Πριν επιστρέψετε ένα προϊόν

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα προϊόν, μπορεί να υπάρχουν και άλλες επιλογές, εκτός της επιστροφής του:

 • Ηλεκτρονική βοήθεια από την τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.
 • Δημοσιεύστε μια ερώτηση στις ομάδες συζήτησης της Microsoft.
 • Επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων και Υποστήριξης για τεχνική υποστήριξη του προϊόντος, για να θέσετε ερωτήσεις που αφορούν την παραγγελία σας ή για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Πολιτική επιστροφής προϊόντων

Η πλήρης πολιτική επιστροφής προϊόντων της Microsoft παρουσιάζεται αναλυτικά εδώ και διατυπώνεται στους Όρους χρήσης και συναλλαγής. Η πολιτική επιστροφής προϊόντων παρέχεται επιπλέον των οποιωνδήποτε νομικών εγγυήσεων ή άλλων θεσμικών δικαιωμάτων επιστροφής προϊόντων που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία (ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα "Εγγυήσεις προϊόντων").

Σύμφωνα με τα κριτήριά μας περί επιστροφής προϊόντων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση αγοράς και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων χωρίς να δώσετε αιτιολογία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Το χρονικό διάστημα θα λήξει μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από:

 • Για προϊόντα με δυνατότητα λήψης, ο χρόνος ηλεκτρονικής παράδοσης των προϊόντων στο λογαριασμό σας και ο χρόνος που τα προϊόντα διατίθενται για λήψη.
 • Για συνδρομές και υπηρεσίες με δυνατότητα λήψης, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αγοράς στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την παροχή της συνδρομής ή της υπηρεσίας αμέσως με την αγορά.
 • Για προϊόντα με φυσική υπόσταση/χωρίς δυνατότητα λήψης, ο χρόνος παράδοσης.
 • Για προϊόντα και συνδρομές με δυνατότητα λήψης, ο χρόνος ηλεκτρονικής παράδοσης των προϊόντων στο λογαριασμό σας και ο χρόνος που τα προϊόντα διατίθενται για λήψη. Για προϊόντα προπαραγγελίας με φυσική υπόσταση/χωρίς δυνατότητα λήψης, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων.
 • Στην περίπτωση προϊόντων που παραγγέλθηκαν σε μία παραγγελία και παραδόθηκαν ξεχωριστά, ο χρόνος παράδοσης ή διάθεσης του τελευταίου προϊόντος.
 • Στην περίπτωση προϊόντος που αποτελείται από πολλαπλές παρτίδες ή τεμάχια, ο χρόνος παράδοσης ή διάθεσης της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.
 • Στην περίπτωση τακτικής παράδοσης προϊόντων κατά τη διάρκεια καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ο χρόνος παράδοσης ή διάθεσης του πρώτου προϊόντος.

Αν η ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικείτε σάς εκχωρεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάκλησης, θα ισχύει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να παρατείνουμε το δικαίωμα του χρονικού διαστήματος ανάκλησης κατά τη διάρκεια διακοπών ή άλλων περιόδων. Σε περίπτωση που στην τοποθεσία μας Web έχει κοινοποιηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε θα ισχύει το κοινοποιημένο χρονικό διάστημα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας εντός των 30 ημερών της προθεσμίας ανάκλησης. Δείτε την ενότητα Διαδικασία επιστροφής παρακάτω, για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας και για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επιστροφής των προϊόντων. Για να ικανοποιείται η προθεσμία ανάκλησης, είναι σημαντικό να στείλετε την επικοινωνία που αφορά στην άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης προτού λήξει το χρονικό διάστημα της ανάκλησης.

Επακόλουθα της απόσυρσης

Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για ανάκληση, θα σας αποζημιώσουμε για όλες τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα συμπληρωματικά έξοδα που προκύπτουν από την προσωπικής σας επιλογή μιας διαφορετικής μεθόδου παράδοσης από τη φθηνότερη, τυπική παράδοση που προσφέρουμε εμείς), χωρίς εκπρόθεσμη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την απόφασή σας για ανάκληση της παρούσας σύμβασης. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και εάν έχετε συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό, σε καμία περίπτωση δεν θα σας επιβληθούν χρεώσεις ως αποτέλεσμα μιας τέτοιου είδους αποζημίωσης.

