig dokumentation til Microsoft eller dets udnævnte forhandler, som bekræfter, at du er en Berettiget studerende, accepterer du at tilbagebetale Microsoft forskellen mellem, hvad du betalte i forbindelse med et Programtilbud med rabat og den anslåede fulde detailpris for det (de) samme produkt(er). Microsofts kan efter eget skøn fastslå, om den dokumentation, du fremlægger, er tilstrækkelig til at bekræfte, at du er en Berettiget studerende. Ved at fremsætte berettigelsesrelaterede oplysninger til Microsofts udnævnte forhandler accepterer du, at forhandleren kan dele sådanne oplysninger med Microsoft til Programrelaterede formål.

Microsoft kan efter eget skøn acceptere, at der anvendes andre former for validering for at afgøre berettigelsen i stedet for den akademiske bekræftelsesproces online. Microsoft kan, efter eget skøn, fastslå kriterierne for berettigelse under Programmet og kan ændre berettigelseskriterierne eller afvise berettigelse når som helst uanset årsag.

KØBSBEGRÆNSNINGER

Software med rabat:

  1. Office 365 University-software: Alle Berettigede studerende kan købe maksimalt to Office 365 University-produkter. Berettigede studerende kan først aktivere et andet Office 365 University-produkt tre år efter den første aktivering.
  2. Windows 8 Professional Student Software: Hver berettigede studerende kan maksimalt købe én (1) licens pr. 12 måneders periode.
  3. Anden tilbudt software: Medmindre andet er angivet i de specifikke tilbudsvilkår, kan Berettigede studerende maksimalt købe tre softwarelicenser pr. 12 måneders periode inden for Programmet og ikke mere end én licens pr. softwaretitel. Under ingen omstændigheder må en enkel husstand købe mere end maksimalt tre softwarelicenser i en 12 måneders periode.

Hardware og andre varer på rabat:

Programtilbud, der involverer hardware eller andre ikke-softwareprodukter, kan også have begrænsninger for det antal elementer, der kan købes pr. studerende, pr. husstand, pr. tilbud eller pr. periode som beskrevet i de specifikke tilbudsvilkår.

TILBUDT SOFTWARE

Kun versioner til elektronisk softwaredownload ("ESD") af softwareprodukter tilbydes gennem Programmet. For visse titler kan der også bestilles en disk med en sikkerhedskopi fra Tilbudssiden mod et ekstragebyr.

Tilbage til toppen
Spørgsmål?