Πρέπει να μας στείλετε πίσω τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που επικοινωνήσατε μαζί μας για την ανάκληση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα αγαθά προτού λήξει το χρονικό διάστημα των 14 ημερολογιακών ημερών. Θα εξετάσουμε τα προϊόντα όταν τα λάβουμε και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιστροφής, θα εκδώσουμε ένα πιστωτικό στον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αγορά του προϊόντος και θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ειδοποίηση επιστροφής χρημάτων.

Μπορούμε να παρακρατήσουμε την αποζημίωση μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή να μας παράσχετε το αποδεικτικό αποστολής των προϊόντων προς εμάς, όποιο από τα δύο είναι το προγενέστερο. Εσείς αναλαμβάνετε τα έξοδα επιστροφής. Φέρετε ευθύνη μόνο για τυχόν υποβάθμιση της αξίας των αγαθών η οποία προκύπτει από χειρισμό διαφορετικό από αυτόν που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Κριτήρια επιστροφής προϊόντων

Θα δεχόμαστε επιστροφές προϊόντων που πληρούν τα δικά μας κριτήρια επιστροφής. Ως προϋπόθεση ανάκλησης και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις.

Η επιστροφή όλων των προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται με την εύλογη φροντίδα (όπως τα προϊόντα να μην παρουσιάζουν φθορά ή βλάβη και πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση που μας επιτρέπει την μεταπώλησή τους). Όλες οι επιστροφές πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική τεκμηρίωση, τα εγχειρίδια οδηγιών, τα έντυπα δήλωσης, μέρη και εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένων καλωδίων, ελεγκτών και αξεσουάρ) και την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή. Εάν επιστρέφετε λογισμικό, θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλα τα μέσα και τους αριθμούς-κλειδιά των προϊόντων. Σύμφωνα με το νόμο, εάν δεν συμπεριλάβετε τα στοιχεία αυτά, υπάρχει πιθανότητα να παρεμποδιστεί ή να καθυστερήσει η επιστροφή των χρημάτων σας ή να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Η Microsoft επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί οποιαδήποτε επιστροφή, εάν δεν πληροί τα κριτήρια και τους όρους επιστροφής.

Το Microsoft Store δεν θα αποδεχθεί την επιστροφή των εξής εμπορευμάτων: (i) εμπορεύματα που έχουν εξατομικευθεί ή προσαρμοστεί: (ii) εμπορεύματα ειδικής παραγγελίας, εάν δεν αποτελούν μέρος προωθητικής ενέργειας λιανικής πώλησης του Microsoft Store, (iii) εμπορεύματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, τροποποιηθεί ή που εμφανίζουν σημάδια φθοράς ή ζημίας, (iv) φυσικές και ηλεκτρονικές κάρτες δώρου, καθώς και κάρτες υπηρεσίας/συνδρομής (π.χ. κάρτες Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass, Windows Store), (v) εκτελεσθείσες υπηρεσίες, (vi) προϊόντα μνήμης τυχαίας προσπέλασης ("RAM"), και (vii) εμπορεύματα εκποίησης ή αυτά που φέρουν τον χαρακτηρισμό "τελική πώληση" ή "μη επιστρεφόμενο".

Πρόσθετες προϋποθέσεις:

Προϊόντα με δυνατότητα λήψης και συνδρομές. Για κατάλληλα προϊόντα με δυνατότητα λήψης και συνδρομές, μπορεί να σας ζητήσουμε να υπογράψετε μια ηλεκτρονική Δήλωση κατεστραμμένου προϊόντος ως όρο για την επιστροφή των χρημάτων σας, προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι έχετε καταργήσει την εγκατάσταση και ότι δεν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα του προϊόντος. Ο αριθμός-κλειδί αυτών των προϊόντων θα αποκλειστεί και δεν θα μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό στο μέλλον.

Υπηρεσίες. Για να πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής, η υπηρεσία δεν πρέπει να έχει παραδοθεί, εκτελεστεί ή καταναλωθεί από εσάς.

Λογισμικό και παιχνίδια. Στην περίπτωση λογισμικού και παιχνιδιών, όλα τα συσκευασμένα βιντεοπαιχνίδια και λογισμικό πρέπει να επιστρέφονται με ανέπαφη την ταινία σφράγισης.

Τηλέφωνα. Στην περίπτωση τηλεφώνων, μπορείτε να τα επιστρέψετε κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιστροφής που ορίζουμε, αλλά αποτελεί δική σας ευθύνη η ακύρωση της υπηρεσίας σας εντός του χρόνου που καθορίζεται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, διαφορετικά ο πάροχος μπορεί να σας επιβάλλει χρέωση πρόωρης διακοπής. Πρόκειται για την πολιτική του παρόχου κινητής τηλεφωνίας και δεν έχουμε καμία απολύτως επιρροή στις πολιτικές ακύρωσης του παρόχου.

Κάρτες με αριθμό-κλειδί προϊόντος ("PKC"). Οι κάρτες με αριθμό-κλειδί προϊόντος ("PKC") που αγοράστηκαν μαζί με υπολογιστή μπορούν να επιστραφούν εντός του χρονικού διαστήματος επιστροφής ως μεμονωμένα στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή καταστραφεί. Εάν επιστρέψετε τον υπολογιστή που αγοράσατε μαζί με την κάρτα PKC, τότε πρέπει να επιστρέψετε και την κάρτα PKC.


Επιλογή αναβάθμισης και επιστροφές. Εάν αγοράσατε ένα προϊόν που μπορεί να επιστραφεί με την επιλογή αναβάθμισης, θα δεχτούμε επιστροφές εντός του χρονικού διαστήματος επιστροφών και θα ισχύσουν ειδικές διαδικασίες επιστροφής ως εξής:
 • Εάν επιστρέψετε το προϊόν πριν διατεθεί στην αγορά το προϊόν αναβάθμισης, δεν θα λάβετε το αναβαθμισμένο προϊόν.
 • Εάν επιστρέψετε το προϊόν αφού διατεθεί στην αγορά το προϊόν αναβάθμισης, πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν μαζί με το προϊόν αναβάθμισης.

Προωθητικές ενέργειες και πακέτα. Για προϊόντα και πακέτα προωθητικών ενεργειών, πρέπει να επιστραφούν όλα μαζί τα συμπεριλαμβανόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Αν μια υπηρεσία που περιλαμβάνεται στην προωθητική ενέργεια ή/και στο πακέτο έχει χρησιμοποιηθεί (για παράδειγμα, ένας χρησιμοποιημένος κωδικός προωθητικής ενέργειας), ή εάν η προωθητική ενέργεια ή/και το πακέτο περιέχει μη επιστρεφόμενο εμπόρευμα, η πλήρης τιμή λιανικής της υπηρεσίας ή/και του μη επιστρεφόμενου εμπορεύματος θα αφαιρεθεί από το ποσό της επιστροφής χρημάτων. Όταν ένα πακέτο αγοραστεί και επιστραφεί μόνο ένα μέρος του, η έκπτωση πακέτου ακυρώνεται και η συνολική έκπτωση πακέτου θα αφαιρεθεί από την επιστροφή χρημάτων.

Προσφορές δοκιμαστικής περιόδου. Σε περίπτωση που λαμβάνετε μέρος σε κάποια προσφορά δοκιμαστικής περιόδου, πρέπει να ακυρώσετε την υπηρεσία πριν από το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου προκειμένου να αποφύγετε την επιβολή νέων χρεώσεων, εκτός και αν σας ειδοποιήσουμε για κάτι διαφορετικό. Αν δεν ακυρώσετε την υπηρεσία στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, μας επιτρέπετε να χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής σας για την υπηρεσία.

Προσωπικά δεδομένα. Η Microsoft δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στα επιστρεφόμενα προϊόντα. Πριν από την επιστροφή των προϊόντων, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει τα προσωπικά δεδομένα σας από όλα τα προϊόντα.

Διαδικασία επιστροφής

Η επιστροφή των περισσότερων εμπορευμάτων που έχουν παραγγελθεί από αυτήν την τοποθεσία Web μπορεί να ξεκινήσει άμεσα ηλεκτρονικά. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επιστροφής, μεταβείτε στο Ιστορικό παραγγελιών και ακολουθήστε τα βήματα που προτείνονται. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επιστροφής τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μία από τις συνημμένες φόρμες ανάκλησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φόρμα, υποβάλετέ τη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύεται στη φόρμα και θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ειδοποίηση παραλαβής χωρίς καθυστέρηση.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με τις διαδικασίες μας περί απορρήτου και ασφάλειας, η ακύρωση και η επιστροφή χρημάτων για ορισμένα προϊόντα προϋποθέτει ενδεχομένως τηλεφωνική επιβεβαίωση για να ολοκληρωθεί.

Ηλεκτρονικά

 1. Για να ξεκινήσετε την επιστροφή ηλεκτρονικά, μεταβείτε στο Ιστορικό παραγγελιών.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση επιστροφής για εμπορεύματα που μπορούν να επιστραφούν ηλεκτρονικά και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα που θα εμφανιστούν στην οθόνη.
 3. Μόλις ολοκληρώσετε την επιστροφή, εκτυπώστε την ετικέτα επιστροφής (εάν ισχύει).
 4. Κολλήστε τη στο πακέτο σας. Παρακαλούμε καλύψτε ή αφαιρέστε τυχόν προηγούμενες ετικέτες αναζήτησης που υπάρχουν στο δέμα σας.
 5. Για επιστροφές από Νορβηγία, Λίχτενσταϊν και Ελβετία, θα χρειαστεί να περιμένετε 1 εργάσιμη ημέρα προκειμένου το τιμολόγιο να σας σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Πηγαίνετε το πακέτο και το τιμολόγιο (εάν ισχύει) στη UPS. Βρείτε μια τοποθεσία αποστολής μέσω UPS κοντά σας.
 7. Στείλτε το με τη UPS.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή σας, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης.

Μέσω τηλεφώνου

Επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων και Υποστήριξης για να υποβάλετε αίτημα επιστροφής εντός των τριάντα (30) ημερών της προθεσμίας ανάκλησης. Μόλις ακολουθήσετε τις οδηγίες και ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιστροφής με τον συνεργάτη εξυπηρέτησης πελατών, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της επιστροφής.

Κατάσταση επιστρεφόμενου προϊόντος

Μεταβείτε στο Ιστορικό παραγγελιών ή επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων και Υποστήριξης.

Εγγυήσεις του προϊόντος

Πολλά προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Store συνοδεύονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών τους. Ανατρέξτε στις εγγυήσεις των κατασκευαστών για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που διέπονται από αυτές τις εγγυήσεις. Για ορισμένα προϊόντα, θα έχετε την επιλογή να αγοράσετε ένα Πρόγραμμα εκτεταμένης εξυπηρέτησης με επιπλέον κόστος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα ειδικά προγράμματα.

Επιπλέον, τα προϊόντα μας μπορεί να συνοδεύονται από εγγυήσεις των οποίων η αποποίηση δεν είναι δυνατή σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως θεσμική προστασία που έχει σχέση με ελαττωματικά ή λανθασμένα περιγραφόμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις του εμπορίου αποτελούν προσθήκη αυτών των δικαιωμάτων. Μάθετε περισσότερα στις Πληροφορίες σχετικά με εμπορικές εγγυήσεις και νόμιμα δικαιώματα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων και Υποστήριξης.

 
Επιστροφή στην αρχή
Ερωτήσεις;